ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၂၉

ရာခေလကိုယာကုပ်တွေ့ဆုံ
1တစ်ဖန်ယာကုပ်သည် ခရီးသွား၍၊ အရှေ့ပြည်သားတို့နေရာအရပ်သို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊ 2မျှော်ကြည့်၍ တောစ၌ ရေတွင်းတစ်ခုကိုမြင်၏။ ထိုတွင်းရေဖြင့် သိုးစုများကို တိုက်တတ်သည်ဖြစ်၍၊ တွင်းနားမှာ သိုးစုသုံးစုအိပ်လျက်ရှိ၏။ ရေတွင်းဝပေါ်မှာ ကြီးစွာသောကျောက်ရှိ၏။ 3သိုးထိန်းအပေါင်းတို့သည် ထိုအရပ်၌စုဝေးသောအခါ၊ ရေတွင်းဝ၌ ဖုံးအုပ်သောကျောက်ကို လှိမ့်လှန်၍၊ သိုးများကိုရေတိုက်ပြီးလျှင်၊ ထိုကျောက်ကို မိမိနေရာရေတွင်းဝပေါ်မှာ တစ်ဖန်တင်ထားလေ့ရှိ၏။ 4ယာကုပ်ကလည်း၊ ငါ့ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် အဘယ်အရပ်က လာကြသနည်းဟုမေးလျှင်၊ ငါတို့သည် ခါရန်မြို့ကလာကြသည်ဟု ပြောဆိုလေ၏။ 5တစ်ဖန်ယာကုပ်က၊ နာခေါ်သားလာဗန်ကို သိသလောဟုမေးလျှင်၊ သိ၏ဟုပြန်ဆိုသော်၊ 6သူသည်မာပါ၏လောဟု တစ်ဖန်မေးပြန်လျှင်၊ မာပါ၏။ သူ၏သမီးရာခေလသည် သိုးများနှင့်တကွလာလိမ့်မည်ဟု ဆိုကြလေ၏။ 7ယာကုပ်ကလည်း၊ နေ့အချိန် အလွန်များစွာရှိသေး၏။ သိုးတို့ကို စုဝေးရာအချိန်မဟုတ်သေး။ ရေတိုက်ပြီးလျှင်၊ သွား၍ထိန်းကြဦးလော့ဟု ဆိုလေ၏။ 8သူတို့ကလည်း၊ သိုးထိန်းအပေါင်းစုဝေး၍၊ ရေတွင်းဝ၌ ဖုံးအုပ်သောကျောက်ကို လှိမ့်လှန်ပြီးမှသာ၊ သိုးတို့ကိုရေတိုက်ရ၏။ သို့မဟုတ်၊ မတိုက်ရဟုပြန်ဆိုကြ၏။ 9ထိုသို့တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးနှုတ်ဆက်ကြစဉ်တွင်၊ ရာခေလသည်၊ မိမိအဘ၏သိုးတို့ကို ထိန်းရသည်ဖြစ်၍၊ သိုးတို့ကိုဆောင်လျက်လာ၏။ 10ယာကုပ်သည်၊ မိမိဦးရီးလာဗန်၏သမီးရာခေလနှင့် ဦးရီးလာဗန်၏သိုးတို့ကို မြင်သောအခါ၊ အနီးသို့ချဉ်း၍၊ ရေတွင်း၌ဖုံးအုပ်သောကျောက်ကို လှိမ့်လှန်ပြီးလျှင်၊ ဦးရီးလာဗန်၏သိုးတို့ကို ရေတိုက်လေ၏။ 11ထိုနောက်၊ ယာကုပ်သည် ရာခေလကိုနမ်း၍၊ ကျယ်သောအသံနှင့်ငိုလေ၏။ 12မိမိသည် ရာခေလအဘ၏တူ၊ ရေဗက္က၏သားဖြစ်ကြောင်းကို ကြားပြောလျှင်၊ ရာခေလသည်ပြေး၍ မိမိအဘအားပြန်ကြားလေ၏။ 13လာဗန်သည် မိမိတူယာကုပ်၏ သတင်းစကားကိုကြားသောအခါ၊ ကြိုဆိုခြင်းငှာ အလျင်အမြန်သွား၍၊ ပိုက်ဖက်နမ်းရှုတ်လျက်၊ မိမိအိမ်သို့ဆောင်သွားလေ၏။ ယာကုပ်သည်လည်း မိမိအမှုအရာရှိသမျှကိုကြားပြောလျှင်၊ 14လာဗန်က၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည်ငါ့အရိုးအသားပင်ဖြစ်၏ဟု ဆိုလေ၏။
လေအာနှင့်ရာခေလတို့အတွက် အစေခံခြင်း
15ယာကုပ်သည် တစ်လခန့်မျှနေပြီးမှ၊ လာဗန်က၊ သင်သည် ငါ့တူဖြစ်သောကြောင့်၊ အကျိုးမဲ့ကျွန်ခံရပါမည်လော။ ခံလိုသောအခကို ငါ့အားပြောလော့ဟု ဆိုလေ၏။ 16ထိုအခါ လာဗန်၌ သမီးနှစ်ယောက်ရှိ၏။ အကြီးကား၊ လေအာအမည်ရှိ၏။ အငယ်ကား၊ ရာခေလအမည်ရှိ၏။ 17လေအာကား၊ မျက်စိနုညံ့၏။ ရာခေလကား၊ ပုံပြင်ယဉ်ကျေး၍ အသွေးအဆင်းလည်းလှ၏။ 18ယာကုပ်သည် ရာခေလကိုချစ်သောကြောင့်၊ လာဗန်အား၊ ဦးမင်းသမီးအငယ်ရာခေလကိုရခြင်းငှာ၊ ခုနစ်နှစ်အစေခံပါမည်ဟုဆိုလျှင်၊ 19လာဗန်က၊ အခြားသောသူအား ပေးစားသည်ထက်၊ သင့်အားပေးစားသော် သာ၍ကောင်း၏။ ငါနှင့်အတူနေလော့ဟုဆို၏။ 20ယာကုပ်သည်လည်း၊ ရာခေလကိုရခြင်းငှာ ခုနစ်နှစ်အစေခံလေ၏။ ရာခေလကိုချစ်သောကြောင့်၊ ခုနစ်နှစ်ကို နည်းသောနေ့ရက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်သတည်း။
21ယာကုပ်ကလည်း၊ ချိန်းချက်သော အချိန်စေ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် မယားနှင့်ဆက်ဆံဖို့ရာပေးစားပါဟု လာဗန်အားဆိုလျှင်၊ 22လာဗန်သည် ထိုအရပ်၌နေသော သူအပေါင်းတို့ကိုစည်းဝေးစေ၍ ပွဲလုပ်လေ၏။ 23-24ညဉ့်ဦးအချိန်ရောက်မှ၊ ဇိလပအမည်ရှိသော ကျွန်မကိုသမီးလေအာ၌ လက်ဖွဲ့လျက်၊ ထိုသမီးကိုဆောင်သွင်း၍၊ ယာကုပ်သည်သူနှင့်ဆက်ဆံလေ၏။ 25နံနက်အချိန်ရောက်မှ ယာကုပ်သည်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ လေအာဖြစ်ကြောင်းကို သိမြင်လျှင်၊ လာဗန်ထံသို့သွား၍ ကျွန်ုပ်၌ပြုသောအမှုကား၊ အဘယ်သို့နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ရာခေလကိုရခြင်းငှာ အစေခံရပြီ မဟုတ်လော။ ကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကြောင့် လှည့်စားရသနည်းဟုဆိုသော်၊ 26လာဗန်က၊ ငါတို့ပြည်၌ သမီးအကြီးကိုမပေးစားမီ၊ အငယ်ကိုမပေးစားရ။ 27ခုနစ်ရက်စေ့အောင်ငံ့ဦးလော့။ နောက်တစ်ဖန် ခုနစ်နှစ်အစေခံရသည်အတွက်၊ ရာခေလကိုလည်း သင့်အားပေးစားဦးမည်ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ 28-29ယာကုပ်ဝန်ခံ၍ ခုနစ်ရက်စေ့ပြီးမှ၊ လာဗန်သည် ဗိလဟာအမည်ရှိသော ကျွန်မကိုလက်ဖွဲ့လျက်၊ သမီးရာခေလကိုပေးစားလေ၏။ 30ယာကုပ်သည် ရာခေလနှင့်ဆက်ဆံ၍၊ လေအာကိုချစ်သည်ထက်သာ၍ချစ်၏။ လာဗန်ထံမှာ တစ်ဖန်ခုနစ်နှစ်အစေခံလေ၏။
ယာကုပ်သားသမီးရရှိခြင်း
31လေအာသည်အမုန်းခံရသည်ကို ထာဝရဘုရားသိမြင်၍၊ သားဖွားရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ရာခေလမူကားမြုံ၏။ 32လေအာသည်ပဋိသန္ဓေယူသဖြင့်၊ သားကိုဖွားမြင်၍ ရုဗင်အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ဆင်းရဲခံခြင်းကို အမှန်ကြည့်မြင်တော်မူပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ယခုငါ့လင်သည် ငါ့ကိုချစ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုသတည်း။ 33တစ်ဖန်ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍ သားကိုဖွားမြင်သော်၊ ငါသည်အမုန်းခံရကြောင်းကို ထာဝရဘုရား ကြားသောကြောင့်၊ ဤသားကိုလည်း ပေးသနားတော်မူပြီဟုဆိုပြီးလျှင်၊ ထိုသားကို ရှိမောင်အမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ 34တစ်ဖန်ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍ သားကိုဖွားမြင်သော်၊ ငါ့လင်အား သားသုံးယောက်ကို ငါဖွားမြင်သောကြောင့်၊ ယခုတစ်ခါသူသည် ငါနှင့် ပေါင်းဖော်လိမ့်မည်ဟုဆို၍၊ ထိုသားကို လေဝိအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ 35တစ်ဖန်ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍ သားကိုဖွားမြင်သော်၊ ထာဝရဘုရားကို ယခုငါချီးမွမ်းမည်ဟု ဆိုသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသားကို ယုဒအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ ထိုနောက်၊ သားပြတ်၍မဖွားဘဲနေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၂၉ (အနက်ဖွင့်)

၃။ ယာကုပ်၊ ဇနီးများနှင့် အဆွယ်အပွားများ (၂၉:၃၀:၂၄)

          ၂၉:၁၄ ဗေရှေဒမှ ဟာရန်သို့ ထွက်ခွာသည့်အချိန်တွင် ယာကုပ်သည် အသက်(၇၇)နှစ်ရှိလေပြီ။ သူ့ယောက္ခမ လာဗန်အိမ်တွင် နှစ်ပေါင်း (၂၀)ကြာ အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သည်။ ခါနာန်တွင် နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကြာ နေထိုင်သည်။ နောက်ဆုံးသက်တမ်း (၁၇)နှစ်ကို အဲဂတ္တုပြည်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ပဒံဘာရန်သို့ စတင်ရောက်ချိန်တွင် ဟာရန်သိုးကျောင်းသားများက ကြိုဆိုလမ်းပြခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း ရာခေလအား အချိန်ကိုက်စေလွှတ်၍ သိုးကျောင်းစေလွှတ်သည်။ နေ့ခင်းကြောင်တောင် သိုးအစာစားသော အချိန်ကောင်း ဖြစ်သော်လည်း သိုးကျောင်းသားအုပ်က သိုးများ ရေစတိုက်ကြခြင်းကို ယာကုပ် ကြံတွေ့သောအခါ အံ့ဩသည်။ သိုးများမစုံမချင်း ရေတိုက်ရာမှ ပန်မလွှတ်သေးဟု သိရသောအခါ ရာခေလနှင့် ကြုံတွေ့မည့်အခါ အခွင့်ကောင်းဖြစ်သည်။ ညီမဝမ်းကွဲ ရာခေလနှင့် ကြုံတွေ့သောအခါ အဘယ်မျှ စိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာမည်နည်း။ လာဗန်လည်း မမြင်စဖူးသော တူမောင်အား တွေ့ချင်ဇောကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် မနှေးအမြန်ပြေးလာ၍ ယာကုပ်ကို တွေ့ဆုံခရီးဦးကြိုသည်။

၂၉:၁၅၃၅ လာဗန်က ယာကုပ်အား သူ့သမီး ရာခေလနှင့် ပေးစားဖို့သဘောတူသည်။ သို့သော် ()နှစ် ဦးစွာအလုပ်အကျွေးပြုရမည်။ ယာကုပ်သည် ရာခေလအား ချစ်လွန်းအားကြီးရသောကြောင့် မမောနိုင် မပန်းနိုင် လုပ်ကျွေးသည်။ နေ့ရက်ကိုလည်း ခဏလေးဟုထင်မှတ်သည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ဘုရားသခင်အတွက် အမှုတောင်ဆောင်ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်သည်။

ရာခေလသည် ကြော့ရှင်းလှပ၍ ဆွဲင်အား ကောင်းသည်။ သူ့အမ လေအာသည် မျက်စိမှေးသဖြင့် အချစ်ပေါ့စရာ ဖြစ်သည်။

ထိုအရပ်ဒေသ၏ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာအရ မင်္ဂလာဦးညတွင် သတို့သမီးသည် အမှောင်ခန်းထဲတွင် မျက်နှာဖုံးအုပ်ရသည်။ နံနက်အလင်းရောင်ပေါ်သောအခါ သတို့သမီးမျက်နှာကြည့်ဖို့ မျက်နှာဖုံး လှန်ရသည်။ မျက်မှေးလေအာကို တွေ့သောအခါ ယာကုပ် မည်သို့ ခံစားရမည်နည်း။ လာဗန်က လှည့်စားလိုက်ပြီ သို့သော် သမီးအကြီး မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ အငယ်ဆောင်ရသည် ဆိုသည့် ထုံးစံစကားကြောင့် ယာကုပ် စိတ်လျှော့ရသည်။ လာဗန်က အကယ်၍ ရာခေလကို တကယ်လိုချင်လျှင် နောက်ထပ်()နှစ် အလုပ်အကျွေးပြုပါ။ သို့ဖြစ်လျှင် ရာခေလနှင့် ထပ်မံပေးစားမည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ယာကုပ်သည် ရာခေလကို ထွေးပိုက်ဖို့အရေး နောက်ထပ်(၇)နှစ် အလုပ်အကျွေးပြုရပြန်သည်။ ယာကုပ်သည် တခါက သူ့အစ်ကိုအား လိမ်လည်လှည့်ဖျားခဲ့သည်။ ယခုဝဋ်လည်နေပြီ။ ယာကုပ်က လေအာအား မနှစ်သက်ကြောင်း ဘုရားရှင်က သိမြင်သောအခါ သားသမီးထွန်းကားစေသည်။ (မနှစ်သက်ဆိုခြင်းမှာ ရာခေလကို ပိုချစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်)။ ဤကား ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတွင် ချို့ယွင်းချက် ရှိသူသည် အခြားတစ်နေရာတွင်ထက်မြက်လေ့ရှိသည်။ လေအာသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ ဖြစ်သောကြောင့် သူ့သားများနာမည်အား ဘုရားရှင်နှင့် ပတ်သက်သော နာမည်များ ကင်ပွန်းတပ်သည် (ငယ် ၃၂:၃၃၊၃၅)။ ထိုမျိုးနွယ်မှ ယဇ်ပုရောဟိတ် အမျိုးအနွယ် (လေဝိ)၊ တော်ဝင်မျိုးနွယ် (ယုဒ)၊ (ခရစ်တော်အပါအဝင်) ဆင်းသက်လာကြသည်။ ဤအခန်းတွင် ယာကုပ်၏ပထမ သား(၄)ဦး နာမည်များ တွေ့ရသည်။ ယာကုပ်၏ သားများအပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ဆက်လက်ရေးမှတ်ပြပါမည်။

လေအာမွေးပေးသောသားများ

ရုဗင်                 – (မြင်သည်၊ သားရတနာ)           (၂၉:၃၂)

ရှိမောင်              – (ကြားသည်)                           (၂၉:၃၃)

လေဝိ                – (ပေါင်းဖော်သည်)                     (၂၉:၃၄)

ယုဒ                  – (ချီးမွမ်းခြင်း)                          (၂၉:၃၅)

ဣသခါ – (ငှါးသည်)                               (၃၀:၁၈)

ဇာဗုလုန်            – (လက်ဖွဲ့)                                (၃၀:၂၀)

ရာခေလ၏ကျွန်မ ဗိလဟာနှင့်ရသောသားများ

ဒန်                    – (တရားခြင်း)                           (၃၀:၆)

နဿလိ                        – (နပန်းလုံးခြင်း)                       (၃၀:၈)

လေအာ၏ကျွန်မ ဇိလပနှင့်ရသောသားများ

ဂဒ်                    – (အတိတ်နိမိတ်ကောင်း)                       (၃၀:၁၁)

အာရှာ               – (မင်္ဂလာ)                                (၃၀:၁၃)

ရာခေလမွေးပေးသောသားများ

ယောသပ်          – (နောက်တိုး)                           (၃၀:၂၄)

ဗင်္ယာမိန်            – (ညာလက်ရုံးသား)                   (၃၀:၁၃)

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။