ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၂

ပသခါပွဲတော်
1ထာဝရဘုရားသည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ မောရှေနှင့်အာရုန်တို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ 2ဤလသည် သင်တို့၌ လဦးတည်းဟူသော နှစ်စဉ်တွင် ပထမလဖြစ်ရမည်။ 3သင်တို့သည် ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို မှာထားရသောစကားဟူမူကား၊ ဤလဆယ်ရက်နေ့၌ သင်တို့ရှိသမျှသည်၊ မိမိအိမ်ထောင်အသီးအသီးအတိုင်း တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သိုးသငယ်တစ်ကောင်စီ ယူရမည်။ 4အိမ်ထောင်ငယ်၍ သိုးသငယ်တစ်ကောင်နှင့် မတန်လျှင်၊ နီးစပ်သောအိမ်နီးချင်းနှင့် စပ်ဖက်၍ လူမည်မျှရှိသည်ဟု ရေတွက်ပြီးလျှင်၊ တစ်ကောင်ကို စားလောက်သောသူများကိုထောက်၍ သိုးသငယ်တစ်ကောင်ကို ယူရမည်။ 5သိုးသငယ်ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်သငယ်ဖြစ်စေ၊ သင်တို့ယူသောအကောင်သည် အပြစ်မပါ၊ အခါလည်သော အထီးဖြစ်ရမည်။ 6ထိုသိုးသငယ်တို့ကို၊ ထိုလဆယ်လေးရက်တိုင်အောင် စောင့်ထားပြီးမှ၊ ညဉ့်ဦးအချိန်၌ ဣသရေလအမျိုးအစည်းအဝေးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် သတ်ရကြမည်။ 7သိုးသငယ်၏အသားကို စားရသောအိမ်၏ တံခါးထုပ်နှင့် တံခါးတိုင်နှစ်ဖက်၌၊ သိုးသငယ်၏အသွေးကိုယူ၍ ထိုးရမည်။ 8အသားကို မီးနှင့်ကင်ပြီးမှ၊ ထိုညချင်းတွင်တဆေးမပါသောမုန့်၊ ခါးသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် စားရမည်။ 9အသားစိမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ ရေနှင့်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေ မစားရ။ ခေါင်း၊ ခြေထောက်၊ အသည်း၊ နှလုံးစသည်တို့နှင့်တကွ၊ မီးကင်ပြီးမှ စားရမည်။ 10နံနက်တိုင်အောင် ထိုအသားကိုမကြွင်းစေရ။ အနည်းငယ်ကြွင်းလျှင် မီးနှင့်ရှို့ရမည်။ 11အဘယ်သို့စားရမည်နည်းဟူမူကား၊ ခါးစည်းကိုစည်းလျက်၊ ခြေနင်းကိုစီးလျက်၊ တောင်ဝှေးကိုကိုင်လျက် အလျင်အမြန်စားရမည်။ ထာဝရဘုရား၏ ပသခါဖြစ်သတည်း။ 12အကြောင်းမူကား၊ ယနေ့ညတွင် အဲဂုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ထုတ်ချင်းခပ်သွား၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော လူတို့၏သားဦးများနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ သားဦးများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၏ဘုရားတို့ကို တရားစီရင်မည်။ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 13သိုးသငယ်၏အသွေးသည် သင်တို့နေရာအိမ်၌ သင်တို့၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်၍၊ ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါ၊ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်။ ထိုသို့အဲဂုတ္တုပြည်ကို ငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါ၊ ဖျက်ဆီးခြင်း ဘေးဥပဒ်သည် သင်တို့ကိုမသင့်မရောက်ရ။ဝတ်၊ ၂၃:၅၊ တော၊ ၉:၁-၅၊ ၂၈:၆၊ တရား၊ ၁၆:၁-၂။
တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်
14ဤနေ့ရက်သည်လည်း သင်တို့အောက်မေ့စရာဖို့ဖြစ်၍၊ သင်တို့၏အမျိုး အစဉ်အဆက်မပြတ် ဤနေ့ရက်၌ ထာဝရဘုရားအားပွဲခံရကြမည်။ ပညတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထိုပွဲကိုအစဉ်အမြဲခံရကြမည်။ထွ၊ ၂၃:၁၅၊ ၃၄:၁၈၊ ဝတ်၊ ၂၃:၆-၈၊ တော၊ ၂၈:၁၇-၂၅၊ တရား၊ ၁၆:၃-၈။ 15ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမပါသောမုန့်ကိုစားရမည်။ ပထမနေ့ရက်၌ တဆေးကို အိမ်များမှပယ်ရမည်။ ပထမနေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်နေ့တိုင်အောင်၊ တဆေးပါသောမုန့်ကို စားသောသူမည်သည်ကား၊ ဣသရေလအမျိုးမှ ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်။ 16ပထမနေ့၌လည်းကောင်း၊ ခုနစ်ရက်နေ့၌လည်းကောင်း၊ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ လူတိုင်းစားခြင်းကိစ္စနှင့်ဆိုင်သော အလုပ်အဆောင်မှတစ်ပါး အခြားသောအလုပ်ကို မလုပ်မဆောင်ရ။ 17ထိုအဇုမပွဲကိုခံရသောအကြောင်းဟူမူကား၊ ထိုနေ့ရက်၌ သင်တို့ ဗိုလ်ခြေများကို၊ အဲဂုတ္တုပြည်ထဲက ငါနုတ်ဆောင်သည်ဖြစ်၍၊ ထိုအကြောင်းကြောင့် ပညတ်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ သင်တို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ် ထိုနေ့ရက်ကို အမြဲစောင့်ရကြမည်။ 18ပထမလဆယ်လေးရက်နေ့ ညဉ့်ဦးမှစ၍ နှစ်ဆယ်တစ်ရက်နေ့ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်၊ သင်တို့သည် တဆေးမပါသောမုန့်ကို စားရကြမည်။ 19ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သင်တို့အိမ်များ၌ တဆေးမရှိရ။ တဆေးပါသောမုန့်ကို စားသောသူမည်သည်ကား၊ တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားဖြစ်စေ၊ ပြည်သားဖြစ်စေ၊ ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်မှ ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်။ 20သင်တို့နေရာအရပ်ရပ်တို့၌ တဆေးပါသောမုန့်ကို မစားရ။ တဆေးမပါသောမုန့်ကိုသာစားရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ပထမဦးဆုံးပသခါပွဲတော်
21ထိုအခါ မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့သည် အိမ်ထောင်များအသီးအသီး ကိုယ်စီကိုယ်စီ သိုးသငယ်တို့ကိုယူ၍ ပသခါပွဲဖို့သတ်ကြလော့။ 22ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်တစ်စည်းကိုယူ၍ အင်တုံ၌ထည့်သော အသွေးထဲမှာနှစ်ပြီးလျှင်၊ တံခါးထုပ်တံခါးတိုင်နှစ်ဖက်တို့ကို ထိုးသုတ်ကြလော့။ ထိုနောက်မှ နံနက်တိုင်အောင် အဘယ်သူမျှ မိမိအိမ်တံခါးပြင်သို့ မထွက်မသွားရ။ 23အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် အဲဂုတ္တုလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ ထုတ်ချင်းခပ်သွားတော်မူမည်။ တံခါးထုပ်နှင့် တံခါးတိုင်နှစ်ဖက်၌ရှိသော အသွေးကိုမြင်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် တံခါးကိုလွန်သွားတော်မူမည်။ ဖျက်ဆီးသောသူသည် သင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ၊ အိမ်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မမူ။ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၈။ 24သင်တို့နှင့် သင်တို့၏သားများ၌ ပညတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ဤအမှုကို အစဉ်အမြဲစောင့်ရကြမည်။ 25ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူလတ္တံ့သောပြည်သို့ သင်တို့သည်ရောက်ကြသောအခါ ဤဝတ်ကိုပြုရမည်။ 26သင်တို့၏သားမြေးတို့က၊ ဤဝတ်ကိုပြု၍ အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟု မေးမြန်းကြလျှင်၊ 27ထာဝရဘုရားသည် အဲဂုတ္တုလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍၊ ငါတို့အိမ်များကို ချမ်းသာပေးတော်မူသောအခါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏အိမ်များကို လွန်သွားတော်မူသော ထာဝရဘုရား၏ ပသခါယဇ်ဖြစ်သတည်းဟု ပြန်ပြောရကြမည်ဟု မောရှေဆိုပြီးလျှင်၊ ထိုသူတို့သည်ဦးညွှတ်ချ၍ ကိုးကွယ်ကြ၏။ 28ထိုသို့ မောရှေနှင့်အာရုန်တို့ကို ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပြုကြ၏။
ဒသမဘေးဒဏ်
သားဦးများသေဆုံးခြင်း
29သန်းခေါင်အချိန်၌၊ ထာဝရဘုရားသည် နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်၏သားဦးမှစ၍ ထောင်ထဲမှာအချုပ်ခံရသော သူ၏သားဦးတိုင်အောင်၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ သားဦးရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးရှိသမျှကိုလည်းကောင်း ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏။ထွ၊ ၄:၂၂-၃၁။ 30ထိုညတွင်၊ ဖာရောဘုရင်နှင့် သူ၏ကျွန်များ၊ အဲဂုတ္တုလူများတို့သည်ထကြ၍၊ အသေကောင်ကင်းသော အိမ်တစ်အိမ်မျှမရှိသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ ကြီးစွာသော ငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လေ၏။ 31ထိုညချင်းတွင် မောရှေနှင့် အာရုန်ကိုခေါ်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့မှစ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၊ ထ၍ ငါ့လူစုထဲကထွက်သွားကြလော့။ သင်တို့တောင်းသည်အတိုင်း ထာဝရဘုရားအားသွား၍ ဝတ်ပြုကြလော့။ 32သင်တို့တောင်းသည်အတိုင်း သိုးနွားများကိုယူ၍သွားကြလော့။ ငါ့ကိုလည်း ကောင်းချီးပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 33အဲဂုတ္တုလူတို့ကလည်း၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် အသေကောင်ဖြစ်ကြပြီဟုဆိုလျက်၊ ဣသရေလလူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်ထဲက အလျင်အမြန်လွှတ်ခြင်းငှာ ကျပ်ကျပ်နှိုးဆော်ကြ၏။ 34ထိုလူတို့သည် တဆေးမရောသေးသောမုန့်စိမ်းကိုယူ၍ မုန့်နယ်သောခွက်တို့ကိုလည်း အဝတ်နှင့်တကွထုပ်၍ထမ်းကြ၏။ 35မောရှေစီရင်သည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ငွေတန်ဆာ၊ ရွှေတန်ဆာ၊ အဝတ်တန်ဆာများကို အဲဂုတ္တုလူတို့၌တောင်းကြ၏။ထွ၊ ၃:၂၁-၂၂။ 36တောင်းသည်အတိုင်းလည်း၊ ပေးချင်သောစေတနာစိတ်ကို အဲဂုတ္တုလူတို့အား ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့၏ ဥစ္စာများကိုလုယူကြ၏။
ဣသရေလတို့ထွက်ခွာခြင်း
37ဣသရေလအမျိုးသားမိန်းမနှင့် သူငယ်ကိုမဆိုဘဲ၊ ယောက်ျားအရေအတွက်အားဖြင့် ခြောက်သိန်းခန့်မျှရှိသောသူတို့သည်၊ ရာမသက်မြို့မှထွက်၍ သုကုတ်အရပ်သို့ ခရီးသွားကြ၏။ 38အမျိုးမျိုးသောလူအများတို့သည်လည်း၊ သိုးနွားအစရှိသော များစွာသောတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်တကွ လိုက်ကြ၏။ 39တဆေးမရောဘဲ အဲဂုတ္တုပြည်မှဆောင်ခဲ့သော မုန့်စိမ်းကိုယူ၍၊ တဆေးမပါသောမုန့်ကိုဖုတ်ရကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ မနွှဲမဖင့် အနှင်ခံရသောကြောင့်၊ ကိုယ်စားစရာကိုမပြင်မီကြ။
40ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်၍၊ တည်နေကြသောကာလ နှစ်ပေါင်းလေးရာသုံးဆယ် ဖြစ်သတည်း။က၊ ၁၅:၁၃၊ ဂလ၊ ၃:၁၇။ 41အနှစ်လေးရာသုံးဆယ်စေ့သောနေ့ချင်းတွင်၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့သည်၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သွားကြ၏။ 42အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူသောအတွက်ကြောင့်၊ ထိုနေ့ညကို အထူးသဖြင့် ထာဝရဘုရား၌စောင့်စရာကောင်း၏။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ် စောင့်ရသော ထာဝရဘုရား၏ညကား၊ ဤသည်ညပေတည်း။
ပသခါပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ
43ပသခါပွဲတရားဟူမူကား၊ တစ်ပါးအမျိုးသားမစားရ။ 44သို့ရာတွင် ငွေနှင့်ဝယ်သောကျွန်သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံပြီးလျှင် စားရ၏။ 45တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားဖြစ်စေ၊ အခစားသောကျွန်ဖြစ်စေ၊ မစားရ။ 46တစ်အိမ်တည်း၌တစ်ကောင်ကိုစားရ၏။ အသားကိုအိမ်ပြင်သို့ယူမသွားရ။ အရိုးကိုလည်းမချိုးရ။တော၊ ၉:၁၂။ ယော၊ ၁၉:၃၆။ 47ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ထိုပွဲကိုခံရကြမည်။ 48သင်တို့ထံမှာတည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားသည် ထာဝရဘုရားအဖို့ ပသခါပွဲကိုခံခြင်းငှာအလိုရှိလျှင်၊ သူ၌ရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံကြစေ။ သို့ပြီးမှထိုသူသည် ပြည်သားကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်၊ ချဉ်း၍ထိုပွဲသို့ဝင်စေ။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုမခံသောသူမည်သည်ကား၊ ထိုပွဲ၌ဝင်၍ မစားရ။ 49အမျိုးသားချင်းဖြစ်သောသူ၊ သင်တို့တွင်တည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားဖြစ်သောသူတို့သည်၊ တစ်ပါးတည်းသောတရားနှင့်ဆိုင်ကြ၏ဟု ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့်အာရုန်၌ ပညတ်ထားတော်မူ၏။ 50ထိုသို့ မောရှေနှင့်အာရုန်၌ ထာဝရဘုရားပညတ်ထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ပြုကြ၏။ 51ထိုနေ့ချင်းတွင် ထာဝရဘုရားသည်၊ ဣသရေလအမျိုးသားဗိုလ်ခြေတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှဆောင်သွားတော်မူပြီးလျှင်၊

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

၁၂:၁၀ လွတ်မြောက်ကြမည့်ညတွင် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ ဘုရားသခင်က မောရှေနှင့် အာရုန်အား အသေးစိတ်ညွှန်ကြားသည်။ သခင်ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်သော သိုးသူငယ်များ (၁ကော ၅:၇) ပြင်ဆင်ထားခိုင်းသည်။ အပြစ်ပြောစရာ အနာအဆာကင်းမဲ့သော စင်းလုံးချာသိုးသူငယ်၊ အခါလည်မလွန်သေးသော သိုးထိန်းကို အဆင်သင့်လုပ်ခိုင်းထားသည်။ ထိုသိုးသူငယ်၏ ကြန်အင်လက္ခဏာသည် ခရစ်တော်၏ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်ဘဝ၊ လူ့ဇာတိဆန္ဒနှင့် လွတ်ကင်းမှုကို ပုံဆောင်သည်။ လဆယ်လေးရက်နေ့တိုင်အောင် စောင့်ထားပြီးမှ ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရား နာဇရက်တွင် နှစ်ပေါင်း (၃၀)တိုင် စောင့်နေထိုင်၍ ဘုရားသခင်က ဆန်းစစ်ခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ ထို့နောက် (၃)နှစ်တာ လူအပေါင်းအား တရားဒေသနာ တိုက်ကျွေးပြီးသောအခါ ဣသရေလတို့၏ လက်ချက်ဖြင့် အသက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ လူယုတ်မာတို့၏ လက်ထဲသို့ အသက်အပ်နှံခဲ့သည် (တ ၂:၂၃)။ နေ့လည်ခင်း နံနက်(၉)နာရီနှင့် (၁၁)နာရီအကြား၊ (၉)နာရီအချိန်တွင် စတင် သတ်ပစ်ကြသည် (မ ၂၇:၄၅-၅၀)။ ဣသရေလတို့သတ်သော သိုးသူငယ်များ၏ အသွေးအား မီးကင်ခြင်းသည် လူသားများ၏ အပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အပေါ် အမျက်ဒေါသကျရောက်ခြင်းနှင့် တူပါသည်။ သိုးသူငယ်၏ အသားကို တဆေးမပါသောမုန့်၊ ခါးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် စားရသည်ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ယုံကြည်သူလူအများက မှီတင်းရသည့် ပုံဆောင်သည်။ ထိုသို့မှီတင်းနေထိုင်ခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက် ကင်းမဲ့သောသမ္မာတရား၌ ကျင်လည်ခြင်းဖြစ်၍ စစ်မှန်သော နောင်တနှင့်အတူ ခရစ်တော်၏ ဆင်းရဲ ဒက္ခဝေဒနာများကို အမြဲအောက်မေ့ သတိရစေပါသည်။ သိုးသူငယ်၏ အရိုးကို တစ်ချောင်းမှ မကျိုးစေရ (ငယ် ၄၆)ဆိုသည်မှာ စကားပြေအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ ခရစ်တော်ဘုရားအသေခံရာတွင် အရိုးတစ်ချောင်းမှ မကျိုးခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည် (ယော ၁၉:၃၆)။

၁၂:၁၁၂၀ ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်မြောက်ခြင်းသည် ခရီးရှည်စတင်ချီတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူများသည်လည်း သာဝက ခရီးသည်များအဖြစ် အလင်းထဲတွင် ခရီးရှည်ထိုးဖောက် ချီတက်ရသည်။ ထိုသို့လွတ်မြောက်ခြင်းကို ပဿခါဟု ခေါ်သည်။ သိုးသူငယ်၏ အသွေးတံခါးတိုင်တွင် သုတ်လိမ်းသူများမှာ ဘုရားသခင်က လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့် ပေးသူများဖြစ်၍ ထိုမှတပါးအခြားနာမ မရှိ။ (ပဿခါပွဲ) လွတ်မြောက်စေခြင်းသည် ဖြတ်သွားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း Cole က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

pesah ဟူသော ဝေါဟာရမှ စကားလုံးပြောင်းလဲ သုံးစွဲခြင်းဖြစ်၍ “ကျော်သွားခြင်း” “ခုန်ကျော်ခြင်း” ဟုအနက်ရသည်။ ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဣသရေလလူမျိုးအား သီးသန့် ရွေးထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။၁၀

ထိုလွတ်မြောက်ခင်း အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သော ပဿခါပွဲကို ဣသရေလဘာသာရေး ပြက္ခဒိန်အရ ပထမလ၏ဆယ်လေးရက်နေ့ (ငယ် ၂)တွင် ကျသည်။ တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်နှင့်လည်း ဆက်စပ်သည်။ ထိုပထမဦးဆုံး ပဿခါညတွင် ဣသရေလလူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကမန်းကတန်း ထပြေးခဲ့ကြရသဖြင့် တဆေးလုပ်ဖို့လည်း အချိန်မရကြ (ငယ် ၃၄-၃၉)။ ထိုပွဲကို (၇)ရက်လုံးလုံး ကျင်းပရခြင်းသည် သုတ်ခြေတင် ထွက်ပြေးရသောနေ့ရက်များကို အမှတ်ရစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်တဆေးသည် အပြစ်ကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သိုးသူငယ်အသွေးဖြင့် ထိုအပြစ်များကို ဆေးကြော သန့်စင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်နယ်မြေ အဲဂုတ္တုပြည်ကို ကြောခိုင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တဆေးမပါသောမုန့်ကို စားသုံးသူများသည် လူ့လောကဇာတိကို ကျောခိုင်းသူများဖြစ်၍ သာဝကခရီးနှင်သူများဖြစ်သည်။

၁၂:၂၁၂၇ သိုးသူငယ်အသွေးကို တံခါးတိုင်၊ ထုပ်များ၌ ဟုဿုပ်ညွှန့်ဖြင့် သုတ်လိမ်းကြဖို့ မောရှေက ဣသရေလလူကြီးများသို့ ညွှန်ကြားသည်။ ဟုဿုပ်ညွှန့်သည် တစ်ဦးချင်း၏ ယုံကြည်မှုကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်၍ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အားကိုးစားခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပဿခါပွဲသည် ဣသရေလလူမျိုးသမိုင်းတွင် မော်ကွန်းတင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။

၁၂:၂၈၃၀ ထိုနေ့ရက်၏ည ညဉ့်လယ် သန်းခေါင်ယံသည် ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အမှောင်မိုက်ဆုံးည ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ အဲဂုတ္တုတစ်ပြည်လုံးတွင် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း ခြုံးပွဲချသိမ့်သိမ့်တုန်အောင် ပူဆွေး ငိုကြွေးကြရသည်။ သားဦးရှိသော အိမ်တိုင်း သားဦးမသေသော အိမ်ဟူ၍ မရှိ။ မတတ်သာသော အခါ ဖာရောမင်းသည် လက်မြှောက်အရှုံးပေး၍ ဣသရေလတို့အား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်သည်။

၇။ အဲဂုတ္တုပြည်မှလွတ်မြောက်ကြခြင်း (၁၂:၃၁၁၅:၂၁)

(ကပင်လယ်သို့ ဦးတည်ပြေးကြခြင်း (၁၂:၃၁၁၃:၂၂)

          ၁၂:၃၁၃၇ အပိုဒ်ငယ် (၃၁)တွင်ပါရှိသော မောရှေနှင့်ဖာရောမျက်နှာချင်း ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းသည် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းမဟုတ် (၁၀:၂၉ ကိုကြည့်) တပည့်က သခင်အားတွေ့ဆုံခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဖာရောမင်းက တစ်ကြိမ်ကြိမ်တွင် ဒူးထောက်အညံ့ခံမည့်အကြောင့် မောရှေက သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည် (၁၁:၈)။

ဣသရေလတို့သည် သုကုတ်အရပ်သို့ ဦးတည်ပြေးကြသည်။ ထိုမြို့သည် ပါလက်စတိုင်းနယ်မှ သုကုန်မဟုတ်။ အမည်တူခြင်းဖြစ်သည် (က ၃၃:၁၇)။ အဲဂုတ္တုသားများကလည်း ဣသရေလတို့ ထွက်ပြေးကြလျှင် ကျေနပ်သည့်သဘောဖြင့် တောင်းဆိုသမျှကို အကုန်ပေးလိုက်ကြသည်။ ဟေဗြဲတို့ တောင်းဆိုသည်မှာလည်း ဖာရောမင်း လုပ်ကျွေးခဲ့သမျှ တန်ရာတန်ကြေးများသာဖြစ်သည်။ ထိုရရှိသော ပစ္စည်းများဖြင့် လမ်းစရိတ်လုပ်ကြ၍ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ပြုကြသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ စတင်ထွက်ကြစဉ် လူပေါင်း ခြောက်ထောင်ခန့်နှင့် မိန်းမ၊ ကလေးများပါဝင်သည်။ ၈:၃၈ တွင်ယောက်ျားပေါင်း ၆၀၃၅၅၀ ဖြစ်သည်ဟု အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိမည်။

၁၂:၃၈၃၉ ထိုစတင်ထွက်ပြေးကြသည့်နေ့ရက်ကာလကို အမျိုးမျိုးပြောကြသည်။ အများစုက ဘီစီ ၁၄၄၀ ခုနှစ်ဟု ယူဆကြ၍ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ဘီစီ ၁၂၉၀ သို့မဟုတ် ထို့နောက်ပိုင်းဟု ဆိုကြသည် (နိဒါန်းကိုလည်းကြည့်)။ ထိုသို့ ထွက်ပြေးကြစဉ် ဣသရေလလူမျိုးစင်စစ်များသာမက၊ လူစိမ်းများလည်း ရောနှောပါလာကြသည်။ NASH ကျမ်းမူ တော ၁၁: တွင် ထိုသူများကို ‘ဗရမ်းဗတာ လူစု‘ ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ထိုသူများသည် သူတို့အပေါ် ဘုရားခင်၏ ကောင်းမြတ်မှုကို ဆင်ခြေပေးသူများ ဖြစ်သည်။

          ၁၂:၄၀၄၂ အပိုဒ်ငယ်(၄၀)နှင့် က ၁၅:၁၃-၁၄ သည်ယှည်ကြည့်စရာကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အဲဂုတ္တုပြည်၌ နှစ်ပေါင်း ၄၃၀ ကျွန်ခံကြရသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကာလသည် အစမှ အဆုံး နေ့ရက်ကာလအတိအကျဖြစ်ပေမည်။ ထိုနေ့ရက် ကာလကွဲပြားခြင်းထက် အရေးကြီးသောအချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်သောအခါမှ ကတိတော်မပျက်သည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးသို့ ပေးထားသော ကတိတော်ကို မမေ့။ ပြုထားသော ကတိတော်အား ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ရွေးနှုတ်ခြင်း ကတိတော်ကိုလည်း မပျက်။ အချိန်မကျရောက်မီ လူများက ဆန္ဒစောခြင်းသာ ဖြစ်သည် (၂ပေ ၃:၉)။ အချိန်နေ့ရက် ကျရောက်အသောအခါ မောရှေက သူ့လူများအား ခေါ်ထုတ်သွားသကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများကိုလည်း ခရစ်တော်ဘုရား ခေါ်ဆောင်သွားမည်။

၁၂:၄၃၅၁ ဘုရားရှင်က အမိန့်ပြန်သည်မှာ အရေဖျားလှီးသူများသာလျှင် ထိုပဿခါပွဲတော်သို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်သည်။ မွေးစားသားသမီးများ၊ ဣသရေလအမျိုးကို မှီခိုသူများသည်လည်း အရေဖျားလှီးပြီးလျှင် ပါဝင်နိုင်သည်။ လူမျိုးခြားများနှင့် အစေခံကျွန်အိမ်ဖော်များ ပါဝင်ဆက်ဆံခွင့်မရှိ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။