တရားဟောရာကျမ်း - ၂၆

တဲတော်
(ထွ၊ ၃၆:၈-၃၈)
1တစ်နည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်ဖြင့်ပြီးသော ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သော၊ ပိတ်ချောကုလားကာဆယ်ထည်ဖြင့် တဲတော်ကိုလုပ်ရမည်။ 2ကုလားကာသည် အလျားနှစ်ဆယ်ရှစ်တောင်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာချင်း အလျားအနံတူရမည်။ 3ကုလားကာငါးထည်စီ တစ်စပ်တည်းချုပ်ရမည်။ 4ကုလားကာတစ်ထည်ပြင်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာနားချင်းဆက်မီရာ၌ ကွင်းများကို ပြာသောအထည်နှင့် လုပ်ရမည်။ အခြားသော ကုလားကာပြင်ဘက်မှာ၊ ကုလားကာနားချင်း ဆက်မီရာ၌လည်း ထိုအတူလုပ်ရမည်။ 5ကုလားကာတစ်ထည်၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ အခြားသောကုလားကာ အနားဆက်မီရာ၌ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကွင်းချင်းဆိုင်မိအောင် လုပ်ရမည်။ 6ရွှေချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ထိုရွှေချောင်းဖြင့် ကုလားကာများကို ပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတော်တစ်ဆောင်တည်းဖြစ်ရမည်။
7တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့ အခြားသောကုလားကာ ဆယ်တစ်ထည်ကို ဆိတ်မွေးနှင့်လုပ်ရမည်။ 8ကုလားကာသည် အလျားအတောင်သုံးဆယ်၊ အနံလေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာ ဆယ်တစ်ထည်တို့သည် အလျားအနံချင်းတူရမည်။ 9ကုလားကာငါးထည်တစ်စပ်၊ ခြောက်ထည်တစ်စပ်တည်းချုပ်၍၊ ဆဋ္ဌမကုလားကာကို တဲတော်ဦး၌ခေါက်ထားရမည်။ 10ကုလားကာများဆက်မီရာ၌၊ ပြင်ဘက်ကနေသော ကုလားကာတစ်ထည်အနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆက်မီသောအခြားကုလားကာအနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ကိုလည်းကောင်း လုပ်ရမည်။ 11ကြေးဝါချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်းလုပ်၍၊ ကွင်းတို့၌လျှိုပြီးလျှင်၊ အပေါ်တဲတစ်ပိုင်းနှင့် တစ်ပိုင်းပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတစ်ဆောင်တည်းဖြစ်ရမည်။ 12ထိုအပေါ်တဲ၌ပိုသော ကုလားကာတစ်ဝက်ကိုကား၊ တဲတော်နောက်ဖေးမှာ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။ 13အပေါ်တဲ၌ပိုသော ကုလားကာအလျားနှစ်တောင်တွင်၊ တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့ တစ်ဖက်တစ်ချက် တစ်တောင်စီတွဲလွဲဆွဲထားရမည်။ 14အပေါ်တဲဖုံးအုပ်ဖို့ အနီဆိုးသောသိုးရေကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသိုးရေအပေါ်၌ တဟာရှသားရေကိုလည်းကောင်းလုပ်ရမည်။
15တဲတော်ကာရန်ထောင်ထားရသော အကာရှပျဉ်ပြားတို့ကိုလည်း လုပ်ရမည်။ 16ပျဉ်ပြားသည် အလျားဆယ်တောင်၊ အနံတစ်တောင်ထွာရှိရမည်။ 17ထိုပျဉ်ပြားရှိသမျှတို့၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီ တစ်တန်းတည်းရှိစေခြင်းငှာ လုပ်ရမည်။ 18တဲတော်တောင်ဘက်၌ ကာရန်ပျဉ်ပြား နှစ်ဆယ်ကိုလုပ်ရမည်။ 19ထိုပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်တွင်၊ တစ်ပြားတစ်ပြားအောက်၌ ခြေထောက်နှစ်ခုစီစွပ်စရာဖို့ ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်ကို လုပ်ရမည်။ 20ထိုအတူ တဲတော်မြောက်ဘက်၌ ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ဆယ်ရှိရမည်။ 21ထိုပျဉ်ပြား၌လည်း ငွေခြေစွပ်လေးဆယ်၊ တစ်ပြားနှစ်ခုစီရှိရမည်။ 22တဲတော်အနောက်ဘက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားခြောက်ပြားကိုလည်းကောင်း၊ 23ထောင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ကာရန် ပျဉ်ပြားနှစ်ပြားကိုလည်းကောင်း လုပ်ရမည်။ 24အထက်၌လည်းကောင်း၊ အောက်၌လည်းကောင်း၊ ကွင်းကိုတပ်၍စေ့စပ်လျက် ထောင့်နှစ်ခုကို ပြီးစေရမည်။ 25ပျဉ်ပြားရှစ်ပြား၊ ငွေခြေစွပ်ဆယ်ခြောက်ခု၊ တစ်ပြားနှစ်ခုစီရှိရမည်။ 26တဲတော်၌ကာရသော ပျဉ်ပြားကိုလျှိုစရာဖို့ အကာရှသား ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို တစ်ဖက်ငါးချောင်းစီ လုပ်ရမည်။ 27တဲတော်နောက်ဖေး၌ ကာရသောပျဉ်ပြားကို လျှိုစရာဖို့ ကန့်လန့်ကျင် ငါးချောင်းကိုလည်းလုပ်ရမည်။ 28အလယ်ကန့်လန့်ကျင်ကို၊ ထောင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ဆုံးစေရမည်။ 29ပျဉ်ပြားတို့ကို ရွှေနှင့်မွမ်းမံရမည်။ ကန့်လန့်ကျင်လျှိုဖို့ရာ ရွှေကွင်းကိုလည်း လုပ်၍၊ ကန့်လန့်ကျင်တို့ကို ရွှေနှင့် မွမ်းမံရမည်။ 30တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြသောပုံနှင့်အညီ၊ တဲတော်ကို တည်ဆောက်ရမည်။
31တစ်နည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သောကုလားကာတစ်ထည်ကို ချုပ်ရမည်။ 32ရွှေချသော အကာရှသားတိုင်လေးတိုင်အပေါ်မှာ၊ ထိုကုလားကာကို ဆွဲထားရမည်။ ထိုတိုင်တို့သည် ရွှေတံစို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ငွေခြေစွပ်လေးခုနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံရမည်။ 33သက်သေခံချက်ထားသောသေတ္တာကို၊ ကုလားကာအတွင်းသို့ သွင်းစရာဖို့ ထိုကုလားကာကို ရွှေချောင်းဖြင့်ဆွဲကာ၍၊ ဟဂျာအရပ်၊ ဟဂျာဟဂျုံအရပ် နှစ်ပါးစပ်ကြား၌ အပိုင်းအခြားဖြစ်ရမည်။ 34ဟဂျာဟဂျုံအရပ်၌ သက်သေခံချက်သေတ္တာအပေါ်မှာ၊ သေတ္တာအဖုံးကို တင်ထားရမည်။ 35ကုလားကာပြင်မှာ စားပွဲကိုထားရမည်။ တဲတော်တောင်ဘက်နားမှာ မီးခုံကိုလည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်နားမှာစားပွဲကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်ဆိုင်မိအောင် ထားရမည်။
36တဲတော်တံခါးဝ၌ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ချယ်လှယ်သော ကုလားကာတစ်ထည်ကို လုပ်ရမည်။ 37ထိုကုလားကာဖို့ ရွှေတံစို့နှင့်ပြည့်စုံသော အကာရှတိုင်ငါးတိုင်ကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့် မွမ်းမံရမည်။ ကြေးဝါခြေစွပ်ငါးခုကိုလည်း သွန်းရမည်။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

(ရိုးရာဓလေ့နှင့်တရားတင်အတည်ပြုခြင်း (အခန်း ၂၆)

၁။ အဦးသီးဓလေ့ထုံးစံ (၂၆:၁၁)

          ၂၆:၁၁ ဣသရေလတို့သည် ကတိတော်မြေပေါ်တွင် အခြေတကျနေထိုင်ကြပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်ပြုပေးတော်မူသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ပြန်လည်အောက်မေ့ ရေတွက်ခြင်းအထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အဦးသီးသောအသီးများကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ယူဆောင်လာကြရသည်။ ဣသရေလဘိုးအေ ယာကုပ်သို့ ပြုထားသော ကျေးဇူးတော်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ကျေးဇူးသိသူများအား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဆထက်တန်ဖိုး သွန်းလောင်းမည်။ ဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလတို့အား အဲဂုတ္တုပြည် ကျေးကျွန်ဘဝမှ ပျားရည်နှင့် နို့စီးဆင်းရာပြည်တော်သို့ ရွေးထုတ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို Phillip Keller က ဤသို့စာပန်းချီချယ်ထားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဣသရေလတို့အား ခက်ခဲစွာဖော်ထုတ်၍ ပျားရည်နှင့် နိုးစီးဆင်းရာကတိတော်မြေသို့ ဦးဆောင်ခေါ်ထုတ်ပို့ဆောင်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် အဆင်းသာမဟုတ်။ အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ လယ်သမားများ နားလည်နိုင်အောင် အခြေခံသဘာတကျကျ “ပျားရည်စီးဆင်းရာ” “နို့ရည်စိမ့်ထွက်ရာ” ဟု သုံးနှုန်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နွေဦးရာသီတွင် စိမ့်စမ်းရေထွက်သော မြက်ခင်းလွင်ပြင်သည် စိမ်းစိုပြေလွင်သည်။ သတ္တဝါလောကမှ ပျားပိတုန်းများသည် ဝတ်ရည်စုတ်ယူ၍ သကာရည်ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ထိုသို့ပင် ဩကာသခွင်တပြင်လုံး မျက်စိပသာဒရအောင် စိမ်းလန်းစိုပြေနေသကဲ့သို့ သတ္တလောကကလည်း ချိုမြိန်ဆုံးသောပျားသကာ စိမ်းချောင်းထုတ်လုပ်နေသည်။ ဘုရားသခင်ပေးသော ကတိတော်မြေသည် မြင်ရသူအဖို့ စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးကြည်နူးစရာဖြစ်၍ အောင်မြင်သောလူ့ဘဝအသက်တာ ရရှိကြရမည်။၁၈

၂။ တတိယနှစ်ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ (၂၆:၁၂၁၅)

          ၂၆:၁၂၁၅ အထက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် အဦးသီးသောအသီးလှူဒါန်းပူဇော်ကြပြီးသကာလ ဒုတိယဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ခေါ်ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ပွဲတော်ပြုလုပ်ရသည်။ လေဝိအမျိုးသားများ၊ ဧည့်သည်အာဂန္တုများ၊ မိဘမဲ့နှင့်မုဆိုးမများသို့ တတိယနှစ်တိုင်း ပေးလှူကြရသည်။ ဤဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ အလှူကို မိမိတို့အရပ်ဒေသရှိ သက်ဆိုင်သူများသို့ ပေးလှူရသည်။ ထိုသို့ ပေးလှူပြီးလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် မိန့်တော်မူထားသော ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ပေးလှူပြီးကြောင်း ဝန်ခံရသည်။

၃။ ပညတ်တရားများတရားဝင်အတည်ပြုခြင်း (၂၆:၁၆၁၉)

          ၂၆:၁၆၁၉ ဣသရေလလူများက ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းမည်ဟု သဘောတူဝန်ခံပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်ကလည်း ရွေးကောက်တော်မူထားသော လူမျိုးကို ပြန်လည် အသိအမှတ်ပြု၍ ကတိတော်ပြည့်စုံစေသည်။ အခြားတိုင်းနိုင်ငံသားများထက် ချီးမြှောက်သည်။ ထိုလူမျိုးနှင့်အတူ ဘုရားရှင်ရှိတော်မူသောကြောင့် စင်ကြယ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြရသည်။ ထူးကဲစွာပျော်ရွှင်ကြရသည်။ ယေဟောဝါဘုရား၏ ရတနာဖြစ်ကြသောကြောင့် အခြားကမ္ဘာ့လူသားများထက် ထူးခြားကြသည်။ နာခံခြင်းအတွက် ဘုရားရှင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။