ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၉

ဒါဝိဒ်နှင့်မေဖိဗောရှက်
1တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်က၊ ငါသည် ယောနသန်အတွက် ကျေးဇူးပြုစရာအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာ၊ ရှောလုအဆွေအမျိုး တစ်စုံတစ်ယောက် ကျန်ကြွင်းသေးသလောဟု မေးသော်၊ 2ဇိဘအမည်ရှိသော ရှောလု၏ အဆွေအမျိုးနှင့်ဆိုင်သော ကျွန်တစ်ယောက်ကို အထံတော်သို့သွင်း၍ ရှင်ဘုရင်က၊ သင်သည် ဇိဘမှန်သလောဟု မေးလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်မှန်ပါသည်ဟု ပြန်လျှောက်လေ၏။ 3ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ ဘုရားသခင့်အလိုတော်အတိုင်း ငါကျေးဇူးပြုစရာ အခွင့်ရှိစေခြင်းငှာ၊ ရှောလုအဆွေအမျိုး တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မရှိသလောဟု မေးလျှင် ဇိဘက၊ ယောနသန်၌ ခြေဆွံ့သောသားတစ်ယောက် ရှိပါသေး၏ဟု လျှောက်သော်၊ 4ရှင်ဘုရင်က၊ သူသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု မေးပြန်လျှင်၊ ဇိဘက၊ လောဒေဗာရွာ၊ အမျေလသား မာခိရအိမ်၌ရှိပါသည်ဟု လျှောက်၏။ 5ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် စေလွှတ်၍ ရှောလု၏သားဖြစ်သော ယောနသန်၏သား မေဖိဗောရှက်ကို၊ လောဒေဗာရွာ၊ အမျေလသားမာခိရ အိမ်မှခေါ်ခဲ့၍၊ 6သူသည် အထံတော်သို့ ရောက်သောအခါ ပျပ်ဝပ်လျက် ရှိခိုးလေ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ မေဖိဗောရှက်ဟု ခေါ်လျှင်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်ရှိပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ 7ဒါဝိဒ်ကလည်း မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်၏အဘ ယောနသန်အတွက် ငါသည်သင်၌ ဆက်ဆက်ကျေးဇူးပြုမည်။ သင့်အဖို့ ရှောလုပိုင်သမျှသောမြေကို ငါပြန်ပေးမည်။ သင်သည် နေ့တိုင်းအစဉ် ငါ့စားပွဲ၌ စားရမည်ဟုဆိုသော်၊ 8မေဖိဗောရှက်က၊ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ရသော ခွေးသေကောင်ကို ကိုယ်တော်ကြည့်ရှုရမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်ပါသနည်းဟု ဦးချ၍ပြန်လျှောက်၏။ 9ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည် ရှောလု၏ကျွန်ဇိဘကိုခေါ်၍၊ ရှောလုနှင့် သူ၏အဆွေအမျိုးများ ပိုင်ထိုက်သမျှတို့ကို သင့်သခင်၏သားအား ငါပေးပြီ။ 10သင်သည် သင်၏သားကျွန်တို့နှင့်တကွ လယ်လုပ်၍ သင့်သခင်၏သားစားစရာဖို့ အသီးအနှံကို သွင်းရမည်။ သို့ရာတွင် သင့်သခင်၏သား မေဖိဗောရှက်သည် နေ့တိုင်းအစဉ် ငါ့စားပွဲ၌ အစာစားရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဇိဘ၌ သားတစ်ဆယ်ငါးယောက်နှင့် ကျွန်နှစ်ဆယ်ရှိ၏။ 11ဇိဘကလည်း၊ ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးသည် ကိုယ်တော်ကျွန်ကို မှာထားတော်မူသမျှအတိုင်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်ပြုပါမည်ဟု နားတော်လျှောက်၏။ ထိုနောက်၊ မေဖိဗောရှက်သည် ရှင်ဘုရင်၏သားရင်းကဲ့သို့ စားပွဲတော်၌ အစာစားရ၏။ 12မေဖိဗောရှက်၌ မိက္ခာအမည်ရှိသော သားငယ်တစ်ယောက် ရှိ၏။ ဇိဘအိမ်၌ နေသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်း မေဖိဗောရှက်၏ကျွန် ဖြစ်ကြ၏။ 13ထိုသို့ မေဖိဗောရှက်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ ရှင်ဘုရင်၏စားပွဲတော်၌ နေ့တိုင်းအစဉ်စားရ၏။ ခြေနှစ်ဖက်ဆွံ့သောသူဖြစ်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(မေဖိဗောရှက်အား ကျေးဇူးပြုခြင်း (အခန်း၉)

:၁၃  ဒါဝိဒ်သည် ယောနသန်သို့ ပြုထားသော ကတိသစွာ (၁ရာ ၂၀:၁၄-၁၇)ကို မမေ့။ ထိုပြုထားသော ကတိသစ္စာအား အကောင်အထည်ဖော်ချင်သည်။ ရှောလုမင်း၏ တပည့်ကြွင်းကျန် ဇိဘ က ယောဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်း လောဒေဗာ အရပ်၌ ယောနသန်အား ခြေထောက်မသန်စွမ်းသူ မေဖိဗောရှက် ရှိကြောင်း ပြောပြသောအခါ၊ မိသားစု အလိုက် သွားခေါ်ခိုင်းသည်။ စားကောင်းသောက်ဖွယ် ဘုရင့်ညစာ အတည်ခင်းဖြင့် ဧည့်ခံပြီးနောက် မေဖိဗောရှက် အား ရှောလုပိုင် မြေများကို ပြန်ပေးလိုက်သည်။

မေဖိဗောရှက်သည် ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းထွန်ယက်ခြင်းမပြုသေးသော တော်ရိုင်းမြေပုံဆောင်သည်။ (လောဒေဗာ သည် မြက်ခင်းမဲ့ဒေသဟု အနက်ရသည်)၁၀။ အပိုဒ်ငယ် ၄ တွင် ပါရှိသည့် မာခိရသည် ရောင်းစားခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ပေါက်သည်။ သူသည်လည်း ရှောလုအိမ်မှ ကံဇာတာလျော့ကျနိမ့်ဆင်းသူ ဖြစ်သည်။ မေဖိဗောရှက်သည် ခြေထောက်မသန်စွမ်းသူ ဖြစ်၍ ဘုရင့်ရှေ့တော်သို့ ကျေးဇူးခံထိုက်သူမဟုတ်။ သို့သော်လည်း ကျေးဇူးတော် ခံထိုက်သူဟူ၍ မရှိ။ မေဖိဗောရှက်သည် နေ့ရက်စဉ်ဆက် ဒါဝိဒ်မင်းနှင့် အတူ ဘုရင့်စားပွဲတော်တွင် စားသုံးခွင့်ရရှိသည်။ ကယ်တင်ခြင်းတရားသည်လည်း မေဖိဗောရှက် ကဲ့သို့ပင် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ ချဉ်းကပ်ခွင့် မထိုက်မတန်သူများဖြစ်သည်။ လူ့ဘဝအတိုင်း မှန်လျှင် မျှော်လင့်ချက်မရှိနိုင်။ သို့သော်လည်း ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော် ခစားဝင်ရောက် ခွင့်ရရှိကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော် အောင်သွယ်ပေးမှုဖြင့် ဘုရားသခင် အိမ်ထောင်စုဝင်များ ဖြစ်သွားရသောကြောင့် အမွေတော်ခံခွင့်လည်း ရရှိကြသည်။

အံ့ဖွယ်မေတ္တာတော် ကြီးမားလှပေစွ။

စိတ်နှလုံးဘဝတစ်ခုလုံး အကုန်လုံးပုံအပ်ပါရစေ။

Issac Watts.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။