တရားဟောရာကျမ်း - ၁၄

မပြုအပ်သောအထိမ်းအမှတ်
1သင်တို့သည် သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏သားဖြစ်ကြ၏။ သေသောသူအတွက် အသားကိုမခုတ်မရှရ။ မျက်မှောင်ကြားမှာ အမွေးကိုမရိတ်ရ။ 2သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖို့၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး ဖြစ်ကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော လူမျိုးထက်၊ ကိုယ်တော်ပိုင်ထိုက်သောအမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာ သင်တို့ကို ရွေးချယ်တော်မူပြီ။
စားရသော၊ မစားရသောတိရစ္ဆာန်
(ဝတ်၊ ၁၁:၁-၄၇)
3စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်သောအရာကို သင်တို့မစားရ။ 4စားရသော တိရစ္ဆာန်ဟူမူကား၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ 5သမင်၊ ဒရယ်၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊ ဒိရှုန်၊ စိုင်၊ ဇမေရအစရှိသော၊ 6ခွာကွဲပြား၍ စားမြုံ့ပြန်သောသားများကို စားရသောအခွင့်ရှိ၏။ 7သို့သော်လည်း စားမြုံ့ပြန်သောသား၊ ခွာကွဲပြားသောသားတို့တွင် မစားရသော သားဟူမူကား၊ ကုလားအုတ်၊ အာရနဘက်၊ ရှာဖန်တို့သည် စားမြုံ့ပြန်သော်လည်း၊ ခွာမကွဲပြားသောကြောင့် သင်တို့၌ မစင်ကြယ်။ 8ဝက်သည် ခွာကွဲပြားသော်လည်း၊ စားမြုံ့မပြန်သောကြောင့် သင်တို့၌မစင်ကြယ်။ အသားကို မစားရ။ အသေကောင်ကိုလည်း မထိရ။ 9ရေ၌နေသော တိရစ္ဆာန်တကာတို့တွင် အယက်နှင့်အကြေးရှိသော တိရစ္ဆာန်ကိုသာ စားရ၏။ 10အယက်နှင့်အကြေးမရှိသော တိရစ္ဆာန်ကို မစားရ။ သင်တို့၌ မစင်ကြယ်။ 11စင်ကြယ်သောငှက်အမျိုးမျိုးကို စားရသော အခွင့်ရှိ၏။ 12မစားရသောငှက်ဟူမူကား၊ ရွှေလင်းတ၊ ပင်လယ်လင်းတ၊ လင်းယုန်၊ 13ဒါဟ၊ စွန်၊ လင်းတကြမ်းမျိုး၊ 14ကျီးမျိုးရှိသမျှ၊ 15ကုလားအုတ်ငှက်၊ ငှက်ဆိုး၊ ဥဗျိုင်း၊ သိမ်းမျိုး၊ 16ဇီးကွက်၊ ဣဗိတ်၊ ငှက်ကျား၊ 17ဝံပို၊ ဝံလို၊ ကြိုးကြာ၊ 18တောငန်း၊ ဒုံးစပ်မျိုး၊ ဒုံးကုလား၊ လင်းနို့မှစ၍၊ 19အတောင်ရှိလျက် တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့သည် သင်တို့၌ မစင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍ အသားကို မစားရ။ 20စင်ကြယ်သော ငှက်အမျိုးမျိုးကို စားရသော အခွင့်ရှိ၏။
21အလိုလိုသေသောအကောင်ကို မစားရ။ သင်တို့၌ တည်းခိုသော တစ်ပါးအမျိုးသားစားစရာဖို့ ပေးရမည်။ သို့မဟုတ် တစ်ကျွန်းတစ်နိုင်ငံသားတို့အား ရောင်းရမည်။ သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ဆိတ်သငယ်ကို အမိနို့ရည်နှင့် မပြုတ်မချက်ရ။
ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဆိုင်ရာပညတ်
22လယ်ယာ၌ တစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင်သိမ်းရသော အသီးအနှံဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို အမှန်ခွဲထားရမည်။ 23သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ နာမတော်ကို တည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်၌ စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီမှစ၍၊ သိုး၊ နွားတွင် အဦးဖွားသော သားငယ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ရှေ့တော်မှာ စားရကြမည်။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို အစဉ်ကြောက်ရွံ့ရမည်အကြောင်း၊ သင်ရကြလိမ့်မည်။ 24သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကောင်ချီးပေးတော်မူသောအခါ၊ နာမတော်ကို တည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်သည် ဝေးလွန်း၍ ခရီးရှည်လျားသဖြင့်၊ ဥစ္စာဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ဆောင်၍ မသွားနိုင်လျှင်၊ 25ထိုဥစ္စာကို ရောင်းပြီးမှ၊ ငွေကိုကိုင်လျက်၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်သို့သွား၍၊ 26စားချင်သော စိတ်အလိုရှိသည်အတိုင်း၊ နွား၊ သိုး၊ စပျစ်ရည်၊ သေရည်အစရှိသော စားချင်သမျှကို ဝယ်၍၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ၊ အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်တကွ စားသောက်လျက်၊ ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရကြမည်။ 27သို့ရာတွင်၊ သင်တို့၌တည်းခိုသော လေဝိသားဟူမူကား၊ သင်တို့နှင့်ရော၍၊ အဖို့မရှိ၊ အမွေကိုမခံရသောကြောင့်၊ သူ့ကို မစွန့်မပစ်ရဘဲ၊ 28တတိယနှစ်တွင် သိမ်းသောအသီးအနှံ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ရှိသမျှကို ထုတ်၍ မြို့ထဲမှာ သိုထားရမည်။ 29သင်တို့နှင့်ရော၍ အဖို့မရှိ၊ အမွေကို မခံရသော လေဝိသား၊ သင်တို့နေရာအရပ်၌ရှိသော တစ်ပါးအမျိုးသား၊ မိဘမရှိသောသူငယ်၊ မုဆိုးမများတို့သည် လာ၍ ဝစွာစားရကြမည်။ သို့ဖြစ်လျှင် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်တို့ပြုလေရာရာ၌ ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။

တရားဟောရာကျမ်း - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(စင်ကြယ်သောအစာနှင့်မစင်ကြယ်သောအစာ (၁၄:၂၁)

          ၁၄: ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဣသရေလလူများအား ရုပ်တုကိုးကွယ်သောလူမျိုးကဲ့သို့ သေလွန်သူအား လွမ်းဆွတ်သတိရသောအားဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို သွေးထွက်သံယိုဖြစ်အောင် ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ သေသည်အထိ အမာရွတ်ပါသွားအောင် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မျက်ဆုံးမွှေးပြောင်အောင် ရိတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ယုဒလူများသည် ဘုရားရှင် ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးဖြစ်၍ အခြားလူမျိုးထက် သာလွန်မြင့်မြတ်သည်။

၁၄:၂၀ စင်ကြယ်သောအစာနှင့် မစင်ကြယ်သောအစာ ထပ်မံရှင်းပြထားသည်။ တိရစ္ဆာန်များ (ငယ် ၄-၈)၊ ငါးများ (ငယ် ၉၊၁၁)၊ ပျံတတ်သော ပိုးမွှားများ (ငယ် ၁၉)၊ ငှက်များ (ငယ် ၁၁-၁၈၊၂၀) (အပိုဒ်ငယ် ၁၉ ကို ချို့ယွင်းချက်ထား၍ ဝတ် ၁၁:၂၁၊၂၂)။ ဝတ်-၁၁တွင်လည်း ရှင်းပြထားသည်။ ကျမ်းချက်နှစ်ခုစလုံးတွင် အသေးစိပ်မဖော်ပြထားသော်လည်း မလိုအပ်၍ ယေဘူယျဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ အချို့သတ္တဝါများသည် မြိတ်လိုက်သောရာသီကာလတွင် မစင်ကြယ်။ အချို့သည် ရုပ်တုကိုးကွယ်သူများ၏ ယဇ်ကောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားချက်ဖြစ်သောကြောင့် မစင်ကြယ်။

အစားအစာပေါ်တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ သဘောထားကို မာ ၇:၅၊ ရော ၁၄:၁၄ နှင့် ၁တိ ၄:၃-၅ တွင် ရှင်းပြထားသည်။ တစ်ပါးအမျိုးသားများသည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် သေမှန်းမသိသောအသားကို စားလေ့ရှိသော်လည်း၊ ယုဒလူမျိုးသည် စားလေ့မရှိကြ (ငယ် ၂၁)။ တရား ၁၂:၂၃တွင် တိရစ္ဆာန်၏ အသွေးကို အလျဉ်းမစားရဟု တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။

၁၄:၂၁ ဆိတ်ကို မိခင်နို့ရောမချက်ရ။ (ခါနန်ပြည်သားများ၏ ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ရောချက်မစားရန် Pentateuch ကျမ်း၌ သုံးကြိမ်တိတိတားမြစ်ထားသည်)။ အဟာရဗေဒပညာအရ ထိုသို့ရောချက်ခြင်းသည် အဆီဓာတ်များပြားလွန်းသဖြင့် အသဲနှင့် နှလုံးရောဂါ ပိုမိုဖြစ်စေလွယ်သည်။ ထို့အပြင် အတူတကွလည်းမစားရ။ ထိုသို့တားမြစ်ခြင်းသည် ရဗ္ဗိထုံးနည်းအရဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးရှုဒေါင့်အရ ဖြစ်စေ မှန်ကန်ပါသည်။

(ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ (၁၄:၂၂၂၉)

          ၁၄:၂၂၂၇ အပိုဒ်ငယ် ၂၂-၂၉ တွင်ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့အကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ဤကျမ်းချက်သည် ပထမဆယ်ဘို့တစ်ဘို့နှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ယူဆကြသည် (ဝတ် ၂၇:၃၀-၃၃)။ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောဝေစုကိုသာလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ပေးလှူရသည်။ ဣသရေလသားများ စားသုံးခွင့်မရှိ။ သို့ကြောင့် ပထမဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ထက် ဒုတိယဆယ်ဘို့တစ်ဘို့၊ ပွဲတော် ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကို ဆိုလို၍ ယူဆောင်သူကလည်း စားသုံးခွင့်ရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။ သာမန်အားဖြင့် ဒုတိယ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကို ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာသို့ ယူဆောင်လာရသည်။ ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုရာ ဌာနတော်နှင့် ဝေးလံသောဒေသတွင် နေထိုင်သူများသည် ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ အလှူကို သယ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲရှိပါက ကာလပေါက်ဈေးဖြင့် ရောင်းထုတ်၍ ရရှိသောငွေဖြင့် ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုရာဌာနတော်တွင် ပေးလှူနိုင်သည်။ ဌာနတော်ရှိသောနေရာတွင် ပြန်လည်ဝယ်ယူ၍လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စားသောက် ပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ အပိုဒ် ၂၆ကို သတိပြုပါ။ ဘုရားသခင်က အကုန်အစင်စားသောက်ရမည်ဟု မသွန်သင်ပါ။ သူ့အတိုင်းအတာနှင့် သူ့စံချိန်ကိုက်ဖို့ သွန်သင်ပါသည်။ စားသောက်မူးယစ်ခြင်းဖြင့် သူတစ်ပါးထိမိစရာ မဖြစ်စေလိုပါ။ ဝိုင်နှင့်အရက်သည် မတူညီပါ။ ဝိုင်သည် စပျစ်မှပြုလုပ်၍ အရက်သည်ဂျုံ၊ မုယော၊ သစ်သီးများရည်များဖြင့် ရောစပ်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ပေးလှူသူသည် (၂)နှစ်ထက်ပို၍ ကြန့်ကြာခြင်း မရှိစေရ။ ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်သော်၎င်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် တန်ဘိုးညီမျှသော ငွေကြေးဖြင့်၎င်း ပေးလှူနိုင်သည်။

၁၄:၂၈၂၉ တတိယနှစ်တွင် ပေးလှူရမည့် ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကို အိမ်မှာ သိမ်းဆည်း၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ လေဝိအမျိုးသားများ၊ ဧည့်သည်အာဂန္တုများ၊ မိဘမဲ့မုဆိုးမများ သို့ ပေးလှူနိုင်သည်။ မရှိဆင်းရဲသားနှင့် မှီကိုးရာမဲ့များအား ဘုရားသခင်က အလေးထား ရှေးရှုကြောင်း တွေ့ရပြန်သည်။ “ဆင်းရဲသားတို့ကို သနားသောသူသည် ထာဝရဘုရားအား ချေးငှါးသောလူဖြစ်၍ သူပြုသောအမှုအကျိုးကို ဆပ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်” (သု ၁၉:၁၇)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။