တရားဟောရာကျမ်း - ၂၃

တရားမျှတရေး
1သင်သည် မှားသောသတင်းစကားကို မကြားမပြောရ။ မတရားသောသူတို့နှင့် ဝိုင်းညီ၍ မမှန်သောသက်သေကိုမခံရ။ 2လူများနောက်သို့လိုက်၍ မတရားသဖြင့်မပြုရ။ တရားတွေ့သည်အမှုမှာ ကြီးသောသူဘက်၌နေ၍၊ တရားလမ်းမှ လွဲစေခြင်းငှာမပြောရ။ 3ဆင်းရဲသောသူဘက်၌လည်း မငဲ့ကွက်ရ။ 4သင်သည် ရန်သူ၏မြင်းနွား လမ်းလွဲသည်ကို တွေ့မြင်လျှင်၊ အမှန်ပြန်ပို့ရမည်။ 5သင့်ကို မုန်းသောသူ၏မြည်းသည်၊ မိမိဆောင်ရွက်သော ဝန်အောက်မှာ လဲနေသည်ကို တွေ့မြင်လျှင်၊ မ မစဘဲနေနိုင်သလော။ အမှန်ဝိုင်းညီ၍ မစရမည်။ 6သင်၌ ဆင်းရဲသောသူသည် တရားတွေ့သောအခါ၊ သူ့ကို မတရားသဖြင့်မစီရင်ရ။ 7မဟုတ်မမှန်သောအမှုကို ရှောင်ရမည်။ အပြစ်မရှိသောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူကို မကွပ်မျက်ရ။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်မတရားသောသူကို အပြစ်မလွှတ်။ 8သင်သည် တံစိုးမစားရ။ တံစိုးသည် ပညာရှိတို့၏မျက်စိကိုကွယ်စေ၍၊ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏စကားကို လွဲစေတတ်၏။ 9တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားဖြစ်သော ဧည့်သည်ကို မညှဉ်းဆဲရ။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်၊ ဧည့်သည်၏စိတ်သဘောကို သိကြ၏။
သတ္တမနှစ်နှင့် သတ္တမနေ့
10ခြောက်နှစ်ပတ်လုံးလယ်လုပ်၍ အသီးကိုသိမ်းရမည်။ 11သတ္တမနှစ်တွင် လယ်ကိုမလုပ်ဘဲ အလွတ်ထားရမည်။ သို့ပြုလျှင် ဆင်းရဲသောအမျိုးသားချင်းတို့သည်၊ စားရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ ကြွင်းသောအရာကိုလည်း၊ မြေတိရစ္ဆာန်တို့သည် စားရကြလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူ၊ စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်ကိုလည်း ပြုရမည်။ 12ခြောက်ရက်ပတ်လုံး အလုပ်လုပ်ရမည်။ သတ္တမနေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရမည်။ သို့ပြုလျှင် သင်၏နွားမြည်းတို့သည် ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ ငယ်သားများ၊ ဧည့်သည်များတို့လည်း သက်သာရကြလိမ့်မည်။ 13ငါပညတ်သမျှတို့၌ သတိပြုကြလော့။ အခြားသောဘုရား၏နာမကို မမြွက်မဆိုနှင့်။ သင်၏နှုတ်ထဲကမြွက်သံကို သူတစ်ပါးမကြားစေနှင့်။
ပွဲတော်ကြီးသုံးခု
(ထွ၊ ၃၄:၁၈-၂၆၊ တရား၊ ၁၆:၁-၁၇)
14တစ်နှစ်တွင်သုံးကြိမ် ငါ့အဖို့ပွဲခံရမည်။ ငါမှာထားခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း၊ အဗိဗလ ချိန်းချက်သောနေ့ရက်အချိန်၌ အဇုမပွဲကိုခံ၍၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမဲ့သောမုန့်ကို စားရမည်။ 15အကြောင်းမူကား၊ ထိုလတွင် သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်ကထွက်လာသတည်း။ ထိုပွဲကိုခံစဉ် ငါ့ထံသို့အဘယ်သူမျှ လက်ချည်းမပေါ်မလာရ။ 16လယ်လုပ်၍ အသီးအနှံကိုသိမ်းစရှိသည်ကာလ၊ သိမ်းပွဲကိုလည်းကောင်း၊ လယ်လုပ်၍ အသီးအနှံကို သိုထားသည်ကာလ၊ နှစ်လဲသောအခါ၊ သိုထားပွဲကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။ 17သင်တို့တွင် ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၊ တစ်နှစ်လျှင်သုံးကြိမ် ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ မျက်နှာပြရကြမည်။ 18ငါ့ယဇ်ကောင်၏အသွေးကို၊ တဆေးပါသောမုန့်နှင့်ရော၍ မပူဇော်ရ။ ငါ့ယဇ်ကောင်ဆီဥကို နံနက်တိုင်အောင် မကြွင်းစေရ။ 19သင်၏မြေ၌ အဦးသီးသောအသီးအနှံ အကောင်းဆုံးကို၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ထဲသို့ ဆောင်သွင်းရမည်။ ဆိတ်သငယ်ကို အမိနို့ရည်နှင့် မပြုတ်မချက်ရ။
ကတိတော်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ
20ကြည့်ရှုလော့။ လမ်းခရီး၌ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်၍၊ ငါပြင်ဆင်နှင့်သောအရပ်သို့ ပို့စေခြင်းငှာ၊ ကောင်းကင်တမန်ကို သင့်ရှေ့၌ငါစေလွှတ်၏။ 21ထိုတမန်ကို ရိုသေစွာပြုလော့။ စကားတော်ကို နားထောင်လော့။ အာဏာတော်ကို မဆန်နှင့်။ သင်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကို သူသည်မလွှတ်။ ငါ့နာမသည် သူ၌တည်ရှိ၏။ 22အကယ်စင်စစ် သင်သည်သူ့စကားကို နားထောင်၍ ငါပညတ်သမျှအတိုင်းပြုလျှင်၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို ငါသည်ရန်ဘက်ပြုမည်။ သင့်ကို ဆီးတားသောသူတို့ကိုလည်း ငါဆီးတားမည်။ 23ငါ့တမန်သည် သင့်ရှေ့၌သွား၍ သင့်ကို အာမောရိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဂိရဂါရှိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့ရှိရာသို့ ဆောင်သွင်း၍၊ သူတို့ကို ပယ်ရှင်းမည်။ 24သူတို့ဘုရားများကို ဦးမချဝတ်မပြုရ။ သူတို့ဘာသာအတိုင်း မကျင့်ရ။ သူတို့ကို အကုန်အစင်မှောက်လှဲ၍၊ ရုပ်တုဆင်းတုများကိုလည်း ရှင်းရှင်းဖြိုဖျက်ရမည်။ 25သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုရမည်။ သင်၏မုန့်ကိုလည်းကောင်း၊ ရေကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။ အနာရောဂါကိုလည်း သင်၏အထဲက နုတ်ယူပယ်ရှားတော်မူမည်။ 26သင်၏ပြည်တွင် ကိုယ်ဝန်ပျက်သောသတ္တဝါ၊ မြုံသော သတ္တဝါနှင့် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ သင်၏အသက်တန်းကို ငါစုံလင်စေမည်။ 27ငါ့ကိုကြောက်တတ်သောသဘောကို သင့်ရှေ့သို့ငါစေလွှတ်၍၊ သင်ရောက်လေရာရာအရပ်၌ ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးကို ငါဖျက်ဆီးမည်။ သင်၏ရန်သူအပေါင်းတို့ကို နောက်သို့လှည့်စေမည်။ 28ပျားတူများကိုလည်း သင့်ရှေ့သို့ငါစေလွှတ်၍၊ သူတို့သည် ဟိဝိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိလူတို့ကို သင့်ရှေ့မှာနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်။ 29ထိုလူများကို တစ်နှစ်ချင်းတွင် သင့်ရှေ့မှာငါမနှင်ထုတ်။ သို့ပြုလျှင် ပြည်သည် လူဆိတ်ညံ၍ သားရဲသည်သင့်တစ်ဖက်၌ များပြားလိမ့်မည်။ 30သင်သည်တိုးပွား၍ တစ်ပြည်လုံးကို ဝင်စားသည်တိုင်အောင်၊ သူတို့ကို သင့်ရှေ့မှာ ဖြည်းဖြည်းငါနှင်ထုတ်မည်။ 31သင့်နေရာနယ်အပိုင်းအခြားကို၊ ဧဒုံပင်လယ်မှသည် ဖိလိတ္တိပင်လယ်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ တောမှသည်မြစ်တိုင်အောင်လည်းကောင်း ငါမှတ်သားမည်။ ထိုအရပ်သားများကို သင့်လက်သို့ငါအပ်၍၊ သင်သည် နှင်ထုတ်ရလိမ့်မည်။ 32သူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သူတို့ဘုရားများနှင့်လည်းကောင်း၊ သင်သည်မိတ်သဟာယမဖွဲ့ရ။ 33သင်သည် ငါ့ကိုပြစ်မှားစေခြင်းငှာ၊ သူတို့သည်ပြုမည်ကို စိုးရိမ်စရာရှိသောကြောင့်၊ သူတို့သည် သင့်ပြည်၌မနေရကြ။ သင်သည် သူတို့ဘုရားကိုဝတ်ပြုလျှင်၊ ထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းအမှန် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။

တရားဟောရာကျမ်း - ၂၃ (အနက်ဖွင့်)

(ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံသူများ ဝတ်ပြုမတက်ရ (၂၃:)

          ၂၃: သာမန်အားဖြင့် လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ဝင်ရောက်ခစားခွင့်ရှိကြသော်လည်း ပိတ်ပင်တားမြစ်သူများရှိသည်။ (၁)ယောက်ျားအင်္ဂါအရည်ချင်းမပြည့်စုံသူများ (၂)ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံလင်သူများ ဥပမာ။ ။မွေးရာပါချို့တဲ့သူများ၁၅ (၃)အမ္မုန်နှင့်မောဘလူများ၊ (၄)ဧဒုံနှင့်အဲဂုတ္တုလူများ။ အပိုဒ်ငယ်(၄)တွင် မောဘလူမျိုးများသည် ဣသရေလများ ခရီးပန်းခိုက် ထမင်းတစ်လုပ်ရေတစ်မှုတ်မပေးချင်ကြဟုဆိုသည်။ တရား ၂:၂၉ တွင်မူ မောဘလူများက ဣသရေလလူများသို့ ထမင်းတစ်ထုပ်ရောင်းခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းမပြု။

ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာသို့ မောဘလူ၊ အမ္မုန်လူများနှင့်အတူ မျောက်မစပ်မွေးသောသူသည် သားစဉ်မြေးဆက် ဆယ်ဆက်တိုင်အောင် မဝင်ရ။ ဧဒုံနှင့် အဲဂုတ္တုသားများသည် သားမြေး(၃)ဆက် နောက်ပိုင်းတွင် ဝင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤပြဌာန်းချက်သည် ယေဘူယျပြဌာန်းခြင်းဖြစ်၍ တစ်ဦးချင်းအား ခြွင်းချက်ထားပေးနိုင်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တွင် အမ္မုန်နှင့် မောဘလူနှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရသည်(၅ရာ ၁၁:၃၉-၄၆)။ အချို့က ထိုပြဌာန်းချက်သည် အမျိုးသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်မသက်ဆိုင်။ ထို့ကြောင့် ရုသနှင့် အကြုံးမတင်ဟု ဆိုသည်။ အချို့က သားမြေးဆယ်ဆက် ဆိုသည်မှာ စကားအဖြစ်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

(တပ်တွင်း၌ စင်ကြယ်စွာနေခြင်း (၂၃:၁၄)

          ၂၃:၁၄ အပိုဒ်ငယ်(၉)သည် စစ်မှုထမ်းဆောင်ရာတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၀-၁၄ အား ခြေဆင်းခင်းခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

လူခန္ဓာကိုယ်မှ စွန့်သော အညစ်အကြေးများသန့်ရှင်း၍ စင်ကြယ်စွာ စွန့်ပစ်ဖို့ ပြဌာန်းထားသည်။

စစ်သားတိုင်းသည် တပ်ဝင်းတွင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနေထိုင်ရန် တူရွင်းပြားကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်ကြရသည်။ စွန့်ကြဲသောအညစ်အကြေးများကို မြေကြီးထဲသို့ ချက်ချင်းမြှုပ်နှံရမည်။ လူတိုင်း ထိုသို့ စနစ်တကျသန့်ရှင်းစွာရှိပါလျှင် ရောဂါဘယဆိုးများနှင့် ကင်းဝေးမည်။

(၁၀လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးစည်း (၂၃:၁၅၂၅)

          ၂၃:၁၅၁၆ သူတစ်ပါးလက်ထဲမှ ထွက်ပြေးလာသောကျွန်အား သခင်ဟောင်းထံသို့ အတင်းအဓမ္မပြန်မပို့ရ။ ထွက်ပြေးလာ၍ အားကိုးတကြီးခိုလှုံလာသော ကျွန်အပေါ်တွင် ကျားကြောက်၍ ဆင်ကြီးကိုး၊ ကျားထက်ဆင်ဆိုးမည့်ဟန်မပြုရ။

၂၃:၁၇၁၈ ဣသရေလလူမျိုးတွင် ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာဖြစ်စေ၊ မိန်းမပြည့်တန်ဆာဖြစ်စေ မရှိရ။ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြောင့် မစင်ကြယ်သောအရာမပတ်သက်စေရ။ ဤနေရာတွင် ခွေးသားဆိုသည်မှာ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာ၊ မိန်းမလျာကို ဆိုလိုသည်။

၂၃:၁၉၂၀ ယုဒလူမျိုးအချင်းချင်း ငွေတိုးမချေးရ။ ချေးငှါးလျှင်လည်း အတိုးမယူရ။ တစ်ပါးအမျိုးသားများသို့မူ ခွင့်ပြုသည်။ အသေးစိတ်ကို ထွ ၂၂:၂၅ တွင်ပြဌာန်းထားသည်။ မရှိဆင်းရဲသားများကိုလည်း ငွေတိုးချေးစားခြင်းဖြင့် မနှိပ်စက်ရ။

၂၃:၂၁၂၃ ကတိသစ္စာပြုလျှင်မိမိစိတ်နိုင်သည်အတိုင်းပြုရမည်။ ဘုရားနှင့်ပတ်သက်၍ လွယ်လင့်တကူ သစ္စာမပြုရ။ အကယ်၍ သစ္စာပြုလျှင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် ပြုလုပ်ရသည်။ မင်းမှာကတိ၊ လူမှာသစ္စာမပျက်စေရ။

၂၃:၂၄၂၅ ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဆာလောင်ငတ်မွတ်လျှင် သူတစ်ပါးခြံမြေထဲမှ ဝင်ရောက်ခူးယူ စားသောက်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်နပ်စာအတွက် ယူဆာင်မသွားရ။ အပင်သေအောင်မလုပ်ခဲ့ရ။ သခင်ခရစ်တော်၏ တပည့်တော်များ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခဲ့ကြသည် (မာ ၂:၂၃)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။