ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၆

ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုပင့်ဆောင်ခြင်း
(၅ ရာ၊ ၁၃:၁-၁၄၊ ၁၅:၂၅—၁၆:၆၊ ၄၃)
1တစ်ဖန် ဒါဝိဒ်သည် ရွေးချယ်သောဣသရေလလူ သုံးသောင်းတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ 2ခေရုဗိမ်ကြားမှာ ကျိန်းဝပ်တော်မူသော ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကို ယုဒပြည်ဗာလာမြို့မှ ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှာ၊ မိမိ၌ပါသောသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ထသွားလေ၏။ 3ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ကို လှည်းသစ်ပေါ်မှာတင်၍ တောင်ပေါ် အဘိနဒပ်အိမ်ထဲက ထုတ်ကြ၏။ အဘိနဒပ်၏သား ဩဇနှင့် အဟိဩတို့သည် လှည်းသစ်ကိုနှင်ရကြ၏။ 4ဩဇသည်ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်အနား၌လည်းကောင်း၊ အဟိဩသည် သေတ္တာတော်ရှေ့၌လည်းကောင်း သွားကြ၏။ 5ဒါဝိဒ်နှင့် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် စောင်း၊ တယော၊ ပတ်သာ၊ နှဲခရာ၊ ခွက်ကွင်းတို့ကို ကိုင်လျက်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အားထုတ်၍ တီးမှုတ်ကြ၏။ 6နာခုန်ကောက်နယ်သလင်းသို့ ရောက်သောအခါ၊ နွားတို့သည် ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကို လှုပ်ရှားသောကြောင့်၊ ဩဇသည် လက်ကိုဆန့်၍ သေတ္တာတော်ကိုကိုင်၏။ 7ထာဝရဘုရားသည် ဩဇကိုအမျက်ထွက်၍ သူ၏အပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်၊ သူသည် သေတ္တာတော်နားမှာ သေလေ၏။ 8ဩဇကို ထာဝရဘုရား ဒဏ်ခတ်တော်မူသောကြောင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် ညှိုးငယ်သောစိတ်ရှိ၏။ ထိုအရပ်သည် ယနေ့တိုင်အောင် ပေရဇာဇအမည်ဖြင့် တွင်သတည်း။ 9ထိုနေ့၌ ဒါဝိဒ်သည် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်၍၊ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်သည် အဘယ်သို့ ငါ့ထံသို့ ရောက်ရမည်နည်းဟု ဆိုလျက်၊ 10မိမိနေရာဒါဝိဒ်မြို့ထဲသို့ သေတ္တာတော်ကိုမဆောင်ဘဲ ဂိတ္တိလူ ဩဗဒေဒုံအိမ်သို့ လမ်းလွှဲ၍ ဆောင်သွားလေ၏။ 11ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်သည် သုံးလပတ်လုံး ဂိတ္တိလူဩဗဒေဒုံအိမ်၌ ရှိ၏။ ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ဩဗဒေဒုံနှင့် အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကို ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။
12ထာဝရဘုရားသည် သေတ္တာတော်ကြောင့် ဩဗဒေဒုံနှင့် သူ၌ရှိသမျှကို ကောင်းချီးပေးတော်မူကြောင်းကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကြားသောအခါ၊ တစ်ဖန်သွား၍ ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကို ဩဗဒေဒုံအိမ်မှ ဒါဝိဒ်မြို့သို့ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် ဆောင်ခဲ့လေ၏။ 13ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကို ထမ်းသောသူတို့သည် ခြောက်လှမ်းသွားပြီးမှ၊ နွားနှင့် ဆူဖြိုးသောအကောင်တို့ကို ယဇ်ပူဇော်လေ၏။ 14ဒါဝိဒ်သည်လည်း ပိတ်သင်တိုင်းကိုဝတ်လျက်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အားထုတ်၍ ကလေ၏။ 15ထိုသို့ဒါဝိဒ်နှင့် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ကြွေးကြော်လျက်၊ တံပိုးမှုတ်လျက်၊ ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ကို ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 16ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်သည် ဒါဝိဒ်မြို့ထဲသို့ဝင်သောအခါ၊ ရှောလု၏သမီးမိခါလသည် ပြတင်းပေါက်ဖြင့်ကြည့်၍၊ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ကလျက်ခုန်လျက်လာသည်ကိုမြင်၍ စိတ်နှလုံးထဲ၌ မထီမဲ့မြင်ပြု၏။ 17ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ကိုသွင်း၍ ဒါဝိဒ်ဆောက်နှင့်သော တဲအလယ်တွင် သူ့နေရာ၌ထားကြပြီးမှ၊ ဒါဝိဒ်သည်မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပူဇော်လေ၏။ 18မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် မိတ်သဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်း အမှုကိုပြီးစီးသောအခါ၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကိုမြွက်၍ ပရိသတ်တို့ကို ကောင်းချီးပေးလေ၏။ 19ဣသရေလပရိသတ် ယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့အား မုန့်တစ်ပြား၊ အမဲသားတစ်တစ်၊ စပျစ်သီးပျဉ် တစ်ပြားစီ ဝေငှပြီးမှ၊ လူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။
20ထိုနောက် ဒါဝိဒ်သည် နန်းတော်သားတို့ကို ကောင်းချီးပေးခြင်းငှာ သွား၍ရောက်သောအခါ၊ ရှောလု၏သမီး မိခါလသည် ဆီး၍ကြိုလျက်၊ လျှပ်ပေါ်သောသူသည် အရှက်မရှိဘဲ ကိုယ်အဝတ်ကိုချွတ်သကဲ့သို့၊ ယနေ့ ကျွန်ယောက်ျား ကျွန်မိန်းမများရှေ့တွင် အဝတ်တော်ကိုချွတ်သော ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည်၊ ယနေ့အဘယ်မျှလောက် ဘုန်းကြီးတော်မူပါသည်တကားဟု ဆို၏။ 21ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ သင့်အဘနှင့် သူ၏အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့၏ကိုယ်စား၊ ငါ့ကိုရွေးကောက်၍ ထာဝရဘုရား၏လူ၊ ဣသရေလအမျိုးကို အုပ်စိုးသောမင်းအရာ၌ ခန့်ထားတော်မူသော ထာဝရဘုရားရှေ့တော်တွင် ပြုသည်မဟုတ်လော။ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်တွင် ငါကခုန်မည်။ 22ထိုမျှမက၊ ငါသာ၍ယုတ်မာမည်။ ကိုယ်အထင်အတိုင်း ကိုယ်ကိုသာ၍ နှိမ့်ချမည်၊ သင်ပြောသော ကျွန်မများမူကား၊ ငါ့ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဟု မိခါလကို ပြန်ပြော၏။ 23ရှောလု၏သမီးမိခါလသည် တစ်သက်လုံး သားကိုမဖွားမမြင်ရ။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် - ၆ (အနက်ဖွင့်)

၉။ ယေရုရှလင်သို့ ပဋိညာဉ်သေတ္တာယူဆောင်ခြင်း

အခန်း ၆ သည် အခန်း ၅  ၏ အဆက်မဟုတ်ပါ။ ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယဆောင်တွင် ပါရှိသည်။ အကြောင်းအရာ များသည် သမိုင်းဖြစ်စဉ် အလိုက်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းအရာအလိုက်ဖြစ်သည်။

:  ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာအကြောင်းကို ၁ ရာ ၇:၁ တွင် နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖတ်ရှုခဲ့ကြသည်။  ကရိယယာရိမ် အရပ်ရှိ အဘိနဒပ် အိမ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမှ ဒါဝိဒ်က ဘာသာရေး အချက်အခြာနှင့် နိုင်ငံရေးမြို့တော် ဖြစ်သော ယေရုရှလင် မြို့ သို့ ယူဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဣသရေလလူပေါင်း သုံးထောင်က ယုဒ ပြည် ဗာလာမြို့ (ကရိယယာရိမ်) သို့ စေလွှတ်ယူဆောင်လာစေသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား ဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်ထားသော လှည်းပေါ်တွင်တင်၍ သယ်ဆောင်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်က ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို ကောဟတ်အနွယ်တို့အား ပုခုံးဖြင့်ထမ်းရန် သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည် (တော ၇:၉)။ သို့သော် ဒါဝိဒ်သည် လှည်းသစ်ဖြင့် သယ်ဆောင်လာသည်။ လှည်းဆွဲသော နွားများသည် ချော်လဲကြ၍ လှည်းပေါ်ရှိပဋိညာဥ်သေတ္တာသည် ပြုတ်ကျမတတ် ဖြစ်သောကြောင့် လှည်းထိန်း အဘိနသပ်၏သား သြဇ ကလှမ်းထိန်းသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို ကိုင်ခွင့်မရှိသာအချိန်တွင် ထိကိုင်သောကြောင့် ထိုနေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည်။

ထိုနေရာတွင် ရှိပါသည်။ ဩဇသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို လှမ်းထိန်းရုံမျှဖြင့် သေသည်။ ဖိလိ   တ္တိသားများသည် တလောကလုံး ကိုင်တွယ်ကြသော်လည်း မသေကြ။ အဖြေက ရှင်းပါ သည်။ ဆန်ရင်းနာနာ ဖွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းသည် အနီးအနားရှိ ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဝင်းမှ အစပြုပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်သည် ပြင်းထန်လွန်းပါလား။ ဘုရားသခင်၏ မြင့်မြတ် စင်ကြယ်ခြင်းကို ထိပါးလျှင် ပြင်းထန်စွာ စီရင်လေ့ရှိပါသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်သည် ယေရှုခရစ်တော် မပေါ်ထွန်းမီ ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ ကိုယ်စားလှယ် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ခံယူပါသည်။ ဩဇသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို သတိလက်လွတ် ကိုင်မိသည်။ ဩဇသေခြင်းက ဣသရေလတို့အား ပဋိညာဉ်သေတ္တာ အရေးတယူပြုလုပ်ရန် သင်ခန်းစာ ကောင်းကောင်းပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် ပက်သက်၍ ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းအမှု ကိစ္စများတွင် လေးစားကြည်ညှိစွာ ပြုလုပ်ရသည်။ နာမတော်သည် ကြီးမြတ်ပါ စေသား။ (Darly Notes of the Scripture Union).

:၁၁  ဒါဝိဒ် သည် ဘုရားရှင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်သောအခါ လန့်ဖြန့်သွားသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား ယေရုရှလင်မြို့တော်သို့ ဆက်လက်မသယ်ဆောင်ရဲ။ သို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့ အနီးရှိ ဂိတ္တိလူ သြဗဒေဒုံ၏ နေအိမ်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။

သြဗဒေဒုံအိမ်တွင် သုံးလကြာပဋိညာဉ်သေတ္တာ ရှိနေချိန်တွင် ထိုအိမ်ထောင်မိသားစုသည် ကျက်သရေမင်္ဂလာပြည့်စုံ၍ လာဘ်လာအပေါင်းစုံ ကြွယ်ဝချမ်းသာသည်။ စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လျှက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ အဖြာဖြာ ပြည့်ဝကြသည်။

:၁၂၁၅  ပဋိညာဉ်သေတ္တာ ကိန်းဝပ်ရာ သြဗဒေဒုံအိမ်၌ ကျက်သရေမင်္ဂလာတိုးပွားကြောင်း သိသာသောအခါ ဒါဝိဒ်သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား ယေရုရှလင်မြို့တော်သို့ သွားရောက်ယူဆောင်လာသည်။ ၅ ရာ ၁၅:၁၃-၁၅ တွင် သုံးလတာကာလ၌ ဒါဝိဒ်သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို မည်သို့ သယ်တောင်မည့်အကြောင်း ကျမ်းစာလေ့လာ အားထုတ်နေသည်။ လှည်းသစ်ကို မသုံးတော့ပဲ လေဝိသားများအား ပခုံးဖြင့် ထမ်းစေသည်။ ပဋိညာည်သေတ္တာထမ်း၍ (လှမ်းပြည့်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်မရွှင်သဖြင့် ဒါဝိဒ်က ဆူဖြိုးသောနွားနှင့် သို့ဖြင့်  ယဇ်ပူဇော်သည်။ ဒါဝိဒ်က ပဋိညာဉ်သေတ္တာရှေ့မှ ကွေးနေအောင်ကပြီး ယာယီစံနန်းတော် ဒါဝိဒ်အိမ် သို့ ယူဆောင်လာသည်။ ထိုကာလတွင် ဒါဝိဒ်က ဆာလံ ၆၈ ကို ရေးသားစပ်ဆိုဟန်တူသည်။ ဒါဝိဒ်သည် နန်းဝတ်နန်းစား မဝတ်စားဘဲ ပိုးသားသင်တိုင်း ခြုံသိုင်းထားသည်။

:၁၆၂၃ ဒါဝိဒ်၏မိဖုရား မိခါလက လေသာဆောင် ပြတင်းပေါက်မှ လှမ်းမျှော်ကြည့်၍ သူ့ကြင်ယာတော် ဒါဝိဒ်မင်းသည် နန်းဝတ်နန်းစားမပါဘဲ အရပ်သူအရပ်သားများရှေ့တွင် မြူးတူးကခုန်နေကြောင်း တွေ့သောအခါ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ပြီး ဒါဝိဒ်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ ဘုရင်ကြီး ဖြစ်ပါလျှက် ထိုကဲ့သို့ ရပ်သူရပ်သားများရှေ့မှာ ကခုန်ရပါသလားဟု အပြစ်တင်သည်။ မဖုံးမအုပ်ဘဲ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်လုံးတီး ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ နန်းဝတ်နန်းစား မဝတ်ဆင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၄ တွင် ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်က သူ၏ ကခုန်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မှု ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ရပ်သူရပ်သား၏ ချီးမွမ်းမှုရယူဖို့မဟုတ်။ လူအများအား ဖြေဖျော်ခြင်းမဟုတ်ဟု ရှင်းပြသည်။ မိမိစိတ်ရှိသည့်အတိုင်း ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်၍ ကျွန်မများ၏ ကဲ့ရဲ့မှု ငဲ့ကွပ်စရာမလို။ မိခါလ သည် ဘုရားအား ချီးမွမ်းနေသောလင်အား ပြစ်မှားမိသောကြောင့် တသက်လုံးကလေးမရ၊ အမြုံမဖြစ်သွားသည်။ ဤနေရာတွင် စိတ်ဝိညာဉ်၏ အသီးအပွင့်ပုံကို ဂရုစိုက်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။