တရားဟောရာကျမ်း - ၁၆

ပသခါပွဲ
(ထွ၊ ၁၂:၁-၂၀)
1သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် အဗိဗလ၊ ညအခါ၌ သင့်ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်၊ အဗိဗလကိုမှတ်၍၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအား ပသခါပွဲကိုခံလော့။ 2ထာဝရဘုရားသည် နာမတော်ကို တည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်၌ သိုးနွားတို့ကို ယဇ်ပူဇော်၍၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ပသခါပွဲကိုခံရမည်။ 3သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာသောနေ့ရက်ကို တစ်သက်လုံးအောက်မေ့ဖို့ရာ ပသခါပွဲခံစဉ်၊ တဆေးပါသောမုန့်ကို မစားရဘဲ၊ တဆေးမပါသော မုန့်တည်းဟူသော ဒုက္ခမုန့်ကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးစားရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ အလျင်တဆော ထွက်လာသတည်း။ 4ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး၊ သင့်နေရာပြည်၌ တဆေးပါသောမုန့် မရှိရ။ ပထမနေ့ညဉ့်ဦးယံ၌ ပူဇော်သောယဇ်၏အသားကို တစ်ညလုံး နံနက်တိုင်အောင် မကျန်ကြွင်းစေရ။ 5သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသော မြို့အရပ်ရပ်တို့တွင် ပသခါယဇ်ကို ပူဇော်ရသော အခွင့်ရှိသည်မဟုတ်။ 6သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ နာမတော်ကို တည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်တွင်၊ သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာသောအချိန်၊ နေဝင်ရာညဉ့်ဦးယံအချိန်၌ ပသခါယဇ်ကို ပူဇော်ရမည်။ 7သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်မှာ မီးနှင့်ကင်၍စားပြီးမှ၊ နံနက်အချိန်၌ အိမ်သို့ပြန်သွားရမည်။ 8ခြောက်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမဲ့မုန့်ကို စားရမည်။ သတ္တမနေ့၌ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုရမည်။ ထိုနေ့ရက်၌ အလုပ်မလုပ်ရ။
ခုနစ်သီတင်းပွဲ
(ထွ၊ ၃၄:၂၂၊ ဝတ်၊ ၂၃:၁၅-၂၁)
9စပါးကိုရိတ်စကာလနောက်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ခုနစ်သီတင်းလွန်မှ၊ 10သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်အတိုင်း၊ အလိုလိုပြုသောပူဇော်သကာကို ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 11သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် နာမတော်တည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်တွင်၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့ ခုနစ်သီတင်းပွဲကိုခံ၍ သားသမီး၊ ကျွန်ယောက်ျား မိန်းမ၊ သင့်နေရာ၌တည်းခိုသော လေဝိသား၊ ဧည့်သည်အာဂန္တု၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုဆိုးမတို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရကြမည်။ 12သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ကျွန်ခံခဲ့ဖူးကြောင်းကို အောက်မေ့၍၊ ဤပညတ်တရားတို့ကို ကျင့်စောင့်ရမည်။
သကေနေပွဲ
(ဝတ်၊ ၂၃:၃၃-၄၃)
13စပါးနှင့် စပျစ်ရည်ကို သိမ်းယူပြီးမှ၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သကေနေပွဲကို ခံရကြမည်။ 14ထိုပွဲခံစဉ်၊ ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ သားသမီး၊ ကျွန် ယောက်ျား မိန်းမ၊ သင့်နေရာ၌ တည်းခိုသောလေဝိသား၊ ဧည့်သည်အာဂန္တု၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုဆိုးမတို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရကြမည်။ 15ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်၌၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့၊ ဓမ္မပွဲကိုခံရမည်။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ တိုးပွားလေရာရာ၊ သင်လုပ်ဆောင်လေရာရာ၌ ကောင်းချီးပေးတော်မူသောကြောင့်၊ အမှန်ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရမည်။
16အဇုမပွဲခံချိန်၊ ခုနစ်သီတင်းပွဲခံချိန်၊ သကေနေပွဲခံချိန်တည်းဟူသော တစ်နှစ်တွင် သုံးကြိမ်မြောက်အောင် သင်တို့ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်၌ ရှေ့တော်မှာ မျက်နှာပြရကြမည်။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ အဘယ်သူမျှလက်ချည်း မပေါ်မလာရ။ 17သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကောင်းချီးပေးတော်မူသဖြင့်၊ လူအသီးအသီးတို့သည် တတ်နိုင်သည်အတိုင်း ဆက်ရကြမည်။
တရားစီရင်ရေး
18သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောမြို့ ရှိသမျှတို့တွင်၊ တရားသူကြီး၊ အရာရှိတို့ကို သင့်နေရာခရိုင်များ၌ အနှံ့အပြားခန့်ထားရမည်။ သူတို့သည်၊ လူမျိုးတို့တွင် တရားမှုကို တရားသဖြင့် စီရင်ရကြမည်။ 19သင်သည် တရားလမ်းမှ မလွှဲရ။ လူမျက်နှာကို မထောက်ရ။ တံစိုးကို မစားရ။ တံစိုးသည် ပညာရှိမျက်စိကို ကွယ်စေတတ်၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏စကားကို ကောက်စေတတ်၏။ 20သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောပြည်ကို သင်သည် အသက်ရှင်၍ အမွေခံမည်အကြောင်း၊ ဖြောင့်သောတရားလမ်းသို့သာ လိုက်ရမည်။ 21သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအဖို့ သင်တည်သော ယဇ်ပလ္လင်အနားမှာ အဘယ်သို့သော အာရှရပင်ကိုမျှ မစိုက်ရ။ 22သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မုန်းတော်မူသော ရုပ်တုဆင်းတုကို မတည်မထားရ။

တရားဟောရာကျမ်း - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

(ပွဲတော်()ခု (အခန်း ၁၆)

          ၁၆: နှစ်စဉ်နှစ်လည်တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသောပွဲတော်(၃)ခုကို ပြန်လည်သတိပေးထားသည်။ ထိုပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကို Moody က ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။

သန့်ရှင်းသောပွဲတော်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များကြောင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။

၁။ ရွေးကောက်တော်မူထားသောလူမျိုးသည် အခြားတိုင်းနိုင်ငံသားများထက်ထူးခြားသည်။

၂။ ခံစားရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို အသေးစိတ်မှစ၍ ပြန်လည်အောက်မေ့မှတ်မိ၍ အသက်တာတွင် လက်တွေ့ကျကျအကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေး။

၃။ ခရစ်တော်ပြုတော်မူသော အကျိုးကျေးဇူးများ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရေး။

၄။ ဘုရားသခင်၏ လူများအဖြစ် တလုံးတဝတည်း ပူပေါင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ရေး။

ပသခါပွဲတော်နှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲသည် နီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၊၂၊၅-၇ တို့တွင် ပသခါပွဲ အကြောင်းနှင့် အပိုဒ်ငယ် ၃၊၄ နှင့် ၈ တို့တွင် တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲအကြောင်း ရေးထားသည်။ ထိုပွဲတော်များသည် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူများရွေးနှုတ်ကယ်တင်သည့်အကြောင်း မှတ်မိနေဖို့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပွဲတော်မင်္ဂလာသည် ဓမ္မသစ်ကာလယုံကြည်သူများ၊ သခင်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သော ပသခါပွဲတော်ကို အမြဲအောက်မေ့သတိရဖို့ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ တဆေးမဲ့မုန့်သည် အသက်ရှင်လျက်ကယ်နှုတ်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအား ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည် (ငယ် ၁၇)။ ထို့အပြင် မိုက်မဲခြင်းနှင့် ဆိုးညစ်ခြင်းမှ ရွေးထုတ်ခြင်းအမှတ်အသားလည်း ဖြစ်သည် (၁ကော ၅:၈)။

ပသခါပွဲကျင်းပရခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ၁၂၊၁၃တို့တွင်လည်း ရှင်းပြထားပါသည်။ ဤကျမ်းချက်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်သော်လည်း အားလုံးအကြုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျင်းပရခြင်း၊ ပြုလုပ်သည့်နေရာများ စသဖြင့် ကွဲလွဲကောင်းကွဲလွဲနိုင်သည်။

၁၆:၁၂ သီတင်းပတ်ပွဲတော် (ပင်တေကုတ္တေ) အဦးသီးကောက်နှံပူဇော်ခြင်းကအစပြု၍ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်အသစ်တဖန်ဆင်းသက်လာခြင်းပုံဆောင်သည်။ တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်ဒုတိယနေ့တွင် ပူဇော်ရသောအသီးဦးပူဇော်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ တစ်ခုစီဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ ခံစားရသည့်ကျေးဇူးတော်များအတိုင်း စေတနာသဒ္ဓါထက်သန်စွာပေးယူရသည့် အလှူအကြောင်းကို ၂ကော ၈၊၉တွင် ထပ်မံရှင်းပြထားပါသည်။

၁၆:၁၃၁၅ တဲတော်ပွဲသည် ကောက်သိမ်းချိန်ကာလတွင် ကျင်းပ၍ ခရစ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တွင် ဣသရေလတို့ ပြန်လည်စုစည်းနာခံကြရမည့်အကြောင်း ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆:၁၆၁၇ ဣသရေလအရွယ်ရောက်ယောက်ျားသားများသည် သုံးနှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ မျက်နှာပြကြရသည်။ ဘုရားရှင်ပေးသောအရည်အချင်း အစွမ်းအစ ထုတ်ဖော် ပြသရသည်။ ထိုအကြောင်းကို Moody က ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင်ဖြင့် ဤသို့ဆိုထားသည်။

ပသခါ၊ ပင်တေကုတ္တေနေ့တဲတော်ပွဲများသည် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း ပြည့်စုံကြောင်း အမှတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။

၁။ ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်ပေါ်မှ ဝေဒနာ။ ဆင်းရဲဒုက္ခ။

၂။ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်လာခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်ပြုခြင်း။

၃။ နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ခြင်း တံပိုးမှုတ်သံနှင့် အတူဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် ကြွရောက်လာခြင်း။၁၀

၁၆:၁၈၂၀ တရားသူကြီးသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ရသည်။ မျက်နှာမလိုက်ရ။ တံစိုးလက်ဆောင် လာဘ်မစားရ။ တံစိုးလက်ဆောင်သည် ဉာဏ်မျက်စိကို ဖုံးပိတ်သည်။

၁၆:၂၁၂၂ သစ်သားရုပ်တု ဟေဗြဲ ashèràh) သည်ဘုရားမ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်သားရုပ်တုပြုလုပ်နိုင်သော မည်သည့်သစ်ပင်မှ မရှိစေကြပါ (၄ရာ ၂၃:၆)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။