ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၇

ကျောက်ဆောင်မှရေစီးထွက်ခြင်း
(တော၊ ၂၀:၁-၁၃)
1ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သိန်တောထဲကထွက်၍ခရီးသွားသဖြင့်၊ ရေဖိဒိမ်အရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်၌ လူများသောက်ဖို့ရာရေမရှိ။တော၊ ၂၀:၂-၁၃။ 2ထိုကြောင့်လူများတို့က၊ သောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆို၍ မောရှေကိုရန်တွေ့ကြ၏။ မောရှေကလည်း၊ ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့်ရန်တွေ့ကြသနည်း။ ထာဝရဘုရားကို အဘယ်ကြောင့် စုံစမ်းကြသနည်းဟုဆိုလေ၏။ 3လူများတို့သည်ရေငတ်၍ မောရှေကို အပြစ်တင်မြည်တမ်းလျက်၊ ငါတို့မှစ၍ သားသမီးတိရစ္ဆာန်တို့ကို အငတ်ထား၍ သတ်ခြင်းအလိုငှာ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့သနည်းဟု ဆိုကြ၏။ 4ထိုအခါ မောရှေသည် ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်၍၊ ဤလူတို့အား အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်ကို ခဲနှင့်ပစ်လုကြပါပြီဟု လျှောက်လေ၏။ 5ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လူများရှေ့သို့သွား၍ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်လော့။ မြစ်ကိုရိုက်သော သင်၏လှံတံကိုကိုင်လျက်၊ ဟောရပ်အရပ်သို့သွားလော့။ 6ထိုအရပ်၌ရှိသောကျောက်ပေါ်တွင် သင့်ရှေ့မှာငါရပ်နေမည်။ သင်သည် ထိုကျောက်ကိုရိုက်ရမည်။ လူများသောက်ဖို့ ထိုကျောက်ထဲက ရေထွက်လိမ့်မည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ မောရှေသည်လည်း ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှာ ထိုသို့ပြုလေ၏။ 7ဣသရေလအမျိုးသားတို့က၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့တွင်ရှိသလော၊ မရှိလောဟု ထာဝရဘုရားကိုစုံစမ်း၍ ရန်တွေ့သောအကြောင်းကြောင့်၊ ထိုအရပ်ကို မဿာနှင့်မေရိဘဟု သမုတ်သတည်း။
အာမလက်တို့နှင့်စစ်ဖြစ်ခြင်း
8ထိုအခါ အာမလက်လူတို့သည်လာ၍၊ ရေဖိဒိမ်အရပ်၌ ဣသရေလလူတို့ကို စစ်တိုက်ကြ၏။ 9မောရှေကလည်း၊ လူတို့ကိုရွေး၍ အာမလက်လူတို့ကို စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ထွက်လော့။ နက်ဖြန်နေ့၌ ဘုရားသခင်၏လှံတံကိုကိုင်လျက်၊ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ငါရပ်နေမည်ဟု ယောရှုအားဆို၏။ 10မောရှေမှာလိုက်သည်အတိုင်း ယောရှုပြု၍၊ အာမလက်လူတို့ကို စစ်တိုက်လေ၏။ မောရှေ၊ အာရုန်၊ ဟုရတို့သည် တောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ကြ၏။ 11မောရှေသည် လက်ကိုချီသောအခါ၊ ဣသရေလလူတို့သည် နိုင်ကြ၏။ လက်ကိုချသောအခါ၊ အာမလက်လူတို့သည်နိုင်ကြ၏။ 12သို့ရာတွင် မောရှေ၏လက်သည်ညောင်းသောကြောင့်၊ သူတို့သည် ကျောက်ကိုယူ၍ မောရှေကိုထိုင်စေပြီးလျှင်၊ အာရုန်နှင့် ဟုရတို့သည် တစ်ယောက်တစ်ဖက်နေ၍ သူ၏လက်ကိုမကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ နေဝင်သည်တိုင်အောင် သူ၏လက်တို့သည် အမြဲနေလေ၏။ 13ယောရှုသည်လည်း အာမလက်မင်းနှင့် လူများတို့ကိုဓားလက်နက်ဖြင့် လုပ်ကြံလေ၏။ 14ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဤအမှုကိုအောက်မေ့စရာဖို့ စာရေးထား၍ ယောရှုအားဖတ်ရွတ်လော့။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်အောက်၌ အာမလက်၏အမှတ်ရှိသမျှကို ငါပယ်ရှင်းမည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။တရား၊ ၂၅:၁၇-၁၉။ ၁ရာ၊ ၁၅:၂-၉။ 15မောရှေသည်လည်း ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍၊ ယေဟောဝါနိဿိဟု သမုတ်လေ၏။ 16အကြောင်းမူကား၊ အာမလက်လူမျိုး၏လက်သည် ထာဝရဘုရား၏ ရာဇပလ္လင်တော်၏ရန်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် ကာလအစဉ်အဆက် အာမလက်အမျိုးကိုစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်ဟု ဆိုသတည်း။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၇ (အနက်ဖွင့်)

(ရေဖိဒိမ်အရပ်ဒေသ (အခန်း ၁၇)

          ၁၇: ရေဖိဒိမ်အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ကြသောအခါ လူအပေါင်းတို့သည် ရေငတ်ကြသဖြင့် မောရှေအား သူ့တောင်ဝှေးဖြင့် ကျောက်ဆောင်ကြီးကိုရိုက်ခိုင်းသည်။ မောရှေက တကယ်ရိုက်သောအခါ ကျောက်ဆောင်ကြီး အကြားမှ ရေပန်းထွက်လာသည်။ (ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် ခရစ်တော်အသေခံခြင်း၏ အသီးအပွင့်ဖြစ်သော ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်း ပုံဆောင်သည်)။ မောရှေကို ရန်တွေ့ခြင်းသည် ဘုရားရှင်ကို ဆင်ခြေပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၇:၁၆ ယောရှု (ယေဟောဝါဘုရားသည် ငါ၏ကယ်တင်ရှင်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်)၏ နာမည်ပထမဦးဆုံး အကြိမ် တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျွန် မောရှေသည် ရေဖိဒိမ်အရပ်ဒေသတွင် အာမလက်လူမျိုးတို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသည်။ မောရှေက လက်နှစ်ဖက်မြောက်၍ ဘုရားသခင်ထံ တိုင်တည်သောအခါ ဣသရေလများက ထိုးစစ်ဆင်အောင်မြေချဲ့ကြသည်။ မောရှေ လက်ညောင်း၍ လက်နှစ်ဖက် အောက်ချသောအခါ အာမလက်လူများက အနိုင်ရပြန်သည်။ အာမလက်အမျိုးသည် ဧသော အမျိုးအနွယ်၊ လူ့ဇာတိအသွေးအသား၊ ခွန်အားဗလအားကိုးသူများ ဖြစ်သည်။ အာဒံ၏ဇာတိရုပ်၊ အကျင့်ပျက်၊ ညာဉ်ဆိုးရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ဇာတိအသွေးအသားနှင့် အာမလက်တို့၏ အကျင့်စရိုက်ကို ယှည်ကြည့်ကြရအောင်။ (၁) သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရရှိပါလျက် ဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ (၂) ဇာတိသွေးသား ရှိသူများသည် သမိုင်းစဉ်တလျှောက် စစ်ပွဲဖြစ်ကြဦးမည်။ (၃) အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်သူများ တစ်ယောက်မှ မကျန်အောင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းခြင်း မပြုနိုင်။ (၄) ဇာတိအသွေးအသားအား အောင်မြင်ခြင်းနည်းဗျူဟာနှစ်ခုမှာ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်ခြင်း ဗျူဟာဖြစ်သည်။

ယုဒသမိုင်းဆရာကြီး ယောရှဖတ်၏ မှတ်တမ်းအရ မောရှေနှမ မိရိအံ၏ ယောက်ျားသည် ဟုရ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သိနာတောင်ပေါ်သို့ မောရှေ ရက်လရှည်ကြာ တက်သောအခါ လူထုအား အာရုန်နှင့်ဟုရ လက်ထဲသို့ အပ်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (၂၄:၁၄)။

YHWH NISSI သည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ နာမတော်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် အောင်မြင်ခြင်း ဟု အနက်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။