ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၂

ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းဆိုင်ရာပညတ်
1လူသည် သိုးနွားကိုခိုး၍ သတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ နွားတစ်ကောင်အတွက် နွားငါးကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ သိုးတစ်ကောင်အတွက် သိုးလေးကောင်ကိုလည်းကောင်း ပြန်ပေးရမည်။ 2သူခိုးသည် အိမ်ကိုထွင်းဖောက်စဉ်၊ သူတစ်ပါးတွေ့၍ သေအောင်သတ်သော်လည်း၊ သေစားမသေစေရ။ 3သို့သော်လည်း နေထွက်လျှင် သေစားသေစေရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ပြန်ပေးစရာအကြောင်းရှိ၏။ ဥစ္စာအလျှင်းမရှိလျှင်၊ ခိုးသည်ဥစ္စာအတွက် ကိုယ်ကိုရောင်းရမည်။ 4သူခိုးလက်၌ ခိုးသောနွား၊ သိုးကိုအသက်ရှင်လျက် အမှန်တွေ့လျှင်၊ နှစ်ဆပြန်ပေးရမည်။
5သူ့လယ်၊ သူ့စပျစ်ဥယျာဉ်ကို စားစေသော်လည်းကောင်း၊ မိမိတိရစ္ဆာန်ကို သူ့လယ်၌ထိန်းကျောင်းသော်လည်းကောင်း၊ မိမိလယ်၊ မိမိစပျစ်ဥယျာဉ်ထဲကအကောင်းဆုံးကို ထုတ်၍ ပြန်ပေးရမည်။ 6မီးရှို့သောအခါ မြက်ပင်ကြောင့် အစဉ်အတိုင်းလျှောက်၍လောင်လျက်၊ ကောက်လှိုင်း၊ စပါးပင်၊ လယ်၌ရှိသောအရာတို့ကို လောင်လျှင်၊ မီးရှို့သောသူသည် အမှန်လျော်ရမည်။
7လူတစ်ဦးသည် အိမ်နီးချင်းတစ်ဦး၌ ရွှေငွေအစရှိသော ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုအပ်နှံ၍၊ အပ်နှံခံသောသူ၏အိမ်မှ သူခိုးခိုးသွားလျှင်၊ သူခိုးကိုတွေ့မိသောအခါ နှစ်ဆလျော်စေ။ 8သူခိုးကိုမတွေ့လျှင်၊ အိမ်ရှင်သည် မိမိအိမ်နီးချင်းဥစ္စာကို ယူသလော၊ မယူလောဟု ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အစစ်ခံရမည်။ 9သူ့ဥစ္စာကို ပြစ်မှားသည်အမှုမှာ၊ နွား၊ မြည်း၊ သိုး၊ အဝတ်အစရှိသော ပျောက်သော ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့၍၊ ဤဥစ္စာကား၊ ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်သည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်ဆိုလျှင်၊ အမှုသည်နှစ်ဦးတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အစစ်ခံရ၍၊ တရားရှုံးသောသူသည် နှစ်ဆလျော်ရမည်။ 10လူသည် အိမ်နီးချင်းလယ်၌ မြည်း၊ နွား၊ သိုးအစရှိသော တိရစ္ဆာန်တစ်စုံတစ်ခုကို အပ်နှံ၍၊ ထိုတိရစ္ဆာန် သေသော်လည်းကောင်း၊ ထိခိုက်၍ နာသော်လည်းကောင်း၊ သက်သေမရှိဘဲ သူတစ်ပါးမောင်း၍သွားသော်လည်းကောင်း၊ 11အပ်နှံခံသောသူသည် ငါ့အိမ်နီးချင်း၏ဥစ္စာကို ငါမယူဟု နှစ်ဦးသဘောတူလျက်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့မှာ အကျိန်ခံရလျှင်၊ ဥစ္စာရှင်သည် ဝန်ခံရမည်။ အပ်နှံခံသူလည်း မလျော်ရ။ 12သို့ရာတွင် သူတစ်ပါးခိုးသွားလျှင်၊ အပ်နှံခံသူသည် ဥစ္စာရှင်အားပြန်ပေးရမည်။ 13သားရဲကိုက်လျှင် သက်သေဖို့ အသေကောင်ကိုပြစေ။ ပြနိုင်လျှင် အလျော်မခံရ။ 14လူသည်အိမ်နီးချင်း၌ တစ်စုံတစ်ခုကိုငှား၍ ဥစ္စာရှင်မပါဘဲ သေသော်လည်းကောင်း၊ ထိခိုက်၍နာသော်လည်းကောင်း၊ အမှန်လျော်ရမည်။ 15ဥစ္စာရှင်ပါလျှင်၊ ငှားသောသူသည် မလျော်ရ။ အခနှင့် ငှားလျှင်မူကား၊ ဥစ္စာရှင်သည် အခကိုသာတောင်းရမည်။
ကျင့်ဝတ်နှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပညတ်
16မပေးစားလိုသောအပျိုကို၊ အကြင်ယောက်ျားသည် ချော့မော့၍သင့်နေလျှင်၊ ကန်တော့ဥစ္စာကိုပေး၍ ထိုမိန်းမကို မယားအရာ၌ မြှောက်ထားရမည်။ 17မိန်းမ၏အဘ သဘောမတူ မပေးစားလိုလျှင်၊ ကန်တော့ရသည်နှင့်အမျှ ငွေကို လျော်ရမည်။တရား၊ ၂၂:၂၈-၂၉။ 18စုန်းမကို အသက်ရှင်စေခြင်းငှာ အခွင့်မပေးရ။တရား၊ ၁၈:၁၀-၁၁။ 19တိရစ္ဆာန်နှင့်သင့်နေသောသူသည် အသေသတ်ခြင်းကို အမှန်ခံရမည်။ဝတ်၊ ၁၈:၂၃၊ ၂၀:၁၅-၁၆၊ တရား၊ ၂၇:၂၁။ 20ထာဝရဘုရားမှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားရှေ့မှာ ယဇ်ပူဇော်သောသူကို ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးရမည်။တရား၊ ၁၇:၂-၇။
21တစ်ပြည်တစ်နိုင်ငံသားဖြစ်သော ဧည့်သည်ကို မနှောင့်ယှက်မညှဉ်းဆဲရ။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်ကြဖူးပြီ။ 22မိဘမရှိသောသူငယ်နှင့် မုဆိုးမကို သင်တို့သည်မနှောင့်ယှက်ရ။ထွ၊ ၂၃:၉၊ ဝတ်၊ ၁၉:၃၃-၃၄၊ တရား၊ ၂၄:၁၇-၁၈၊ ၂၇:၉။ 23နှောင့်ယှက်ခြင်း တစ်စုံတစ်ခုကိုပြု၍ သူတို့သည် ငါ့အားအနည်းငယ်အော်ဟစ်လျှင်၊ ငါသည် ထိုအသံကိုအမှန်ကြား၍၊ 24ငါအမျက်ပြင်းစွာထွက်လျက် သင်တို့ကို ဓားဘေးဖြင့်ကွပ်မျက်မည်။ သင်တို့မယားများသည်လည်း မုဆိုးမဖြစ်၍၊ သားသမီးများသည်လည်း မိဘမရှိသော သူငယ်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။
25ငါ့လူဖြစ်သော ဆင်းရဲသားအိမ်နီးချင်းအား သင်သည်ငွေကိုချေးလျှင်၊ အတိုးစားသောသူကဲ့သို့ သူ၌မပြု၊ အတိုးကိုမတောင်းရ။ဝတ်၊ ၂၅:၃၅-၃၈၊ တရား၊ ၁၅:၅-၇၊ ၂၃:၁၉-၂၀။ 26အိမ်နီးချင်းသည် မိမိစောင်ကို သင်၌ပေါင်ထားလျှင်၊ မိုးမချုပ်မီ ပြန်ပေးရမည်။တရား၊ ၂၄:၁၀-၁၃။ 27အကြောင်းမူကား၊ အခြားသောခြုံစရာမရှိ။ ကိုယ်ခြုံဖို့ဖြစ်၏။ သူသည် အဘယ်သို့အိပ်နိုင်သနည်း။ ငါ့အားအော်ဟစ်လျှင် ငါကြားမည်။ ငါသည် သနားသောသဘောရှိ၏။
28ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူး၍မပြောရ။ သင်၏အမျိုးကို အုပ်စိုးသောမင်းကို မကျိန်ဆဲရ။တ၊ ၂၃:၅။ 29အဦးမှည့်သောအသီး၊ အဦးညှစ်သောအရည်ကို မထိမ်မဝှက်ဘဲ ဆက်ကပ်ရမည်။ အဦးဖွားသော သားယောက်ျားကိုလည်း ငါ့အားဆက်ကပ်ရမည်။ 30ထိုနည်းတူ သိုးနွားတို့ကိုပြုရမည်။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သိုးနွားသငယ်ကို အမိနှင့်အတူနေစေ၍၊ အဋ္ဌမနေ့ရောက်မှ ငါ့အားဆက်ကပ်ရမည်။ 31သင်တို့သည် ငါ့ထံ၌ သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်ရကြမည်။ တော၌ သားရဲကိုက်သော အမဲသားကိုမစားရ။ ခွေးတို့အားပစ်ပေးရမည်။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

၃။ ခိုးမှုနှင့် သူတစ်ပါးပစ္စည်းဖျက်ဆီးခြင်း (၂၂:)

          ၂၂: သူခိုးသည် ခိုးယူမှုအတွက် လုံးဝတာဝန်ရှိသည်။ သို့သော် ခိုးယူသည့် ပမာဏ အပေါ်တွင် တန်ဖိုးဖြတ်ရသည်။ အကယ်၍ ညမှောင်မိုက်ထဲမှာ ခိုးယူနေစဉ် အသက်ခံရလျှင် အမေးအမြန်းမရှိ။ သို့သော် နေ့ခင်းကြောင်တောင် တွင် ခိုးယူနေစဉ်မူ သူခိုးအား သတ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ အပိုဒ်ငယ်(၁)ပါ သူခိုးသည် မူလပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လျော်၍မရ။ အရောင်းခံရသောကျွန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ခိုးရာပါ တိရစ္ဆာန်ဖမ်းမိလျှင် ရှစ်ဆယ်တန်ဘိုး ပေးလျော်ရမည်။ မိမိတိရစ္ဆာန်က သူတစ်ပါးစိုက်ခင်းဖျက်စီး စားသော်လျှင် မိမိလယ်ကွက်၏ အကောင်းဆုံးအကွက်ပမာဏကို ပေးလျှော်ရမည်။ နမော်နမဲ့မီးကြောင့် သူတစ်ပါးပစ္စည်း ပျက်စီးလျှင် အရင်းအတိုင်းပြန်လျှော်ပေးရသည်။

၄။ မရိုးမဖြောင့်ခြင်း (၂၂:၁၅)

          ၂၂:၁၃ အပိုဒ်ငယ် ၇-၉ သည် ငွေ သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံစဉ် သူခိုးခိုးယူမှုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ခိုးယူခြင်းခံရလျှင် နှစ်ဆပြန်လျော်ရမည်။ အကယ်၍ သူခိုး ပြန်မဖမ်းမိလျှင် ထိုသို့ အပ်နှံခြင်း မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရမည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးပြီးနောက် မှန်ကန်လျှင် နှစ်ဆပေးလျော်ရမည်။ မိမိပျောက်ဆုံးသော တိရစ္ဆာန်အား သူတစ်ပါးလက်ထဲ၌ တွေ့ရှိလျှင် တရားရုံး၌ စစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။ တရားပြိုင်တရားလိုအား နှစ်ဆအလျော်ပေးရမည်။ ယုံကြည်စိတ်ချ တိရစ္ဆာန်အပ်နှံ၍ သူတစ်ပါးခိုးယူလျှင် သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားလျှင် နှစ်ဦးသဘောတူ အလျော်အစားမရှိစေရ။ သက်သေအထောက်အထား အခိုင်အလုံ မရှိသောကြောင့် မည်သူ့တွင်မှ တာဝန်မရှိ။

၂၂:၁၄၁၅ တိရစ္ဆာန်ငှါးရမ်းအသုံးပြု၍ ထိုခိုက်ဒဏ်ရာရစေလျှင် သို့မဟုတ် သေသွားလျှင် ပိုင်ရှင်အား ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း လျော်ကြေး ပေးရမည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစဉ်တွင် ပိုင်ရှင်လည်း ရှိနေလျှင် အလျော်အစားပေးစရာမလို။ အခကြေးငွေပေး၍ ငှါးရမ်းခြင်းဖြစ်လျှင် ငှါးရမ်းခကိုမူကား အကြေအလည်ပေးဆပ်ရမည်။

၅။ သွေးဆောင်ခြင်း (၂၂:၁၆၁၇)

          ၂၂:၁၆၁၇ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းမပြုသေးသော ပျိုကညာအား ဖျားယောင်းသွေးဆောင် ပေါင်းသင်းလျှင် နစ်နာကြေးပေးလျော်ပြီး၊ တရားဝင်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရမည်။ အကယ်၍ မိဘများက ငြင်းပယ်လျှင် တောင်းဆိုသည်အတိုင်း သတို့သမီးတန်ဘိုးပေးလျှော်ရမည်။ ထိုသို့ပေးလျှော်ပြီးလျှင် ပုံမှန် အနေအထားပြန်ရောက်သွားကြပြီ။

၆။ နယ်ဘက်ပြစ်မှုနှင့်ဘာသာရေးပြစ်မှု (၂၂:၁၈၂၃:၁၉)

          ၂၂:၁၈၂၀ အဓိကအပြစ်ကြီး(၃)ခု ဖြစ်သော စုန်းအတတ်ပညာဖြင့် ပြုစားခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ကာမဆက်ဆံခြင်း၊ ရုပ်တု၊ ဆင်းတု၊ ဘုရားတု ကိုးကွယ်ခြင်းတို့ကို ကြပ်တည်းစွာ တားမြစ်သည်။

၂၂:၂၁၂၄ ယုဒလူများသည် တစ်စိမ်းနယ်မြေတွင် နှစ်ပေါင်းကြာရှည် ကျွန်ခံခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် မိမိနေရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိလာသော ဧည့်သည်များကို ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ရမည်။ အထူးသဖြင့် ခိုကိုးရာမဲ့ မုဆိုးမများနှင့်အမိမဲ့သား ရေနည်းငါးများကို ကရုဏာထားသင့်သည်။ ဘုရားသခင်က လူများအား အဓိက ဖြန်ဖြေရန် စီမံခန့်ခွဲသော်လည်း လူများအချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်လျှင်မူ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် စီရင်မည်။ ခိုကိုးရာမဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံသူများဘက်မှ ရပ်တည်မည်။ မုဆိုးမများနှင့် မိဘမဲ့ကလေးများကို ယုံကြည်သူများကဲ့သို့ တန်းတူသဘောထား၍ စောင့်ရှောက်သည်။

၂၂:၂၅၂၇ ဣသရေလအမျိုးသားအချင်းချင်း ငွေချေးလျှင် အတိုးမယူရ။ သို့သော် တစ်ပါးအမျိုးသား အပေါ်တွင်မူ ခွင့်ပြုသည် (တရား ၂၃:၂၀)။ မရှိဆင်းရဲသားများက အဝတ်အထည်၊ ညအိပ်စောင်ပေါင်နှံလျှင် နေ့ပြန်တိုးပေးရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ညအိပ်စရာမရှိနေရမည်။

၂၂:၂၈၃၁ ဘုရားသခင်နှင့် အုပ်စိုးသူမင်းအား အာခံကျိန်ဆဲခြင်းမပြုရ။ (တ ၂၃:၅ နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ သားဦး၊ အဦးဆုံးမွေးသော တိရစ္ဆာန်နှင့် ကောက်ဦးသီးနှံများကို ဘုရားသခင်ထံဆက်သပေးလှူရသည်။ ပထမဦးဆုံး မွေးသော တိရစ္ဆာန်ကို ရှစ်ရက် မြောက်သောနေ့၌ ပေးလှူရမည်။ သားရဲကိုက်စားသော တိရစ္ဆာန်အသားကို မစားရ။ ထိုတိရစ္ဆာန်သည် အသွေးသွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့် မစင်ကြယ်(ဝတ် ၁၇)။ အသွေးထဲတွင် ရောဂါပိုးမွှားခိုအောင်းသည် ဖြစ်၍ ထိုတိရစ္ဆာန်သည် အသွေးသွန်းမထားသောကြောင့် ရောဂါပိုးမွှား ကိန်းအောင်တွယ်ကပ်နိုင်သည်။ ထိုအသားကို စားသုံးခြင်းဖြင့် လူသို့ကူးစက်နိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။