တရားဟောရာကျမ်း - ၃၀

ဘုရားသခင်၏ကတိတော်
1သင့်ရှေ့၌ ငါထား၍ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသမျှသော အရာတည်းဟူသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာတို့သည် သင့်အပေါ်မှာရောက်၍၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူရာ အပြည်ပြည်တို့၌ ထိုအရာတို့ကိုအောက်မေ့လျက်၊ 2သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ပြန်လာ၍၊ ယနေ့ ငါမှာထားသမျှအတိုင်း၊ သင်နှင့်သားသမီးတို့သည် စကားတော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ နားထောင်လျှင်၊ 3သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်ခံရသော သိမ်းသွားခြင်းအမှုကို ကုန်စေမည်အကြောင်း၊ သင့်ကိုသနားသဖြင့် တစ်ဖန်ပြန်လာ၍၊ အထက်က အရပ်ရပ်နှင်ထုတ်ရာ အပြည်ပြည်တို့မှ သိမ်းယူတော်မူလိမ့်မည်။ 4သင်၏လူအချို့တို့သည် မိုးကောင်းကင်အောက် အဝေးဆုံးသောအရပ်သို့ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း၊ ထိုအရပ်မှ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား သိမ်းယူဆောင်ခဲ့တော်မူလိမ့်မည်။ 5ဘိုးဘေးတို့ ဝင်စားသောပြည်သို့ တစ်ဖန်ဆောင်ခဲ့တော်မူသဖြင့်၊ သင်သည် ဝင်စားရလိမ့်မည်။ ထိုအခါကျေးဇူးပြုတော်မူပြန်သဖြင့်၊ ဘိုးဘေးများတို့ထက် သင့်ကိုသာ၍ များစေတော်မူလိမ့်မည်။ 6သင်သည် အသက်ရှင်မည်အကြောင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်စေခြင်းငှာ၊ သင့်နှလုံးနှင့် သင့်အမျိုး၏ နှလုံးအရေဖျားကို လှီးဖြတ်တော်မူလိမ့်မည်။ 7သင်၏ရန်သူတည်းဟူသော သင့်ကိုမုန်း၍ ညှဉ်းဆဲသောသူတို့အပေါ်၌လည်း၊ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိသမျှတို့ကို သက်ရောက်စေတော်မူလိမ့်မည်။ 8သင်သည်ပြန်လာလျက် ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကို နားထောင်၍၊ ယနေ့ ငါမှာထားသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ 9သင်သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကိုနားထောင်၍၊ 10ဤပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသော စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင်လည်းကောင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ပြန်လာလျှင်လည်းကောင်း၊ သင်ပြုလေရာရာ၌ အောင်မည်အကြောင်းနှင့် သင်၏သားသမီး၊ တိရစ္ဆာန်၊ အသီးအနှံတိုးပွားများပြားမည်အကြောင်းကို စီရင်၍ သင့်အကျိုးကို ပြုစုတော်မူလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဘိုးဘေးတို့၌ အားရဝမ်းမြောက်သကဲ့သို့ သင်၌အားရဝမ်းမြောက်၍၊ သင့်အကျိုးကို ပြုစုတော်မူလိမ့်မည်။
11ယနေ့ငါမှာထားသော ပညတ်တရားတော်သည် သင်နားမလည်နိုင်သော တရားမဟုတ်။ 12သင်နှင့်ဝေးသည်မဟုတ်။ တရားတော်ကိုငါတို့သည် နားထောင်၍ စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်း၊ ကောင်းကင်သို့ အဘယ်သူတက်၍ ငါတို့ထံသို့ ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်နည်းဟု မေးစေခြင်းငှာကောင်းကင်၌ ရှိသည်မဟုတ်။ 13တရားတော်ကို ငါတို့သည် နားထောင်၍ စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်း၊ ပင်လယ်ကို အဘယ်သူကူး၍ ငါတို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်နည်းဟု မေးစေခြင်းငှာ၊ ပင်လယ်တစ်ဖက်၌ ရှိသည်မဟုတ်။ 14တရားတော်သည် သင်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာ သင်နှင့်အလွန်နီး၏။ သင်၏နှုတ်၌လည်းကောင်း၊ သင်၏နှလုံး၌လည်းကောင်းရှိ၏။ 15ကြည့်ပါတော့၊ အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနှင့် သေခြင်းဆင်းရဲတို့ကို သင့်ရှေ့မှာ ယနေ့ငါထား၏။ 16သင်သည် အသက်ရှင်၍ တိုးပွားမည်အကြောင်းနှင့် သင်ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်၌၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အကြောင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုချစ်သဖြင့် နောက်တော်သို့လိုက်၍၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက် ပညတ်တရားတော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လော့ဟု ငါမှာထား၏။ 17သို့မဟုတ် သင့်နှလုံးလွဲသွားသဖြင့်၊ သင်သည် နားမထောင်ဘဲ သူတစ်ပါး သွေးဆောင်ရာသို့ လိုက်၍၊ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လျှင်၊ 18ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်၌ အသက်တာမရှည်၊ ဧကန်အမှန် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု ယနေ့ငါသတိပေး၏။ 19အသက်ရှင်ခြင်း၊ သေခြင်း၊ ကောင်းချီးပေးခြင်း၊ ကျိန်ခြင်းတို့ကို သင့်ရှေ့၌ ငါထားသည်ဟု သင့်တစ်ဖက်၌ ကောင်းကင်မြေကြီးကို ငါတိုင်တည်၏။
20သို့ဖြစ်၍၊ သင်နှင့် သင့်အမျိုးအနွယ်သည် အသက်ရှင်မည် အကြောင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုချစ်၍ စကားတော်ကို နားထောင်သဖြင့်၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကျိုး၊ အသက်တာရှည်ခြင်းအကျိုးကို ပေးတော်မူသော ကိုယ်တော်ကို ဆည်းကပ်မှီဝဲမည် အကြောင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ဘိုးဘေး အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်တို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်၌ နေမည်အကြောင်းနှင့် ယှဉ်သောအသက်တရားကို ရွေးယူလော့ဟု ဣသရေလအမျိုးအား ဟောပြော၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၃၀ (အနက်ဖွင့်)

(ပဋိညာဉ်ပြန်လည်တည်ဆောက်အသက်သွင်းခြင်း (အခန်း၃၀)

          ၃၀:၁၀ ဤအခန်းတွင် ဣသရေလတို့ပဋိညာဉ်ချိုးဖောက်၍ တိုင်းတစ်ပါးသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရမည့်အကြောင်း အစချီထားသည်။ မည်သို့ ဆက်လုပ်ကြမည်နည်း။ အကယ်၍ နောင်တရပြီး ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လာလျှင် ဘုရားသခင်က ကရုဏာတော်ထားလျက် ပြန်လည်ထူထောင်နလံထစေသည်။ ပြည်တော်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောစေမည်။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက်ကြသကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ရေးရာအသစ်တွင် ပြန်လည်နိုးကြားထမြောက်စေမည်။ ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်မဲ့ချစ်စေခြင်းငှါ၊ သင့်နှလုံးနှင့်သင်အမျိုး၏နှလုံးအရေဖျားကို လှီးဖြတ်တော်မူမည်(ငယ်၆)။ ထိုအခါ ဣသရေလ၏ ရန်သူများအမင်္ဂလာသင့်နေကြသည့်အချိန်တွင် ဣသရေလတို့သည် နာခံခြင်းရှိကြသောကြောင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၌ ပျော်ရွှင်ကြမည်။ လူ့အတွေးအကြံဉာဏ်ပညာများသည် ဖောက်ပြန်မှားယွင်းတတ်သော်လည်း အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်သည် မှားယွင်းခြင်းမရှိနိုင်။ ဣသရေလဘိုးဘေးများသို့ဘုရားသခင် ပြုထားသည့်ကတိတော်မြေကို သားစဉ်မြေးဆက် စိုးပိုင်ခွင့်ရရှိသွားကြမည်။ တိုင်းတစ်ပါးသို့ ဖမ်းဆီး ကျွန်ပြုခြင်းခံရပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ သဘောထားအမှန်သိရှိလာကြသောအခါ အသက်တာအမှန် ပြောင်လဲကြမည်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်တွင် ချို့ယွင်းချက်၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိ။ ကြီးမြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၆ကို ရာစုနှစ်ပေါင်းကြာလာသောအခါ နှောင်းပရောဖက်များက ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာကြသည် (ယေ ၃၂:၃၉ နောက်ပိုင်း၊ ယေဇ ၃၆:၂၄ နောက်ပိုင်း) ဤပဋိညာဉ်ကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ရေးမှတ်ထားသော်လည်း ခရစ်တော်ဘုရား အသေခံသည့်အချိန်ထိ ပြည့်စုံခြင်းမရှိသေး။ ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ဖြင့် ပဋိညာဉ်သစ် ထပ်တည်သည် (လု ၂၂:၂၀)။

၃၀:၁၁၁၄ ဘုရားရှင်ပြုတော်မူသော ပဋိညာဉ်သည် နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲ(လျှို့ဝှက်နက်နဲ)သည်မဟုတ် မလိုက်နာနိုင်လောက်အောင် အလှမ်းဝေးကွာသည်မဟုတ်။ မစောင့်ထိန်းနိုင်စရာအကြောင်းမတွေ့။ ဘုရားသခင်က ပြဌန်းထား၍ လူ့ဘက်မှ လိုက်နာစောင့်ထိန်းဖို့ ဝတ္တရာရှိသည်။ ထိုစကားကို ပေါလုက ရော ၁၀:၅-၈ နှင့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် ပြန်သုံးထားသည်။ ပဋိညာဉ်တရားသည် လူများမကျဆုံးစေရန် ပြန်ဌာန်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့် စောင့်ထိန်းဖို့မလွယ်။ နောက်တရ၍ ယဇ်ပူဇော်စရာယူဆောင်လာဖို့လိုသည်။ သခင်ခရစ်တော်က ယဇ်ပူဇော်ခြင်း သင်ခန်းစာ ပြသပြီးဖြစ်၍ အပြစ်နောင်တနှင့်အတူ သခင်ခရစ်တော်အား ဆက်ကပ်ယုံကြည်ခြင်းသည် လုံလောက်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။

၃၀:၁၅၂၀ လူသည် တစ်ဘက်ရှိ ကောင်းသောအရာနှင့်သေခြင်း၊ အခြားတစ်ဘက်ရှိ ဆိုးညစ်မှုနှင့်သေခြင်းတို့ကို ရွေးချယ်ရသည်။ နာခံခြင်းသည် အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်၍ မနာခံခြင်းသည် သေရွာသွားလမ်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့အား အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်း ရွေးချယ်ကြရန် မောရှေက တိုက်တွန်းသည်။ ကောင်းသောအဖြေစကားကြားချင်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝသော အသက်တာရှည်လိုလျှင် ဘုရားရှင်တော်ကို ကိုးစားရမည်။ ထိုကျမ်းစကားတော်၏ ဆန့်ကျင့်ဘက်၌မူကား ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပါပေတည်း။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။