ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၇

နာသန်ဆင့်ဆိုသည့်အမိန့်တော်
(၅ရာ၊ ၁၇:၁-၁၅)
1ထာဝရဘုရားသည် အရပ်ရပ်တို့၌ရှိသော ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှ ကယ်လွှတ်တော်မူသောကျေးဇူးကို ရှင်ဘုရင်သည်ခံရ၍၊ နန်းတော်၌ငြိမ်ဝပ်စွာ နေရသောအခါ။ 2ပရောဖက်နာသန်ကို ခေါ်၍၊ ကြည့်ရှုလော့။ ငါသည် အာရဇ်သစ်သားအိမ်နှင့် နေ၏။ ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်မူကား၊ ကုလားကာဖြင့်သာ ကွယ်ကာလျက် နေရသည်ဟုဆိုသော်၊ 3နာသန်က၊ အကြံတော်ရှိသမျှအတွင်း ပြုတော်မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟု ပြန်လျှောက်၏။ 4ထိုညတွင် ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် နာသန်သို့ ရောက်၍၊ 5ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်ထံသို့ သွားလော့။ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်သည် ငါနေစရာဖို့ အိမ်ကိုဆောက်ရမည်လော။ 6ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်သောနေ့ကစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် အိမ်နှင့်ငါမနေ။ တဲအမျိုးမျိုးနှင့် ငါလှည့်လည်ပြီ။ 7ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့် ငါလှည့်လည်ရာ အရပ်ရပ်တို့၌၊ ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို ကျွေးမွေးစေခြင်းငှာ၊ ငါစေခိုင်းသော ဣသရေလတရားသူကြီး တစ်စုံတစ်ယောက်အား၊ သင်သည်ငါ့အဖို့ အာရဇ်သစ်သားအိမ်ကို အဘယ်ကြောင့် မဆောက်သနည်းဟု ငါဆိုဖူးသလော။ 8ယခုမှာ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သိုးထိန်းရာသိုးခြံထဲက သင့်ကိုငါနုတ်ယူ၍၊ ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အုပ်စိုးသောမင်းအရာ၌ ငါခန့်ထားပြီ။ 9သင်သွားလေရာရာ၌ ငါလိုက်၍ သင်၏ရန်သူအပေါင်းတို့ကို သင့်ရှေ့မှပယ်ရှားသဖြင့်၊ မြေကြီးသားတို့တွင် လူကြီး၏ဂုဏ်အသရေကဲ့သို့ သင်၌ကြီးစွာသော ဂုဏ်အသရေကိုငါပေးပြီ။ 10ထိုမှတစ်ပါး ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးနေရာအရပ်ကို ငါပြင်ဆင်ပြီ။ သူတို့သည် နောက်တစ်ဖန် မပြောင်းမလဲ မိမိတို့နေရာ၌ နေစေခြင်းငှာ ငါမြဲမြံစေမည်။ မတရားသောသူတို့သည် ရှေးကာလ၌လည်းကောင်း၊ 11ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးတွင် တရားသူကြီးတို့ကို ခန့်ထားသောကာလ၌လည်းကောင်း၊ ညှဉ်းဆဲသကဲ့သို့ နောက်တစ်ဖန် မညှဉ်းဆဲရ။ သင့်ကိုလည်း ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှ ကယ်လွှတ်၍ ချမ်းသာပေးပြီ။ သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုလည်း ငါတည်စေမည်ဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီ။ 12သင်သည် အသက်ကာလစေ့၍ ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူ အိပ်ပျော်သောအခါ သင်၏ရင်သွေး၊ သင်မှဆင်းသက်သော သားကို ငါချီးမြှောက်၍ သူ၏နိုင်ငံကိုတည်ထောင်မည်။ 13ထိုသားသည် ငါ၏နာမအဖို့ အိမ်ကိုဆောက်လိမ့်မည်။ သူထိုင်သော ရာဇပလ္လင်ကို အစဉ်အမြဲ ငါတည်စေမည်။ 14ငါသည် သူ၏အဘဖြစ်မည်။ သူသည်လည်း ငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည် ဒုစရိုက်ကိုပြုလျှင် လူသုံးတတ်သော ကြိမ်လုံးနှင့် ငါဆုံးမမည်။ လူသားရိုက်တတ်သကဲ့သို့ငါရိုက်မည်။ 15သို့ရာတွင် သင့်ရှေ့မှာ ငါပယ်ရှားသောရှောလု၌ ငါ၏ကရုဏာကိုနုတ်သကဲ့သို့ သင်၏သား၌ ငါမနုတ်။ 16သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့်၊ သင်၏နိုင်ငံသည် ငါ့ရှေ့မှာ အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။ သင်၏ရာဇပလ္လင်သည်လည်း အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ဟု ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်အားပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 17ထိုဗျာဒိတ်တော်စကားအလုံးစုံတို့ကို နာသန်သည် ဒါဝိဒ်အားပြန်ပြောလေ၏။
ဒါဝိဒ်၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း
(၅ရာ၊ ၁၇:၁၆-၂၇)
18ထိုအခါ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် အထဲသို့ဝင်၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုင်နေလျက်၊ အိုအရှင် ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကို ဤမျှလောက် ချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်ပါသနည်း။ အကျွန်ုပ်အမျိုးသည် အဘယ်သို့သောအမျိုး ဖြစ်ပါသနည်း။ 19သို့ရာတွင် အိုအရှင်ထာဝရဘုရား၊ ထိုကျေးဇူးတော်ကို သာမညကျေးဇူးဟု ထင်မှတ်တော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်ကို ကြာမြင့်စွာသောကာလနှင့် ယှဉ်လျက်မိန့်တော်မူပါသည်တကား။ အိုအရှင်ထာဝရဘုရား၊ လူတို့သည် ထိုသို့စီရင်လေ့ရှိပါသလော။ 20ဒါဝိဒ်သည် အဘယ်သို့တိုးတက်၍ လျှောက်ရပါမည်နည်း။ အိုအရှင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်၏ကျွန်ကိုသိတော်မူ၏။ 21နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထောက်၍၊ အလိုတော်ရှိသည်အတိုင်း ကိုယ်တော်၏ကျွန်သိရမည်အကြောင်း၊ ဤကြီးစွာသော အမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုတော်မူပြီ။ 22သို့ဖြစ်၍ အိုထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်တို့ ကြားသမျှအတိုင်း ကိုယ်တော်နှင့် တူသောဘုရား၊ ကိုယ်တော်မှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားမည်မျှမရှိပါ။ 23နာမတော်ကိုထင်ရှားစေ၍ အဲဂုတ္တုပြည်အစရှိသော အခြားသောပြည်များ၊ သူတို့ဘုရားများတို့မှ ရွေးနုတ်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏လူမျိုးရှေ့တွင် လူမျိုးတော်အဖို့နှင့် ပြည်တော်အဖို့ ကြောက်မက်ဖွယ်သော အမှုကြီးတို့ကိုပြုခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်ကြွ၍ ကိုယ်တော်အဖို့ရွေးနုတ်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးနှင့်တူသော လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးသည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိပါသလော။ 24အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို အစဉ်အမြဲ ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ သူတို့ကို ကိုယ်တော်အဖို့ ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေ၍၊ ကိုယ်တော် ထာဝရဘုရားသည် သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ 25ယခုမှာ အိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၌လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏ အမျိုးအနွယ်၌လည်းကောင်း၊ မိန့်တော်မူသော စကားတော်ကို အစဉ်အမြဲတည်စေတော်မူပါ။ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုတော်မူပါ။ 26ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးကို အစိုးရသောဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟူ၍ နာမတော်သည် အစဉ်အမြဲ ချီးမြှောက်ခြင်းရှိပါစေသော။ ကိုယ်တော်ကျွန်ဒါဝိဒ်၏အမျိုးအနွယ်သည် ရှေ့တော်၌တည်ပါစေသော။ 27အကြောင်းမူကား၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်က၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်ကို ငါတည်စေမည်ဟု ကိုယ်တော်ကျွန်အား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ဤပတ္ထနာကို ရှေ့တော်၌ ပြုချင်သောစိတ်ရှိပါ၏။ 28ယခုလည်း အိုအရှင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်မှန်တော်မူ၏။ စကားတော်လည်း မှန်ပါ၏။ ဤကျေးဇူးကို ကိုယ်တော်ကျွန်၌ ကတိထားတော်မူပြီ။ 29သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်သည် ရှေ့တော်၌ အစဉ်အမြဲတည်ပါမည်အကြောင်း၊ ကောင်းချီးပေးခြင်းငှာ နူးညွတ်သောစိတ်ရှိတော်မူပါ။ အိုအရှင် ထာဝရဘုရား၊ အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်း ကောင်ချီးပေးတော်မူသောမင်္ဂလာကို၊ ကိုယ်တော်ကျွန်၏အမျိုးအနွယ်သည် အစဉ်အမြဲခံရပါစေသောဟု ဆုတောင်းသတည်း။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဘုရားသခင်နှင့် ဒါဝိဒ်အကြား ပဋိညာဉ် (အခန်း )

:  ဒါဝိဒ် က သူသည် စံနန်းတော်တွင် လဲလျောင်း ၍ ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ကို ယာယီတဲနန်းတွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်ခိုင်းခြင်းသည် မသင့်တော်ဟုယူဆသဖြင့် ပရောဖက်နာသန် အား ဆင့်ခေါ်တိုင်ပင်သည်။ နာသန်သည် ဘုရားသခင်ထံ မေးလျှောက်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဗြုန်းခနဲအဖြေမပေး။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကြား ရသည်ကား ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်သူသည် ဒါဝိဒ် မဟုတ် ဟု ဆိုသည်။

:၁၁ ဘုရားသခင်က သူသည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်လာစဉ်ကတည်းက လမ်းခရီးတလျှောက်တွင် တဲတော်ဖြင့် စံမြန်းခဲ့ရကြောင်း ပရောဖက်နာသန် အား ပြန်လည်သတိပေးသည်။ လမ်းခရီးတလျှောက်ချီတက်စဉ်တွင် တဲတော်၌ ကျိန်းဝပ်ခြင်းသည် လျှောက်ပတ်ပါသော်လည်း ယခုအကြိမ်တွင် ဗိမာန်တော်၌ အတည်တကျစံမြန်းဖို့ အချိန်တန်ပြီဟု ထပ်ဆိုသည်။

:၁၂၁၅  ထို့နောက် ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်သို့  ပြုသည့် ပဋိညာဉ်ကို ပရောဖက် နာသန် အား အမိန့်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်တည် ဆောက်မည့် သား (ရှောလမုန်) ဒါဝိဒ်တွင် ထွန်းကားစေမည်။ ထိုပဋိညာဉ်ယဇ်ပလ္လင်သည် တည်တံ့ခိုင်မြဲ မည်။ အပြစ်မှားယွင်းသည့်အခါတွင်လည်း ဘုရားသခင်ပဲ့ပြင်မည်။ ဂရုဏာတော်သည်လည်း ရပ်တန့်ခြင်းမရှိ စီးဆင်းမည်။

:၁၆၁၇  ထိုမျှသာမက ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်သည်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ တည်မြဲနေမည်။ ဒါဝိဒ်၏ နန်းမွေနန်းနွယ်ကို ဗာဗုလုန်သားများ က ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသော်လည်း ဒါဝိဒ်၏ သားမြေးဘုန်းတော် ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ပြန်လည်စန်းထလာမည်။ ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မည်။ ထိုအကြောင်းကို Jeusem က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ဒါဝိဒ်က ဘုရားသခင်အတွက် ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ချင်သော်လည်း မထိုက်တန်သဖြင့် မဆောက်နိုင်။ ရှောလမုန်မင်းက ထိုအခွင့်ရေးထူးကို ရရှိသွားသည်။ ဒါဝိဒ်ဘုရင်သို့ ဘုရားသခင်ပေးသော ဆုလက်ဆောင်များတွင် ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ခြင်းမပါ။ စစ်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခြင်းသာ ပေးထားသည်။ သို့သော် စစ်မြေပြင်သလင်း၌ ကျင်လည်နေရသော်လည်း စိတ်နှလုံးသည် ချီးမွမ်းခြင်း၌ မွေ့လျော်သည်။ ဒါဝိဒ်အသက်တာသည် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း၏ အုတ်မြစ်ပန္နက်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သို့ သတိပေးချက်ကာလ လွန်မြောက်သော အခါ ရှောလမုန်ဘုရင်သည် ဖခင်စုဆောင်းပြင် ဆင်သော ဗိမာန်တော်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောက်လုပ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ရန်သူများအောင်နိုင်ခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ ရှောလမုန်သည် တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသောအခါ ထွန်းတောက်လာမည့် ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကို ပုံဆောင်သည်။ အသင်းတော်သည်ကား ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်အမှန် ဖြစ်၍ နန်းတော်သည် အသင်းတော်၏အုတ်မြစ်ပန္နက်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွင် အမှန်တကယ် တွေ့မြင်ကြရမည်။ ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလ၌ အသင်းတော်များသည် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ရန် ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းများစွာ စုဆောင်းသည့် အလုပ်ရှုပ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။

:၁၈၂၉  ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ကြားသိသောအခါ ယာယီစံနန်းတော်ထဲသို့ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲဖြင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းဆုတောင်းသည်။ ထိုဆုတောင်းခန်းကို Blaike က ဤသို့ဆိုသည်။

အတိတ်ကာလတွင် ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်၍ သူ့မိသားစုအား ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ပုံနှင့် မျက်မှောက်ဘဝ နားမလည်နိုင်ပုံကို ဘုရားသခင် ကွယ်ကာစောင့်ရှောက် မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ 

“ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်အပေါ်တွင် စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့” (ငယ် ၁၉) ဒါဝိဒ်၏သားစဉ် မြေးဆက်များကိုလည်း ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။