တရားဟောရာကျမ်း - ၉

အမိန့်တော်ကိုမနာခံခြင်း
1အို ဣသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့။ သင့်ထက်အားကြီး၍ များပြားသောလူမျိုးတို့ကိုလည်းကောင်း၊ မိုးကောင်းကင်ကိုထိသောမြို့ရိုးနှင့် ပြည့်စုံသော မြို့ကြီးတို့ကိုလည်းကောင်း၊ 2အာနကအမျိုးသားရှေ့မှာ အဘယ်သူရပ်နိုင်သနည်းဟူသောစကားကို သင်ကြား၍၊ သင်သိသော အာနကအမျိုးသားတည်းဟူသော အလွန်ကြီးမြင့်သောလူမျိုးကိုလည်းကောင်း တိုက်ယူခြင်းငှာ၊ ယခု ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ကူးလုပြီ။ 3သို့ဖြစ်၍ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ရှေ့မှာကြွသဖြင့်၊ လောင်သောမီးကဲ့သို့ဖြစ်လျက် သူတို့ကိုဖျက်ဆီး၍၊ သင့်မျက်မှောက်၌ နှိမ့်ချတော်မူမည်အကြောင်းကို ယခုသဘောကျလော့။ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သင်သည် သူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ အလျင်အမြန် ဖျက်ဆီးရလိမ့်မည်။ 4သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကိုသင့်ရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူသောနောက်၊ သင်က၊ ငါ့ကုသိုလ်ကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကိုသွင်း၍၊ ဤပြည်ကို အပိုင်ပေးတော်မူသည်ဟူ၍ မအောက်မေ့ရ။ ထိုလူမျိုးတို့၏ မကောင်းမှုကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို ငါ့ရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူသည်ဟူ၍ စိတ်ထဲမှာ အောက်မေ့ရမည်။ 5သင်ပြုသောကုသိုလ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်သော သဘောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထိုပြည်ကိုသွား၍ ဝင်စားရမည်မဟုတ်။ ထိုလူမျိုးတို့၏မကောင်းမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏အဘ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောစကားတော်ကို တည်စေလိုသောငှာလည်းကောင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို သင့်ရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူ၏။ 6သို့ဖြစ်၍ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ကုသိုလ်ကြောင့်၊ ထိုကောင်းမွန်သောပြည်ကို ပေးတော်မူသည်မဟုတ်။ သင်သည် လည်ပင်းခိုင်မာသောအမျိုးဖြစ်၏။
7သင်သည်၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို အမျက်တော်ထွက်စေခြင်းငှာ၊ တော၌ပြုမိသည်ကိုမမေ့နှင့်၊ အောက်မေ့လော့။ သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်ထဲက ထွက်သောနေ့မှစ၍ ဤအရပ်သို့ရောက်သည်တိုင်အောင် ထာဝရဘုရားကိုပုန်ကန်ပြီ။ 8ဟောရပ်အရပ်၌ ထာဝရဘုရားကို အမျက်တော်ထွက်စေသဖြင့်၊ သင့်ကို ဖျက်ဆီးလောက်အောင် အမျက်ထွက်တော်မူ၏။ 9ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့နှင့်ဖွဲ့သော ပဋိညာဉ်တရားကို ရေးထားသော ကျောက်ပြားတို့ကို ခံယူခြင်းငှာ၊ တောင်ပေါ်သို့ ငါတက်သောအခါ၊ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး မုန့်ကိုမစား၊ ရေကိုမသောက်ဘဲ တောင်ပေါ်မှာနေလေ၏။ 10သင်တို့သည် စည်းဝေးကြသောနေ့၌ ထာဝရဘုရားသည် တောင်ပေါ်မှာ မီးထဲကမြွက်ဆိုတော်မူသော စကားတော်အလုံးစုံတို့ကို လက်ညှိုးတော်ဖြင့် ရေးထားသောကျောက်ပြားနှစ်ပြားတို့ကို ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားအပ်ပေးတော်မူ၏။ 11အရက်လေးဆယ်စေ့သောအခါ၊ ထိုပဋိညာဉ်ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားပေးတော်မူလျှင်၊ 12သင်သည်ထ၍ အလျင်အမြန်ဆင်းသွားလော့။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ သင်နုတ်ဆောင်ခဲ့သော သင်၏လူတို့သည် ဖောက်ပြန်၍၊ ငါမှာထားသောလမ်းမှ အလျင်အမြန်လွှဲ၍၊ ရုပ်တုကိုသွန်းကြပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ 13တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ ဤလူမျိုးကို ငါကြည့်မြင်ပြီ။ လည်ပင်းခိုင်မာသော အမျိုးဖြစ်၏။ 14သို့ဖြစ်၍ ငါ့ကိုရှိစေလော့။ သူတို့ကို ငါဖျက်ဆီးမည်။ သူတို့နာမကိုလည်း ကောင်းကင်အောက်မှာ ငါချေမည်။ သင့်ကိုမူကား၊ သူတို့ထက်အားကြီး၍ များပြားသောအမျိုး ဖြစ်စေမည်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏။ 15ထိုအခါငါသည် ပဋိညာဉ်ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို ကိုင်လျက်၊ လှည့်၍ မီးလောင်သောတောင်ပေါ်က ဆင်းလာ၏။ 16သင်တို့သည် သင်တို့ဘုရားသခင်၊ ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှား၍၊ နွားသငယ်ရုပ်တုကို သွန်းကြောင်းနှင့် ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသောလမ်းမှ အလျင်အမြန်လွှဲသွားကြောင်းကို ငါသည်ကြည့်မြင်လျှင်၊ 17လက်နှစ်ဖက်နှင့်ကိုင်သော ကျောက်ပြားတို့ကိုချ၍၊ သင်တို့မျက်မှောက်၌ ငါချိုးဖဲ့၏။ 18သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကိုအမျက်တော်ထွက်စေခြင်းငှာ၊ ရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြုမိသော အပြစ်ရှိသမျှတို့ကြောင့်၊ ငါသည်အရင်ပြုသကဲ့သို့ ထာဝဘုရားရှေ့တော်၌ပျပ်ဝပ်၍ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး မုန့်ကိုမစား၊ ရေကိုမသောက်ဘဲ နေရ၏။ 19အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာ အလွန်ပြင်းစွာထွက်သော အမျက်တော်အရှိန်ကို ငါကြောက်၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် ငါ့စကားကိုတစ်ဖန် နားထောင်တော်မူ၏။ 20ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ အာရုန်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာ အလွန်အမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်၊ အာရုန်အဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းလေ၏။ 21သင်တို့ဒုစရိုက်တည်းဟူသော သင်တို့လုပ်သော နွားသငယ်ကိုငါယူသဖြင့် အရည်ကျို၍၊ အမှုန့်ဖြစ်အောင် ညက်ညက်ချေပြီးလျှင်၊ တောင်ထဲကထွက်သော ချောင်းရေပေါ်မှာ ချပစ်လေ၏။
22တဗေရအရပ်၊ မဿာအရပ်၊ ကိဗြုတ်ဟတ္တဝါအရပ်၌လည်း၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို အမျက်တော်ထွက်အောင် ပြုကြ၏။ 23ကာဒေရှဗာနာအရပ်၌လည်း၊ ထာဝရဘုရားက၊ သွား၍ငါပေးသောပြည်ကို သိမ်းယူကြလော့ဟု သင်တို့ကို စေခိုင်းတော်မူသောအခါ၊ သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ကို ငြင်းဆန်ကြ၏။ ကိုယ်တော်ကိုမယုံ၊ စကားတော်ကို နားမထောင်ဘဲနေကြ၏။ 24ငါသိကျွမ်းသောနေ့မှစ၍၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပုန်ကန်လျက်နေကြပြီ။ 25ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟု မိန့်တော်မူသောကြောင့်၊ ငါသည် အရင်ပျပ်ဝပ်သကဲ့သို့၊ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ပျပ်ဝပ်လျက်နေရ၏။ 26ထာဝရဘုရားအားလည်း၊ အိုအရှင် ဘုရားသခင်၊ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ရွေးတော်မူ၍၊ အားကြီးသောလက်တော်နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏အမွေဥစ္စာဖြစ်သော ဤလူတို့ကို ဖျက်ဆီးတော်မမူပါနှင့်။ 27ကိုယ်တော်၏ကျွန်အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့ကို အောက်မေ့တော်မူပါ။ ဤလူမျိုးသည် ခိုင်မာသောသဘောရှိ၍၊ ပြစ်မှားမိသောဒုစရိုက်အပြစ်ကို မှတ်တော်မမူပါနှင့်။ 28သို့မဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့ကို နုတ်ဆောင်တော်မူသော ပြည်သားတို့က၊ ထာဝရဘုရားသည် ကတိထားသောပြည်သို့ သူတို့ကိုဆောင်သွင်းခြင်းငှာ မတတ်နိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သူတို့ကိုမုန်းသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ တော၌သတ်လိုသောငှာ ထုတ်သွားပြီဟု ဆိုကြပါလိမ့်မည်တကား။ 29ဤလူတို့သည်ကား၊ မဟာတန်ခိုးတော်နှင့် လက်ရုံးတော်ကိုဆန့်သဖြင့် နုတ်ဆောင်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏ အမွေလူဖြစ်ကြပါသည်ဟု ငါသည် ဆုတောင်းလေ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၉ (အနက်ဖွင့်)

: အခန်းကြီး (၉)ကို တိုက်ပွဲခေါ်သံဖြင့် စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်သည်။ ဣသရေလလူတို့သည် များမကြာမီစစ်သလင်းပြင်တွင် တိုက်ပွဲဆင်နွဲရတော့မည်။ နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်အတွင်း အတွေ့အကြုံ လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝမှုကို ဆောင်မှတ်၍ ကြောက်မွှေးမရှိဖို့ သတိပေးထားသည်။ “သင့်ရှေ့မှာ ကြွတော်မူသဖြင့် လောင်သောမီးကဲ့သို့ ရန်သူတို့ကို ဖျက်ဆီး၍ မျက်မှောက်၌ နှိမ့်ချတော်မူမည်။” ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအစွမ်းနှင့် လူ့အစွမ်းအစကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ နှစ်ခုစလုံး ပေါင်းဖက်ပါဝင်ခြင်းသည် ကတိတော်မြေသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် လုံခြုံရေးအာမခံချက်ဖြစ်သည်။

: ထိုသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်က ကတိတော်မြေအား အောင်မြင်သိမ်းပိုက်စေသည်။ သို့သော် ဣသရေလတွင် ဝါကြွားစရာမဟုတ်။ ထိုအောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခြင်းမရှိဖို့ (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ဘုရားရှင်က သတိပေးထားသည် (ငယ် ၄-၆)။ ထိုမြေအား ဘုရားသခင်က ပေးအပ်ခြင်းသည် ဒေသခံလူများ၏ ဒုစရိုက်မှုများပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့သို့ ကတိတော်ပြုချက်သည်လည်း မပြည့်စုံသေး။ ထိုသို့မပြည့်စုံခဲ့ခြင်းမှာလည်း ဣသရေလတို့လည်ပင်း ခိုင်မာခြင်း(ခေါင်းမာမှု)(ငယ်၆) နှင့် ပုန်ကန်ထောင်လွှားမှု (ငယ်၇)တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

:၂၃ မောရှေက ဣသရေလလူတို့၏ ဟောရမ်တောင်ပေါ်က အမူအကျင့်(ငယ် ၈-၂၁)နှင့် အခြားဆိုးသွမ်းဖောက်ပြန်မှုများကို (ငယ်၁၂၊၂၃)တွင် ထောက်ပြသည်။ တဗိရ(တော ၁၁:၃)၊ မဿာ (ထွ ၁၇:၇)၊ ကိဟတ္တဝါ (တော ၁၁:၃၄)၊ ကာဒေရှဗာနာ (တော ၁၃:၃၁-၃၃) တို့တွင် ပြုခဲ့သော ဒုစရိုက်များနှင့် ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်မရအောင် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည့် ရွှေနွားရုပ်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့မှုများကို ပြန်လည် သတိပေးဆုံးမသည် (ငယ် ၂၁)။

:၂၄၂၉ မောရှေသည် သိနာတောင်ပေါ်တွင် သူ့လူများ ဘုရားသခင်၏  အမျက်ဒေါသမရှဖို့ ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေခဲ့သည်။ သူ့လူများသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သည်။ အပြစ်မရှိကြဟု မဆိုပါ။ ကိုယ်တော်၏ အမွေဖြစ်သောဤလူတို့” (ငယ်၂၆)၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့ကို အောက်မေ့တော်မူပါ(ငယ်၂၇)၊ အကျွန်ုပ်တို့ကို နှုတ်ဆောင်တော်မူသော ပြည်သား (အဲဂုတ္တုပြည်သားတို့က ပြောင်လှောင်ကြသည်)တို့က ထာဝရဘုရားသည် ကတိတော်ပြည်သို့ မဆောင်သွင်းနိုင်” ဟုသရော် ပြောင်လှောင်ကြမည်(ငယ်၂၈) ဟူ၍ တောင်းပန် လျှောက်လဲသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။