ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၇

ယဇ်ပလ္လင်
(ထွ၊ ၃၈:၁-၇)
1တစ်နည်းကား၊ အလျားငါးတောင်၊ အနံငါးတောင်ရှိ၍ စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်သော ယဇ်ပလ္လင်ကို၊ အကာရှသားနှင့် လုပ်ရမည်။ အမြင့်လည်း သုံးတောင်ရှိရမည်။ 2ယဇ်ပလ္လင်လေးထောင့်အပေါ်မှာ၊ ဦးချိုလေးချောင်းကို အကာရှသားနှင့်လုပ်၍ ကြေးဝါနှင့်မွမ်းမံရမည်။ 3ပြာခံစရာအိုးနှင့်တကွ တူးရွင်းပြား၊ အင်တုံ၊ အမဲသားချိတ်၊ လင်ပန်းအစရှိသော ယဇ်ပလ္လင်နှင့်ဆိုင်သော တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်ရမည်။ 4ကြေးဝါဆန်ခါကိုလည်းကောင်း၊ ဆန်ခါလေးထောင့်အပေါ်မှာ ကြေးဝါလေးကွင်းကိုလည်းကောင်း လုပ်ပြီးလျှင်၊ 5ယဇ်ပလ္လင်ခါးပန်းအောက်၊ အလယ်၌ထားရမည်။ 6ယဇ်ပလ္လင်ထမ်းစရာ အကာရှသားထမ်းပိုးတို့ကိုလုပ်၍ ကြေးဝါနှင့်မွမ်းမံပြီးမှ၊ 7ယဇ်ပလ္လင်ကိုထမ်းစရာဖို့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွင်းများ၌ လျှိုထားရမည်။ 8တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြသည်အတိုင်း၊ ထိုယဇ်ပလ္လင်ကို အပေါ်အောက် ဟင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ပျဉ်ပြားနှင့်လုပ်ရမည်။
တဲတော်ဝင်းအကာအရံ
(ထွ၊ ၃၈:၉-၂၀)
9တဲတော်ဝင်းကာရန်မူကား၊ အလျားအတောင်တစ်ရာရှိသော ပိတ်ချောနှင့် တောင်ဘက်၌ ကုလားကာကိုလုပ်ရမည်။ 10ထိုကုလားကာဖို့ တိုင်နှစ်ဆယ်၊ တိုင်ခြေစွပ်နှစ်ဆယ်ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်၍ တိုင်တံစို့၊ တိုင်တန်းတို့ကို ငွေဖြင့်ပြီးစေရမည်။ 11ထိုနည်းတူ၊ မြောက်ဘက်၌ကာရန် အလျားအတောင်တစ်ရာရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ ငွေတံစို့၊ ငွေတန်းပါသောကြေးဝါတိုင်နှစ်ဆယ်၊ ကြေးဝါခြေစွပ်နှစ်ဆယ် ရှိရမည်။ 12ဝင်းအနောက်ဘက်အနံ၌ကာရန်၊ အလျားအတောင်ငါးဆယ်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်တစ်ဆယ်၊ ခြေစွပ်တစ်ဆယ်ရှိရမည်။ 13ဝင်းအရှေ့ဘက်၌လည်း အနံအတောင်ငါးဆယ်ရှိရမည်။ 14တံခါးဝတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ကာရန်၊ အလျားဆယ်ငါးတောင်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်သုံးတိုင်၊ 15ခြေစွပ်သုံးခုရှိရမည်။ 16ဝင်းတံခါးဝ၌ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ချယ်လှယ်သော ကုလားကာအတောင်နှစ်ဆယ်နှင့်တကွ တိုင်လေးတိုင် ခြေစွပ်လေးခုရှိရမည်။ 17ဝင်းပတ်လည်၌တိုင်ရှိသမျှတို့သည် ငွေတံစို့၊ ငွေတန်း၊ ကြေးဝါခြေစွပ်နှင့် ပြည့်စုံရမည်။ 18ဝင်းသည် အလျားအတောင်တစ်ရာ၊ အနံငါးဆယ်၊ အမြင့်ငါးတောင်ရှိ၍၊ ပိတ်ချောနှင့် ကြေးဝါခြေစွပ်ဖြင့်ပြီးရမည်။ 19အမှုတော်ထမ်းဖို့ တဲတော်အသုံးအဆောင်ရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ တဲတော်တံသင်၊ ဝင်းနှင့်ဆိုင်သော တံသင်ရှိသမျှကိုလည်းကောင်း ကြေးဝါနှင့်လုပ်ရမည်။
မီးခုံဆိုင်ရာပညတ်ချက်
(ဝတ်၊ ၂၄:၁-၄)
20ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တွင်၊ သက်သေခံချက်ထားရာအရပ်ကိုကာသော ကုလားကာပြင်မှာ၊ မီးခုံ၌ အစဉ်မပြတ်မီးထွန်းစရာဖို့၊ သံလွင်သီးကို ထောင်း၍ယူသောသံလွင်ဆီစစ်ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဆောင်ခဲ့ရကြမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။ 21အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ ညဉ့်ဦးမှသည် နံနက်တိုင်အောင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုအမှုကိုစီရင်ရမည်။ ဣသရေလအမျိုးတို့သည်၊ သားအစဉ်အဆက်စောင့်ရသော ပညတ်တော်ဖြစ်သတည်း။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၇ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်နှင့်မီးရှို့ပူဇော်ခြင်း (၂၇:)

          ၂၇: ယဇ်ကောင်မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ကို ကြေးယဇ်ပလ္လင်ဟုလည်း ခေါ်တွင်ကြသည်။ ထိုယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်း အကာရှသားဖြင့်ပြုလုပ်၍ ကြေးသွန်းထားသည်။ ၇ ၁/၂ ပေစတုရန်းပုံစားပွဲဖြစ်၍  / ပေမြင့်သည်။ ထောင့်လေးထောင့်တွင် အကာရှသားဖြင့်ပြုလုပ်သောချိုတပ်ဆင်၍ ထိုဦးချိုများကိုလည်း ကြေးဝါသွန်းထားသည်။ တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ကွင်းတပ်ဆင်၍ လျှိုထမ်းကြရသည်။

၈။ တဲတော်ဝင်း၊ တိုင်နှင့်ကုလားကာ (၂၇:၁၉)

          ၂၇:၁၉ တဲတော်ဝင်း ပတ်လည်တွင် ကွင်းပြင်ကြီးရှိသည်။ တဲတော်ဝင်းကို ကြေးဝါတိုင်များ ခတ်၍ ပိတ်ချောများဖြင့် ကာရံထားသည်။ ဝင်းထရံသည် အရှည်ပေ ၁၅၀၊ အနံပေ ၇၅၊ အမြင့်  / ပေ ရှိသည်။ အရှေ့အဝင်ဝ တံခါးပေါက်သည် ပေ ၃၁ ကျယ်ဝန်း၍ ထိုတံခါးကိုလည်း ကုလားကာတပ်ဆင်ထားသည်။ ဝင်းထရံနှင့် ပတ်သက်သောတိုင်များ၊ မြေကြီးနှင့်ဆက်စပ်မည့်နေရာများ၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်မည့် နေရာများကို ကြေးဝါဖြင့် အနားကွပ်ထားကြသည်။

၉။ လောင်စာဆီ (၂၇:၂၀၂၁)

          ၂၇:၂၀၂၁ ဆီမီးတိုင်တွင်ဖြည့်ဆည်းသော လောင်စာဆီသည် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ပုံဆောင်သော သံလွင်ဆီစစ်ဖြစ်သည်။ ထိုဆီမီးတိုင်သည် အဆက်မပြတ်တငွေ့ငွေ့တောက်လောင်ရသည်။ ညဉ့်ဦးယံမှ နံနက်တိုင် မီးလောင်စေရသည်။ ထိုတဲတော်သည် ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်ရာနေရာဖြစ်၍ ပရိသတ်အပေါင်းစုဝေးရသည်။ ထို့ကြောင့် တဲတော်အစည်းအဝေးဟုခေါ်ကြသည်။ သို့သော်မောရှေသည် ထိုတဲတော်နှင့်ခပ်ဝေးဝေးတွင် သီးသန့် တဲဆောက်၍ ပရိသတ်များ စည်းဝေးကြကြောင်း ၃၃:၇ တွင် တွေ့ရပြန်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။