ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၄

ဒုတိယကျောက်ပြားတစ်စုံ
(တရား၊ ၁၀:၁-၅)
1တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ အရင်ကျောက်ပြားနှစ်ပြားနှင့်တူအောင် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုခုတ်လော့။ သင်ချိုးဖဲ့သော အရင်ကျောက်ပြား၌ စကားပါသည်အတိုင်း နောက်ကျောက်ပြားပေါ်မှာ ငါရေးထားမည်။ 2နက်ဖြန်နံနက် သင်သည်အသင့်နေလျက်၊ သိနာတောင်ပေါ်သို့တက်၍ တောင်ထိပ်၌ ငါ့ရှေ့မှာကိုယ်ကိုပြလော့။ 3သင်နှင့်အတူ အဘယ်သူမျှမတက်ရ။ တောင်တစ်ပြင်လုံး၌ လူကို မထင်ရှားစေနှင့်။ တောင်ခြေရင်း၌ သိုးနွားတို့ကို ကျက်စားရာမပြုစေနှင့်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။
4ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အရင်ကျောက်ပြားနှင့်တူအောင် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုခုတ်ပြီးမှ၊ မောရှေသည် နံနက်စောစောထ၍ ထိုကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုကိုင်လျက်၊ သိနာတောင်ပေါ်သို့ တက်လေ၏။ 5ထာဝရဘုရားသည် မိုးတိမ်ဖြင့်ဆင်းသက်၍၊ ထိုအရပ်၌ မောရှေအနားမှာရပ်လျက်၊ ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ 6ထာဝရဘုရားသည် မောရှေရှေ့၌ကြွသွားတော်မူလျက်၊ ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊ ချစ်သနားခြင်းမေတ္တာကရုဏာနှင့် ပြည့်စုံ၍ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝတော်မူထသော၊ 7အထောင်အသောင်းများသောသူတို့အား သနားခြင်းကျေးဇူးတရားကို စောင့်တော်မူထသော၊ အဓမ္မကျင့်ခြင်း၊ တရားတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းအပြစ်တို့ကို ဖြေလွှတ်သော်လည်း၊ အချည်းနှီးသက်သက် ဖြေလွှတ်တော်မမူထသော၊ သားစဉ်မြေးဆက်၊ တတိယအဆက်၊ စတုတ္ထအဆက်တိုင်အောင်၊ အဘတို့၏အပြစ်ကို သားတို့၌ဆပ်ပေးစီရင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ဟု ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ထွ၊ ၂၀:၅-၆၊ တော၊ ၁၄:၁၈၊ တရား၊ ၅:၉-၁၀၊ ၇:၉-၁၀။ 8မောရှေသည် အလျင်အမြန်ဦးညွှတ်ချ၍ ကိုးကွယ်လျက်၊ 9အိုဘုရားရှင်၊ အကျွန်ုပ်သည် ရှေ့တော်၌မျက်နှာရလျှင်၊ အကျွန်ုပ်အရှင်သည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ကြွတော်မူပါစေသော၊ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏။ ဤလူမျိုးသည် လည်ပင်းခိုင်မာသောအမျိုး ဖြစ်သော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ပြစ်မှားမိသော ဒုစရိုက်အပြစ်များကိုလွှတ်၍ အကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော်အမွေဥစ္စာဖို့ သိမ်းယူတော်မူပါဟုလျှောက်လျှင်၊
ပဋိညာဉ်ထပ်မံပြုခြင်း
(ထွ၊ ၂၃:၁၄-၁၉၊ တရား၊ ၇:၁-၅၊ ၁၆:၁-၁၇)
10ထာဝရဘုရားက၊ ကြည့်ရှုလော့။ ငါပဋိညာဉ်ပြု၏။ မြေကြီးပေါ်မှာ လူမျိုး၌ မပြုစဖူးသော အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကို သင်၏လူမျိုးရှေ့မှာ ငါပြုမည်။ သင်တို့အဖို့ ငါထာဝရဘုရားပြုရသောအမှုသည် ကြောက်မက်ဖွယ်သောအမှုဖြစ်ကြောင်းကို သင်ပေါင်းဖော်သောလူအပေါင်းတို့သည် မြင်ရကြလိမ့်မည်။ 11ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကို မှတ်လော့။ သင့်ရှေ့မှာ အာမောရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့ကို ငါနှင်ထုတ်မည်။ 12သင်သည် ယခုသွားသောပြည်သူပြည်သားတို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့သဖြင့်၊ သင့်အလယ်၌တိုက်မိ၍ လဲစရာအကြောင်းမဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုလော့။ 13သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖျက်ဆီးရမည်။ သူတို့ရုပ်တုဆင်းတုများကို ချိုးဖဲ့ရမည်။ သူတို့အာရှရပင်များကို ခုတ်လှဲရမည်။တရား၊ ၁၆:၂၁။ 14အခြားသောဘုရားကို သင်သည်မကိုးကွယ်ရ။ အပြစ်ရှိယုံလွယ်အမည်ရှိသော ထာဝရဘုရားသည် အပြစ်ရှိသည်ဟု ယုံလွယ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ 15သင်သည် ထိုပြည်သူပြည်သားတို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့သဖြင့်၊ သူတို့သည် မိမိတို့ဘုရားနှင့် မှားယွင်းခြင်းကိုပြု၍၊ ထိုဘုရားတို့အား ယဇ်ပူဇော်သောအခါ၊ သင့်ကိုခေါ်၍ သင်သည် ထိုယဇ်ကောင်ကိုစားမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 16သင်သည် သူတို့သမီးများကိုယူ၍၊ ကိုယ်သားတို့နှင့် ထိမ်းမြားပေးစားသဖြင့်၊ ထိုသမီးတို့သည် မိမိတို့ဘုရားနှင့်မှားယွင်းခြင်းကိုပြု၍ သင်၏သားတို့ကို ထိုဘုရားတို့နှင့် မှားယွင်းစေမည်ဟူ၍လည်းကောင်း စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ 17သင်သည် ကိုယ်အဖို့သွန်းသောဘုရားတို့ကို မလုပ်ရ။ထွ၊ ၂၀:၄၊ ဝတ်၊ ၁၉:၄၊ တရား၊ ၅:၈၊ ၂၇:၁၅။
18သင်သည်အဗိဗလ၌ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သောကြောင့်၊ ငါပညတ်သည်အတိုင်း၊ အဗိဗလတွင် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမဲ့မုန့်ကိုစား၍ အဇုမပွဲကိုခံရမည်။ထွ၊ ၁၂:၁၄-၂၀၊ ဝတ်၊ ၂၃:၆-၈၊ တော၊ ၂၈:၁၆-၂၅။ 19သားဦးအပေါင်းတို့သည် ငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။ သင်၏တိရစ္ဆာန်တို့တွင်လည်း၊ နွားဖြစ်စေ၊ သိုးဖြစ်စေ၊ သားဦးအပေါင်းတို့သည် ငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။ သို့ရာတွင်၊ မြည်းသားဦးကို သိုးသငယ်နှင့်ရွေးယူရမည်။ထွ၊ ၁၃:၂။ 20မရွေးလိုလျှင်၊ မြည်းသငယ်၏လည်ပင်းကို ချိုးရမည်။ သင်၏သားဦးအပေါင်းတို့ကို ရွေးရမည်။ ငါ့ထံသို့ အဘယ်သူမျှ လက်ချည်းမပေါ်မလာရ။ထွ၊ ၁၃:၁၃။ 21ခြောက်ရက်ပတ်လုံး အလုပ်လုပ်ရမည်။ သတ္တမနေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရမည်။ လယ်လုပ်ရာကာလ၊ အသီးအနှံသိမ်းရာကာလဖြစ်သော်လည်း၊ သတ္တမနေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရမည်။ထွ၊ ၂၀:၉-၁၀။ ၂၃:၁၂။ ၃၁:၁၅။ ၃၅:၂။ ဝတ်၊ ၂၃:၃။ တရား၊ ၅:၁၃-၁၄။ 22ဂျုံစပါးကိုသိမ်းစရှိသည်ကာလ ခုနစ်သီတင်းပွဲကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်လဲသောအခါ သိုထားပွဲကိုလည်းကောင်းခံရမည်။ဝတ်၊ ၂၃:၁၅-၂၁။ တော၊ ၂၈:၂၆-၃၁။
23သင်တို့အမျိုးသား ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်တည်းဟူသော ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ တစ်နှစ်လျှင် သုံးကြိမ်မျက်နှာပြရကြမည်။ 24တစ်ပါးအမျိုးသားများကို သင်တို့ရှေ့ကငါနှင်ထုတ်၍၊ သင်တို့နေရာနယ်ကို ငါကျယ်စေမည်။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ တစ်နှစ်တွင်သုံးကြိမ် မျက်နှာပြသွားသောအခါ၊ သင်၏မြေကို အဘယ်သူမျှမတပ်မက်ရ။ 25ငါ့ယဇ်ကောင်အသွေးကို တဆေးနှင့် ရော၍ မပူဇော်ရ။ ပသခါပွဲယဇ်ကောင်ကို၊ နံနက်တိုင်အောင်မကြွင်းစေရ။ထွ၊ ၁၂:၁၀။ 26သင်၏မြေ၌အဦးသီးသော အသီးအနှံအကောင်းဆုံးကို သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ အိမ်တော်ထဲသို့ဆောင်သွင်းရမည်။ ဆိတ်သငယ်ကို အမိနို့ရည်နှင့် မပြုတ်မချက်ရ။တရား၊ ၂၄:၂၁။ ၂၆:၂။ 27ဤစကားများကိုရေးထားလော့။ ဤစကားများလာသည်အတိုင်း သင်မှစ၍ ဣသရေလအမျိုးနှင့် ငါပဋိညာဉ်ပြုသည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ 28ထိုအရပ်မှာ မောရှေသည် အစာကိုမစား၊ ရေကိုမသောက်ဘဲ၊ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ထာဝရဘုရားအထံတော်၌ နေလေ၏။ ကျောက်ပြားပေါ်မှာ ပဋိညာဉ်စကား၊ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို ရေးထားတော်မူ၏။
မောရှေမျက်နှာထွန်းပခြင်း
29မောရှေသည် သက်သေခံချက် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုကိုင်လျက်၊ သိနာတောင်ပေါ်မှ ဆင်းသက်သောအခါ၊ မိမိနှင့် ဘုရားသခင်နှုတ်ဆက်တော်မူသောကြောင့်၊ မိမိမျက်နှာအရေထွန်းပကြောင်းကို မိမိမသိ။ 30အာရုန်နှင့် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်၊ မောရှေကိုမြင်သောအခါ၊ သူ၏မျက်နှာအရေ ထွန်းပသောကြောင့်၊ သူတို့သည် မချဉ်းမကပ်ဝံ့ကြ။ 31မောရှေသည် သူတို့ကိုခေါ်၍၊ အာရုန်နှင့် ပရိသတ်သူကြီးတို့သည် ချဉ်းကပ်ကြလျှင်၊ မောရှေသည်နှုတ်ဆက်လေ၏။ 32ထိုနောက် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ချဉ်းကပ်ကြလျှင်၊ သိနာတောင်ပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှတို့ကို သူတို့အားဆင့်ဆိုလေ၏။ 33မောရှေသည် သူတို့အားဟောပြော၍မပြီးမီ မိမိမျက်နှာကို ဖုံးအုပ်လေ၏။ 34ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ ဝင်၍လျှောက်သောအခါ၊ မထွက်မီတိုင်အောင် မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ထား၏။ တစ်ဖန်ထွက်၍ အမိန့်တော်ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆို၏။ 35သူ၏မျက်နှာအရေထွန်းပကြောင်းကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မြင်ကြလျှင်၊ တစ်ဖန်အထဲသို့ဝင်၍ မလျှောက်မီတိုင်အောင် မိမိမျက်နှာကို ဖုံးအုပ်ပြန်၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၃၄ (အနက်ဖွင့်)

(ပညတ်တရားများ အသစ်ပြန်ပေးခြင်း (၃၄:၃၅:)

          ၃၄: မောရှေသည် ဘုရားသခင်စေခိုင်းသည့်အတိုင်းယခင်ပေါက်ခွဲပစ်သော ကျောက်ပြားမျိုးနှစ်ခုပြုလုပ်ပြီး၊ သိနာတောင်ပေါ်သို့ တစ်ယောက်တည်း ယူဆောင်ပြန်တက်သည်။ ဘုရားသခင်လည်း ချစ်သနားခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်းနှင့် အတူ ကိုယ်ထင်ပြတော်မူသည် (ငယ် ၆၊၇)။

အပိုဒ်ငယ် (၇)တွင် မှားယွင်းလုပ်ဆေင်ပုံကို စကားလုံး(၃)မျိုးဖြင့် ယှဉ်ရေးထားသည် တရားတော်ကို လွန်ကျူးခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ လမ်းတော်မှ သွေဖီခြင်းဖြစ်သည်။ ပြစ်မှားခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာ စကားပြေအားဖြင့် ကလန်ကဆန်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် မညီ ဆန့်ကျင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို အပြစ်အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး ထင်ရှားရာများကို ပိတ်ပင်ဟန့်တားခြင်းဖြစ်သည် (ရော ၃:၂၃)။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်များကို တရားလွန်သော ဣသရေလသားများတိုင်း သေကြေဖျက်ဆီးချင်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ကရုဏာတော်သက်ရောက်၍ သက်ညှာသည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေသည် ဘုရားသခင် ကရုဏာတော်ကို ရည်မှတ်၍ ချက်ချင်းပျက်ဝပ် ကိုးကွယ်သည်။ မောရှေ၏လူများ မိုက်မှားမှုများ အပေါ် ဘုရားသခင်၏အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းအား ချီးမွမ်းကိုးကွယ်သည်။

၃၄:၁၀၁၇ ဘုရားသခင်က မောရှေယူလာသောကျောက်ပြားနှစ်ချပ်အပေါ်တွင် ပညတ်တော်အား အသစ်တဖန်ပြုစေ၍ ဣသရေလသားတို့ သားစဉ်မြေးဆက်တိုင်အောင် စွဲမှတ်စေသည်။ ခါနာန်ပြည်သားများနှင့်လည်း ဒူးတင်ရောယှက်ပေါင်းဖက်ခြင်း မပြုကြမည့်အကြောင်း သတိပေးထားသည်။ ဒေသံခံလူများသည် ရုပ်တု၊ ဆင်းတု၊ ဘုရားတု ကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည်။ ပျက်စီးသော အမျိုးအနွယ်များဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သူများ မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူများအား ပဋိညာဉ်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို သစ္စာရှိသော ယုံကြည်သူများနှင့် ရုပ်တုကိုးကွယ်သူများသည် အတူတကွပေါင်းဖက်ခြင်း မဖြစ်နိုင် (၁ကော ၁၀:၂၁ ကိုလည်းကြည့်)။

၃၄:၁၈၂၇ ဆက်လက်၍ တဆေးမပါသောမုန့်ပွဲတော်၊ အဇုမပွဲတော်အကြောင်းကို မိန့်မှာသည် (ငယ် ၁၈)။ ပထမသားဦးများအကြောင်းကို (ငယ် ၁၉၊ ၂၀)၊ ဥပုသ်နေ့အကြောင်းကို (ငယ် ၂၁)၊ ဂျုံစပါးသိမ်းစရှိသည့်ကာလ ခုနှစ်သီတင်း ပွဲနှင့်လဲသောအခါ သိုထားပွဲအကြောင်းကို (ငယ် ၂၂)၊ အရွယ်ရောက်သော ဣသရေလယောက်ျားသားများ တစ်နှစ်လျှင် (၃)ကြိမ် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် မျက်နှာ ပြရမည့်ပွဲအကြောင်းကို (၂၃:၁၄-၁၇)၊ (ငယ် ၂၃၊၂၄) တွင် မိန့်မှာထားသည် ခါနာန်သားများကို ဘုရားသခင်က ပထုတ်ပေးမည်။ ဣသရေလတို့ကို နိုင်ထက် စီးနင်းမပြုကြစေရန် လုံခြုံကာကွယ်ပေးမည့်အကြောင်းနှင့် တစ်နှစ်လျှင် (၃)ကြိမ် ယေရုရှလင်သို့ မျက်နှာပြကြရမည့်အကြောင်း (ငယ် ၂၄)တွင် ထပ်မှာထားသည်။ မောရှေသို့ ပညတ်တော်များ မိန့်မှာပြီးသောအခါ (ငယ် ၂၅၊၂၆) မိန့်တော်မူသမျှ (ငယ် ၁၁-၂၆)ကို ကျောက်ပြားပေါ်တွင် ရေးမှတ်ရန် ဘုရားရှင်က မောရှေအား ကမ္ဗည်းတင်ခိုင်းသည် (ငယ် ၂၇) ထို့နောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် မိန့်မှာချက်ပညတ်တော် ဆယ်ပါးကို ကျောက်ပြားပေါ်တွင် ရေးချသည် (ငယ် ၂၈၊ ငယ် ၁၊ တရား ၁၀:၁-၄ တို့ကို ယှဉ်ဖတ်)။

၃၄:၂၈၃၅ မောရှေသည် သိနာတောင်ပေါ်တွင် ရက်ပေါင်းလေးဆယ်နှင့် ညပေါင်းလေးဆယ် ဘုရားရှင်နှင့်အတူ ရှိနေပြီးနောက် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားနှင့်အတူ တောင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာသည် (ငယ် ၂၈၊ ၂၉)။ ဘုရားရှင်နှင့်အတူ ရှိနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးများ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် စွဲကပ်တောက်ပသည်ကို သတိမထားမိ (ငယ် ၂၉၊၃၀)။ သူ့မျက်နှာ ဘုန်းတန်ခိုးတောက်ပနေသောကြောင့် ပရိသတ်များသို့ မောရှေနားသို့မကပ်ရဲကြ၊ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်များကို ဣသရေလလူများသို့ ထုတ်ဖော်မိန့်ကြားပြီးသောအခါ မောရှေသည် သူ့မျက်နှာကို ဖုံးအုပ်သည် (ငယ် ၃၁-၃၃)။ NKJV ကျမ်းမူ အငယ် ၃၃တွင် “မောရှေသည် ပရိသတ်ထံသို့ စကားပြောပြီးသောအခါ—” ဟုဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းကို ရှင်ပေါ်လုက ၂ကော ၃:၁၃ တွင် “ပယ်ရှင်းသော အရာ၏ အဆုံးကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် စေ့စေ့မကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ မောရှေသည် မိမိမျက်နှာကို ဖုံးအုပ်သကဲ့သို့ ငါတို့သည် မပြုကြ” ဟု ထပ်မံရှင်းပြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။