ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၁၀

အမ္မုန်ပြည်နှင့်ရှုရိပြည်ကိုဒါဝိဒ်နှိမ်နင်းခြင်း
(၅ရာ၊ ၁၉:၁-၁၉)
1ထိုနောက် အမ္မုန်ရှင်ဘုရင်သည်သေ၍ သားတော်ဟာနုန်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။ 2ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ဟာနုန်အဘနာဟတ်သည် ငါ့အား ကျေးဇူးပြုသောကြောင့်၊ သူ၏သား၌ ကျေးဇူးပြုမည်ဟုဆိုလျက်၊ သူ၏အဘသေရာတွင် နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှာ ကျွန်တို့ကိုစေလွှတ်၍၊ ဒါဝိဒ်၏ကျွန်တို့သည် အမ္မုန်ပြည်သို့ရောက်ကြ၏။ 3အမ္မုန်အမျိုး မှူးမတ်တို့သည် မိမိတို့အရှင်ဟာနုန်ထံသို့ဝင်၍၊ ဒါဝိဒ်သည် စိတ်တော်ကို နှစ်သိမ့်စေသောသူတို့ကို စေလွှတ်ရာတွင် ခမည်းတော်ကို ရိုသေစွာပြုသည်ဟု ထင်မှတ်တော်မူသလော။ မြို့တော်ကိုစစ်ဆေးစူစမ်း၍ ဖျက်ဆီးခြင်းငှာသာ သူ၏ကျွန်တို့ကိုစေလွှတ်သည် မဟုတ်လောဟု လျှောက်ကြသော်။ 4ဟာနုန်သည် ဒါဝိဒ်၏ကျွန်တို့ကို ယူပြီးလျှင်၊ မုတ်ဆိတ်တစ်ခြမ်းကိုရိတ်၍ အဝတ်ကိုတင်ပါးတိုင်အောင်ဖြတ်ပြီးမှ လွှတ်လိုက်လေ၏။ 5ထိုသတင်းကို ဒါဝိဒ်သည်ကြားသောအခါ၊ ထိုလူတို့သည် အလွန်ရှက်သောကြောင့် သူတို့ကို ဆီးကြိုစေခြင်းငှာ စေလွှတ်၍၊ သင်တို့သည် မုတ်ဆိတ်မရှည်မီတိုင်အောင် ယေရိခေါမြို့မှာ နေကြလော့။ ထိုနောက်မှ ပြန်လာကြလော့ဟု မှာထားတော်မူ၏။
6အမ္မုန်အမျိုးသားတို့က၊ ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်ရှေ့မှာ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သိလျှင်၊ လူတို့ကိုစေလွှတ်၍ ဗက်ရဟောဘမြို့နှင့် ဇောဘမြို့၌နေသော ရှုရိလူခြေသည် သူရဲနှစ်သောင်း၊ မာခမင်းကြီး၏ လူတစ်ထောင်၊ တောဘမြို့သား တစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ကို ငှားကြ၏။ 7ထိုသတင်းကို ဒါဝိဒ်သည်ကြားလျှင် ယွာဘနှင့် ခွန်အားကြီးသော သူရဲအလုံးအရင်းအပေါင်းကို စေလွှတ်၏။ 8အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည် ထွက်၍မြို့တံခါးဝမှာ စစ်ခင်းကျင်းကြ၏။ ဇောဘမြို့၊ ရဟောဘမြို့၊ တောဘ မြို့မှလာသောရှုရိလူနှင့် မာခါမင်းကြီး၏လူတို့သည် လွင်ပြင်၌ တခြားစီနေကြ၏။ 9ယွာဘသည်လည်း၊ ရှေ့၌လည်းကောင်း၊ နောက်၌လည်းကောင်း စစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ဣသရေလလူတို့တွင် သန်မြန်သောသူရှိသမျှတို့ကို ရွေးကောက်၍ ရှုရိလူတို့တစ်ဖက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၏။ 10ကြွင်းသောသူတို့ကို အမ္မုန်အမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌ စစ်ခင်းကျင်းစေခြင်းငှာ၊ ညီအဘိရှဲလက်သို့ အပ်လျက်၊ 11ရှုရိလူတို့သည် ငါ့ကိုနိုင်လျှင် ငါအားကူရမည်။ အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည် သင့်ကိုနိုင်လျှင် သင့်အားငါကူမည်။ 12ရဲရင့်သောစိတ်ရှိ၍ ငါတို့လူမျိုး၊ ငါတို့ဘုရားသခင့်မြို့ရွာတို့အဖို့ အားထုတ်၍ တိုက်ကြကုန်အံ့။ ထာဝရဘုရားသည် အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း စီရင်တော်မူစေသတည်းဟု ဆိုပြီးမှ၊ 13သူ၌ပါသော လူများနှင့်တကွ ရှုရိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှာ ချဉ်းသွားသောအခါ၊ ရှုရိလူတို့သည် ပြေးကြ၏။ 14ရှုရိလူတို့ပြေးသည်ကို အမ္မုန်အမျိုးသားတို့သည် မြင်လျှင်၊ သူတို့သည်လည်း အဘိရှဲရှေ့မှာပြေး၍ မြို့ထဲသို့ဝင်ကြ၏။ ယွာဘသည်လည်း အမ္မုန်ပြည်မှထွက်၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်သွားလေ၏။
15ရှုရိလူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားရှေ့မှာ မိမိတို့ရှုံးသည်ကို သိမြင်လျှင် တစ်ဖန်စည်းဝေးကြ၏။ 16ဟာဒဒေဇာမင်းသည်လည်း စေလွှတ်၍၊ မြစ်တစ်ဖက်၌နေသော ရှုရိလူတို့ကိုခေါ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဟေလံမြို့သို့ ရောက်လာကြ၏။ ဟာဒဒေဇာခန့်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်မင်းရှောဗက်သည်လည်း အုပ်ရ၏။ 17ထိုသတင်းကိုကြားလျှင်၊ ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေ၍၊ ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသဖြင့် ဟေလံမြို့သို့ ရောက်လေ၏။ ရှုရိလူတို့သည် ဒါဝိဒ်တစ်ဖက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၍ တိုက်သောအခါ၊ 18ဣသရေလ အမျိုးသားရှေ့မှာ ပြေးကြ၏။ ဒါဝိဒ်သည်လည်း ရှုရိမြင်းရထားစီးသူရဲ ခုနစ်ထောင်၊ ခြေသည်သူရဲ လေးသောင်းတို့ကိုသတ်၍၊ ဗိုလ်ချုပ်မင်းရှောဗက်ကိုလည်း ထိခိုက်သဖြင့် သူသည် ထိုအရပ်၌သေ၏။ 19ဟာဒဒေဇာ၌ ကျွန်ခံသောမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည် ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှာမိမိတို့ရှုံးသည်ကိုသိမြင်လျှင်၊ ဣသရေလအမျိုးနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့၍ကျွန်ခံကြ၏။ ထိုသို့ ရှုရိလူတို့သည် နောက်တစ်ဖန် အမ္မုန်အမျိုးသားတို့ကို စစ်မကူဝံ့ကြ။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

(အခြားအောင်မြင်မှုများ (အခန်း ၁၀)

၁၀  အမ္မုန်ဘုရင်နာဟတ် နတ်ရွာစံသောအခါ သားတော်ဟာနန် နန်းတက်သည်။ ဒါဝိဒ်မင်းက ခမည်းတော် နတ်ရွာစံသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဟာနုန်အား နှစ်သိမ်းအားပေးရန် ကိုယ်စားလှယ်တော်များ စေလွှတ်သည်။ နာဟတ်ကလည်း ဒါဝိဒ်အား ကူညီဖူးသည်။ စစ်အတွင်း ဒါဝိဒ်နှင့် ဟာနတ်တို့၏ ဘုံရန်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်က နာဟတ်၏သား ဟာနန် နန်းတက်သောအခါ ဂုဏ်ပြုချင်သည်။ ဖခင်သေဆုံးမှုအတွက် အားပေးကူညီချင်သည်။ သို့သော် ဟာနန်သည် ဒါဝိဒ်လွှတ်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်တော်များ အယုံအကြည်မရှိ။ သူလျှိုများဟု သံသယဝင်နေသည်။ ဒါဝိဒ်က သူ့လူများ ဟာနန်က ထိုကဲ့သို့ ယဉ်ကျေးမှု ကင်းမဲ့စွာ ဧည့်ခံကြောင်း ကြားသိသောအခါ စိတ်ဆိုးသွားသည်။

၁၀:  ဒါဝိဒ်မင်းစိတ်ဆိုးကြောင်း သိရှိသောအခါ အမ္မုန်သားများသည် ဣသရေလတို့အား စစ်အင်အားတုံ့ပြန်ရန် စစ်ရေးစစ်ရာ ကဗျာကယာ ပြင်ဆင်ကြသည်။ ရှုရိစစ်သားများ သွားရောက်ငှါးရမ်းသည် (၅ရာ ၁၉ ကိုကြည့်)။ ဒါဝိဒ်စစ်သူကြီး ယွာဘသည် ရှုရိလူနှင့် အမ္မုန်လူ ဘက်သို့ စစ်မျက်နှာနှစ်ဘက် ရင်ဆိုင်ရသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၆ နှင့် ၁၉:၆-၇ တို့ကို John Haley က ဤသို့ဆက်စပ်ပေးသည်။

ဗက်ရဟောဘမြို့သည် မေဘာ ပေါက်ရအရပ်တွင် မြို့ပြနိုင်ငံငယ် တခုဖြစ်သည်။ မာခ၊ ဇောဘ၊ တောဘပြည်များ သည်လည်း ရှရိပြည်၏ လက်အောက်ခံနိုင်ငံငယ်များ ဖြစ်သည်။ အင်အားစာရင်းကို အောက်တွင် ရှင်းပြပါမည်။

ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစာစောင်

ဗက်ရဟောဘနှင့် ဇောဘရှုရိလူ                                                          ၂၀၀၀၀

တောဘရှိ ရှုရိလူ                                                                               ၁၂၀၀၀

မာခရှိ ရှုရိလူ                                                                                     ၁၀၀၀

စုစုပေါင်း                                                                                         ၃၃၀၀၀

ရာဇဝင်ချုပ် ပထမစာစောင်

ဇောဘပြည်ရှိ ရှုရိလူပေါင်း                                                                 ၃၂၀၀၀

မာခပြည်ရှိ ရှုရိလူ                                                                             ၁၀၀၀

စုစုပေါင်း                                                                                         ၃၃၀၀၀

၁၀:၁၄  စစ်သူကြီးယွာဘ သည် မိမိတပ်ကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲလျှက် လက်ရွေးစင်တပ်ဖွဲ့ အချို့ကို ကိုယ်တွယ်ကွပ်ကဲသည်။ ရှုရိတို့ကို ရင်ဆိုင်သည်။ အဘိရှဲ ခေါင်းဆောင်သောတပ်ဖွဲ့ကို အမ္မုန်လူတို့အား တိုက်ခိုက်စေသည်။ စစ်သူကြီးနှစ်ယောက် စလုံးသည် စိတ်တူကိုယ်တူရှိကြ၍ အပြန်အလှန်ကူညီကြဖို့ ကြိုတင်ဇာတ်တိုက်ထားကြသည်။ ယွာဘကို မြင်သောအခါ ရှုရိစစ်သားများသည် တချိုးတည်း ထွက်ပြေးကြသည်။

၁၀:၁၅၁၉  များမကြာမှီ ရှုရိလူများသည် ပြန်လည်စုဖွဲ့၍ ဣသရေလလူများအား တုံ့ပြန်ကြသည်။ ယောဒန် မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်း ဟေလံအရပ်တွင် စုဖွဲ့ကြသည် (နေရာအတိအကျမသိပါ)။ ဒါဝိဒ်၏ တပ်ဖွဲ့သည် ချောင်းကူးမြစ်ကူးတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲ၍ ချေမှုန်းသုတ်သင်ရာ မြင်းရထားခုနှစ်ရာနှင့် မြင်းစစ်သည် တော် ခုနှစ်ထောင် ဖျက်စီးပစ်သည်။ (၅ရာ ၁၉:၁၈ တွင် မြင်းရထားခုနှစ်ထောင်နှင့် ခြေလျှင်စစ်သား လေးထောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်သည်)။ Williamsu က လူပေါင်းလေးသောင်း ပါဝင်သော မြင်းတပ်မနှင့် အပေါ့စားစစ်ရထားခုနှစ်ရာ၊ အင်အားလေးသောင်းပါရှိသော ခြေလျှင်တပ်မဟာနှင့် အကြီးစားစစ်ရထား ခုနှစ်ထောင်ဖြစ်မည်၁၂ ဟု တွက်ချက်သည်။ ရှရိတို့သည် ဒါဝိဒ်၏ စစ်ရေးစွမ်းရည်ကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြသောကြောင့် အမ္မုန်လူများအား ဘယ်သောအခါမှ စစ်ကူမပြုရဲတော့ပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။