ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၇

1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ သင့်ကို ဖာရောဘုရင်၏ ဘုရားအရာ၌ ငါခန့်ထား၏။ သင်၏အစ်ကိုအာရုန်သည်၊ သင်၏ပရောဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ 2ငါမိန့်တော်မူသမျှတို့ကို သင်သည်ပြန်ပြောရမည်။ ဖာရောဘုရင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို မိမိပြည်မှလွှတ်လိုက်ရမည်အကြောင်းကို၊ သင်၏အစ်ကို အာရုန်သည် သူ့ထံ၌လျှောက်ရမည်။ 3ငါသည်လည်း ဖာရောမင်း၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ ငါ၏နိမိတ်လက္ခဏာ အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုများပြားစေမည်။တ၊ ၇:၃၆။ 4သို့သော်လည်း ဖာရောမင်းသည်သင်တို့စကားကို နားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း ငါ့လက်ကိုအဲဂုတ္တုပြည်အပေါ်မှာတင်၍ ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအားဖြင့် ငါ၏ဗိုလ်ပါများ၊ ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်မည်။ 5ထိုသို့အဲဂုတ္တုပြည်အပေါ်မှာ ငါ့လက်ကိုဆန့်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို သူတို့အထဲမှ နုတ်ဆောင်သောအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို အဲဂုတ္တုလူတို့သည်သိကြလိမ့်မည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 6မောရှေနှင့်အာရုန်တို့သည် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းပြုကြ၏။ 7ဖာရောဘုရင်ထံ၌လျှောက်ကြသောအခါ၊ မောရှေ၏အသက်သည် အနှစ်ရှစ်ဆယ်ရှိ၏။ အာရုန်၏အသက်သည် အနှစ်ရှစ်ဆယ်သုံးနှစ်ရှိ၏။
အာရုန်၏တောင်ဝှေး
8တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့်အာရုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 9ဖာရောဘုရင်က၊ သင်တို့အတွက် ထူးဆန်းသောတန်ခိုးကိုပြလော့ဟုဆိုလျှင်၊ သင်၏လှံတံကိုယူ၍ ရှေ့တော်၌ချလော့ဟု အာရုန်အားပြောလော့။ လှံတံသည်လည်း မြွေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 10မောရှေနှင့် အာရုန်သည် ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုသဖြင့်၊ အာရုန်သည် ဖာရောဘုရင်ရှေ့၊ သူ၏ကျွန်များရှေ့မှာ လှံတံကိုချ၍ မြွေဖြစ်လေ၏။ 11ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည် ပညာရှိများ၊ ပြုစားတတ်သောသူများတို့ကိုခေါ်၍၊ အဲဂုတ္တုအမျိုး ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်၊ ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်ထိုအတူပြု၍၊ 12မိမိတို့ကိုင်သောလှံတံများကိုချ၍ မြွေဖြစ်ကြလေ၏။ သို့သော်လည်း အာရုန်၏လှံတံသည် သူတို့၏လှံတံများကို မျိုလေ၏။ 13ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့၏စကားကို နားမထောင်ဘဲနေ၏။
ပထမဘေးဒဏ်
သွေး
14ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဖာရောဘုရင်သည် နှလုံးခိုင်မာ၍ ဣသရေလလူတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေ၏။ 15နံနက်အချိန်၌ ဖာရောဘုရင်ထံသို့သွားလော့။ သူသည် ရေဆိပ်သို့ သွားလိမ့်မည်။ သူမရောက်မီ သင်သည် မြစ်ကမ်းနားမှာရပ်နေလော့။ မြွေဖြစ်သော လှံတံကိုလည်း လက်တွင်ကိုင်လော့။ 16ဟေဗြဲအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားက၊ ငါ့လူတို့သည်တော၌ ငါ့အားဝတ်ပြုမည်အကြောင်း၊ သူတို့ကိုလွှတ်လော့ဟု အမိန့်တော်ပါသော ကျွန်ုပ်ကို ကိုယ်တော်ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်သည် ယခုတိုင်အောင် နားမထောင်ဘဲနေပါသည်တကား။ 17ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သင်သည်အဘယ်သို့ သိရမည်နည်းဟူမူကား၊ ငါကိုင်သောလှံတံနှင့် မြစ်ရေကိုရိုက်၍ ထိုရေသည် အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ဗျာ၊ ၁၆:၄။ 18မြစ်၌ရှိသောငါးတို့သည် သေကြလိမ့်မည်။ မြစ်ရေလည်းနံလိမ့်မည်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်လည်း မြစ်ရေကိုရွံကြလိမ့်မည်အကြောင်းကို ပြန်ပြောလော့ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။
19တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကိုမိန့်တော်မူပြန်သည်ကား၊ အာရုန်အား သင်၏လှံတံကိုယူ၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသောချောင်းရေ၊ မြစ်ရေ၊ အိုင်အင်းရေ၊ ကန်ရေ၊ တွင်းရေရှိသမျှအပေါ်မှာ လက်ကိုဆန့်လော့။ ထိုရေရှိသမျှတို့သည် အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၊ သစ်ခွက်၊ ကျောက်အိုး၌မျှမကြွင်း အသွေးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 20မောရှေနှင့် အာရုန်သည် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းပြု၍၊ အာရုန်သည် ဖာရောဘုရင်ရှေ့၊ သူ၏ကျွန်များရှေ့မှာ လှံတံကိုချီ၍ မြစ်ရေကို ရိုက်သဖြင့်၊ မြစ်ရေရှိသမျှသည်အသွေးဖြစ်လေ၏။ 21မြစ်၌ရှိသော ငါးတို့သည်လည်းသေကြ၍၊ မြစ်ရေနံသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် မြစ်ရေကိုမသောက်နိုင်ကြ။ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ အသွေးနှံ့ပြားလျက်ရှိလေ၏။ 22အဲဂုတ္တုအမျိုးသားဝိဇ္ဇာဆရာတို့လည်း ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့် ထိုအတူပြုကြ၏။ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဖာရောဘုရင်သည် နှလုံးခိုင်မာ၍ သူတို့၏စကားကို နားမထောင်ဘဲနေ၏။ 23နန်းတော်သို့လှည့်လည်ပြန်သွား၍ ထိုအမှုကို နှလုံးမသွင်းဘဲနေလေ၏။ 24ထိုအခါ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် မြစ်ရေကိုမသောက်နိုင်သောကြောင့်၊ သောက်ရေကိုရခြင်းငှာ မြစ်နားမှာတွင်းတူးကြ၏။ 25ထာဝရဘုရားသည် မြစ်ကိုဒဏ်ခတ်၍ ခုနစ်ရက်ကိုလွန်စေတော်မူ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၇ (အနက်ဖွင့်)

: အခန်းကြီး(၆) တွင် မောရှေသည် ဖာရောမင်းထံသို့ ဝင်ရောက်ခစားခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ဖာရောမင်းရှေ့သို့ မောရှေ ရောက်ရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် အဖြစ်ဖြင့် ခစားခြင်းဖြစ်သည်။ မောရှေက ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို အာရုန်သို့ ပြောပြ၍ အာရုန်က ချောမောပြေပြစ်အောင် ပြောဆိုပေးသည်။ ဖာရောမင်းက သဘောမတူလက်မခံသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို မည်သူငြင်းဆန်နိုင်မည်နည်း။

: အာရုန်သည် အသက်(၈၃)နှစ် ရှိ၍ မောရှေသည် အသက်(၈၀)အရွယ်ရှိနေကြသည်။ ဘဝအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး၊ သမ္မာစစ် သမ္မာတရားမှန် သိရှိသောအခါမှ အမှုတော်ထမ်းဆောင်သူများဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ဘုရားသခင်က အသုံးပြုပါသည်။ ဘဝနေညိုစောင်း၍ ဇရာအိုမင်းဘဝဟု အားငယ်စရာ မရှိပါ။

(ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်း (:-၇း၁၃)

          :၁၃ ဖာရောမင်းအကြပ်အတည်းဒုက္ခတွေ့ပြီ။ မောရှေ၏တောင်ဝှေး မြွေဖြစ်သွားသည့် အတိုင်းဖာရောမင်း နတ်ဆရာများ၏ တောင်ဝှေးများလည်း မြွေဖြစ်သွားကြသော်လည်း မောရှေမြွေက ကိုက်စားမြိုချကုန်သည်။ ဖာရော၏မျက်လှည့်ဆရာများသည် စာတန်ထံမှ တန်ခိုးရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂တိ ၃:၈ တွင်အဲဂုတ္တုပြည်သားများသည် ယန္နေနှင့် ယံဗြေနတ်ဆိုးထံမှ တန်ခိုးရယူကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဖာရောမင်းခေါင်းမာပုံကို ဘုရားရှင်သိသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်သည် အာဏာရှင်စနစ်မကျင့်သုံး။ ဖာရောမင်းအား စိတ်ဓာတ်ပျော့ပျောင်းစေလိုသည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်နှလုံးပျော့ပြောင်းစေရန် ကပ်ဆိုးကြီးများဖြင့် ဆုံးမသွန်သင်သည်။

၅။ ပထမအကြိမ်ကပ်ဆိုး()ပါး (:၁၄၁၀:၂၉)

(ကပထမကပ်ဆိုး၊နိုင်းလ်မြစ်သွေးနီရေဖြစ်ခြင်း (:၁၄၂၅)

          :၁၄၁၈ ဘုရားသခင်သည် မောရှေကိုဖာရောမင်းအား ရေဆိပ်တွင် ရင်ဆိုင်ခိုင်းသည်။ ရေဆိပ်သို့ ဖာရောမင်း ကြွရောက်မလာမှီ မောရှေသည် ရေဆိပ်သို့ ရောက်နှင့်သည်။ (မြစ်ထဲတွင်ရေချိုးရန် သွားဟန်ရှိသည်)။ ဖာရောမင်းက မောရှေအား အလျှော့မပေးသောအခါ မောရှေသည် ဖာရောမင်းစိတ်လျော့လာစေရန် တောင်ဝှေးဖြင့် နိုင်းလ်မြစ်ရေပြင်အား ရိုက်ခတ်ရာ မြစ်ရေတပြင်လုံး သွေးဖြစ်သွားသည်။ ရေထဲရှိငါးများသည်လည်း သေကြေကြပြီး မြစ်ဝှမ်းတစ်ခုလုံး ပုပ်စော်နံကုန်သည်။

:၁၉၂၅ မောရှေနှင့် အာရုန်သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်အတိုင်း လက်ဆန့်တန်းကြသောအခါ အုန်းမှုတ်ခွက်နှင့် နွားခြေရာခွက် ရေများပါမကျန်၊ အဲဂုတ္တုပြည်တလျှောက်လုံးရှိ ရေများသည် သွေးနီရဲရဲဖြစ်ကုန်သည်။ ရေထဲရှိ ငါးများသည်လည်း သေကြေပျက်စီးကြသည်။ နိုင်းလ်မြစ်ရေတပြင်လုံး (၇)ရက်တိတိ သွေးရေဖြစ်၍ သောက်သုံးမရသဖြင့် ရေတွင်းတူးကြသည်။ သို့သော် ဖာရောမင်းသည် မောရှေ၏ တောင်းဆိုချက်အား လိုက်လျောခြင်းမပြု။ ခေါင်းမာနေဆဲ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။