တရားဟောရာကျမ်း - ၄

ပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်
1အို ဣသရေလအမျိုးသားတို့၊ သင်တို့သည် အသက်ရှင်၍၊ သင်တို့ဘိုးဘေးကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်ကို ဝင်စားမည်အကြောင်း၊ သင်တို့ကျင့်စရာဖို့ ငါသွန်သင်သော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို နားထောင်ကြလော့။ 2ငါမှာထားသောစကား၌ သင်တို့သည် အသစ်မသွင်းရ။ အလျှင်းမနုတ်မပယ်ရ။ ငါမှာထားသည်အတိုင်း၊ သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်ရကြမည်။ 3ထာဝရဘုရားသည် ဗာလပေဂုရကြောင့် ပြုတော်မူသောအမှုကို သင်တို့သည် ကိုယ်တိုင်မြင်ရကြပြီ။ ဗာလပေဂုရ၌ ဆည်းကပ်သောသူအပေါင်းတို့ကို သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အထဲက သုတ်သင်ပယ်ရှင်းတော်မူပြီ။ 4သင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၌ မှီဝဲသမျှသောသင်တို့မူကား၊ ယနေ့တိုင်အောင် အသက်ရှင်ရကြ၏။ 5သင်တို့သည်သွား၍ ဝင်စားသောပြည်၌ ကျင့်စရာဖို့၊ ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကို သင်တို့အား ငါသွန်သင်ပြီ။ 6သို့ဖြစ်၍ ထိုပညတ်တရားတို့ကို ကျင့်စောင့်ကြလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ ထိုပညတ်တရားရှိသမျှတို့ကို ကြားရသောလူမျိုးများရှေ့မှာ၊ သင်တို့၏ဉာဏ်ပညာသည် ထင်ရှားလိမ့်မည်။ သူတို့ကလည်း၊ ဤကြီးမြတ်သောလူမျိုးသည် အကယ်စင်စစ် ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသောအမျိုးဖြစ်၏ဟု ဆိုကြလိမ့်မည်။ 7ငါတို့သည် ဆုတောင်းလေရာရာ၌၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကြည့်ရှုပြုစုတော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရသည်နည်းတူ၊ အခြားသောဘုရားကြည့်ရှုပြုစုသောကျေးဇူးကို အဘယ်မည်သောလူမျိုးကြီး ခံရသနည်း။ 8ငါသည် ယနေ့သင်တို့၌ထားသော တရားအပေါင်းနှင့်အမျှ ဖြောင့်မတ်သော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုရသော အဘယ်လူမျိုးကြီး ရှိသနည်း။ 9သင်တို့သည်၊ ဟောရပ်အရပ်မှာ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်နေကြသောအခါ၊ ကိုယ်တိုင်မြင်သော အမှုအရာတို့ကို မမေ့မလျော့။ နောက်တစ်သက်လုံး နှလုံးသွင်းနိုင်မည်အကြောင်း ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုကြလော့။ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုကြိုးစား၍ စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ထိုအရာတို့ကို သားမြေးတို့အားလည်း သွန်သင်ကြလော့။ 10ထိုအခါထာဝရဘုရားက၊ လူများတို့ကို ငါ့ထံမှာစုဝေးစေလော့။ သူတို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်သမျှသောကာလပတ်လုံး ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့၍ သားမြေးတို့အား သွန်သင်စေခြင်းငှာ၊ ငါ့စကားကိုကြားစေမည်ဟု ငါ့အားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 11သင်တို့သည် အနီးတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊ တောင်ခြေရင်း၌ ရပ်နေကြ၏။ တောင်ထိပ်သည် မိုးကောင်းကင်အလယ်၌ မီးလောင်လျက်၊ မည်းသောအဆင်း၊ မိုးတိမ်တိုက်၊ ထူထပ်သောမှောင်မိုက်နှင့် ပြည့်စုံလေ၏။ 12ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ မီးထဲကသင်တို့အား မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သင်တို့သည် သဏ္ဌာန်တော်ကိုမမြင်ရဘဲ၊ စကားတော်အသံကိုသာ ကြားရကြ၏။ 13သင်တို့ကျင့်စရာဖို့ မှာထားတော်မူသော ပဋိညာဉ်တရားတည်းဟူသော ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတို့ကို မိန့်မြွက်၍ ကျောက်ပြားနှစ်ပြားပေါ်၌ ရေးထားတော်မူ၏။ 14သင်တို့သည်သွား၍ ဝင်စားသောပြည်၌ကျင့်စရာဖို့ သင်တို့အားငါသွန်သင်ရသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုလည်း၊ ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားမှာထားတော်မူ၏။
ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း
15ဟောရပ်အရပ်၌ ထာဝရဘုရားသည် မီးထဲကသင်တို့အား မိန့်မြွက်တော်မူသောအခါ၊ မည်သည့်အဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုမျှ မမြင်ရသည်ဖြစ်၍၊ 16နောက်တစ်ဖန် သင်တို့သည်လူယောက်ျား၊ လူမိန်းမသဏ္ဌာန်၊ 17မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော တိရစ္ဆာန်သဏ္ဌာန်၊ မိုးကောင်းကင်၌ပျံတတ်သော ငှက်သဏ္ဌာန်၊ 18မြေပေါ်မှာ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်သဏ္ဌာန်၊ မြေနိမ့်ရာရေ၌ နေသောငါးသဏ္ဌာန်ရှိသော ရုပ်တုကို၊ သင်တို့သည်ဖောက်ပြန်၍ ကိုယ်အဖို့ မလုပ်ရမည်အကြောင်း၊ 19မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်၍၊ နေ၊ လ၊ ကြယ်များတည်းဟူသော မိုးကောင်းကင်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို မြင်သောအခါ၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ မိုးကောင်းကင်အောက်၌ ရှိသမျှသောလူမျိုးတို့အား ဝေငှပေးကမ်းတော်မူသော ထိုတန်ဆာတို့ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်စေခြင်းငှာ၊ သူတစ်ပါးတို့သည် သွေးဆောင်၍ မရနိုင်မည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် သတိပြုကြလော့။ 20သင်တို့သည် ယနေ့၌ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအမွေခံတော်မူသော လူမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ သင်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည် သံမီးဖိုထဲကနုတ်၍ ယူဆောင်တော်မူပြီ။
21ထိုမှတစ်ပါး၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အတွက် ငါ့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍၊ ငါသည် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ မကူးရမည်အကြောင်းနှင့် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အမွေခံစရာဖို့ပေးတော်မူသော ထိုပြည်မြတ်သို့ မဝင်စားရမည်အကြောင်း ကျိန်ဆိုတော်မူပြီ။ 22သို့ဖြစ်၍ ဤပြည်၌ငါသေရမည်၊ ယော်ဒန်မြစ်ကို မကူးရ။ သင်တို့သည်ကူး၍ ထိုကောင်းမွန်သောပြည်ကို ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ 23သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့၌ထားတော်မူသော ပဋိညာဉ်တရားကိုမေ့လျော့၍၊ သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မြစ်တားတော်မူသော အရာတို့၏ သဏ္ဌာန်ရှိသောရုပ်တုကို မလုပ်မည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုကြလော့။ 24အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် လောင်သောမီး၊ အပြစ်ရှိသည်ဟု ယုံလွယ်သောဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။
25သင်တို့သည် သားမြေးတို့ကိုဖွားမြင်၍၊ ထိုပြည်၌ကြာမြင့်စွာနေပြီးမှ၊ တစ်ဖန် ဖောက်ပြန်သဖြင့်၊ သဏ္ဌာန်တစ်စုံတစ်ခုရှိသော ရုပ်တုကိုလုပ်၍၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်ခြင်းငှာ ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုလျှင်၊ 26ကောင်းကင်မြေကြီးကို သင်တို့တစ်ဖက်၌ ယနေ့ငါတိုင်တည်သည်ကား၊ သင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ဝင်စားသောပြည်၌၊ မကြာမမြင့်မီ ဆက်ဆက် ပျောက်ပျက်ရကြလိမ့်မည်။ ထိုပြည်၌ တာရှည်စွာ အသက်မရှင်ရ။ ရှင်းရှင်းပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ရကြလိမ့်မည်။ 27ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ သင်တို့ကိုတစ်ပါးအမျိုးသားတို့တွင် အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေ၍၊ နှင်ထုတ်တော်မူသော သာသနာပလူတို့တွင် သင်တို့သည် နည်းနည်းကျန်ကြွင်းရကြလိမ့်မည်။ 28ထိုအရပ်တို့၌၊ လူလက်ဖြင့်လုပ်၍မမြင်နိုင်၊ မကြားနိုင်၊ မစားနိုင်၊ မနမ်းနိုင်သောသစ်သားဘုရား၊ ကျောက်ဘုရားတို့ကို သင်တို့သည် ဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်။ 29သို့သော်လည်း၊ ထိုအရပ်တို့၌ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို တစ်ဖန်ရှာလိုသောအခါ၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ရှာလျှင် တွေ့ရကြလိမ့်မည်။ 30သင်တို့သည် နောင်ကာလ၌ ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရ၍၊ ဤအမှုအလုံးစုံတို့နှင့် တွေ့ကြုံသောအခါ၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာ၍ စကားတော်ကိုနားထောင်လျှင်၊ 31သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သနားတတ်သောဘုရား ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် သင်တို့ကို စွန့်ပစ်ဖျက်ဆီးတော်မမူ။ သင်တို့ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပဋိညာဉ်တရားကို မေ့လျော့တော်မမူ။
32ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောနေ့မှစ၍၊ သင်တို့ မဖြစ်မီ လွန်လေပြီးသောကာလပတ်လုံး၊ မိုးကောင်းကင်တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်တိုင်အောင် မေးမြန်းကြလော့။ ဤမျှလောက် ကြီးသောအမှု ဖြစ်ဖူးသလော။ ဤကဲ့သို့သော အမှု၏သတင်းကို ကြားဖူးသလော။ 33ဘုရားသခင်သည် မီးထဲကမိန့်မြွက်တော်မူသံကို သင်တို့သည်ကြားသကဲ့သို့၊ အခြားသောလူမျိုးသည် ကြား၍၊ အသက်ချမ်းသာရဖူးသလော။ 34သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှာ သင်တို့မျက်မှောက်၌ ပြုတော်မူသကဲ့သို့၊ စုံစမ်းခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာနှင့် အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြခြင်း၊ စစ်မှုကိုရောက်စေခြင်း၊ အားကြီးသောလက်ရုံးတော်ကိုဆန့်ခြင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်သောရူပါရုံတို့ကို ပြခြင်းအားဖြင့်၊ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားသည်သွား၍ လူတစ်မျိုးထဲကတစ်မျိုးကို မိမိအဖို့ နုတ်ယူဖူးသလော။ 35ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်မှတစ်ပါး အခြားသောဘုရား မရှိကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့သိစေခြင်းငှာ၊ ထိုအခြင်းအရာတို့ကို သင်တို့အားပြတော်မူပြီ။ 36သင်တို့ကိုသွန်သင်၍ ကောင်းကင်ထဲက စကားတော်သံကို ကြားစေတော်မူပြီ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ကြီးစွာသောမီးတော်ကိုလည်း ပြတော်မူ၍၊ သင်တို့သည် မီးထဲကစကားတော်ကို ကြားရကြပြီ။ 37သင်တို့ဘိုးဘေးများကို ချစ်တော်မူသောကြောင့်၊ သူတို့အမျိုးအနွယ်ကို ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ 38သင်တို့ထက်အားကြီး၍ များပြားသောလူမျိုးတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူ၍၊ ယနေ့ပင်ဖြစ်သကဲ့သို့ သူတို့မြေထဲသို့ သင်တို့ကိုသွင်း၍ အမွေခံစေခြင်းငှာ၊ မဟာတန်ခိုးတော်အားဖြင့် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရှေ့တော်၌နုတ်ဆောင်တော်မူပြီ။ 39သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် အထက်ကောင်းကင်ပေါ်၊ အောက်အရပ် မြေကြီးပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အခြားတစ်ပါးသောဘုရား မရှိကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယနေ့သိမှတ်၍ နှလုံး၌သွင်းမိကြလော့။ 40သင်တို့နှင့်တကွ သားမြေးတို့သည် ချမ်းသာရခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်၌ အသက်တာရှည်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ယနေ့ငါမှာထားသော ပညတ်တရားတော်တို့ကို စောင့်ရှောက်ရကြမည်ဟု မောရှေသည် ဟောပြောလေ၏။
ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ရှိခိုလှုံရာမြို့များ
41ထိုအခါ အိမ်နီးချင်းကိုအငြိုးမထားဘဲ၊ အမှတ်တမဲ့သတ်မိသောသူသည် ပြေး၍၊ 42အသက်ချမ်းသာရသော မြို့သုံးမြို့တို့ကို ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့၊ နေထွက်ရာဘက်၌ မောရှေသည်ခွဲထားလေ၏။ 43ထိုမြို့တို့၏အမည်ကား၊ ရုဗင်အမျိုးသားနေရာ တောလွင်ပြင်၌ ဗေဇာမြို့၊ ဂဒ်အမျိုးသားနေရာ ဂိလဒ်ပြည်၌ရာမုတ်မြို့၊ မနာရှေအမျိုးသားနေရာ ဗာရှန်ပြည်၌ဂေါလန်မြို့တည်း။
ပညတ်တော်ပြဌာန်းခြင်းစကားချီး
44ဤရွေ့ကား၊ မောရှေသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ထားသောတရား၊ 45သူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သောနောက်၊ ဟေရှဘုန်မြို့နေ အာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်၏နိုင်ငံအတွင်း၊ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၊ ဗက်ပေဂုရမြို့ တစ်ဖက်၌ရှိသောချိုင့်တွင်၊ မောရှေဟောပြောသောသက်သေစကား၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့သော စကားတည်း။ 46မောရှေနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်ကြသောနောက်၊ ထိုရှင်ဘုရင်နှင့်၊ 47ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတည်းဟူသော၊ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့၊ နေထွက်ရာဘက်၌နေသော အာမောရိရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးကို လုပ်ကြံ၍၊ သူတို့ပြည်ကို၊ 48အာနုန်မြစ်နားမှာရှိသော အာရော်မြို့မှစ၍ ဟေရမုန်တောင်တည်းဟူသော ဇိအုန်တောင်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ 49ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် လွင်ပြင်နှင့်တကွ လွင်ပြင်နှင့်ဆိုင်သောအိုင်နား၊ အာဇုတ်ပိသဂါမြို့တိုင်အောင်လည်းကောင်း သိမ်းယူကြ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၄ (အနက်ဖွင့်)

(နာခံခြင်းရှိဖို့ တိုက်တွန်းခြင်း (အခန်း )

အခန်း ၄ သည် မောရှေက ပညတ်တရားများကို ပြန်လည်နှိုးဆော်ချက်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြရန်နှင့် အကယ်၍ မယုံကြည်ဘဲ ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားတု ကိုးကွယ်လျှင် ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်ခံကြမည်ဟု ထပ်မံသတိပေးသည်။

:၂၄ ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသော ကတိတော်ပြည် ခါနန်မြေသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ ဣသရေလလူများသည် ဘုရားသခင် စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကို လေးစားလိုက်နာ စောင့်ထိန်းရမည် (ငယ် ၁)။ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များကို လိုရာဆွဲတွေး ထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုရသကဲ့သို့ ခေတ်ကာလနှင့် မလျှော်ညီဟု ဆိုပြီး ပယ်နှုတ်ခြင်းလည်း မလုပ်ရ(ငယ်၂)။ ဗာလပူရရုပ်တု ကိုးကွယ်ခြင်း အလျဉ်းမလုပ်ဖို့ ထပ်မံသတိပေးသည် (ငယ်၃-၄)။ (ဣသရေလတို့သည် အချိန်တိုကာလအတွင်းတွင်ပင် စိတ်ဖောက်ပြန်၍ သိနာတောင်ခြေတွင် ရုပ်တုပြုလုပ် ကိုးကွယ်ဖူးသဖြင့် ထိုအဖြစ်အပျက်ဆိုးမျိုး နောက်တဖန်မဖြစ်စေရန် စွဲမှတ်စေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)။ ပညတ်တရားကို ရိုသေစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် တပါးအမျိုးသားတို့၏ အတုယူဖွယ်ရာ ဘုရားသခင်၏ လူမျိုးတော်အဖြစ်ထင်ရှားစေလိုသည် (ငယ် ၅-၈)။ ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခဲ့သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊ အတိတ်အဖြစ်အပျက်များကို အစဉ်သိမှတ်စေလိုသည် (ငယ်၈)။ အထူးသဖြင့် သိနာတောင် (ဟောရဗိ)ပေါ်၌ ပေးခဲ့သော ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို လုံးခြုံစေချင်သည် (ငယ် ၉-၁၃)။ ထိုစည်အခါက ဣသရေလတို့သည် ဘုရားရှင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို မမြင်ခဲ့ကြ။ သို့သော်လည်း ဘုရားရှင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကို မြည်းစမ်းခဲ့ကြသည်။ ဘုရားရှင်ရှိတော်မူမှန်း သိရှိခံယူကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကို ရုပ်ပုံမဖော်နိုင်ကြ။ ဘုရားရှင်ပုံတော်ကို စိတ်ကူးဖြင့်မှန်း၍ ရုပ်တုပြုလုပ်ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိုသို့ကိုးကွယ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်က တားမြစ်သည်။ နေ၊လနှင့်ကြယ်များကိုးကွယ်ခြင်း ကိုလည်း ပိတ်ပင်သည် (ငယ်၁၄-၁၉)။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရွေးနှုတ်သောအရှင်သည် ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ထိုအရှင်ကို နာခံခြင်း၊ ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုဘဲ ဘုရားတု ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ရှခဲ့ကြသည် (ငယ်၂၀-၂၄)။ ကိုယ်တိုင်မြင်သော အမှုအရာကို မမေ့မလျော့၊ တစ်သက်လုံးစွဲမှတ်မည့်အကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပြုလော့” (ငယ်၉) တားမြစ်တော်မူသည့်သဏ္ဍာန်ရှိသော ရုပ်တုမလုပ်မည့်အကြောင်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပြုလော့(ငယ် ၂၃)။ မောရှေသည် ဖောက်ပြန်တတ်သော လူ့စိတ်သဘောကို နောကျေသူဖြစ်၍ တဖွဖွသတိပေးဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်။

:၂၅၄၀ နှစ်ပေါင်းကာလကြာလွန်၍ ဣသရေလသားတို့ ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်လာကြသောအခါ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်းခံရသည် (ငယ် ၂၅-၂၈)။ သို့သော် နောင်တမျက်ရည်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လာလျှင် လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါဦးမည်။ (အားသစ်အင်သစ် တဖန်ပေးဦးမည် (ငယ် ၂၉-၃၁)။ ဣသရေလတို့၏ အဲဂုတ္တုကျွန်မှ ထုတ်နှုတ်ခြင်းမျိုး ကဲ့သို့သော ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အရေးထူးမျိုး၊ မည်သည့်လူမျိုးကမှ မခံစားပါ(ငယ်၃၂-၃၈)။ သိုပ့ကြောင်း ဣသရေလလူတို့သည် နာခံခြင်းရှိလျက် ဘုရားရှင်ပေးသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို စဉ်ဆက်မပြတ် ချီးမွမ်းအပ်သည် (ငယ် ၃၉-၄၀)။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်က အသေအချာအသဲအသန်မှာထားသော စကားတော်များကို နာခံခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခံရခြင်းသည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ သမိုင်း အမဲစက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သတိပေးချက်များကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်မထားကောင်း။ သတိပေးချက်၏ တစ်ဘက်၌ မည်သည့်လူ၊ မည်သည့်လူမျိုးမှ မရပ်တည်နိုင်။

:၄၁၄၃ မောရှေသည် ယော်ဒန်ဖြစ်တစ်ဘက်တစ်ချက်၌ ဘေးမဲ့ခိုလှုံရာမြို့သုံးမြို့စီ တည်စေသည်။ ဗေဇာ၊ ရာမုတ်နှင့် ဂေါလန်မြို့များသည် အရှေ့ဘက်ကမ်းမှ ဘေးမဲ့ခိုလှုံရာမြို့များဖြစ်သည် (ငယ် ၄၁-၄၃)။

:၄၄၄၉ မောဘလွင်ပြင်မှ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းထိ ဖြတ်သန်းလာသောအတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်၍ မိန့်မှာချက်များကို မောရှေ၏ ဒုတိယမိန့်မှာချက်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၄၈တွင် ပါရှိသည်။ ဟောရမုန် တောင်သည် ဇိအုန်တောင်ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။