ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၆

တဲတော်
(ထွ၊ ၃၆:၈-၃၈)
1တစ်နည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်ဖြင့်ပြီးသော ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သော၊ ပိတ်ချောကုလားကာဆယ်ထည်ဖြင့် တဲတော်ကိုလုပ်ရမည်။ 2ကုလားကာသည် အလျားနှစ်ဆယ်ရှစ်တောင်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာချင်း အလျားအနံတူရမည်။ 3ကုလားကာငါးထည်စီ တစ်စပ်တည်းချုပ်ရမည်။ 4ကုလားကာတစ်ထည်ပြင်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာနားချင်းဆက်မီရာ၌ ကွင်းများကို ပြာသောအထည်နှင့် လုပ်ရမည်။ အခြားသော ကုလားကာပြင်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာနားချင်း ဆက်မီရာ၌လည်း ထိုအတူလုပ်ရမည်။ 5ကုလားကာတစ်ထည်၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ အခြားသောကုလားကာ အနားဆက်မီရာ၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကွင်းချင်းဆိုင်မိအောင် လုပ်ရမည်။ 6ရွှေချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ထိုရွှေချောင်းဖြင့် ကုလားကာများကို ပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတော်တစ်ဆောင်တည်းဖြစ်ရမည်။
7တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့ အခြားသောကုလားကာ ဆယ်တစ်ထည်ကို ဆိတ်မွေးနှင့်လုပ်ရမည်။ 8ကုလားကာသည် အလျားအတောင်သုံးဆယ်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာ ဆယ်တစ်ထည်တို့သည် အလျားအနံချင်းတူရမည်။ 9ကုလားကာငါးထည်တစ်စပ်၊ ခြောက်ထည်တစ်စပ်တည်းချုပ်၍၊ ဆဋ္ဌမကုလားကာကို တဲတော်ဦး၌ခေါက်ထားရမည်။ 10ကုလားကာများဆက်မီရာ၌၊ ပြင်ဘက်ကနေသော ကုလားကာတစ်ထည်အနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆက်မီသောအခြားကုလားကာအနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း လုပ်ရမည်။ 11ကြေးဝါချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ကွင်းတို့၌လျှိုပြီးလျှင်၊ အပေါ်တဲတစ်ပိုင်းနှင့် တစ်ပိုင်းပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတစ်ဆောင်တည်းဖြစ်ရမည်။ 12ထိုအပေါ်တဲ၌ပိုသော ကုလားကာတစ်ဝက်ကိုကား၊ တဲတော်နောက်ဖေးမှာ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။ 13အပေါ်တဲ၌ပိုသော ကုလားကာအလျားနှစ်တောင်တွင်၊ တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့ တစ်ဖက်တစ်ချက် တစ်တောင်စီတွဲလွဲဆွဲထားရမည်။ 14အပေါ်တဲဖုံးအုပ်ဖို့ အနီဆိုးသောသိုးရေကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသိုးရေအပေါ်၌ တဟာရှသားရေကိုလည်းကောင်းလုပ်ရမည်။
15တဲတော်ကာရန်ထောင်ထားရသော အကာရှပျဉ်ပြားတို့ကိုလည်း လုပ်ရမည်။ 16ပျဉ်ပြားသည် အလျားဆယ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်ထွာရှိရမည်။ 17ထိုပျဉ်ပြားရှိသမျှတို့၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီ တစ်တန်းတည်းရှိစေခြင်းငှာ လုပ်ရမည်။ 18တဲတော်တောင်ဘက်၌ ကာရန်ပျဉ်ပြား နှစ်ဆယ်ကိုလုပ်ရမည်။ 19ထိုပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်တွင်၊ တစ်ပြားတစ်ပြားအောက်၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီစွပ်စရာဖို့ ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်ကို လုပ်ရမည်။ 20ထိုအတူ တဲတော်မြောက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်ရှိရမည်။ 21ထိုပျဉ်ပြား၌လည်း ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်၊ တစ်ပြားနှစ်ခုစီရှိရမည်။ 22တဲတော်အနောက်ဘက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားခြောက်ပြားကိုလည်းကောင်း၊ 23ထောင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ပြားကိုလည်းကောင်း လုပ်ရမည်။ 24အထက်၌လည်းကောင်း၊ အောက်၌လည်းကောင်း၊ ကွင်းကိုတပ်၍စေ့စပ်လျက် ထောင့်နှစ်ခုကို ပြီးစေရမည်။ 25ပျဉ်ပြားရှစ်ပြား၊ ငွေခြေစွပ်ဆယ်ခြောက်ခု၊ တစ်ပြားနှစ်ခုစီရှိရမည်။ 26တဲတော်၌ကာရသော ပျဉ်ပြားကိုလျှိုစရာဖို့ အကာရှသား ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို တစ်ဖက်ငါးချောင်းစီ လုပ်ရမည်။ 27တဲတော်နောက်ဖေး၌ ကာရသောပျဉ်ပြားကို လျှိုစရာဖို့ ကန့်လန့်ကျင် ငါးချောင်းကိုလည်းလုပ်ရမည်။ 28အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကို၊ ထောင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ဆုံးစေရမည်။ 29ပျဉ်ပြားတို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ ကန့်လန့်ကျင်လျှိုဖို့ရာ ရွှေကွင်းကိုလည်း လုပ်၍၊ ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို ရွှေနှင့် မွမ်းမံရမည်။ 30တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြသောပုံနှင့်အညီ၊ တဲတော်ကို တည်ဆောက်ရမည်။
31တစ်နည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သောကုလားကာတစ်ထည်ကို ချုပ်ရမည်။ 32ရွှေချသော အကာရှသားတိုင်လေးတိုင်အပေါ်မှာ၊ ထိုကုလားကာကို ဆွဲထားရမည်။ ထိုတိုင်တို့သည် ရွှေတံစို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ငွေခြေစွပ်လေးခုနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံရမည်။ 33သက်သေခံချက်ထားသောသေတ္တာကို၊ ကုလားကာအတွင်းသို့ သွင်းစရာဖို့ ထိုကုလားကာကို ရွှေချောင်းဖြင့်ဆွဲကာ၍၊ ဟဂျာအရပ်၊ ဟဂျာဟဂျုံအရပ် နှစ်ပါးစပ်ကြား၌ အပိုင်းအခြားဖြစ်ရမည်။ဟေဗြဲ၊ ၆:၁၉၊ ၉:၃-၅။ 34ဟဂျာဟဂျုံအရပ်၌ သက်သေခံချက်သေတ္တာအပေါ်မှာ၊ သေတ္တာအဖုံးကို တင်ထားရမည်။ 35ကုလားကာပြင်မှာ စားပွဲကိုထားရမည်။ တဲတော်တောင်ဘက်နားမှာ မီးခုံကိုလည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်နားမှာစားပွဲကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်ဆိုင်မိအောင် ထားရမည်။
36တဲတော်တံခါးဝ၌ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ချယ်လှယ်သော ကုလားကာတစ်ထည်ကို လုပ်ရမည်။ 37ထိုကုလားကာဖို့ ရွှေတံစို့နှင့်ပြည့်စုံသော အကာရှတိုင်ငါးတိုင်ကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့် မွမ်းမံရမည်။ ကြေးဝါခြေစွပ်ငါးခုကိုလည်း သွန်းရမည်။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

၆။ တဲတော် (အခန်း ၂၆)

          ၂၆: အခန်းကြီး(၂၆)သည် ပင်မတဲတော်အကြောင်းဖြစ်သည်။ တဲတော်သည် အရှည် ၄၅ပေ၊ အကျယ် ၁၅ပေ၊ အမြင့် ၁၅ ပေရှိသည်။ ဘေးမျက်နှာစာနှစ်ခုစလုံးသည် အောက်သို့ တံစက်မြိတ်စိုက်ချထားသည်။ တစ်ဘက်(မျက်နှာစာ)ဘက်မှာ တိုင်များစိုက်ထားသည်။

ပထမဆုံးကာရံထားသော လိုက်ကာကို ပိတ်ချောဖြင့် ကာရံထားသည်။ ပိတ်ပေါ်တွင် ခေရုဗိမ်အရုပ် ဖော်ထား၍ အပြာ၊ ခရမ်း၊ ကြက်သွေးနီရောင်များချယ်ထားသည်။ ကုလားကာ()စကို တစ်ဆက်တည်း ချုပ်ထားရသည်။ ကုလားကာများသည် အရွယ်အစားချင်းတူညီရသည်။ ကုလားကာ () ရှိသောကုလားကာအချပ်ကြီး()ထည်ကို ဆက်ရာ၌ အနားကွင်းပေါင်း ငါးဆယ်စီဖြင့် ကွင်းချင်းဆက်ရသည်။ ကုလားကာပတ်လည် ၄၂×၆၀ ပေရှိရသည်။ အမိုးမျက်နှာကျက်၏ တံစက်မြိတ်သည် မြေပြင်နှင့် ၁၈လက်မ ကွာရသည်။

          ၂၆:၁၃ နောက်အမိုးတစ်ခုမှာ ဆိတ်မွှေးဖြင့် ရက်လုပ်သော (၁၁)ထည်ဖြစ်သည်။ အလျား ၄၅ပေ အနံ ၆ပေ စီရှိရသည်။ ကုလားကာများကို (၅)ထည်တစ်စပ်၊ ခြောက်ထည်တစ်စပ်ချုပ်ရသည်။ ကုလားကာများဆက်ရာ၌ ထိပ်ဖျားတွင် ကွင်း ၅၀ စီပြုလုပ်၍ ချိတ်ဆက်ရသည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖို့ ကြေးဝါချောင်း (၅၀)စီ သုံးရသည်။

          ၂၆:၁၄ တတိယလွှာအမိုးမှာ သိုးသားရေဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သားရေအထက်တွင် တဟာရှသားရေ (ဖျံ၊ လင်းပိုင် သို့မဟုတ် ငါးကြီးသားရေ)၂၅ ဖြင့်ထပ်မိုးသည်။ ထိုအမိုးအား အတိုင်းအတာ မပေးထားပါ။ ထို့ကြောင့် သိုးသားရေနှင့်ရွယ်တူဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။

၂၆:၁၅၃၀ အကာကို အရွယ်အစား (၃)မျိုးဖြင့် ကာရံထားကြောင်း ငယ် ၁၅-၂၅ တွင် ရှင်းပြထားသည်။ အပြားတစ်ချပ်သည် ၁၅ပေ×၂ ၁/၄ ပေရှိသည်။ အကာရှသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်၍ ရွှေကွပ်ထားရသည်။ အပြားတစ်ချပ်တွင် ခြေထောက်()ခုစီ ထပ်ထားသည်။ တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် အချပ်(၂၀)စီရှိ၍ ပင်မကျောဘက်တွင် ()ချပ်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်ကို ကာရံဖို့ ()ချပ် သီးသန့် လုပ်ရသည်။ ထိုအကာပြားများအား အောက်ခြေတွင် ကွင်းနှင့် ကွင်းလျှိုငုပ်များအံဝင်ဂွင်ကျ အပြီးအစီးလုပ်ထားရသည်။ ထိုသစ်သားကိုလည်း ရွှေကွပ်ထားရသည်။ အလယ်ဘားတန်းသည် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်သည်။ ဘေးတစ်ဘက်စီတွင် အတိုချောင်းများဆက်ရသည်။ အချို့က အကာသားသည် ရဇမတ်ကွက်ကြတူရွေးတန်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

၂၆:၃၁၃၇ တဲတော်ကို အဓိကအပိုင်းကြီး(၂)ပိုင်းဖြင့် ကန့်သည်။ ပထမအကန့်သည် သန့်ရှင်းသော အကန့်ဖြစ်သည်။ ပေ ၃၀×၁၅ပေ ကျယ်ဝန်း၍ နောက်တစ်ကန့်သည် သန့်ရှင်းဆုံးအကန့် (သန့်ရှင်းခြင်း၏ အသန့်ရှင်းဆုံးကျက်သရေဆောင်)ဟု ခေါ်၍ ပေ ၁၅×၁၅ ပေ ကျယ်သည်။ ထိုအကန့်နှစ်ခုကို သိုးမွှေးကုလားကာ ဖြင့်ခြားထားသည်။ ပိတ်ကားကုလားကာ နှစ်ခုကို သိုးမွှေးကုလားကာဖြင့်ခြားထားသည်။ ပိတ်ကား ကုလားကာ ပေါ်တွင် ခေရုဗိမ်အရုပ်ထိုးထားသည်။ ကုလားကာကိုတိုင်လေးတိုင်ဖြင့် ထောင်ထားသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်နှင့် ကရုဏာတော်ပလ္လင်ကို အသန့်ရှင်းဆုံးကျက်သရေဆောင်ခန်းတွင် ထားသည်။ စားပွဲတော်နှင့် ရွှေမီးတိုင်စင်များကို သန့်ရှင်းသောအကန့်တွင်ထားရသည်။ အမွှေးတိုင်စင်ကို အခန်း၏ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် ထားရသည်။ တဲတော်အဝင်ပေါက်များကို သိုးမွှေးထည်ကုလားကာများဖြင့် ကာရံထားသည်။ ထိုကုလားကာကို ရွှေကွပ်ထားသော အကာရှသားတိုင် ငါးတိုင်ဖြင့် ထောင်ရသည်။ ထိုတိုင်များကို ကြေးဝါများဖြင့် အောက်ခြေစွပ်ထားရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။