တရားဟောရာကျမ်း - ၆

မဟာပညတ်တော်
1သင်တို့နှင့် သားမြေးတို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့၍၊ 2ငါပေးထားသော ပညတ်တရားတော်ရှိသမျှတို့ကို တစ်သက်လုံး စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းနှင့် သင်တို့၏အသက်တာ ရှည်စေမည်အကြောင်း၊ သင်တို့သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်၌ကျင့်ဖို့ရာ သင်တို့အား ငါသွန်သင်စိမ့်သောငှာ၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက် ပညတ်တရားဟူမူကား၊ 3အိုဣသရေလအမျိုး၊ ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း၊ သင်သည် နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်၌ ချမ်းသာရ၍ အလွန်ပွားများမည်အကြောင်း နားထောင်လော့။ သတိနှင့် ကျင့်စောင့်လော့။ 4အိုဣသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့။ ငါတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် တစ်ဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ 5သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို စိတ်၊ နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်လော့။ 6ယနေ့ ငါမှာထားသောစကားကို နှလုံးသွင်းရမည်။ 7ထိုစကားကို သင်၏သားသမီးတို့အား ကြိုးစား၍သွန်သင်ရမည်။ အိမ်၌ထိုင်လျက် နေသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီး၌သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်လျက်၊ ထလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ထိုစကားကိုပြောရမည်။ 8ထိုစကားကိုလည်း သင်၏လက်၌ လက္ခဏာသက်သေဖို့ရာလည်းကောင်း၊ သင်၏မျက်စိကြားမှာ သင်းကျစ်ကဲ့သို့လည်းကောင်း ချည်ထားရမည်။ 9အိမ်တံခါး၊ မြို့တံခါးတို့၌ လည်းရေးထားရမည်။
10သင်မတည်သော မြို့ကြီးမြို့မြတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ သင်မဖြည့်ဘဲ ကောင်းသောအရာနှင့် ပြည့်သောအိမ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ 11သင်မတူးသော ရေတွင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သင်မစိုက်မပျိုးသော စပျစ်ဥယျာဉ်နှင့် သံလွင်ပင်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ သင့်အားပေးခြင်းငှာ၊ သင်၏အဘအာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုဆောင်သွင်းတော်မူ၍၊ သင်သည် ဝစွာစားလျက်နေရသောအခါ၊ 12ကျွန်ခံနေရာအဲဂုတ္တုပြည်မှ သင့်ကိုကယ်နုတ်ဆောင်ယူခဲ့သော ထာဝရဘုရားကို မမေ့လျော့မည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုလော့။ 13သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ရမည်။ ထိုဘုရားသခင်ကိုသာ ဝတ်ပြုရမည်။ နာမတော်အားဖြင့်လည်း ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုရမည်။ 14အခြားတစ်ပါးသောဘုရား၊ သင့်ပတ်လည်၌နေသော လူမျိုးတို့၏ဘုရားကို မဆည်းမကပ်ရ။ 15သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့၌အပြစ်ရှိသည်ဟု ယုံလွယ်သောဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို အမျက်ထွက်၍ မြေကြီးပြင်မှာ သုတ်သင်ပယ်ရှင်းတော်မူမည်ဟု စိုးရိမ်စရာရှိ၏။ 16သင်သည် မဿာအရပ်၌ပြုသကဲ့သို့၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို အစုံအစမ်းမပြုရ။ 17သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ထားတော်မူသောသက်သေခံချက်၊ စီရင်ချက်၊ ပညတ်တရားတို့ကို ကြိုးစား၍စောင့်ရှောက်ရမည်။ 18သင်သည် ချမ်းသာရခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ 19ထာဝရဘုရား ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း ရန်သူအပေါင်းတို့ကို သင့်ရှေ့မှနှင်ထုတ်သဖြင့်၊ သင်၏ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်မြတ်ကို ဝင်စား၍နေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်လျောက်ပတ်သော အမှုတို့ကိုပြုရမည်။
20နောင်ကာလ၌ သင်၏သားက၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထားတော်မူသော ဤသက်သေခံချက်၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့သည် အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊ 21သင်က၊ ငါတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဖာရောဘုရင်၏ကျွန်ဖြစ်၍နေစဉ်အခါ၊ ထာဝရဘုရားသည် အားကြီးသောလက်တော်နှင့် ငါတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူ၏။ 22ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ကြီးမားခက်ထန်သောနိမိတ်လက္ခဏာ အံ့ဖွယ်သရဲတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်အပေါ်မှာလည်းကောင်း၊ ဖာရောဘုရင်နှင့် နန်းတော်သားတို့အပေါ်မှာလည်းကောင်း၊ ငါတို့မျက်မှောက်၌ ပြုတော်မူပြီးလျှင်၊ 23ငါတို့ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့သွင်း၍ နေရာချခြင်းအလို့ငှာ၊ ထိုပြည်မှနုတ်ဆောင်တော်မူ၏။ 24ထာဝရဘုရားသည် ယနေ့တိုင်အောင် ကျေးဇူးပြုတော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတို့အသက်ကိုစောင့်တော်မူမည်အကြောင်း၊ ငါတို့သည် ကိုယ်အကျိုးကိုထောက်၍၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့လျက်၊ ဤပညတ်အလုံးစုံတို့ကို ကျင့်စေခြင်းငှာ မှာထားတော်မူ၏။ 25သို့ဖြစ်၍ ငါတို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ဤပညတ်အလုံးစုံတို့ကို ရှေ့တော်၌ကျင့်စောင့်ခြင်းငှာ သတိပြုလျှင်၊ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြလိမ့်မည်ဟု ပြန်ပြောရမည်။

တရားဟောရာကျမ်း - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(မနာခံသူများထပ်မံသတိပေးချက် (အခန်း၆)

          : ဣသရေလတို့ ကတိတော်မြေသို့ ဝင်ရောက်ကြသောအခါ စင်ကြယ်သော စိတ်နှလုံးဖြင့် ပြည့်စုံကြဖို့ အလိုတော်ရှိသည်။ ကတိတော်မြေတွင် နာခံသောအသက်တာဖြင့် ချမ်းမြေ့ကြည်လင်စွာ နေစေချင်သည်။ သို့ကြောင့် (ခါနန်ပြည်)၌ လက်တွေ့ အသက်တာတွင် ကျင့်ကြံရမည့် ကျင့်စဉ်များကို အသေးစိတ်ထုတ်ပြထားသည် (ငယ်၁-၂)။ ဣသရေလတို့ကို ယေဟောဝါ ထာဝရဘုရားသခင်အား ဘုရားစစ် ဘုရားမှန်တဆူတည်းသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံခိုင်းသည် (ငယ်၃၊၄)။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေသောအားဖြင့် နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်ကို မြေဝယ်မကျနားဆင်ရသည် (ငယ်၅၊၆)။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့ လက်တွေ့ကျ၍ ဣသရေလလူများနေ့စဉ်ဘဝလမ်းညွှန် ဖြစ်သည်။

ခရစ်ယာန်မိဘများသည် ဤကျမ်းချက်ကို သားသမီးတို့အား သိရှိစေရုံမျှမက လက်တွေ့အသက်တာတွင် ကျင့်ဆောင်ဖို့ သွန်သင်ကြရသည်။ သို့ဖြင့်စာသင်ကျောင်းသားများထက် လိမ္မာရေးခြားရှိကြသည်။

ခရစ်တော်ဘုရား လူ့လောကတွင် ရှိနေစဉ်တွင် ယုဒလူများအား ပညတ်တရားကို လက်ထဲတွင် ဆုပ်ကိုင်၍ မျက်လုံးနှစ်လုံးအကြားတွင် အပ်ထားဖို့ သတိပေးထားသည် (ငယ်၈)။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လိုချင်တပ်မက်တတ်သောမျက်စိများအား စောင့်ထိန်းဖို့ဖြစ်သည်။

အပိုဒင်ငယ် ၄-၉ ကို Shema (Heb, ကြားနာခြင်း) ဟု လူသိများ၍ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ကိုးကွယ်ခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ၁၁:၁၃-၂၁ နှင့် တော် ၁၅:၃၇-၄၁။

အပိုဒ်()တွင် ပါရှိသည့် “တစ်ဆူတည်းသောဘုရား” ဟူသောဝေါဟာရအသုံးအနှုံးသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ပိုမိုပီပြင်ပေါ်လွင်သည်။ တစ်ခုတည်းဟုသာ ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ စုစည်း၍ တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ဆိုလိုသည်။ ယေဟောဝါ(ဘုရားသခင်) တစ်စုတစ်စည်း တည်းဖြတ်မှုကို ဖော်ဆောင်သည်။ ဧလိုဟိမ် (ဘုရား) သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်မှုကို ဖော်ညွှန်းသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်ခြင်းကို ပထမဦးဆုံးနှပ်ကြောင်း ပေးသောကျမ်းချက် ဖြစ်သည်။ ဧလိုဟိမ်ဟု သုံးလျှင် ဧကဝုစ်ကြိယာကလိုက်၍ က :၂၆ တွင် ဗဟုဝုစ် နာမ်စားသုံးသော်လည်း ဧကဝုစ်ကြိယာသုံးထားသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူ၏ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်မှုဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် (Daily Notes of the Scripture Union)

:၁၀၁၅ ပျားရည်နှင့် နို့စီးဆင်းရာကတိတော်မြသို့ ဣသရေလတို့ ဝင်ရောက်၍ စည်းစိမ်ကြွယ်ဝ စည်ပင်ဝပြောသောအခါ အထူးသတိပြုရမည့် အန္တရာယ်မှာ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင် မေ့လျှော့ခြင်းနှင့် ဘုရားတုကိုးကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညတ်တရား နာခံခြင်းသည် မျက်နှာရစရာမဟုတ်သော်လည်း ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း ပြသသည်။ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာအလိုတော် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ပူလောင်သော မေတ္တာမဟုတ်။ စေ့စပ်သေချာဆင်ခြင်ပြီးမှ ချစ်မြတ်နိုးထိုက်သူဖြစ်သောကြောင့် ချစ်မြတ်နိုးသည့် ချမ်းမြေ့သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဝေစုခွဲခန်းမဟုတ်။ ဘဝတစ်သက်တာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ အသက်သွေးကြောလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်  ချစ်သဝန်တိုသော ဘုရားဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ရွေးချယ်ထားသော လူမျိုး နာခံခြင်းမရှိလျှင် အရေးယူအပြစ်ပေးသည်။ ဖျက်ဆီးပစ်သည်။

          :၁၆ ခရစ်တော်က ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကား၍ စူးစမ်းစစ်ကြောသူအား နှုတ်ပိတ်ဖူးသည် (မ၄:၇ နှင့် လု၄:၁၂)။ မဿာအရပ်တွင် ဣသရေလတို့ ရေငတ်ပြတ်ကြစဉ် သူတို့နှင့် အတူဘုရားသခင်ရှိပါရဲ့လားဟု မောရှေကို မေးခွန်းထုတ် ရန်ရှာခဲ့ကြသည် (တော၁၇)။ ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာစောင့်ထိန်းမှုကို သံသယရှိခြင်းသည် ဘုရားရှင်အား စုံစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၇၂၅ ဣသရေလတို့၏ နာခံခြင်းသည် စစ်အောင်နိုင်ခြင်းသော့ချက်ဖြစ်သည် (ငယ် ၁၇-၁၉)။ ဘုရားသခင်က အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရွေးထုတ်သော ဣသရေလတို့၏ နောင်လာနောက်သားများသည် ပညတ်တော်အား နာခံခြင်းရှိလျှင် ပြည်တော်တွင် ကောင်းစား၍  ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားကြရမည် (ငယ် ၂၀-၂၅)။ အပိုဒ်ငယ် ၂၅ နှင့် ရော ၃:၂၁-၂၂ တို့ယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပါ။ နာခံစောင့်ထိန်းခြင်းရှိလျှင်” ဟု ပညတ်တရားကဆို၍ ကျေးဇူးတော်တရားက “ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း” (၂ကော ၅:၂၁)ဟု ဆိုသည်။ သို့ကြောင့် အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ရ၏ (ရော ၄:၅)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။