တရားဟောရာကျမ်း - ၁၁

ထာဝရဘုရား၏ကြီးမြတ်ခြင်း
1သို့ဖြစ်၍ သင်သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ချစ်ရမည်။ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်၊ မှာထားတော်မူသော ပညတ်တော်တို့ကို အစဉ်စောင့်ရှောက်ရမည်။ 2သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ အားကြီးသောလက်ရုံး ဆန့်တော်မူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ 3ထူးဆန်းသောတန်ခိုးတော်ကိုလည်းကောင်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင် ဖာရောမင်းနှင့် ပြည်သူပြည်သားများတို့အား ပြုတော်မူသောအမှုကိုလည်းကောင်း၊ 4အဲဂုတ္တုစစ်သူရဲ အလုံးအရင်းတည်းဟူသော မြင်းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲတို့အား ပြုတော်မူသောအမှုကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့ကိုလိုက်သောသူတို့ကို ဧဒုံပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးစေ၍၊ ယနေ့တိုင်အောင် ဖျက်ဆီးတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ 5ဤအရပ်သို့မရောက်မီ၊ တော၌လှည့်လည်စဉ်တွင် သင်တို့အားပြုတော်မူသောအမှုကိုလည်းကောင်း၊ 6ရုဗင်အမျိုး၊ ဧလျာဘသားဒါသန်နှင့် အဘိရံတို့အား ပြုတော်မူသောအမှုကိုလည်းကောင်း၊ မြေကြီးသည် မိမိခံတွင်းကိုဖွင့်၍ သူတို့နှင့် အိမ်သူအိမ်သားများ၊ တဲများ၊ သူတို့၌ ရတတ်သမျှသောဥစ္စာပစ္စည်းများကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အလယ်၌၊ မျိုကြောင်းကိုလည်းကောင်း မသိမမြင်သော သင်တို့၏သားသမီးတို့အား ငါမပြော၊ သင်တို့ကိုယ်တိုင် သိမှတ်ကြလော့။ 7ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသော အမှုကြီးအလုံးစုံတို့ကို သင်တို့သည် ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီ။
ကတိတော်ပြည်၏ကောင်းချီးများ
8ထိုကြောင့်၊ သင်တို့သည်သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်ကို ကြီးစွာသောခွန်အားနှင့် ဝင်စားမည်အကြောင်း၊ 9ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့၏ဘိုးဘေးတို့နှင့် သူတို့အမျိုးအနွယ်အားပေးခြင်းငှာ ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်၊ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်၌ သင်တို့အသက်တာ ရှည်မည်အကြောင်း၊ ယနေ့ ငါမှာထားသမျှသောပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ရကြမည်။ 10သင်တို့သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်သည်ကား၊ ယာလုပ်သကဲ့သို့ မျိုးစေ့ကြဲ၍ ခြေဖြင့်ရေလောင်းရသော ပြည်တည်းဟူသော သင်တို့ထွက်လာသော အဲဂုတ္တုပြည်နှင့် တူသည်မဟုတ်။ 11သင်တို့သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်သည် တောင်များ၊ ချိုင့်များနှင့်ပြည့်စုံ၍ မိုးရေကိုသောက်သောပြည်၊ 12သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပြုစု၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကြည့်ရှုတော်မူသောပြည် ဖြစ်၏။
13သင်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို စိတ်၊ နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်၍ အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်မည်အကြောင်း၊ ယနေ့ ငါမှာထားသမျှသော ပညတ်တို့ကို စေ့စေ့နားထောင်လျှင်၊ 14သင်တို့သည် စပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီတို့ကိုစုသိမ်းစေခြင်းငှာ အရင်မိုး၊ နောက်မိုးတည်းဟူသော သင်တို့ပြည်နှင့်ဆိုင်သောမိုးရေကို ငါပေးမည်။ 15သင်တို့သည် ဝစွာစားရမည်အကြောင်း၊ သင်တို့တိရစ္ဆာန်များအဖို့ လွင်ပြင်၌မြက်ပင်ကို ငါပေါက်စေမည်။ 16သင်တို့သည် မိစ္ဆာဒိဌိအယူကိုစွဲ၍လမ်းမလွဲ၊ အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြု၊ ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုကြလော့။ 17သို့မဟုတ် ထာဝရဘုရားသည် အမျက်တော်ထွက်၍ မိုးမရွာ၊ မြေ၏အသီးအနှံကို မဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ မိုးကောင်းကင်ကို ပိတ်တော်မူမည်။ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ကောင်းမွန်သောပြည်၌ သင်တို့သည် အလျင်အမြန် ပျောက်ပျက်ကြလိမ့်မည်။ 18သို့ဖြစ်၍ ငါဟောပြောသော ဤစကားကို စိတ်၊ နှလုံး၌သွင်းထား၍၊ လက်၌ လက္ခဏာသက်သေဖို့ရာလည်းကောင်း၊ မျက်စိကြားမှာ သင်းကျစ်ကဲ့သို့လည်းကောင်း ချည်ထားရကြမည်။ 19ထိုစကားကို သင်တို့သည် အိမ်၌ထိုင်လျက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီးသွားသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်လျက်ထလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ ဟောပြော၍၊ သားသမီးတို့အား သွန်သင်ရကြမည်။ 20အိမ်တံခါးမြို့တံခါး၌လည်း ရေးထားရကြမည်။ 21သို့ပြုလျှင် ထာဝရဘုရားသည် ဘိုးဘေးတို့အားပေးခြင်းငှာ ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်၌ သင်တို့အသက်၊ သားသမီးများအသက်တာသည်၊ ကောင်းကင်၌ အသက်တာရှည်သကဲ့သို့၊ မြေကြီးပေါ်မှာ တာရှည်ရလိမ့်မည်။ 22သင်တို့သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ချစ်သောစိတ်နှင့် လမ်းတော်သို့လိုက်၍၊ ကိုယ်တော်၌ ဆည်းကပ်မှီဝဲမည်အကြောင်း၊ ငါမှာထားသမျှသော ဤပညတ်တို့ကို ကျင့်အံ့သောငှာ သတိနှင့်စောင့်ရှောက်လျှင်၊ 23ထာဝရဘုရားသည် ဤလူမျိုးခပ်သိမ်းတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ နှင်ထုတ်တော်မူသဖြင့်၊ သင်တို့သည် ကိုယ်ထက်အားကြီး၍ များပြားသောလူမျိုးတို့ကို အစိုးရကြလိမ့်မည်။ 24သင်တို့သည် ခြေနှင့်နင်းသမျှသောအရပ်ကို ပိုင်သဖြင့်၊ တောမှစ၍ လေဗနုန်တောင်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဥဖရတ်မြစ်ကြီးမှစ၍ ပင်လယ်ကမ်းနားတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ မြေတစ်လျှောက်လုံးသည် သင်တို့၏နိုင်ငံအဝင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ 25သင်တို့ရှေ့မှာ အဘယ်သူမျှ မရပ်မနေနိုင်အောင်၊ သင်တို့နင်းသောမြေအရပ်၌ ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သင်တို့ကို ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မည်အကြောင်း၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ ကတိတော်ရှိသည်အတိုင်း ပြုတော်မူမည်။
26ယနေ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနှင့် ကျိန်ခြင်းတည်းဟူသော ဤနှစ်ပါးကို သင်တို့ရှေ့မှာငါထား၏။ 27ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသော သင်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တော်တို့ကို နားထောင်လျှင်မူကား၊ ကောင်းချီးပေးခြင်း၊ 28သင်တို့ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်တို့ကို နားမထောင်၊ ယနေ့ ငါမှာထားသောလမ်းမှ လွှဲရှောင်၍၊ မသိဖူးသော အခြားတစ်ပါးသောဘုရားကို မှီဝဲဆည်းကပ်လျှင်မူကား ကျိန်ခြင်းကိုငါထား၏။ 29သင်တို့သည်သွား၍ ဝင်စားလတ္တံ့သောပြည်သို့ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်ဆောင်သွင်းတော်မူပြီးမှ၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ကျိန်ခြင်းကို ဧဗလတောင်ပေါ်၌လည်းကောင်း တင်ထားရကြမည်။ 30ထိုတောင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်အနောက်၊ နေဝင်ရာဘက်မှာ ခါနနိလူတို့နေရာ အရပ်တည်းဟူသော၊ မောရေသပိတ်တောအနား၊ ဂိလဂါလမြို့နှင့်ဆိုင်သော လွင်ပြင်၌ ရှိသည်မဟုတ်လော။ 31သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်ကို ဝင်စားခြင်းငှာ၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးသွား၍၊ ထိုပြည်ကို ဝင်စားလျက်နေရကြမည်။ 32ယနေ့ ငါထားသမျှသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို ကျင့်အံ့သောငှာ စောင့်ရှောက်ရကြမည်။

တရားဟောရာကျမ်း - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

၁၁: မောရှေက ဣသရေလတို့အား အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကို သင်ခန်းစာယူတတ်ကြဖို့ တဖန် တိုက်တွန်းသတိပေးသည်။ ဝိညာဉ်သင်ခန်းစာ ရယူစေချင်သည်။ အပိုဒ်ငယ်၂သည် ကန္တာရခရီးစဉ်ကာလတွင် မွေးဖွားသူများအား ရှေးဘိုးဘေးများအကြောင်း ပြန်လည်ဖောက်သည်ချခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ခွာစဉ် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်သော အသက်(၂၀)အရွယ်နှင့်အထက် ယောက်ျားသားများသည် ပြည်တော်သို့ ဝင်ခွင့်မရကြ(၂:၁၄၊ ယောရှု ၅:၆)။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့အား အဲဂုတ္တုကျွန်ဘဝမှ ရွေးထုတ်၍ ကန္တာရလွင်ပြင်တွင် ခရီးရှည်ချီတက်စေခဲ့သော်လည်း ဒါသန်နှင့်အဘိရမ်အရပ်၌ ပုန်ကန်ခြားနားမှုအား ခွင့်မလွှတ်။ ရုပ်တုကိုးကွယ်သော အဲဂုတ္တုသားများနှင့် ပုန်ကန်ထောင်လွှားသူများအား အပြစ်စီရင် ဖျက်ဆီးသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် စိတ်တော်ချမ်းမြေ့ခြင်းမရှိ။

(နာခံသူများအတွက်ဆုလက်ဆောင် (၁၁:၃၂)

          ၁၁:၁၇ ယနေ့ငါမှာထားသော ကတိတော်ကို စောင့်ရှောက်လော့(ငယ်၉) ဆိုသည်မှာ အပိုဒ်ငယ်(၈)တွင် ပါရှိသော ကတိတော်မြေ၌ အသက်တာရှည်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ နာခံခြင်းရှိလျှင်ကတိတော်မြေ၌ ပျော်ရွှင်ချမ်းသာကြမည်။ (ငယ် ၁၀-၁၂)။ ခြေဖြင့် ရေလောင်းရသောပြည်ဆိုသည်မှာ ခြေထောက်ဖြင့် တုံကင်ရေ နင်းခတ်ကြမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင်မူ ဆည်မြောင်းများဖြင့် ရေဖောက်သွယ်စိုက်ပျိုးရသည်။ ကတိတော်မြေတွင်မူကား ဘုရားသခင်က အထူးစီစဉ်ပေးထားသည် (ငယ်၁၁၊၁၂)။ နာခံခြင်းလက်ဆောင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးသီးနှံအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ရွှေမိုး ငွေမိုး သွန်းဖြိုးစေမည် (ငယ် ၁၃-၁၅)။ သို့သော် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဖြင့်၎င်း၊ ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားတုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့်၎င်း ထာဝရဘုရားသခင်အား မမေ့လျော့ကြဖို့ သတိပေးထားသည်။

၁၁:၁၈၂၁ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က တဆွေလုံးတမျိုးလုံးကို အသက်တာ ပြောင်းလဲစေရသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ထွက်စကားတော်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိုပြေ၍ ဘဝအသက်တာ ပြေလွင်စေပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်တာရှင်သန်လျှင် နာခံခြင်းလက်ဆောင်အဖြစ် သင်တို့သားသမီးများ အသက်တာသည် ကောင်းကင်၌ အသက်တာရှည်သကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာ တာရှည်ရလိမ့်မည်(ငယ်၂၁)။

၁၈ရာစုနှစ်တိုင်အောင် ယုဒများသည်သမ္မာကျမ်းစာအုပ်အသေးလေးကို နဖူးပေါ် အမြဲတင်၍ တံခါးဝတိုင်မှာလည်း ချည်ထားကြသည်။ (အချို့က ယနေ့ကာလတိုင်အောင် လုပ်နေကြသည်) အပိုဒင်ငယ် ၁၉  အနှစ်သာရအဓိပ္ပါယ်မှာ လက်ထဲတွင် ကျမ်းစာ ဆုတ်ကိုင်ခြင်းသည် မဟုတ်မမှန်သော အလုပ်မလုပ်ဖို့၊ ဘုရားတရားနှင့်မသက်ဆိုင်သော နေရာတွင် လက်ကို အသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်စိနှစ်လုံးကြားတွင် ထားရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မပြတ်ရှေးရှုဖို့ ဖြစ်သည်။ ကြည့်လျှင်မြင်သည်။ မြင်လျှင် လိုချင်တပ်မက်စိတ်ရှိလာသည်။ သို့ကြောင့် အိမ်တံခါဝတိုင် ကျမ်းစာချိတ်ထားခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိအိုးအိမ်နှင့် ထိုက်တန်အောင် ချင့်ချိန်နေတတ်ဖို့၊ မိမိနေအိမ်သည် ဘုရားသခင်စိုးစံရာဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဝင်ထွက်တိုင်း အောက်မေ့ဆင်ခြင်ဖို့ သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်မှု နုနယ်သေးသော လူငယ်လူရွယ်များကို သတိပေးပါသည် (Daily Notes of the Scripture Union)

၁၁:၂၂၂၅ ဘုရားသခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းသူများသည် ခါနာန်လူများနှင့် ပြည်ပေါ်တွင် ဣန္ဒြေရရ လျှောက်လှမ်းသွားလာနိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းကို အပိုဒ်ငယ် ၂၄တွင် ရှင်းပြထားသည်။ ကတိတော်ပြုထားသည့်အတိုင်း တိုင်းပြည်မား ပိုင်ဆိုင်ကြရမည်ဖြစ်သော်လည်း စည်ပင်ဝပြောရန်မှာ မိမိပိုင်မြေအဖြစ် စိတ်နှလုံးသွင်းရမည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၄တွင် ပါရှိသည့်နယ်နိမိတ်သည် ဣသရေလသမိုင်းတွင် မထင်ရှားခဲ့။ ရှောလမုန်မင်းလက်ထက်တွင် မြစ်ကြီး(ဥဖရတ်မြစ်)မှ အဲဂုတ္တုပြည်(၃ရာ ၄:၂၀)ထိ ကျယ်ပြန့်ခဲ့သော်လည်း စင်စစ်ဣသရေလတို့ မြေအဖြစ် ပေါ်လွင်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိ။ ရှောလမုန်မင်း လက်ထက်တွင်လည်း အခွန်အတုတ်ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်သာ၊ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့ကြောင့် အပိုဒ်ငယ် ၂၄ ပါ နယ်နိမိတ်များသည် ခရစ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်လာသောအခါ ပြည့်စုံမည့်အချက်ဖြစ်သည်။

၁၁:၂၆၃၂ ဣသရေလလူမျိုးတို့တွင် ရွေးချယ်စရာလမ်း နှစ်ခုရှိသည်။  ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ရွေးချယ်မည်လား။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာရွေးချယ်မည်လား။ နာခံခြင်းရှိလျှင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားမည်။ နာခံခြင်းမရှိလျှင် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံစားရမည်။ ခါနန်မြေ၏ တောင်နှစ်လုံးဖြင့် ပုံဥပမာပြုသည်။ ယော်ဒန် မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း၌ ရှိကြသော ဂေရဇိမ်တောင်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်ဖြစ်၍ ဧဗလတောင်သည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာတောင်ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်နှစ်လုံးသည် ရှေခင်အနီးတွင်ရှိ၍ တလုံးနှင့်တလုံးအား ချိုင့်ဝှမ်းဖြင့် ခြားထားသည်။ တစ်ဝက်သည် ဂေရဇိမ်တောင်ဘက်သို့ လှည့်မူ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်က တောင်ပေါ်မှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသည်။ နာခံခြင်းမရှိသော အခြားလူမျိုး(၆)မျိုးသည် ဧဗလတောင်ဘက်သို့ လှည့်မူကြ၍ ထိုတောင်ပေါ်မှ ယဇ်ပုရောဟိတ်က ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပေးသည်။ ထိုသို့ယဇ်ပုရောဟိတ်အသီးသီးက ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာစကားဆိုကြသောအခါ ပရိသတ်အပေါင်းက အာမဘန္ဒေခံယူကြရသည်။ ထိုတောင်နှစ်လုံးပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ၂၇:၁၁-၂၆တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

သပိတ်ပင်အကြောင်းကို က ၃၅:၁-၄တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်များစွာက ယာကုပ်မိသားစုက စိုက်ထူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းစကားသည် ပထဝီဒေသအမှတ်အသားသာမက ဝိညာဉ်ရေးရာ နယ်ပယ်၌လည်း အရေးကြီး ထင်ရှာသောအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။