ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၄

ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ကူးခြင်း
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်၍၊ ပိဟဟိရုတ်မြို့နား၊ 2မိဂဒေါလမြို့နှင့် ပင်လယ်စပ်ကြား၊ ဗာလဇေဖုန်မြို့ရှေ့မှာတပ်ချစေခြင်းငှာ မှာလိုက်လော့။ ထိုမြို့ရှေ့၊ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာတပ်ချရကြမည်။ 3အကြောင်းမူကား၊ ဖာရောဘုရင်က၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကျဉ်းကျုပ်ရာသို့ရောက်ကြပြီ။ တောလမ်းပိတ်လျက်ရှိ၏ဟုဆိုလိမ့်မည်။ 4ငါသည်လည်း၊ ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍၊ သူသည် ဣသရေလတို့ကို လိုက်လိမ့်မည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို အဲဂုတ္တုလူတို့သည် သိစေခြင်းငှာ၊ ထိုမင်းနှင့် သူ၏စစ်သူရဲအလုံးအရင်းအားဖြင့် ငါ့ဘုန်းပွင့်လိမ့်မည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုသူတို့သည် ပြုကြ၏။
5ထိုလူတို့ထွက်ပြေးကြောင်းကို၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်အားကြားလျှောက်သဖြင့်၊ သူမှစ၍ ကျွန်များတို့သည် မနာလိုသောစိတ်ပေါက်ပြန်လျှင်၊ ငါတို့သည် ဤသို့ပြု၍ ဣသရေလလူတို့ကို ငါတို့စေခိုင်းရာမှ အဘယ်ကြောင့်လွှတ်ရသနည်းဟု ပြောဆိုကြ၏။ 6ထိုအခါ ဖာရောဘုရင်သည်၊ ရထားတော်ကိုပြင်၍၊ မိမိလူအပေါင်းတို့ကို ခေါ်လေ၏။ 7ရွေးသောရထားခြောက်ရာ၊ အဲဂုတ္တုမြင်းစီးသူရဲအပေါင်းနှင့်တကွ၊ ဗိုလ်မင်းအသီးအသီးတို့ကို ခေါ်ယူလေ၏။ 8ထာဝရဘုရားသည်၊ ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကို ခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်၊ သူသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုလိုက်လေ၏။ သို့သော်လည်း၊ ဣသရေလလူတို့သည် ဝါကြွားသောအခြင်းအရာနှင့် ထွက်သွားကြ၏။ 9ထိုသို့ ဖာရောဘုရင်၏မြင်းတော်၊ ရထားတော်၊ မြင်းစီးသူရဲဗိုလ်ပါ၊ အဲဂုတ္တုလူအပေါင်းတို့သည်လိုက်၍ ပိဟဟိရုတ်မြို့နား၊ ဗာလဇေဖုန်မြို့ရှေ့၌ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာတပ်ချလျက်နေသော ဣသရေလလူတို့ကို မီကြ၏။
10ဖာရောဘုရင်သည်ချဉ်းလာသောအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မျှော်ကြည့်၍၊ အဲဂုတ္တုလူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကိုမြင်လျှင်၊ အလွန်ကြောက်လန့်၍ ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်ကြ၏။ 11မောရှေကိုလည်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌သင်္ချိုင်းမရှိသောကြောင့်၊ ဤတော၌ သေစေခြင်းငှာ ငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလော။ ငါတို့ကို ဤသို့ပြု၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ 12ငါတို့သည် အဲဂုတ္တုလူတို့ထံ၌ အစေကျွန်ခံနေလျက်ရှိကြပါစေဟု အဲဂုတ္တုပြည်၌ငါတို့ပြောရာတွင်၊ ဤအမှုကိုရည်ဆောင်၍ ပြောသည်မဟုတ်လော။ ငါတို့သည် ဤတော၌သေရသည်ထက်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့ထံ၌အစေကျွန်ခံလျှင် သာ၍ကောင်းသည်ဟု ဆိုကြ၏။ 13မောရှေကလည်း မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ငြိမ်ဝပ်စွာရပ်နေကြ။ ထာဝရဘုရားသည်၊ ယနေ့ပြတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုကြလော့။ သင်တို့သည် ယနေ့မြင်သော အဲဂုတ္တုလူတို့ကို၊ နောက်တစ်ဖန်အလျှင်းမမြင်ရကြ။ 14သင်တို့ဘက်၌ ထာဝရဘုရားသည်စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေရကြမည်ဟု လူများတို့အားဆို၏။ 15ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကိုအော်ဟစ်သနည်း။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် တက်သွားစေခြင်းငှာမှာလိုက်လော့။ 16သင်မူကား၊ လှံတံကိုချီပြီးလျှင်၊ ပင်လယ်ပေါ်မှာ လက်ကိုဆန့်၍ ပင်လယ်ရေကိုခွဲလော့။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ မြေပေါ်မှာ လျှောက်သွားရကြမည်။ 17ငါသည်လည်း အဲဂုတ္တုလူတို့၏ နှလုံးကိုခိုင်မာစေသဖြင့်၊ သူတို့သည် လိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဖာရောဘုရင်နှင့် သူ၏ဗိုလ်ခြေ၊ ရထား၊ မြင်းစီးသူရဲများအားဖြင့် ငါ့ဘုန်းပွင့်လိမ့်မည်။ 18ထိုသို့ဖာရောဘုရင်နှင့် သူ၏ရထားများ၊ မြင်းစီးသူရဲများအားဖြင့် ငါ့ဘုန်းပွင့်သောအခါ၊ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် သိရကြလိမ့်မည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။
19ထိုအခါ ဣသရေလတပ်ရှေ့မှာသွားသော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် နောက်၌လိုက်သဖြင့်၊ မိုးတိမ်တိုင်သည် သူတို့ရှေ့ကရွှေ့၍ နောက်၌ရပ်နေလေ၏။ 20ထိုသို့ အဲဂုတ္တုတပ်နှင့် ဣသရေလတပ်စပ်ကြားသို့ရောက်လျှင်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့၌ မိုက်သောမိုးတိမ်ဖြစ်၍၊ ဣသရေလလူတို့အား အလင်းကိုပေးလျက်နေသဖြင့်၊ တစ်ညလုံး တပ်တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးမချဉ်းနိုင်ရာ။ 21မောရှေသည် ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် တစ်ညလုံး၌ အားကြီးသောအရှေ့လေအားဖြင့် ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍၊ မြေကို ပေါ်စေတော်မူသည်နှင့်၊ ရေသည်ကွဲပြတ်လျက်ရှိ၏။ 22ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ မြေပေါ်မှာ လျှောက်သွားကြ၍၊ ရေသည် သူတို့လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ကျောက်ထရံကဲ့သို့ ရှိနေ၏။၁ကော၊ ၁၀:၁-၂။ ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၉။ 23အဲဂုတ္တုလူများ၊ ဖာရောဘုရင်၌ပါသော မြင်း၊ ရထား၊ မြင်းစီးသူရဲအပေါင်းတို့သည်၊ ပင်လယ်အလယ်သို့လိုက်ဝင်ကြ၏။ 24နံနက်ယံ၌ ထာဝရဘုရားသည် မီးမိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့် အဲဂုတ္တုတပ်ကို ကြည့်ရှု၍နှောင့်ယှက်တော်မူ၏။ 25သူတို့ရထားအသွားခက်စေခြင်းငှာ ရထားဘီးများကို ချို့တဲ့စေတော်မူ၏။ အဲဂုတ္တုလူတို့ကလည်း၊ ဣသရေလလူတို့ထံမှ ပြေးကြစို့။ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ဘက်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့တစ်ဖက်၌ စစ်တိုက်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။
26ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ပင်လယ်ရေသည် အဲဂုတ္တုလူများ၊ ရထားများ၊ မြင်းစီးသူရဲများတို့အပေါ်သို့ပြန်စေခြင်းငှာ၊ ပင်လယ်အပေါ်မှာ လက်ကိုဆန့်လော့ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 27မိုးလင်းသောအခါ၊ မောရှေသည်လက်ကို ပင်လယ်ပေါ်မှာဆန့်သဖြင့်၊ ပင်လယ်ရေသည် အားကြီး၍ပြန်လာသည်ကို၊ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ပြေးကြသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို ပင်လယ်အလယ်၌လှဲတော်မူ၏။ 28ထိုသို့ ပင်လယ်ရေသည်ပြန်လာ၍၊ ပင်လယ်ထဲသို့လိုက်ဝင်သော ဖာရောဘုရင်၏ရထား၊ မြင်းစီးသူရဲ၊ ဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးသဖြင့်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မကျန်ရစ်ရ၊ 29ဣသရေလအမျိုးသားတို့မူကား၊ ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှာလျှောက်သွား၍၊ ရေသည် သူတို့လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ကျောက်ထရံကဲ့သို့ရှိနေ၏။ 30ထိုသို့ထာဝရဘုရားသည် ထိုနေ့၌ဣသရေလလူတို့ကို၊ အဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှ ကယ်လွှတ်တော်မူသဖြင့်၊ ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ အဲဂုတ္တုလူအသေကောင်တို့ကို မြင်ရကြ၏။ 31ထိုသို့ အဲဂုတ္တုလူတို့၌ ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောအမှုကြီးကို၊ ဣသရေလလူတို့သည်မြင်၍၊ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ ထာဝရဘုရားနှင့် ကိုယ်တော်၏ကျွန်မောရှေကို ယုံကြည်ကြ၏။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(ပင်လယ်နီဖြတ်သန်းကြခြင်း (အခန်း ၁၄)

          ၁၄: ဤအခန်း(၁၄)သည် သမ္မာကျမ်းစာအုပ် တစ်ခုလုံးတွင် ရင်ထိတ်သဲဖို ပြဇာတ်ဆန်သော အကောင်းဆုံးဇာတ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူများအား ပင်လယ်နီ အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ပိဟတိရုတ် မြို့နားသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထိုနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းသည် ဣသရေလတို့ လွတ်မြောက်ခြင်းထက် အံ့ဘွယ် နိမိတ်လက္ခဏာ ပိုမိုထင်ရှားပြသဖို့ ဖြစ်သည်။ ဖာရောမင်းက ဣသရေလတို့၏ အကြံအစည်သိသောအခါ လက်ရွေးစင် ရထားခြောက်ရာ၊ မြင်းစီးသူရဲကောင်း အမြောက်အများဖြင့် ကိုယ်တိုင် တိုက်စစ်ဆင်သည်။ ဖာရောဘုရင်၏ စစ်မက်ဗိုလ်ပါ အင်အားသည် နှစ်သိန်းရှိသည်။ ဣသရေလများသည် ရှေ့တိုးလျှင် ပင်လယ်၊ နောက်ဆုတ်လျှင် ဖာရောဘုရင်၏ ဓါး၊ ပင်လယ်နီကမ်းနဘေးတွင် အကြပ်တွေ့နေကြသည်။

၁၄:၁၀၁၄ ဖာရောဘုရင်၏ စစ်တပ်များလိုက်လာကြောင်း ဖုံတထောင်းထောင်းထသည်ကို လှမ်းမြင်ကြသောအခါ ဣသရေလများသည် ခိုကိုးရာမဲ့ ကြောက်စိတ်မွှန်ထူသွားကြသဖြင့် မြေသို့ဝပ်၍ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းကြသည်။ လူသည် ခိုကိုးရာမဲ့သောအခါမှ ဘုရားတမ်းတကြသည့်အကျင့် ရှိကြသည်မဟုတ်လော။ ကြောက်အားလန့်အားနှင့် မောရှေကိုလည်း အပြစ်တင်ကြပြန်သည် (၅:၂၁ ကိုကြည့်)။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် သင်္ချိုင်းကုန်း မလုံလောက်၍ သူတို့ကို ဤနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သအားဟု အော်ငေါက်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော စကားလေသံသည် မယုံကြည်သူများ၏ ပါးစပ်ပေါက်မှ ထွက်တတ်သည်ကို သတိပြုပါ။ မောရှေက မိုးရိမ်ကြနှင့်။ ယနေ့ ပြတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းကို ကြည့်ရှုကြလော့ ဟု အားပေးလိုက်သည်။ ခေါင်းဆောင်၏ အားပေးနှစ်သိမ့်စကား တစ်ခွန်းသည် ငယ်သားများ၏ အားပြည့်ရာဖြစ်သည်။

၁၄:၁၅၁၈ လူ့သမိုင်းတွင် အံ့ဩဘွယ်ရာအကြီးမားဆုံးတွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအား “ဣသရေလအမျိုးတို့အား တက်သွားခိုင်းပါ။ သင်မူကား လှံတံကို ချီပြီးလျှင် ပင်လယ်ပေါ်မှာ လက်ဆန့်၍ ပင်လယ်ရေကိုခွဲလော့။ ဣသရေလတို့သည် ပင်လယ်အလယ်၌ မြေပေါ်မှာ လျှောက်သွားကြရမည်” ဟု ဆိုသည်။

ဖာရောနှင့်တကွ အဲဂုတ္တုသားတို့၏ မာကြောသော စိတ်နှလုံးစစ်အင်အားအပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှု အကြောင်းကို Matthew Henry က ဤသို့ ဆိုသည်။

ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် ခံစားနေသူများအပေါ် သမိုင်းတလျှောက် ဖိစီးနှိပ်ကွပ်သူအား အမျက်ဒေါသ သင့်ခြင်းသည် တရားမျှတပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ပုန်ကန်သောင်းကျန်းလိုစိတ်ရှိသော ခေါင်းမာသူများကို အောင်ပွဲခ့အနိုင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။၁၃

၁၄:၁၉၂၈ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန် (သူကြီး ၆ တွင် ခရစ်တော်ဟုဆိုသည်)က ဣသရေလတို့အား သွားလေရာလမ်းကြောင်း တလျှောက်တွင် မိုးတမ်တိုင်အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ အလင်းတိုင်အဖြစ်ဖြင့်၎င်း လိုက်ပါစောင့်ရှောက်သည် အဲဂုတ္တုတို့၏ ဘေးရန်မှ လုံခြုံစေသည်။ မောရှေက တောင်ဝှေးထောက်၍ ပင်လယ်ပေါ်သို့ လက်ဆန့်သောအခါ ပင်လယ်ရေသည် တစ်ဖက်တစ်ချက်စီသို့ ဖျာလပ်သဖွယ် လိပ်သွားကြသည်။ ထိုအခါ ဣသရေလတို့သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် မြေကြီးပေါ်တွင် ခြောက်သွေ့စွာဖြတ်လျှောက်သွားကြရသည်။ ဣသရေလတို့သည် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ချောမွေ့စွာ ကူးမြောက်သွားကြသည်။ နောက်မှ လိုက်ပါလာသော အဲဂုတ္တုစစ်သားများသည် ဣသရေလတို့ သွားရာ လမ်းအတိုင်း ဒန်းစိုင်းနှင်၍ လိုက်ကြသည်။ ပင်လယ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ မကူးမြောက်မှီ မောရှေက ပင်လယ်ရေ နှစ်လိပ်အား ပြန်လည် ဆက်စပ်ခိုင်းသဖြင့် အဲဂုတ္တုမြင်းတပ်များသည် နစ်မြှုပ်သေကြေပျက်စီး ကုန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပင်လယ်နီဖွင့်လှစ်နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် မဖြစ်နိုင်သောအရာဟူ၍ မရှိ။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း ယုံကြည်ခြင်း၌သာ တည်ပါ။

၁၄:၂၉၃၁ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားပုံကို ဓမ္မဟောင်းကာလ၌ ဣသရေလတို့ ပင်လယ်နီ ဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် သဲထိတ်ရင်ဖို ရှုမြင်ခဲ့ကြရပြီ။ သို့သော် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမြတ်ခြင်းတကာတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးသော အမှုအရာမှာ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။