ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၉

ရှေဘမိဖုရားအလည်လာခြင်း
(၃ရာ၊ ၁၀:၁-၁၃)
1ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသော မိဖုရားသည် ရှောလမုန်၏သတင်းကိုကြားလျှင်၊ နက်နဲခက်ခဲသော ပြဿနာအားဖြင့် သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းငှာ၊ နံ့သာမျိုးနှင့် များစွာသောရွှေ၊ အဖိုးထိုက်သော ကျောက်တို့ကိုဆောင်သော ကုလားအုတ်များ၊ လိုက်သောသူများနှင့်တကွ ယေရုရှလင်မြို့သို့ လာ၏။ 2ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ ရောက်သောအခါ၊ မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏။ သူမေးမြန်းသော ပြဿနာရှိသမျှတို့ကို ရှောလမုန်သည် ဖြေလေ၏။ နားမလည်၍ မဖြေနိုင်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိ။ 3ရှေဘမိဖုရားသည် ရှောလမုန်၏ပညာကိုလည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်သော အိမ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ 4စားပွဲတော် တန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ အမှုတော်စောင့်တို့ နေရာထိုင်ရာကိုလည်းကောင်း၊ လုလင်တို့ခစားသည် အခြင်းအရာကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့ဝတ်သော အဝတ်တန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ ဝန်စာရေးများနှင့် သူတို့ဝတ်သော အဝတ်တန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုလည်းကောင်း မြင်သောအခါ မိန်းမောတွေဝေလျက်ရှိ၍၊ 5ကိုယ်တော်၏ အခြင်းအရာနှင့် ကိုယ်တော်၏ပညာကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ပြည်၌ကြားရသော သတင်းစကား မှန်ပါ၏။ 6သို့သော်လည်း ကိုယ်တိုင်ရောက်၍ မမြင်မီ ထိုစကားကိုမယုံ။ ယခုမူကား၊ ကိုယ်တော်ပညာကျယ်ခြင်းအရာမှာ၊ အရင်ကြားရသော စကားသည် တစ်ဝက်ကိုမျှ မမီ။ အကျွန်ုပ် ကြားရသော သတင်းကို ကိုယ်တော်လွန်ကဲပါ၏။ 7ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ ပညာတော်ကိုကြားရသော ကိုယ်တော်၏လူနှင့် ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည် မင်္ဂလာရှိကြပါ၏။ 8ကိုယ်တော်ကိုနှစ်သက်၍ ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုယ်စားတော် ရှင်ဘုရင်အရာနှင့် ရာဇပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ တင်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလအမျိုးကို ချစ်၍ အစဉ်အမြဲ တည်စေချင်သောကြောင့်၊ ဖြောင့်မတ်စွာ တရားစီရင်စေခြင်းငှာ ကိုယ်တော်ကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူပြီဟု ရှင်ဘုရင်အား ပြောဆို၍၊ 9ရွှေအခွက်တစ်ရာနှစ်ဆယ်၊ နံ့သာမျိုးအများ၊ ကျောက်မြတ်တို့ကို ဆက်လေ၏။ ရှေဘမိဖုရားသည် ရှောလမုန်မင်းကြီးအားဆက်သော နံ့သာမျိုးနှင့်တူသော နံ့သာမျိုးသည် မရှိ။
10ဩဖိရမြို့မှ ရွှေကိုဆောင်ခဲ့သော ဟိရံကျွန်နှင့် ရှောလမုန်ကျွန်တို့သည်၊ အာလဂုံသစ်သားများ၊ ကျောက်မြတ်များတို့ကိုလည်း ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 11ထိုအာလဂုံသစ်သားဖြင့် ရှင်ဘုရင်သည် ဗိမာန်တော်ပွတ်လုံးတန်းနှင့် နန်းတော် ပွတ်လုံးတန်းကိုလည်းကောင်း၊ သီချင်းဆိုသောသူဖို့ စောင်းနှင့်တယောတို့ကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ ထိုသို့သော အာလဂုံသစ်သားသည် ယုဒပြည်၌ တစ်ခါမျှ မပေါ်လာ။ 12ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ရှေဘမိဖုရား ဆက်သည်အတွက် ပြန်ပေးသောလက်ဆောင်မှတစ်ပါး၊ မိဖုရား၏ အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းငှာ သူတောင်းသမျှကိုလည်း ပေးတော်မူ၏။ ထိုနောက်မှ မိဖုရားသည် မိမိကျွန်တို့နှင့်တကွ မိမိပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏။
ရှောလမုန်မင်း၏ဓနအင်အား
(၃ရာ၊ ၁၀:၁၄-၂၅)
13ရှောလမုန်ထံသို့ တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ရောက်သောရွှေအချိန်ကား အခွက်ခြောက်ရာ ခြောက်ဆယ်ခြောက်ပိဿာဖြစ်သတည်း။ 14ထိုမှတစ်ပါး၊ ကုန်သည်များ၊ လှည်းသမားများ၊ အာရပ်မင်းကြီးရှိသမျှ၊ မြို့ဝန်များဆက်သောရွှေ ရှိသေး၏။ 15ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ရွှေခြောက်ပိဿာစီဖြင့် ဒိုင်းကြီးနှစ်ရာ၊ 16သုံးပိဿာစီဖြင့် ဒိုင်းငယ်သုံးရာတို့ကို ထုလုပ်၍၊ လေဗနုန်တောသစ်သားနှင့် တည်ဆောက်သော နန်းတော်၌ ထားတော်မူ၏။ 17ရှင်ဘုရင်သည်လည်း ဆင်စွယ်ရာဇပလ္လင်ကြီးကိုလုပ်၍ ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 18လှေကားခြောက်ထစ်နှင့် ရွှေဖိနပ်သည် ရာဇပလ္လင်တော်နှင့် တစ်ဆက်တည်းရှိ၏။ ထိုင်ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ မှီစရာလက်ရုံးတန်းနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ လက်ရုံးတန်းအနားမှာ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် ရပ်နေ၏။ 19လှေကားခြောက်ထစ်အပေါ်တွင်၊ တစ်ဖက်တစ်ချက်၌လည်း ခြင်္သေ့တစ်ဆယ်နှစ်ကောင် ရပ်နေ၏။ ထိုသို့သော ရာဇပလ္လင်သည် အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မျှ မရှိ။ 20ရှေလမုန်မင်းကြီးသောက်သော ဖလားတော်ရှိသမျှနှင့် လေဗနုန်နန်းတော်၌သုံးသော ဖလားတော်ရှိသမျှတို့သည် ငွေဖလားမဟုတ်၊ ရွှေဖလားသက်သက် ဖြစ်၏။ ရှောလမုန်လက်ထက်၌ ငွေကို အလျှင်းပမာဏမပြုတတ်ကြ။ 21ရှင်ဘုရင်၏သင်္ဘောသည် ဟိရံမင်းကျွန်တို့နှင့် တာရှုမြို့သို့သွားတတ်သဖြင့်၊ သုံးနှစ်တစ်ခါ တာရှုသင်္ဘောသည်ပြန်လာ၍ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဆင်စွယ်၊ မျောက်များ၊ ဒေါင်းများကို ဆောင်ခဲ့တတ်၏။
22ထိုသို့ ရှောလမုန်သည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော ရှင်ဘုရင်တို့ထက် ပညာနှင့်စည်းစိမ်အားဖြင့် လွန်ကဲ၏။ 23ရှောလမုန်၏နှလုံး၌ ဘုရားသခင်သွင်းပေးတော်မူသော ပညာကို အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည် ရှင်ဘုရင်တို့သည် ကြားရအံ့သောငှာ၊ မျက်နှာတော်ကို ဖူးလာကြ၏။ 24လာသောသူ အသီးအသီးတို့သည် ရွှေဖလား၊ ငွေဖလား၊ အဝတ်တန်ဆာ၊ စစ်တိုက်လက်နက်၊ နံ့သာမျိုး၊ မြင်းလားတို့ကို နှစ်တိုင်း အခွန်ဆက်ရကြ၏။ 25ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ရထားတော်များနှင့် ထိုင်သောမြင်းတင်းကုပ် လေးထောင်၊ မြင်းစီးသူရဲ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှိ၏။ ရထားထိန်းမြို့တို့၌လည်းကောင်း၊ ယေရုရှလင်မြို့ အထံတော်၌လည်းကောင်း ထား၏။ 26မြစ်ကြီးမှစ၍ ဖိလိတ္တိပြည်နှင့် အဲဂုတ္တုပြည်စွန်းတိုင်အောင် ရှိသော ရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့ကို အစိုးရ၏။ 27ရှင်ဘုရင်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ငွေကိုကျောက်ခဲကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အာရဇ်ပင်တို့ကို လွင်ပြင်၌ပေါက်သော သဖန်းပင်ကဲ့သို့လည်းကောင်း များပြားစေ၏။ 28ရှောလမုန်ထံသို့ မြင်းများကို အဲဂုတ္တုပြည်အစရှိသော ခပ်သိမ်းသောပြည်မှ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။
ရှောလမုန်၏နန်းသက်အကျဉ်းချုပ်
(၃ရာ၊ ၁၁:၄၁-၄၃)
29ရှောလမုန်ပြုမူသော အမှုအရာ ကြွင်းလေသမျှ အစအဆုံးတို့သည်၊ ပရောဖက်နာသန်၏ကျမ်း၊ ရှိလောမြို့သား အဟိယ၏ အနာဂတ္တိကျမ်း၊ နေဗတ်သား ယေရောဗောင်တစ်ဖက်၌ ပရောဖက်ဣဒ္ဒေါ၏ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 30ရှောလမုန်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို အနှစ်လေးဆယ် စိုးစံပြီးမှ၊ 31ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော် ရောဗောင်သည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

: ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဂုဏ်သတင်း ကို ရှေဘ ဘုရင်မကြားသိသောအခါ ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်လိုသဖြင့် မြင်းရထား တပ်ကြီးဖြင့် ဆုလက်ဆောင် များယူဆောင်၍ ယေရုရှလင် သို့ ချီတက်သည်။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တွေ့မြင်သောအခါ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဉာဏ်ပညာ နှင့် ဟော်နန်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများသည် အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ မေးခွန်းထုတ်စရာ မရှိ။ သူကြားခဲ့သမျှသည် တကယ့်အဖြစ်အပျက်၏ တဝက်မျှသာရှိသည် ဟုဝန်ခံလိုက်သည်။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု စည်းစိမ်သည် ဘုရားသခင်ပေးသနားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ပြု ပြောဆိုသွားသည်။

 :၁ဝ၁၂ အပိုဒ်ငယ် ၁ဝ၊၁၁ သည် ရှောလမုန် ဘုရင်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု တစိတ်တဒေသ ဟိမန္တာချီးမွမ်းခန်းဖြစ်သည်။ ရှေဘဘုရင်မ ပြန်သွားသောအခါ ရှောလမုန်ဘုရင်က ရှေဘ ဘုရင်မယူလာသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းထက် တန်ဘိုးကြီးမားသော ဆုလက်ဆောင်များ ပေးလိုက် သည်။

 :၁၃၂၈ ရှောလမုန်ဘုရင်သည် နှစ်စဉ် ရွှေအကျပ် ၆၆၆ ရရှိ၍ အချို့ ကို ရွှေဒိုင်း လွှားပြု လုပ်သည်။ အချို့ကို ဆင်စွယ်ပလ္လင်တော်အား ကွပ်ထားသည်။ စားပွဲအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အဖြစ် ပြုလုပ်သည်။ သူ၏ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု စည်းစိမ်ကို နိုင်ငံတကာရှင်ဘုရင် များက ‘ဩ’ချကြသည်။ တာရှိ(စပိန်နိုင်ငံဟုယူဆသည်)၁၀ တိုင်အောင် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်သည်။ မြင်းကောင်း မြောက်များစွာ မွေးမြူချမ်းသာသည်။၁၁ ရွှေထည် ငွေထည် ပြည့်လျှံသည့် အပြင် အာရဇ်တောကြီး များလည်း ပိုင်စိုး သည်။ ဥဖရတ်မြစ် တိုင်အောင် ပိုင်ဆိုင် သော်လည်း မြောက်ပိုင်း ဣသရေလနိုင်ငံ ပြန်လည်ပူး ပေါင်းခြင်းမရှိ။  အခွန်အခများ ကိုကောက်ယူသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။