တရားဟောရာကျမ်း - ၁၀

ဒုတိယကျောက်ပြား
(ထွ၊ ၃၄:၁-၁၀)
1ထိုအခါ ထာဝရဘုရားက၊ အရင်ကျောက်ပြားနှစ်ပြားနည်းတူ၊ ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို ခုတ်ဦးလော့။ ငါရှိရာသို့ တက်လာလော့။ သေတ္တာကိုလည်း လုပ်လော့။ 2သင်ချိုးဖဲ့သော အရင်ကျောက်ပြား၌ စကားပါသည်အတိုင်း၊ နောက်ကျောက်ပြားပေါ်မှာ ငါရေးထားဦးမည်။ သင်သည် ထိုကျောက်ပြားကို သေတ္တာထဲမှာထားရမည်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏။ 3ငါသည်လည်း၊ အကာရှသစ်သားဖြင့် သေတ္တာကိုလုပ်၍၊ အရင်ကျောက်ပြားနည်းတူ ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို ခုတ်ပြီးမှ၊ ထိုကျောက်ပြားကို ကိုင်လျက် တောင်ပေါ်သို့တက်လေ၏။ 4သင်တို့စည်းဝေးသောနေ့၌ ထာဝရဘုရားသည် တောင်ပေါ်မှာ မီးထဲကမိန့်မြွက်တော်မူသော ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတို့ကို၊ အရင်စာ၌လာသည်အတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားသည်ရေးထား၍ ငါ့အားပေးတော်မူ၏။ 5ငါသည်လည်းလှည့်၍ တောင်ပေါ်ကဆင်းသဖြင့်၊ လုပ်ပြီးသောသေတ္တာထဲ၌ ထိုကျောက်ပြားကိုထား၍၊ ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုသေတ္တာထဲ၌ ယခုရှိ၏။ 6ငါသည် တောင်ပေါ်မှာ အရင်နေသောကာလနှင့်အမျှ၊ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး တစ်ဖန်နေပြန်၍၊ ထိုအခါ၌လည်း ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုမဖျက်ဆီးမည်အကြောင်း၊ ငါ့စကားကိုနားထောင်တော်မူ၏။ 7ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထလော့။ ဤလူမျိုးအားပေးခြင်းငှာ၊ သူတို့ဘိုးဘေးတို့အား ငါကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ သူတို့သည်သွား၍ သိမ်းယူမည်အကြောင်း၊ သူတို့ရှေ့မှာ ခရီးသွားလော့ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူ၏။ 8-9ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မောသရုတ်အရပ်မှ ခရီးသွား၍၊ ဗင်္ယာကန်အရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်မှခရီးသွား၍ ဟောရဂိဒ်ဂဒ်အရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်မှခရီးသွား၍ ချောင်းမြစ်များရာ ယုပ္ဘာသအရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်မှ ခရီးသွား၍ ဧဗြောနအရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်မှခရီးသွား၍ ဧဇယုန်ဂါဗာအရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်မှခရီးသွား၍ ဇိနတောကာဒေရှအရပ်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်မှခရီးသွား၍ ဟောရတောင်၌ စခန်းချကြ၏။ ထိုအရပ်၌ အာရုန်သည် အနိစ္စရောက်၍၊ သူ့ကိုသင်္ဂြိုဟ်ရ၏။ သူ၏သားဧလာဇာသည် အဘ၏အရာ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရ၏။ 10လေဝိသားတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို ထမ်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ရှေ့တော်၌ရပ်၍ အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ အခွင့်တော်နှင့် ကောင်းချီးပေးစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ယနေ့တိုင်အောင် ထိုသူတို့ကို ခွဲခန့်တော်မူ၏။ 11ထိုကြောင့် လေဝိသားတို့သည် ညီအစ်ကိုတို့နှင့်ရော၍ အဖို့ကိုမပိုင်၊ အမွေကိုမခံရ။ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ခံရသောအမွေဖြစ်တော်မူ၏။
ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောကျင့်ဝတ်
12အို ဣသရေလအမျိုး၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍၊ လမ်းတော်သို့လိုက်သွားခြင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်၍ အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ 13သင်၏အကျိုးကိုထောက်၍ ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသော ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းအမှုမှတစ်ပါး၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် အဘယ်အမှုကို တောင်းတော်မူသနည်း။ 14မိုးကောင်းကင်နှင့် ကောင်းကင်ဘဝဂ်ကိုလည်းကောင်း၊ မြေကြီးနှင့် မြေကြီးတန်ဆာရှိသမျှကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပိုင်တော်မူ၏။ 15သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဘိုးဘေးတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုး၍၊ ယနေ့ရှိသကဲ့သို့၊ သူတို့အမျိုးအနွယ်တည်းဟူသော သင့်ကို၊ အခြားသောလူမျိုးတကာတို့တွင် ရွေးကောက်တော်မူ၏။ 16သို့ဖြစ်၍ သင်၏နှလုံးအရေဖျားကို လှီးဖြတ်လော့။ နောက်တစ်ဖန် ခိုင်မာသောလည်ပင်း မရှိစေနှင့်။ 17အကြောင်းမူကား၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ ဘုရားတို့၏ဘုရား၊ သခင်တို့၏သခင်၊ ကြီးမြတ်သောဘုရား၊ တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ ကြောက်မက်ဖွယ်သောဘုရား၊ လူမျက်နှာကိုမထောက်၊ တံစိုးကိုမစားဘဲ၊ 18မိဘမရှိသောသူငယ်၊ မုဆိုးမဘက်၌ တရားစီရင်၍၊ ဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကို စုံမက်သဖြင့်၊ အဝတ်အစားတို့ကို ပေးသနားသောဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ 19သို့ဖြစ်၍ ဧည့်သည်တို့ကို ချစ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်ကြဖူးပြီ။ 20သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကိုယ်တော်၌ ဆည်းကပ်ရမည်။ နာမတော်အားဖြင့် ကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုရမည်။ 21ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဂုဏ်အသရေ၊ သင်၏ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ သင်သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့် မြင်သည်အတိုင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်သော အမှုအရာကြီးတို့ကို သင့်အဖို့ပြုတော်မူပြီ။ 22သင်၏ဘိုးဘေးတို့သည်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် လူခုနစ်ဆယ်မျှသာရှိလျက်၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆင်းသွားကြ၏။ ယခုမူကား၊ အရေအတွက်အားဖြင့် မိုးကောင်းကင်ကြယ်နှင့်အမျှ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် များပြားစေတော်မူပြီ။

တရားဟောရာကျမ်း - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

အခန်းကြီး ၁၀:၁ သည်သိနာတောင်ပေါ် အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည်စားမြုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်၍ ၉:၂၉မှ ပြန်ကောက်ရမည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ရာဇဝင်သမိုင်းကဲ့သို့ သက္ကရာဇ်အကြောင်းအရာ ဖြစ်စဉ်အလိုက် ရေးမှတ်ခြင်းမဟုတ်။ ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း အချက်အလက်သင်ခန်းစာပေါ်မူတည်၍ ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ “အခန်းများခွဲခြားခြင်း” သတိထားဖတ်ရှုရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၁ သည် လွန်ခဲ့သော အခန်းကျော်မှ သိနာတောင်အကြောင်းသို့ ပြန်ရောက်သည်။ အခန်းငယ် ၁၂မှ စ၍နောက်ပိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်နာခံဖို့ တဖန်တိုက်တွန်းပြန်သည်။

၁၀: ဒုတိယအကြိမ်  ပညတ်တော် ထပ်ပေးကြောင်း မော်ကွန်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုလည်း ပဋိညာဉ်သေတ္တာတွင် သိမ်းခိုင်းထားသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၃)သည် မောရှေက သူ့အတွက် ကျောက်ပြားလုပ်သည်ဟု မဆိုလို။ မိန့်မှာသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သည့်အကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။

၁၀: အပိုဒ်ငယ် ၆-၇ သည် အခြားအကြောင်းအရာဖြစ်သွားကြောင်း စကားညှပ်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် နောက်နောင်တွင်သီးသန့်ဖြစ်ပျက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု NKJV ကျမ်းမူတွင်တွေ့ရသည်။ သို့သော် အာရုန်သေမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ (NKJV ကျမ်းမူ အပိုဒ်ငယ်၆-၉အား ဖတ်ရှုရ လွယ်ကူအောင် စကားညှပ်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်)။ မောသရုတ်အရပ်သည် အာရုန် အနိစ္စရောက်ရာ ဟောရတောင် ရှိရာ နေရာဒေသဖြစ်သည်။ (တော၂၀:၂၅-၂၈)။ နေရာအတိအကျကိုမူ ယနေ့ထက်တိုင် မသိရှိနိုင်။ အာရုန်အနိစ္စရောက်သောကြောင့် မောရှေက လေဝိအမျိုးအား ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာ ခန့်အပ်ဖို့ စိတ်ကူးပေါ်၍ ဘုရားသခင်ထံ နာခံမှုရယူခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် (ငယ်၈၊၉)။ အပိုဒ်ငယ် ၈ပါ ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်တွက်စဉ်းစားစရာ (၃)ချက်ရှိသည်။ (၁)ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် သယ်ဆောင်ဖို့၊ (၂)ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် မတ်တပ်ရပ်ဖို့၊ (၃)နာမတော်၌ ကောင်းကြီးပေးဖို့ ဖြစ်သည်။ ခါနာန်ပြည်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာသည် အရေးတကြီးလိုအပ်လာသည်။

၁၀:၁၀၁၁ သိနာတောင်ပေါ်တွင် ရက်ပေါင်းညပေါင်း(၄၀)နေခဲ့ရသည့်အကြောင်းကို မောရှေက ပြန်လည်သတိပေးသည်။ ထိုစဉ်ကာလသည် ဣသရေလလူများကိုယ်စား ဘုရားသခင်ခစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က မောရှေတောင်းလျှောက်ချက်များကို နားညောင်းတော်မူ၍ ဖြောင့်မတ်စွာ စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်း ကတိတော်မြေကို စိုးပိုင်ကြရမည်။

          ၁၀:၁၂၂၂ ယေဟောဝါဘုရားသခင်က သူ့လူများအား ဖြစ်စေချင်သည်မှာ ချစ်ကြောက်ခြင်း –ဘုရားရှင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းခြင်း – ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်း – အမှုတော်ပြုခြင်း – ပညတ်တော် ထိန်းသိမ်းခြင်း” (ငယ် ၁၂-၁၃)ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပြဌာန်းတော်မူသမျှသည် ဣသရေလတို့ကောင်းစားဖို့ ဖြစ်သည် (ငယ်၁၃)။ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမြတ်တော်မူသော ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် သူ့လူများအား နာခံခြင်း ရှိစေချင်သည်(ငယ်၁၄)။ ဘုရားရှင်တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်အာဏာဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးအား ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်(ငယ်၁၅)။ ဘုရားရှင်၏ ဖြောင့်မတ်နှင့်တရားမျှတခြင်း(ငယ်၁၇-၂၀) အတိတ်ကမျက်နှာသာပေးမှု (ငယ်၂၁၊၂၂)၊ နှလုံးသားအရေဖျားလှီးမှု(ငယ်၁၆) များကို နာခံစေချင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။