ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၈

ဒုတိယဘေးဒဏ်
ဖား
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ ငါ၏လူတို့သည် ငါ့အားဝတ်ပြုမည်အကြောင်း၊ သူတို့ကိုလွှတ်လော့။ 2မလွှတ်ဘူးဟုငြင်းလျှင်၊ သင်၏ပြည်တစ်လျှောက်လုံးကို ဖားတို့ဖြင့် ဒဏ်ခတ်ဦးမည်။ 3မြစ်သည်လည်းများစွာသော ဖားတို့ကိုဖွား၍၊ သူတို့သည်သင်၏အိမ်၌လည်းကောင်း၊ အိပ်ခန်း၌လည်းကောင်း၊ အိပ်ရာပေါ်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏ကျွန်တို့အိမ်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏လူတို့အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏မီးဖို၌လည်းကောင်း၊ မုန့်နယ်သောခွက်၌လည်းကောင်း တက်ကြလိမ့်မည်။ 4သင်မှစ၍ သင်၏လူ၊ သင်၏ကျွန်ရှိသမျှတို့အပေါ်၌ တက်ကြလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အကြောင်းကို ကြားပြောလော့ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။
5တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကား၊ အာရုန်သည် ချောင်းရေ၊ မြစ်ရေ၊ အိုင်အင်းရေတို့အပေါ်၌ လှံတံကိုကိုင်လျက်၊ လက်ကိုဆန့်၍ အဲဂုတ္တုပြည်အပေါ်သို့ ဖားများကိုတက်စေခြင်းငှာပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 6အာရုန်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသောရေအပေါ်မှာ လက်ကိုဆန့်သဖြင့်၊ ဖားတို့သည်တက်၍ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးကို ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ 7ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်လည်း ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်ထိုအတူပြု၍ ဖားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်အပေါ်သို့ ဆောင်ကြ၏။
8ထိုအခါဖာရောမင်းသည်၊ မောရှေနှင့်အာရုန်ကိုခေါ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ဖားတို့ကိုငါနှင့် ငါ့လူတို့ထံမှပယ်ရှားတော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်လော့။ ဣသရေလလူတို့သည် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ရသောအခွင့်ကို ငါပေးမည်ဟုဆို၏။ 9မောရှေကလည်း၊ ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်အိမ်များမှဖားတို့ကို ပယ်ရှင်းဖျက်ဆီး၍၊ မြစ်၌သာနေစေခြင်းငှာ၊ ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်ကျွန်များ၊ လူများအဖို့ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ရသောအချိန်ကို ချိန်းချက်တော်မူပါဟု လျှောက်သော်၊ 10နက်ဖြန်နေ့တောင်းပန်လော့ဟု မိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ မောရှေက၊ အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနှင့်တူသော ဘုရားမရှိကြောင်းကို ကိုယ်တော်သိစေခြင်းငှာ အမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်၍၊ 11ဖားတို့သည်ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်အိမ်များ၊ ကျွန်များ၊ လူများထံမှထွက်သွား၍ မြစ်၌သာနေကြလိမ့်မည်ဟု မောရှေလျှောက်ပြီးလျှင်၊ 12အာရုန်နှင့်အတူ အထံတော်မှထွက်သွား၍၊ ဖာရောဘုရင်အပေါ်သို့ ထာဝရဘုရားဆောင်တော်မူသော ဖားတို့အကြောင်းကြောင့်၊ မောရှေသည် ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလေ၏။ 13ထာဝရဘုရားသည် မောရှေတောင်းလျှောက်သော စကားအတိုင်းပြုတော်မူသဖြင့်၊ ဖားတို့သည် အိမ်များ၊ ရွာများ၊ လယ်ပြင်များတို့တွင် သေကြ၏။ 14အသေကောင်တို့ကိုစုပုံ၍ထားသဖြင့် တစ်ပြည်လုံးနံလေ၏။ 15ဖာရောမင်းလည်း၊ သက်သာရကြောင်းကိုသိမြင်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ နှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့စကားကို နားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏။
တတိယဘေးဒဏ်
ခြင်ကောင်
16တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ ရှိသော မြေမှုန့်သည်ခြင်ကောင်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ အာရုန်သည် လှံတံကိုကိုင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍၊ မြေမှုန့်ကိုရိုက်စေခြင်းငှာ ပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 17အာရုန်သည် လှံတံကိုကိုင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍ မြေမှုန့်ကိုရိုက်လေ၏။ မြေမှုန့်သည်လည်း လူ၌လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်၌လည်းကောင်း ခြင်ကောင်ဖြစ်လေ၏။ အဲဂုတ္တုပြည် တစ်လျှောက်လုံး၌မြေမှုန့်ရှိသမျှသည် ခြင်ကောင်ဖြစ်လေ၏။ 18ဝိဇ္ဇာဆရာတို့လည်း၊ ခြင်ကောင်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းငှာ ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့် ထိုအတူပြု၍ မတတ်နိုင်ကြ။ သို့ဖြစ်၍ လူတို့နှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၌ ခြင်ကောင်တို့သည် ရှိကြ၏။ 19ထိုအခါ ဝိဇ္ဇာဆရာတို့က၊ ဤအမှုသည်ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဖာရောဘုရင်အားလျှောက်ကြားကြ၏။ သို့သော်လည်း ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဖာရောဘုရင်သည် နှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့စကားကို နားမထောင်ဘဲနေပြန်လေ၏။လု၊ ၁၁:၂၀။
စတုတ္ထဘေးဒဏ်
ယင်ရဲ
20ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် နံနက်စောစောထလော့။ ရေဆိပ်သို့ထွက်သွားသော ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှာရပ်၍ ထာဝရဘုရားက၊ ငါ၏လူတို့သည် ငါ့အားဝတ်ပြုမည်အကြောင်း၊ သူတို့ကိုလွှတ်လော့။ 21မလွှတ်ဘဲနေလျှင် သင်နှင့်သင်၏ကျွန်များ၊ လူများ၊ အိမ်များထဲသို့ ယင်ရဲတို့ကို ငါစေလွှတ်သဖြင့် အဲဂုတ္တုလူတို့နေသောအိမ်၊ ရပ်သောမြေသည် ယင်ရဲနှင့်အပြည့်ရှိရလိမ့်မည်။ 22ငါသည် မြေကြီးအလယ်၌ ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သင်သိစေခြင်းငှာ ငါ၏လူတို့နေရာဂေါရှင်ပြည်ကို ထိုနေ့၌ငါခြားနားစေ၍၊ ထိုပြည်၌ ယင်ရဲမရှိရ။ 23ထိုသို့ ငါ၏လူတို့နှင့် သင်၏လူတို့ကို ငါခြားနားစေမည်။ နက်ဖြန်နေ့၌ ထိုနိမိတ်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူကြောင်းကိုပြောလော့ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။ 24ထိုသို့ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသဖြင့်၊ အလွန်ကြမ်းတမ်းသော ယင်ရဲတို့သည်၊ ဖာရောဘုရင်အိမ်အစရှိသော သူ၏ကျွန်တို့အိမ်၊ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ ရောက်လာ၍၊ ထိုယင်ရဲတို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုပြည်ပျက်လေ၏။
25ထိုအခါ၊ ဖာရောဘုရင်သည် မောရှေနှင့် အာရုန်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ သင်တို့သည် ဤပြည်၌ သင်တို့၏ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်သွားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူသော်၊ 26မောရှေက ထိုသို့မပြုသင့်။ ပြုလျှင် အဲဂုတ္တုလူတို့၏ ရွံရှာဖွယ်သောအရာကို အကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ရပါမည်။ အဲဂုတ္တုလူတို့၏ ရွံရှာဖွယ်သောအရာကို သူတို့မျက်မှောက်၌ ယဇ်ပူဇော်လျှင်၊ သူတို့သည် အကျွန်ုပ်တို့ကိုခဲနှင့်ပစ်ကြပါလိမ့်မည် မဟုတ်လော။ 27သို့ဖြစ်၍ တော၌သုံးရက်ခရီးသွား၍ အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ယဇ်ပူဇော်ကြပါမည်ဟု လျှောက်ဆို၏။ 28ဖာရောဘုရင်ကလည်း၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား၊ တော၌ ယဇ်ပူဇော်မည်အကြောင်း၊ သွားရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်။ သို့ရာတွင် ဝေးဝေးမသွားရကြ။ ငါ့အဖို့တောင်းပန်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 29မောရှေကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံမှထွက်သွား၍ ယင်ရဲတို့သည် ဖာရောဘုရင်နှင့် သူ၏ကျွန်များ၊ လူများထံမှ၊ နက်ဖြန်နေ့သွားမည်အကြောင်း ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်ပါမည်။ သို့ရာတွင် ဣသရေလလူတို့သည် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်မပူဇော်ရမည်အကြောင်း၊ နောက်တစ်ဖန်ဆီးတား၍ လှည့်စားတော်မမူပါနှင့်ဟုလျှောက်ပြီးလျှင်၊ 30ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွား၍ ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏။ 31ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ မောရှေစကားကိုနားထောင်၍ ယင်ရဲတို့ကို ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ကျွန်များ၊ လူများထံမှာ တစ်ကောင်မျှမကျန်စေခြင်းငှာ ပယ်ရှားတော်မူ၏။ 32ထိုအခါ၌လည်း၊ ဖာရောဘုရင်သည် နှလုံးခိုင်မာပြန်၍၊ ဣသရေလလူတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေလေ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(ဒုတိယကပ်ဆိုး၊ ဖားအန္တရာယ် (:၁၅)

          :၁၅ အဲဂုတ္တုတစ်ပြည်လုံးတွင် ဖားပြုပ်ထကြသောအခါ ဖာရောမင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သဖြင့် မောရှေအား ခေါ်မေးသည်။ မောရှေက ကိုယ်တော်အိမ်များမှ ဖားများပယ်ရှင်း၍ မြစ်၌သာနေစေခြင်းငှါ လူများအဖို့ ဆုတောင်းပေးရမည့် အချိန်သတ်မှတ်ပေးပါဟု ဆိုသည်။ ဖာရောမင်း၏ မျက်လှည့်ဆရာများကလည်း ဖားပြုပ်လုပ်ကြသော်လည်း အရာမထင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူများ၏အစွမ်းသည် စာတန်နတ်ဆိုးထံမှ ရရှိသော တန်ခိုးများဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ဖားများသေကုန်၍တစ်ပြည်လုံး နံစော်ကုန်သည်။ သို့သော် ဖာရောမင်းသည် ဣသရေလများအား မလွှတ်ပြန်။

(တတိယကပ်ဆိုး၊ ခြင်ကောင် (:၁၆၁၉)

          :၁၆၁၉ တတိယကပ်ဆိုးမှာ မြေမှုန့်ဟူသမျှသည် ခြင်ကောင်၊ ဖြုတ်ကောင်ဖြစ်သွားကြသည်။ ဖာရောမင်း၏ ဝိဇ္ဇာဆရာများသည်လည်း မောရှေကဲ့သို့ လိုက်လုပ်ကြသည်။ သို့သော် ခရုတု၍ ဖားမခုန်။ ဖာရောမင်းက အလျှော့မပေးသေး။ ခေါင်းမာသထက်မာနေသည်။ ခေါင်းမာလေလေ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံရလေဖြစ်သည်။

(စတုတ္ထကပ်ဆိုး၊ ယင်ရဲကောင် (:၂၀၃၂)

          :၂၀၂၄ ထို့ကြောင့် ယင်ရဲကောင်၊ ယင်မရိုင်းကြီးများ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ပြန့်နှံ့စေသည်။ ဟေဗြဲကျမ်းမူတွင် ပျားပန်းခတ် ကြိတ်ကြိတ်တိုး များပြားသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကပ်ဆိုးဘေးဆိုးများသည် အဲဂုတ္တုပြည် တစ်ပြည်လုံးတွင် ပျံ့နှံ့သော်လည်း အဓိကပစ်မှတ်မှာ အဲဂုတ္တုလူမျိုးများကို ဒုက္ခပေးသည်။ ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်သူများကိုသာ ဒုက္ခပေးသည်။ အဲဂုတ္တုသားများသည် Khepri ပိုးမွှားဘုရားကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်သည်။

:၂၅၃၂ ဖာရောမင်းသည် မခံသာသော ကြောင့် မောရှေနှင့် အာရုန်အား သူတို့ဘုရားကို ဝတ်ပြုခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် ခပ်ဝေးဝေးမသွားကြနှင့်ဟု မိန့်မှာသည် ထိုစကားသည် မလုံလောက်ပါ။ ဘုရားသခင်က ()ရက်ခရီးသွားခိုင်းသည်။ မောရှေက ယင်ရဲကောင်များ ပျောက်ကယ်ကြရန် ဆုတောင်းသောအခါ ဘုရားသခင်က နားညောင်းတော်မူသည်။ သို့သော် ယင်မဲရိုင်းများ မရှိတော့သည်နှင့် တပြိုင်နက်ဖာရော စိတ်သဘောပြောင်းလဲပြန်သည်။ ဣသရေလတို့အား မသွားကြနှင့်တော့ဟု တားဆီး အမိန့်ကို ထုတ်ပြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။