တရားဟောရာကျမ်း - ၃၁

ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ယောရှုဆက်ခံ
1တစ်ဖန် မောရှေသည်သွား၍ ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား ဟောပြောသည်ကား၊ 2ငါသည် ယနေ့ အသက်တစ်ရာနှစ်ဆယ်စေ့ပြီ။ သင်တို့ရှေ့မှာ ထွက်ဝင်ခြင်းငှာ နောက်တစ်ဖန် မတတ်နိုင်။ ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် ယော်ဒန်မြစ်ကို မကူးရဟု မိန့်တော်မူပြီ။ 3သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ရှေ့မှာကူး၍၊ ထိုပြည်သား အမျိုးမျိုးတို့ကို ဖျက်ဆီးတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့နေရာကို သင်တို့ဝင်စားရကြလိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်း၊ ယောရှုသည်လည်း သင်တို့ရှေ့မှာ ကူးရလိမ့်မည်။ 4ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ အာမောရိရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်နှင့် ဩဃတို့၌လည်းကောင်း၊ ဖျက်ဆီးတော်မူသော သူတို့ပြည်၌လည်းကောင်း ပြုသကဲ့သို့၊ ထိုပြည်သား အမျိုးမျိုးတို့၌ ပြုတော်မူလိမ့်မည်။ 5ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို သင်တို့၌ အပ်တော်မူသဖြင့်၊ ငါမှာထားသမျှသော ပညတ်တို့အတိုင်း၊ သူတို့၌ ပြုရကြလိမ့်မည်။ 6အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိကြလော့။ မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ သူတို့ကို မကြောက်ကြနှင့်။ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ သင်တို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ကြွတော်မူ မည်။ သင်တို့ကို စွန့်တော်မမူ၊ ပစ်ထားတော်မမူဟု ဟောပြော၏။ 7တစ်ဖန် ယောရှုကိုခေါ်၍၊ သင်သည် အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ဤလူတို့အားပေးခြင်းငှာ၊ ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့ သင်သည် သူတို့နှင့်အတူသွား၍ အမွေခံစေရမည်။ 8သင့်ရှေ့မှာ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်ကြွ၍ သင်နှင့်ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ သင့်ကို စွန့်တော်မမူ၊ ပစ်ထားတော်မမူ။ မစိုးရိမ်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်ဟု ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ပြောဆို၏။
ပညတ်တော်ကိုဖတ်ပြရန်
9ဤပညတ်တရားကို မောရှေသည်ရေးထား၍ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသော လေဝိသားယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူများ အပေါင်းတို့၌အပ်၍၊ 10မှာထားသည်ကား၊ ခုနစ်နှစ်စေ့၍ ကျွန်များကိုလွှတ်ခြင်းငှာ ချိန်းချက်သောနှစ်၊ သကေနေပွဲခံချိန်ရောက်မှ၊ 11သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူလတ္တံ့သော အရပ်တွင် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ရှေ့တော်၌ ကိုယ်ကိုပြခြင်းငှာ လာကြသောအခါ၊ ဤပညတ်တရားကို ထိုပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ဖတ်ရွတ်ရမည်။ 12ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ သူငယ်များ၊ တည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားများတို့သည် ကြား၍ နားလည်သဖြင့်၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့၍၊ ဤပညတ်တရား စကားအလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ ပရိသတ်တို့ကို စုဝေးစေကြလော့။ 13ထိုသို့ပြုလျှင်၊ နားမလည်သေးသော သူငယ်တို့သည် ကြားသဖြင့်၊ သင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်၌ နေသည်ကာလပတ်လုံး၊ သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့စေခြင်းငှာ သင်ကြလိမ့်မည်ဟု မှာထားသတည်း။
မောရှေအတွက်နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက်
14ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် သေရသောအချိန်နီးပြီ။ ယောရှုကိုခေါ်၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်သို့ ချဉ်းကပ်လော့။ သူ့ကိုငါမှာထားမည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေနှင့် ယောရှုသည်သွား၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ 15ထာဝရဘုရားသည် တဲတော်တွင် မိုးတိမ်တိုင်၌ ထင်ရှားတော်မူ၍၊ မိုးတိမ်တိုင်သည် တဲတော်တံခါးဝအပေါ်မှာ တည်နေ၏။ 16တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဘိုးဘေးတို့နှင့် အိပ်ပျော်သောအခါ၊ ဤလူမျိုးသည်ထ၍ ယခုသွားသောပြည်၌နေသော တစ်ပါးအမျိုးသား ကိုးကွယ်သောဘုရားတို့နှင့် မှားယွင်း၍ ငါ့ကိုစွန့်လျက်၊ ငါဖွဲ့ထားသော ပဋိညာဉ်တရားကို ဖျက်လိမ့်မည်။ 17ထိုအခါ ငါသည်အမျက်တော်ထွက်၍ သူတို့ကိုစွန့်မည်။ သူတို့မှ ငါ့မျက်နှာကို လွှဲသဖြင့်၊ သူတို့သည်ပျက်စီး၍ ဘေးဒဏ်ရန်မာန်အပေါင်းတို့နှင့် တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သူတို့က၊ ငါတို့ဘုရားသခင်သည် ငါတို့တွင် ရှိတော်မမူသောကြောင့်၊ ဤဘေးဒဏ်တို့သည် ငါတို့အပေါ်မှာ ရောက်သည်မဟုတ်လောဟု ဆိုကြလိမ့်မည်။ 18သူတို့သည် အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့နောက်သို့လွှဲသွား၍ ပြုသော ဒုစရိုက်အပေါင်းတို့ကြောင့်၊ ထိုအခါ ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာကို ဧကန်အမှန်လွှဲမည်။ 19ယခုမှာ ဓမ္မသီချင်းကို ရေးထားကြလော့။ ထိုသီချင်းကို ဣသရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ ငါ့အဖို့ သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ သူတို့သည် နှုတ်ကျက်ရအောင် သင်စေကြလော့။ 20အကြောင်းမူကား၊ သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့အား ငါကျိန်ဆို၍ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်သို့ သူတို့ကို ငါဆောင်သွင်းသဖြင့် သူတို့သည် ဝစွာစားရ၍ ဆူဖြိုးသောအခါ၊ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့ထံသို့လွှဲသွား၍ ဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုပုန်ကန်၍ ငါ့ပဋိညာဉ်တရားကို ဖျက်ကြလိမ့်မည်။ 21ဘေးဒဏ်ရန်မာန်အပေါင်းတို့နှင့် တွေ့ကြုံသောအခါ၊ ထိုသီချင်းသည် သူတို့တစ်ဖက်၌ သက်သေခံလိမ့်မည်။ သူတို့အမျိုးအနွယ်သည် နှုတ်ကျက်မမေ့လျော့ရ။ ငါကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ ငါဆောင်၍မသွင်းမီ၊ ယခုပင် သူတို့ကြံစည်သော အကြံအစည်ကိုငါသိ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 22မောရှေသည်လည်း၊ ထိုနေ့၌ ဓမ္မသီချင်းကိုရေးထား၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား သင်လေ၏။ 23တစ်ဖန် နုန်၏သားယောရှုအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ ငါကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ဆောင်သွင်းရမည်။ ငါသည် သင်နှင့်အတူရှိမည်ဟု မှာထားတော်မူ၏။
24မောရှေသည် ဤပညတ်တရား စကားတော်အလုံးစုံတို့ကို အကုန်အစင်ရေးထားပြီးမှ၊ 25ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို ထမ်းသော လေဝိသားတို့ကိုခေါ်၍၊ 26ဤပညတ္တိကျမ်းစာသည် သင်တို့အမျိုးတစ်ဖက်၌ သက်သေဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ထိုစာကိုယူ၍ သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် အနားမှာတင်ထားကြလော့။ 27သင်တို့အမျိုးသည် ပုန်ကန်တတ်သောသဘော၊ ခိုင်မာသောသဘောရှိကြောင်းကို ငါသိ၏။ ငါအသက်ရှင်၍၊ သင်တို့တွင်နေစဉ်အခါ၊ ယနေ့ပင် သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကို ပုန်ကန်ကြပြီ။ ငါသေသောနောက် ထိုမျှမကပြုကြလိမ့်မည်။ 28သင်တို့အမျိုးအနွယ် အသက်ကြီးသူ၊ အရာရှိသူအပေါင်းတို့ကို ငါ့ထံမှာ စုဝေးစေကြလော့။ ဤစကားတို့ကို သူတို့အားဟောပြော၍ သူတို့တစ်ဖက်၌ ကောင်းကင်မြေကြီးကို ငါတိုင်တည်မည်။ 29အကြောင်းမူကား၊ ငါသေသောနောက်၊ သင်တို့သည် လုံးလုံးဖောက်ပြန်၍ ငါမှာထားသောလမ်းမှ လွှဲသွားကြလိမ့်မည်ကို ငါသိ၏။ နောင်ကာလတွင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ကိုယ်လက်နှင့် လုပ်ဆောင်သောအားဖြင့် အမျက်တော်ကို နှိုးဆော်သောကြောင့်၊ သင်တို့သည် ဘေးဥပဒ်နှင့် တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်ဟု သတိပေးလေ၏။
မောရှေ၏သီချင်း
30မောရှေသည် ဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့အား အကုန်အစင်မြွက်ဆိုသော သီချင်းစကားဟူမူကား၊

တရားဟောရာကျမ်း - ၃၁ (အနက်ဖွင့်)

၄။ မောရှေ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ၊ ပြည်တော်မဝင်လိုက်ရခြင်း (အခန်း ၃၀၃၄)

(ကမောရှေ၏နေရာအစားထိုးခြင်း (အခန်း ၃၁)

          ၃၁: မောရှေသည် အသက်(၁၂၀)ရှိနေပြီ။ ဘုရားသခင်က သူ့အား ယော်ဒန်မြစ်ကူး၍ ကတိတော်မြသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုကြောင်းသိသည်။ သို့သော် သူ့လူများနှင့်အတူ ဘုရားသခင်ပါရှိမည့်အကြောင်း၊ ယောရှုက ဣသရေလလူများ ဦးဆောင်၍ ရန်သူများကိုအောင်မြင်မည့်အကြောင်းအာမခံချက် ပေးလိုက်သည်။ ယောရှုကိုလည်း လူအများရှေ့မှာ ဣသရေလလူမျိုးတို့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရာထူးပုခုံးပြောင်ပေးသည်။ ယောရှုနှင့်အတူ ဘုရားသခင်ရှိတော်မူမည့်အကြောင်း အခိုင်အမာကတိပြုလိုက်သည်(ငယ်၇၊၈)။

၃၁:၁၃ ပေအက္ခရာတင်သောပညတ်တော်ကို လေဝိသားများက ပဋိညာဉ်သေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားကြသည်။ ပဋိညာဉ်ကျောက်ပြား(၂)ချပ်ကို ပဋိညာဉ်သေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားကြသည်(ထွ ၂၅:၁၆၊ ဟေဗြဲ ၉:၄)။ မိတ္တူကို ပဋိညာဉ်သေတ္တာအပြင်ဘက်တွင် ထားရှိသည်။ ()နှစ်မြောက်တိုင် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်တွင် ထိုပညတ်တော်အား ဣသရေလလူတိုင်းက ဖတ်ရှုရသည်။

ယနေ့ခတ်ကာလတွင် လူအများက သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုဖို့ ပေါ့ဆမေ့လျော့နေကြခြင်းသည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းလှပါသည်။ ထိုပညတ်တရားနှင့် လောလောလတ်လတ် တွေ့မြင်ခဲ့ရသော လူများထက် ကာလနှစ်ပေါင်းများစွာကြမျှ ယုံကြည်သူဖြစ်လာသော ယနေ့လူသားများသည် အဖန်တလဲလဲသာ၍ ဖတ်ရှုသင့်ကြောင်း C.H.Makintosh က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို တစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ လူစုလူအုပ်လိုက်ဖြစ်စေ၊ ဖတ်ရှု လေ့လာဆင်ခြင်ခြင်း မပြုကြတော့ပါ။ လူအုပ်လူစုတွင် တေးဂီတ၊ ရိုးရာဓလေ့၊ စုပေါင်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းထက် တစ်ခါတရံ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ကျမ်းစာဖတ်အာရုံပြုခြင်းလည်း အချိန်ပေးသင့်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ပိုက်ဆံအများအပြားကုန်ကျခံ၍ တေးဂီတပွဲ သွားရောက်ကြသော်လည်း  သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြ။ ဆင်ခြေဆင်လက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုဆင်ခြင်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာဆာငတ်မှုဖြစ်၍ တည်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်စွာ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ကြောင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်အစုအဝေးခိုင်မာ ကြီးထွားစေပါသည်။ ထိုစကားသည် ငြင်းပယ်၍ မရသော အမှန်စကားဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေကြောင်း မမြင်ချင်သည့်အဆုံးတွေ့မြင်နေရသည်။

ဟိုစပ်စပ်၊ ဒီစပ်စပ် လူနည်းစုသာ နှုတ်ကပတ်တော် မြတ်နိုးသူတွေ့ရသော်လည်း ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်။ စင်ကြယ်သော မိဿဟာယဖွဲ့ဖြစ်စေတော်မူပါ။ အဘိုးတန်သမ္မာတရား လေ့လာခွင့်ပေးသနားတော်မူပါ။ ဘုရားသခင်က စာရှုသူအပေါင်းအား သာ၍ ဝိညာဉ်ခွန်အား ပေးသနားပါစေ။ သာဝကခရီးသည် ဘဝဆုံးခန်းတိုင် စောင်မကြည့်ရှုပါစေ။၂၀

၃၁:၁၄၁၈ မောရှေ၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကုန်လုခင်ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားရှင်တော်က မောရှေနှင့် ယောရှုအား ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ ခေါ်၍ ဘုရားရှင်တော်လည်း မိုးတိမ်တိုင်ဖြင့် ကိုယ်ထင်ပြသည် “ဣသရေလလူတို့သည် နောင်အခါတွင် ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်လာကြမည်။ ထိုအခါ ငါဘုရားရှင်အမျက်တော်သင့်စေမည်။” ဟု ဦးစွာမောရှေအားမှာသည်။

၃၁:၁၉၂၂ သို့နောက်မောရှေအား ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးစပ်သီကုံးပြီး ဣသရေလအမျိုးအား နှုတ်တိုက်ရဖို့ သင်ကြားစေသည်။ ထိုသီချင်းသည် ဣသရေလတို့ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သည့်အခါ ဆိုကြရမည်။ ထိုသို့ သီဆိုခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သက်သေခံချက် နားလည်ကြမည်။

၃၁:၂၃ ယောရှုကိုလည်း ဘုန်းတန်ခိုးချီးမြှင့်၍ ခေါင်းဆောင်ရာထူးဘိသိက်ပေးသည်။ ဣသရေလ တစ်မျိုးသားလုံးအား ဦးဆောင်၍ ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်ရောက်စေသည်။ စစ်သွေးရဲမာန်ပြည့်ဝ၍ ယုံကြည်ခြင်း ခွန်အားရှိဖို့ရဲဆေးတင်ပေးလိုက်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်ထံမှ ထိုစကားတော်ကြားသိသောအခါ ယောရှုသည် ယုံကြည်ခြင်းစွမ်းရည်သတ္တိပြည့်ဝသွားသည်။ ဣသရေလလူတို့၏ ဖောက်ပြန်မည့် အကြောင်းကို အလေးမမှု(ငယ်၁၆)။ သူရဲဘောကြောင် အားငယ်စိတ်ပျောက်လွှင့်၍ အမိန့်တော်အတိုင်းတက်ကြွစွာ ရှေ့သို့ချီတက်သည်။

၃၁:၂၄၂၇ ပညတ်တရားများကို စောင့်ထိန်းဖို့ မောရှေကလေဝိအမျိုးအား အထူးမှာကြားသည်။ ဣသရေလတို့ဖောက်ပြန်ပုန်ကန်တတ်သည့် ညာဉ်ဆိုးရှိကြသည့်အတိုင်း နောက်တဖန် ဖောက်ပြန်သောအခါ ဤပညတ်တရားများက ဣသရေလတို့အား စီရင်သက်သေခံလိမ့်မည်ဟု မှာကြားအပ်နှံလိုက်သည်။

၃၁:၂၈၃၀ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတုင်း မောရှေသည် ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးစပ်သီကုံး၍ အသက်ကြီးသော ဣသရေလလူကြီးသူမများအား သင်ကြားပေးသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။