တရားဟောရာကျမ်း - ၂၈

နာခံခြင်းအတွက်ကောင်းချီး
(ဝတ်၊ ၂၆:၃-၁၃၊ တရား၊ ၇:၁၂-၂၄)
1ယနေ့ ငါဆင့်ဆိုသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို သင်သည်ကျင့်စောင့်ခြင်းငှာ၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို စေ့စေ့နားထောင်လျှင်၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် လူမျိုးတကာတို့ထက် သင့်ကို ချီးမြှောက်တော်မူမည်။ 2သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားထောင်လျှင်၊ သင့်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လတ္တံ့သော ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ဟူမူကား။ 3သင်သည် မြို့၌ မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်၊ တော၌ မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 4သားသမီးအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြေအသီးအနှံအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်ဖွားသော သားငယ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သိုးနွား အစီးအပွားအားဖြင့်လည်းကောင်း မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 5ခြင်တောင်း၌လည်းကောင်း၊ မုန့်နယ်သောခွက်၌လည်းကောင်း မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 6မိမိအိမ်ထဲသို့ ဝင်သောအခါ မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်၊ ပြင်သို့ထွက်သောအခါ မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 7သင့်တစ်ဖက်၌ထသော ရန်သူတို့ကို သင့်မျက်မှောက်၌ ထာဝရဘုရားသည် ဒဏ်ခံစေတော်မူမည်။ သူတို့သည် တစ်လမ်းတည်းဖြင့် သင်ရှိရာသို့လာသော်လည်း၊ လမ်းခုနစ်သွယ်ဖြင့် သင့်ရှေ့မှပြေးကြလိမ့်မည်။ 8သင်၏ဘဏ္ဍာတိုက်၌လည်းကောင်း၊ သင်ပြုလေရာရာ၌လည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် သင့်အပေါ်မှာ မင်္ဂလာရောက်စေခြင်းငှာ မိန့်တော်မူမည်။ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်၌ သင့်ကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူမည်။ 9သင်သည် သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်၍ လမ်းတော်သို့လိုက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားကျိန်ဆိုသည်အတိုင်း၊ သင့်ကိုကိုယ်တော်အဖို့ သန့်ရှင်းသောအမျိုး အစဉ်အမြဲဖြစ်စေတော်မူမည်။ 10သင်သည် ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရသည်ဟု လူမျိုးခပ်သိမ်းတို့သည် သိမြင်၍ သင့်ကိုကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။ 11ထာဝရဘုရားသည် သင့်အားပေးခြင်းငှာ ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်၌ ဥစ္စာပစ္စည်း၊ သားသမီး၊ တိရစ္ဆာန်အတိုးအပွား၊ မြေအသီးအနှံများကို ကြွယ်ဝစေတော်မူမည်။ 12ထာဝရဘုရားသည် အချိန်တန်မှ သင်၏ပြည်၌ မိုးရွာစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်ပြုလေရာရာ၌ ကောင်းချီးပေးခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာတော်တိုက်တည်းဟူသော မိုးကောင်းကင်ကိုဖွင့်တော်မူမည်။ သင်သည် လူမျိုးများတို့အား ချေးငှားရသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့သည် သင့်အားချေးငှားရသောအခွင့် မရှိရ။ 13ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုအမြီးမဖြစ်စေဘဲ ခေါင်းဖြစ်စေတော်မူသဖြင့်၊ သင်သည် အောက်၌မနေရဘဲ အပေါ်၌သာနေရသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်။ ယနေ့ ငါဆင့်ဆိုသော၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တော်တို့ကို ကျင့်စောင့်ခြင်းငှာ နားထောင်လျှင်လည်းကောင်း၊ 14ယနေ့ ငါဆင့်ဆိုသော စကားတော်လမ်းမှထွက်၍ လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲ၊ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားနောက်သို့ လိုက်၍ ဝတ်မပြုဘဲနေလျှင်လည်းကောင်း၊ ထိုသို့သောကျေးဇူးတော်ကို ခံရလိမ့်မည်။
မနာခံခြင်းအတွက်အမင်္ဂလာ
(ဝတ်၊ ၂၆:၁၄-၄၆)
15ယနေ့ ငါဆင့်ဆိုသော သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက် အလုံးစုံတို့ကို ကျင့်စောင့်ခြင်းငှာ စကားတော်ကိုနားမထောင်လျှင်၊ သင့်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လတ္တံ့သော ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာများဟူမူကား၊ 16သင်သည် မြို့၌ အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်၊ တော၌ အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 17ခြင်တောင်း၌လည်းကောင်း၊ မုန့်နယ်သောခွက်၌လည်းကောင်း အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 18သားသမီးအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြေအသီးအနှံအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သိုးနွား အစီးအပွားအားဖြင့်လည်းကောင်း အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 19မိမိအိမ်ထဲသို့ဝင်သောအခါ အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ ပြင်သို့ ထွက်သောအခါ အမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်။ 20ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍ ပြုမိသော ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့် အလျင်အမြန် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းသို့ မရောက်မီတိုင်အောင်၊ ပြုလေရာရာ၌ ကျိန်ဆဲခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းတို့ကို သင့်အပေါ်မှာ သက်ရောက်စေတော်မူမည်။ 21သင်သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်မှ သုတ်သင်ပယ်ရှင်းတော်မမူမီ တိုင်အောင်၊ ကာလနာကို သင်၌စွဲစေတော်မူမည်။ 22ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို တူလာ၊ ဖျားနာ၊ ဒလခက်နာ၊ ခရခရနာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဓားဘေး၊ လေထိ၍အပင်သေဘေး၊ အရည်ယို၍ အပင်သေဘေးဖြင့်လည်းကောင်း ဒဏ်ခတ်တော်မူ၍၊ သင်သည်မပျက်စီးမီတိုင်အောင် ထိုဘေးတို့သည် လိုက်ကြလိမ့်မည်။ 23သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ မိုးကောင်းကင်သည် ကြေးဝါကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ သင့်အောက်၌ မြေသည် သံကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ 24ထာဝရဘုရားသည် သင့်နေရာပြည်၌ရွာသော မိုးရေကို မြေမှုန့်၊ ဖုံဖြစ်စေတော်မူသဖြင့်၊ သင်သည် မပျက်စီးမီတိုင်အောင် သင့်အပေါ်မှာကျရလိမ့်မည်။ 25သင်၏ရန်သူရှေ့မှာ ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုဒဏ်ပေးတော်မူမည်။ သင်သည် တစ်လမ်းတည်းဖြင့် သူတို့ရှိရာသို့သွားသော်လည်း၊ လမ်းခုနစ်သွယ်ဖြင့် သူတို့ရှေ့မှပြေး၍ မြေပေါ်မှာရှိသော အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်သို့ ပြောင်းသွားရလိမ့်မည်။ 26သင်၏အသေကောင်သည် မိုးကောင်းကင်ငှက်၊ တောသားရဲစားစရာဖို့ ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ထိုတိရစ္ဆာန်တို့ကို အဘယ်သူမျှ မမောင်းရ။ 27ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို အဲဂုတ္တုအနာစိမ်း၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ ဝဲနာ၊ မပျောက်နိုင်သောယားနာဖြင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်။ 28ရူးသောအနာ၊ မျက်စိကန်းသောအနာ၊ မိန်းမောတွေဝေသောအနာဖြင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူ၍၊ 29မျက်စိကန်းသောသူသည် မှောင်မိုက်၌ စမ်းသပ်ရသကဲ့သို့၊ သင်သည် မွန်းတည့်အချိန်၌ပင် စမ်းသပ်ရလိမ့်မည်။ သင်ပြုသောအမှု၌ မအောင်ဘဲ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ လုယူခြင်းကိုသာ ခံရလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ မကယ်တင်ရ။ 30မိန်းမနှင့် လက်ထပ်ပြီးသော်လည်း အခြားသောသူသည် ပေါင်းဖော်ရလိမ့်မည်။ အိမ်ကိုဆောက်သော်လည်း ကိုယ်တိုင်မနေရ။ စပျစ်ဥယျာဉ်ကို စိုက်သော်လည်း စပျစ်သီးကို မဆွတ်မယူရ။ 31သင့်နွားကို သင့်မျက်မှောက်၌ သတ်၍သေသော်လည်း သင့်ကိုယ်တိုင်မစားရ။ သင့်မြည်းကို သင့်ရှေ့မှောက်၌ အနိုင်အထက်ယူသွားပြီးမှ၊ နောက်တစ်ဖန်ပြန်၍ မပေးရ။ သင့်သိုးတို့ကို သင့်ရန်သူ၌အပ်သောအခါ ကယ်နုတ်သောသူ မပေါ်မရှိရ။ 32သင့်သားသမီးတို့သည် သူတစ်ပါးလက်သို့ရောက်၍၊ သင့်မျက်စိသည် တစ်နေ့လုံး မျှော်ကြည့်လျက် အားကုန်လိမ့်မည်။ သင့်လက်သည်လည်း ခွန်အားမရှိရ။ 33သင်မသိမကျွမ်းသောလူမျိုးသည် သင့်နေရာပြည်၏ အသီးအနှံကိုလည်းကောင်း၊ သင်လုပ်ဆောင်၍ရသော ဥစ္စာကိုလည်းကောင်း စားလိမ့်မည်။ သင်သည် ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုသာ အစဉ်မပြတ်ခံရလိမ့်မည်။ 34ထိုသို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သောအမှုကြောင့် သင်သည် အရူးဖြစ်ရလိမ့်မည်။ 35ထာဝရဘုရားသည် သင့်ဒူးနှင့် ခြေထောက်မက၊ ခြေဖဝါးမှစ၍ ဦးခေါင်းထိပ်တိုင်အောင် မပျောက်နိုင်သောအနာစိမ်းဖြင့် ဒဏ်ခတ်တော်မူမည်။
36ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်ချီးမြှောက်သောရှင်ဘုရင်ကို သင်နှင့် သင့်ဘိုးဘေးတို့ မသိမကျွမ်းဖူးသော လူမျိုးရှိရာသို့ ဆောင်သွားတော်မူသဖြင့်၊ သင်သည် အခြားတစ်ပါးသောဘုရား၊ သစ်သားဘုရား၊ ကျောက်ဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုရလိမ့်မည်။ 37ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို ဆောင်သွားတော်မူသော အပြည်ပြည်တို့၌ သင်သည်အံ့ဩရာ၊ ပုံခိုင်းရာ၊ ကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ 38သင်သည် များစွာသောမျိုးစေ့ကို လယ်သို့ယူသွား၍ ကျိုင်းကောင်တို့သည် ကိုက်စားသောကြောင့်၊ နည်းသောစပါးကို သိမ်းရလိမ့်မည်။ 39စပျစ်ဥယျာဉ်တို့ကို စိုက်၍ပြုစုသော်လည်း၊ ပိုးများကိုက်စားသောကြောင့် ကိုယ်တိုင်စပျစ်သီးကို မဆွတ်ရ၊ စပျစ်ရည်ကိုလည်း မသောက်ရ။ 40သင့်နေရာအရပ်ရပ်၌ သံလွင်ပင်ရှိသော်လည်း၊ အသီးမမှည့်မီ ကြွေသောကြောင့် သင်သည် သံလွင်ဆီနှင့် ကိုယ်ကိုမလိမ်းရ။ 41သားသမီးကိုဖွားမြင်သော်လည်း၊ သူတို့နှင့် မပျော်မမွေ့ရ။ ရန်သူတို့သည် သိမ်းသွားကြလိမ့်မည်။ 42သင့်နေရာပြည်၌ သစ်ပင်ရှိသမျှ၊ မြေအသီးအနှံရှိသမျှကို ကျိုင်းကောင်တို့သည် ကိုက်စားကြလိမ့်မည်။ 43သင်နှင့်အတူနေသော တစ်ပါးအမျိုးသားသည်မြင့်လျက်၊ သင့်အပေါ်သို့ တက်လိမ့်မည်။ သင်မူကား၊ အောက်သို့ဆင်း၍ နေရလိမ့်မည်။ 44သူသည် သင့်အားချေးငှားသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်။ သင်မူကား၊ သူ့အားချေးငှားသောအခွင့် မရှိရ။ သူသည်ခေါင်းဖြစ်၍၊ သင်သည် အမြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ 45သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထားတော်မူသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တရားကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ၊ သင်သည်စကားတော်ကို နားမထောင်သောကြောင့်၊ မပျက်စီးမီတိုင်အောင် ဤကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိသမျှတို့သည် သင့်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လျက်၊ သင့်ကိုလိုက်၍မီလျက် ရှိကြလိမ့်မည်။ 46သင့်အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ သင့်အမျိုးအနွယ်အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ အစဉ်မပြတ် နိမိတ်လက္ခဏာ အံ့ဖွယ်သောအမှု ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ 47သင်သည် ဥစ္စာကြွယ်ဝသောအခါ၊ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ကို မဆောင်မရွက်သောကြောင့်၊ 48ထာဝရဘုရားစေလွှတ်တော်မူသော ရန်သူ၏အမှုကို သင်သည် မွတ်သိပ်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းနှင့်တကွ၊ အရာရာ၌ ဆင်းရဲစွာ ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ သင်သည် မပျက်စီးမီတိုင်အောင် သင့်လည်ပင်း၌ သံထမ်းပိုးကို တင်ထားတော်မူမည်။
49-50ရွှေလင်းတပျံတတ်သကဲ့သို့ လျင်မြန်သောလူမျိုး၊ ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာနှင့် ပြည့်စုံလျက်၊ အသက်ကြီးသူကို မရိုသေ၊ အသက်ငယ်သူကို မသနားတတ်သောလူမျိုးကို၊ ဝေးသောအရပ်၊ မြေကြီးစွန်းမှ ထာဝရဘုရားသည်ခေါ်၍ သင့်ကို တိုက်စေတော်မူမည်။ 51သင်သည် မပျက်စီးမီတိုင်အောင်၊ ထိုရန်သူသည် သင်၏သိုးသငယ်၊ နွားသငယ်၊ မြေအသီးအနှံကို စားရလိမ့်မည်။ သင့်ကို မဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင်၊ ဆန်စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ သိုးနွားအစီးအပွားကို သင့်အဖို့ မချန်မထားရ။ 52သင့်နေရာပြည်အရပ်ရပ်တို့၌ သင်ကိုးစားသောမြို့ရိုး၊ မြင့်၍ ခိုင်ခံ့သော မြို့ရိုးတို့သည် မပြိုမကျမီတိုင်အောင်၊ သင့်နေရာမြို့ ရှိသမျှတို့ကို ဝိုင်းထားလိမ့်မည်။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ပြည်အရပ်ရပ်တို့၌၊ မြို့ရှိသမျှတို့ကိုလည်း ဝိုင်းထားလိမ့်မည်။ 53ထိုသို့ဝိုင်းထား၍ ရန်သူသည် ကျဉ်းကျပ်စေသောအခါ၊ ကိုယ်ရင်သွေးတည်းဟူသော သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော သားသမီးတို့၏ အသားကို သင်စားရလိမ့်မည်။ 54သင့်နေရာမြို့တို့ကို ရန်သူဝိုင်းထား၍ ကျဉ်းကျပ်စေသောအခါ၊ 55အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ယောက်ျားသည် စားစရာ အလျှင်း မကျန်ကြွင်းသောကြောင့်၊ မိမိသားသမီး၏ အသားကို စားရသော်လည်း၊ မိမိညီအစ်ကို၊ မိမိရင်ခွင်၌ရှိသောမယား ကျန်ကြွင်းသေးသော သားသမီးတို့ကို မနာလိုသောစိတ်ရှိ၍ ထိုအသားကို သူတို့အားမဝေမပေးဘဲ စားလိမ့်မည်။ 56-57သင့်နေရာမြို့တို့ကို ရန်သူဝိုင်းထား၍ ကျဉ်းကျပ်စေသောအခါ၊ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သဖြင့် မြေကို မနင်းဝံ့သောမိန်းမသည်လည်း၊ စားစရာအလျှင်း မရှိသောကြောင့်၊ မိမိရင်ခွင်၌ရှိသော လင်၊ မိမိသားသမီး၊ မိမိဝမ်းထဲက ထွက်သောအချင်း၊ မိမိဖွားမြင်သော သူငယ်တို့ကို မနာလိုသောစိတ်ရှိ၍ မိမိသူငယ်ကို တိတ်ဆိတ်စွာ စားရလိမ့်မည်။ 58သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဘုန်းကြီး၍ ကြောက်မက်ဖွယ်သော နာမတော်ကို ကြောက်စေခြင်းငှာ၊ ဤကျမ်းစာ၌ရေးထားသော ဤတရားတော်စကား အလုံးစုံတို့ကို သင်သည် မကျင့်မစောင့်ဘဲနေလျှင်၊ 59ထာဝရဘုရားသည် သင်ခံရသောဘေး၊ သင့်အမျိုးအနွယ် ခံရသောဘေးတို့ကို အံ့ဩဖွယ်သောဘေး၊ အလွန်ကြီး၍ မြဲမြံသောဘေး၊ အလွန်ပြင်း၍ မြဲမြံသောရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်စေတော်မူမည်။ 60ထိုမှတစ်ပါး၊ သင်ကြောက်တတ်သော အဲဂုတ္တုပြည်၏ အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကို သင့်အပေါ်မှာ သက်ရောက်စေတော်မူသဖြင့်၊ သင်၌ ထိုအနာရောဂါတို့သည် စွဲကပ်ကြလိမ့်မည်။ 61ထိုမှတစ်ပါး၊ ဤပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေး၍မထားသော အနာရောဂါ ဘေးဥပဒ်ရှိသမျှတို့ကို သင်သည်မပျက်စီးမီတိုင်အောင်၊ သင့်အပေါ်မှာ ထာဝရဘုရား သက်ရောက်စေတော်မူမည်။ 62သင်သည် အရေအတွက်အားဖြင့် မိုးကောင်းကင် ကြယ်ကဲ့သို့များသော်လည်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကို နားမထောင်သောကြောင့် နည်းနည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ 63သင့်ကို ကျေးဇူးပြု၍ များပြားစေသောအမှု၌ ထာဝရဘုရား ပျော်မွေ့တော်မူသည်နည်းတူ၊ တစ်ဖန် သင့်ကိုဖျက်ဆီး၍ အကျိုးနည်းစရာအမှု၌ ပျော်မွေ့တော်မူသဖြင့်၊ သင်သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်ထဲက သင်သည် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရလိမ့်မည်။ 64ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ မြေကြီးစွန်းတစ်ဖက်မှသည် တစ်ဖက်တိုင်အောင်၊ လူမျိုးအပေါင်းတို့တွင် သင့်ကို အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေတော်မူသဖြင့်၊ သင်နှင့် သင့်ဘိုးဘေးတို့မသိဖူးသော အခြားတစ်ပါးသောဘုရား၊ သစ်သားဘုရား၊ ကျောက်ဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုရလိမ့်မည်။ 65ထိုလူမျိုးတို့တွင် သင်သည် သက်သာခြင်းမရှိရာ၊ နေရာမကျရာ။ နှလုံးတုန်လှုပ်ခြင်း၊ မျက်စိမျှော်၍ အားကုန်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းကို ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသဖြင့်၊ 66သင်သည် အသက်ဆုံးလုသည်ဖြစ်၍၊ နေ့ညမပြတ်စိုးရိမ်လျက် သေဘေးနှင့် လွတ်မည်မလွတ်မည်ကို မသိဘဲလျက် နေရလိမ့်မည်။ 67သင်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ ကြောက်ရွံ့ရသောအကြောင်း၊ သင့်မျက်စိနှင့် မြင်ရသောအရာကြောင့်၊ နံနက်အချိန်၌ သင်က၊ ညရောက်ပါစေဟူ၍လည်းကောင်း၊ ညအချိန်၌ နံနက်ရောက်ပါစေ ဟူ၍လည်းကောင်း ဆုတောင်းရလိမ့်မည်။ 68ထိုလမ်းကို နောက်တစ်ဖန် သင်မမြင်ရဟု မိန့်တော်မူသောလမ်းဖြင့် ထာဝရဘုရားသည် တစ်ဖန်သင့်ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သင်္ဘောနှင့် ပို့ဆောင်တော်မူသဖြင့်၊ ထိုပြည်တွင် ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမဖြစ်စေခြင်းငှာ ရန်သူတို့၌ ရောင်းကြလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် အဘယ်သူမျှ သင့်ကိုမဝယ်လိုဟု ဣသရေလလူမျိုးတို့ကို ဟောပြောလေ၏

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၈ (အနက်ဖွင့်)

၂၈:၁၄ အပိုဒ်ငယ် ၁သည် အခန်း ၂၆ နိဂုံးစကား ဘုရားသခင်ကမြင့်သောအရပ်သို့ထားတော်မူပြီ” နှင့်ဆက်စပ်သည်။ ထိုစကားအတိုင်းအရ ဆိုလျှင် အခန်းကြီး ၂၇သည် စကားညှပ်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာပညာရှင်ခပ်များများက အခန်းငယ် ၃-၆တွင် ပါရှိသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်မှ လူမျိုးခြောက်မျိုးနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ကန့်ကွတ်ကြသည်။ သို့သော် ဣသရေလလူမျိုးများသို့ မောရှေမိန့်မြွတ်သော စကားဖြစ်သည်။ ပထမပိုင်း အခန်းငယ်(၁၄)ခုသည် နာခံသူများပေါ်သို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြစ်ရေ စီးဆင်းမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း အခန်းငယ်(၅၄)ခုသည် ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ရှုတ်ချသူများ အပေါ်သို့ ကျရောက်မည့်ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာအကြောင်းဖြစ်သည်။

ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတိတော်တွင် ဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံသားများအပြင် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံစည်ပင်ဝပြောခြင်း၊ မြေဆီမြေနှစ်ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံ အောင်မြင်ခြင်း၊ စစ်ပွဲအောင်မြင်ခြင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်ဝယ်ရေးတွင်စီးပွား ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။

၂၈:၁၅၃၇ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာတွင် စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာ၊ ကျတ်တီးမြေဖြစ်ခြင်း၊ သီးနှံပျက်စီးခြင်း၊ ကာလနာကပ်ဘေးဆိုက်ခြင်းရောဂါ ကျရောက်ခြင်း၊ အပင်ရောဂါပိုးကျရောက်ခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ တိုက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊ ကြောက်လန့်စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဘေးဒုက္ခရောက်ခြင်း၊ ကပ်ဆိုးသင့်ခြင်း၊ စွမ်းအားအင်ချိနဲ့ခြင်း(ငယ် ၁၅-၃၂)တို့ပါဝင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၃-၃၇တွင် ပင်လယ်ရပ်ခြားသို့ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခံရခြင်းအမင်္ဂလာြဖစ်၍ အာရှူးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်နိုင်ငံသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရကြရသဖြင့် ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးကို ဆောင်သွားတော်မူသော အပြည်ပြညတို့၌ အံ့ဩရာ၊ ပုံခိုင်းရာ၊ ကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်ကြမည်။

          ၂၈:၃၈၄၆ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်သူများသည် ကောက်ပဲသီးနှံများကျိုင်းကောင်ကိုက်ဖြတ်မည်။ စပျစ်ပင်များပိုးကျ၍ သံလွင်သီးများ နုကင်းချိန်တွင် ကြွေကျကုန်မည်။ ကလေးသူငယ်များလည်း ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခြင်းခံကြမည်။ အပင်များပိုးမွှားကျ၍ ပျက်စီးကုန်မည်။ အခြားလူမျိုးများတိုးတက်သထက် တိုးတက်ချိန်တွင် ကျိန်စာသင့် ဣသရေလတို့နိမ့်ကျသထက်နိမ့်ကျမည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂နှင့် ၄၄သည် ဝိရောဓိမဖြစ်ပါ။ အကယ်၍ ဣသရေလတို့သည်နာခံခြင်းရှိလျှင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အလယ်တွင် ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာကြ၍ နာခံခြင်းမရှိလျှင် ဧည့်သည်များထံမှ တောင်းရမ်းစားကြရမည်။

၂၈:၄၇၅၇ ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခံကြရမည့်ကြောင်းကို အငယ် ၄၉-၅၇တွင် ရှင်းပြထားသည်။ ကမ္ဘာမီးလောင်၍ အချင်းချင်းဇာတ်တူသားစားရကိန်း ကြုံတွေ့မည်။ ယေရှုရှလင်မြို့ကို ဗာဗုလုန်တို့ ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုကြပြီးနောက် တဖန်ရောမအင်ပါယာကြီးထွားချိန်တွင် ကျွန်ပြုခံရခြင်းဖြင့် ထိုပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံသွားခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားသည့် ကာလနှစ်ခုစလုံးတွင် ဣသရေလလူတို့ အနှံ့အပြား၌ ဇာတ်တူသားစားသည့်အဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ကြရသည်။ လူလူချင်းအငြိုးအတေးထား ကလဲ့စားချေကြသည်။ အထိမခံ ရွှေပန်းကန်စိတ်သဘောထားဖြင့် အချင်းချင်းခုတ်ထစ်ရိတ်လှီးကြသည်။

၂၈:၅၈၆၈ ပလိပ်ရောဂါနှင့် ကာလနာရောဂါဆိုးကျရောက်သဖြင့် ဣသရေလလူတို့ လူဦးရေ မတိုးသည့်အပြင် လျော့နည်းကြသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရသဖြင့် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းသို့ ခြေဦးတည့်ရာထွက် ပြေးပုန်းရှောင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့လူများကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သင်္ဘောဖြင့် တဖန်ယူဆောင်သွားမည်။ တိတုခေတ်ကာလတွင် ယောရှဖတ်က ဣသရေလတို့အား အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သင်္ဘောဖြင့် သယ်ဆောင်သွားသောကြောင့် အထက်က ပရောဖက်ပြုချက် အစိတ်အပိုင်းပြည့်စုံခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် အဲဂုတ္တုဟူသောစကားသည် ခိုင်းဖတ်ဘဝကို ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ ဘုရားရှင်က ဣသရေလတို့အား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်ထုတ်လာခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကို မချစ်ကြသော်လည်း အောင့်ကာနမ်း၍ စကားတော် နာခံကြသည်။ အကယ်၍ နာခံခြင်းမရှိ၊ စောင့်ထိန်းခြင်းမရှိ၊ ရတနာကဲ့သို့ မတည်တံ့ကြလျှင် အခြားတိုင်းနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ အဖြစ်ဆိုးနှင့်ကြုံရမည်။ ကျေးကျွန်ဘဝသို့ ပြန်လည်ရောင်းစားခြင်းခံရမည်။ ဝယ်မည့်သူကလည်း ကျွန်အဖြစ်မဝယ်ချင်ကြသောကြောင့် ကျွန်သဘောက်ဖြစ်ကြဦးမည်။

“အကြင်သူသည် များစွာသောကျေးဇူးခံရ၏ ထိုသူသည် အများကိုစပ်ရ၏ (ဂလာ၁၂:၄၈)ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဣသရေလတို့သည် အခြားတိုင်းနိုင်ငံများထက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခွင့်ထူးခံစားသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အခွင့်အရေးကပိုထူးသကဲ့သို့ ပေးဆပ်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားသည် ကြီးမားပါသည်။

ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာတွင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသင့်ခြင်းသည် အံ့မခန်းဖြစ်ပါသည်။ ပြောစကားမကျန်၊ အသေးစိတ်ပြောစရာမကုန်နိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ မောရှေက ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ရှင်းပြထားပါသည်။ နားမထောင်ခြင်း၏ ဆိုးပြစ်များကို ဣသရေလလူတို့ သိရှိနားလည်ဖို့ သင်တို့ဘုရားသခင်က သတိပေးထားသည်ဟု မိန့်မှာသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။