ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၈

ယေသရောလာရောက်ခြင်း
1ဘုရားသခင်သည် မောရှေမှစ၍ ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးအဖို့ ပြုတော်မူသမျှကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မိဒျန်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သော မောရှေ၏ယောက္ခမ ယေသရောကြားသည်ရှိသော်၊ 2မောရှေလွှတ်ခဲ့သောမယားနှင့် 3သူ၏သားနှစ်ယောက်ကိုယူ၍သွားလေ၏။ သားတစ်ယောက်ကား၊ ဂေရရှုံအမည်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံ၌ ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ရပြီဟု အဘဆိုသတည်း။တ၊ ၇:၂၉။ ထွ၊ ၂:၂၁-၂၂ 4သားတစ်ယောက်ကား၊ ဧလျေဇာအမည်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်သည် ငါ့ကိုမစ၍ ဖာရောဘုရင်၏ဓားမှ ကယ်လွှတ်တော်မူပြီဟု ဆိုသတည်း။ 5မောရှေ၏ယောက္ခမယေသရောသည် မောရှေမယားနှင့် သားတို့ကိုယူ၍၊ တော၌ ဘုရားသခင်၏တောင်တော်နား၊ မောရှေတပ်ချရာအရပ်သို့ ရောက်လာလျှင်၊ 6ကိုယ်တော်၏ယောက္ခမယေသရောနှင့် ကိုယ်တော်၏မယား၊ သားနှစ်ယောက်တို့သည် ကိုယ်တော်ထံသို့ရောက်လာပါပြီဟု မောရှေအားကြားပြောသော်၊ 7မောရှေသည်ယောက္ခမကို ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာထွက်၍ ဦးချနမ်းရှုပ်လျက်၊ ကျန်းမာကြောင်းကို တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်မေးမြန်းလျက် တဲသို့ဝင်ကြ၏။ 8ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးအတွက် ဖာရောဘုရင်နှင့် အဲဂုတ္တုလူတို့၌ ပြုတော်မူသမျှကိုလည်းကောင်း၊ လမ်းခရီးတွင်ခံရသော ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးစုံကိုလည်းကောင်း၊ ထိုဆင်းရဲဒုက္ခမှ ထာဝရဘုရား ကယ်လွှတ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မောရှေသည် ယောက္ခမအားကြားပြောလေ၏။ 9ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးကို အဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှကယ်နုတ်၍၊ ပြုတော်မူသောကျေးဇူးကြောင့် ယေသရောသည်ဝမ်းမြောက်လျက်၊ 10အဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှလည်းကောင်း၊ ဖာရောဘုရင်လက်မှလည်းကောင်း၊ သင့်ကိုကယ်နုတ်တော်မူထသော၊ လူများတို့ကို အဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှ ကယ်နုတ်တော်မူသော ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ 11ထာဝရဘုရားသည် အခြားသောဘုရားရှိသမျှတို့ထက် သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူကြောင်းကို ယခုငါသိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူတို့သည် မာနထောင်လွှားသောအမှုအရာတွင်၊ ထာဝရဘုရားနိုင်တော်မူ၏ဟုဆိုပြီးမှ၊ 12မောရှေ၏ယောက္ခမယေသရောသည်၊ မီးရှို့စရာယဇ်နှင့် ဘုရားသခင်အဖို့ ယဇ်များကိုဆောင်ခဲ့၍၊ အာရုန်နှင့် ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်၊ မောရှေ၏ယောက္ခမနှင့်အတူ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အစာစားခြင်းငှာ လာကြ၏။
တရားသူကြီးများကိုခန့်ထားခြင်း
(တရား၊ ၁:၉-၁၈)
13နက်ဖြန်နေ့၌ မောရှေသည်၊ လူများကို တရားစီရင်ခြင်းငှာ ထိုင်လေ၏။ နံနက်မှစ၍ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်၊ လူများတို့သည် မောရှေရှေ့မှာနေကြ၏။ 14မောရှေသည် လူများတို့အားပြုသမျှကို ယောက္ခမမြင်လျှင်၊ ဤလူများတို့အား ပြုသောအမှုအဘယ်သို့နည်း။ သင်သည် တစ်ယောက်တည်းထိုင်လျက်၊ လူအပေါင်းတို့သည် နံနက်မှစ၍ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် သင့်ရှေ့မှာ အဘယ်ကြောင့် နေရကြသနည်းဟုဆို၏။ 15မောရှေကလည်း၊ ဤသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အယူတော်ကိုခံလို၍ ကျွန်ုပ်ထံသို့လာသောကြောင့် ဤသို့ဖြစ်၏။ 16သူတို့သည်အမှုရှိလျှင် အကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍ သူတို့၏အမှုကို ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရ၏။ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားများကိုသင်ချရ၏ဟု ယောက္ခမအား ပြောလျှင်၊ 17ယောက္ခမက၊ သင်ပြုသောအမှုသည် မတော်မသင့်ဖြစ်၏။ 18သင်မှစ၍ သင်၌ပါသော ဤလူများတို့သည် အမှန်အားလျော့ကြလိမ့်မည်။ ဤအမှုသည် သင်၌အလွန်လေး၏။ တစ်ယောက်တည်း မတတ်နိုင်သောအမှုဖြစ်၏။ 19ငါ့စကားကိုနားထောင်လော့။ ငါအကြံပေးမည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း သင့်ဘက်၌ ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအမှု၌ လူများတို့၏အမှုကိုစောင့်လျက် ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ဝင်၍ လျှောက်ရမည်။ 20သူတို့အားလည်း ပညတ်တရားတော်များကို သင်ချရမည်။ သူတို့သွားရာလမ်း၊ ပြုရသောအမှုကိုလည်းပြရမည်။ 21ထိုမှတစ်ပါး ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်၊ သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံလျက်၊ လောဘကိုရွံရှာလျက်၊ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူတို့ကို လူအပေါင်းတို့အထဲက ရွေးကောက်၍၊ တစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်၊ ငါးဆယ်အုပ်၊ တစ်ဆယ်အုပ်အရာ၌ ခန့်ထားရမည်။ 22ထိုသူတို့သည်ခပ်သိမ်းသောအချိန်၌ လူများတို့ကို တရားစီရင်ကြစေ။ ကြီးသောအမှု၌ သင်၏အယူကိုခံကြစေ။ ငယ်သောအမှုကို အလိုလိုစီရင်ကြစေ။ သို့ဖြစ်လျှင် သူတို့သည်ဝိုင်းညီ၍ အမှုထမ်းသဖြင့် သင်သည်သက်သာလိမ့်မည်။ 23ထိုသို့ ဘုရားသခင်အခွင့်နှင့်ပြုလျှင် သင်သည်ခိုင်ခံ့လိမ့်မည်။ ဤလူအပေါင်းတို့သည် မိမိနေရာပြည်သို့ ငြိမ်ဝပ်စွာသွားကြလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏။ 24မောရှေသည်လည်း ယောက္ခမ၏စကားကိုနားထောင်၍ စကားရှိသည်အတိုင်း ပြုလျက်၊ 25တတ်စွမ်းနိုင်သောသူတို့ကို ဣသရေလအမျိုးထဲကရွေးကောက်၍ လူတစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်၊ ငါးဆယ်အုပ်၊ တစ်ဆယ်အုပ်အသီးအသီး ခေါင်းအရာ၌ခန့်ထားလေ၏။ 26ထိုသူတို့သည် ခပ်သိမ်းသောအချိန်၌ လူတို့ကိုတရားစီရင်ကြ၏။ ခက်သောအမှု၌ မောရှေ၏အယူကိုခံကြ၏။ လွယ်သောအမှုကို အလိုလိုစီရင်ကြ၏။ 27ထိုနောက် မောရှေသည် ယောက္ခမသွားရသောအခွင့်ကိုပေး၍၊ သူသည် မိမိနေရာသို့သွားလေ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၈ (အနက်ဖွင့်)

(မောရှေနှင့်ယေသရော (အခန်း ၁၈)

          ၁၈:၁၂ဤအခန်းကြီးသည် ထွက်မြောက်ရာကျမ်းတွင် တမူထူးခြားလေးနက်သော အခန်းဖြစ်သည်။ မန္နမုန့်၊ တောင်ဝှေး၊ ခရစ်တော်လူသားခံယူခြင်း၊ အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်း အကြောင်းများ ကြားသိခဲ့ကြသည်။ ယခုမစ၍ ခရစ်တော်ဘုရား ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားမည့်အကြောင်း တွေ့ရမည်။ မောရှေသည် ခရစ်တော်ဘုရားအုပ်စိုးမည့်အကြောင်းကို ပုံဆောင်သည်။ မောရှေ၏ သားများသည် ယုဒလူမျိုးကို ပုံဆောင်၍ သူ့ယောက္ခမ ယေသရောသည် တစ်ပါးအမျိုးသားများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ မောရှေ၏ သတို့သမီး ဇိပေါရထိမ်းမြားခြင်းသည် ယုဒအမျိုးနှင့်တစ်ပါးအမျိုးသားမခွဲခြားသော ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအသင်းတော်ကို ပုံဆောင်သည်။ ထိုသူများသည် ခရစ်တော်ဘုရား အနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်း ရောက်သောအခါ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ခံစားကြမည့်သူများဖြစ်သည်။

ဤအဖြစ်အပျက်များသည် သမိုင်းရှုထောင့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများသာ မဟုတ်ပါ။ အပိုဒ်ငယ် (၅)တွင် ယေသရောသည် မောရှေနှင် တွေ့ဆုံရန် သိနာတောင်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုနေ့ရက်ကာလထိ ဣသရေလလူမျိုးသည် သိနာတောင်ပေါ်သို့ မရောက်ရှိကြသေးပါ (၁၉:၂)။ မောရှေ တစ်ပါးတည်း သိနာတောင်ပေါ်တွင် ယေဟောဝါဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းသည် အခြားပြင်ပ ပယောဂ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန် ဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းစာပညာရှင် တစ်ပါးက ဆိုဖူးသည်။ မောရှေသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွားစဉ်တွင် သူ့သားမယားအား ယောက္ခမထံ အပ်နှံခဲ့သည်။ ယခုယောက္ခမယေရောသက သမီး၊ မြေးများကို ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာရောက်အပ်နှံသည်။ သို့ကြောင့် ယောသရောသည် စစ်မှန်သော ဘုရားတရားသိသူ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ယေဟောဝါဘုရား ကိုးကွယ်ရန် အဆင်သင့်ရှိနေသူဟု သတ်မှတ်ခံယူကြသည်။

၁၈:၁၃၂၇ မောရှေက ဣသရေလလူအပေါင်းတို့၏ အမှုအရာများ တစ်နေကုန်တစ်နေခမ်း စီရင်နေပုံကို တွေ့သောအခါ ယေသရောက သူ့သားမက်အား ဤသို့အကြံပြုသည်။ သူ့အား ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မည့် အသက်ကြီးသူများ ရွေးချယ်ခိုင်းသည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သူ၊ သစ္စာတရားပြည့်စုံသူ၊ လောဘရွံရှာသူ၊ တတ်စွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်ရသည်။ ထို့အပြင် လူအုပ်ကြီးကိုလည်း တစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်၊ ငါးဆယ်အုပ်၊ ဆယ်ယောက်အုပ် အစရှိသဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခိုင်း၍ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးစီ အသီးသီး ခန့်ထားစေသည်။ ကိုင်တွယ်အုပ်ချုပ်ပုံ စည်းစနစ်ကိုလည်း သင်ကြားသည်။ ထိုသို့ဖြင့် မောရှေသည် ဝန်ပေါ့သွားသည်။ အချို့ကျမ်းစာ ပညာရှင်များက ယေသရော၏ အကြံပြုချက်သည် ဘုရားသခင်၏ အကြံပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ အချို့က ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်မပါရှိလျှင် လက်ထောက်ကောင်း မရှိနိုင်ဟု မှတ်ချက်ပြုကြသည်။ ယခုအချိန်ထိအောင် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ဘုရားသခင်နှင့် လူအကြား ဆက်ဆံရေးသံတမန်ကြီးအဖြစ် သဘောမထားသေး။ ဘုရားသခင် မိတ်ဆွေအဖြစ် ဆက်ဆံသည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေပြုလုပ်စီရင်သမျှသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် ပါဝင်စီရင်သကဲ့သို့ သဘောထားခံယူသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။