ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၄

ဗိမာန်တော်အတွက်တန်ဆာများ
(၃ရာ၊ ၇:၂၃-၅၁)
1အလျား အတောင်နှစ်ဆယ်၊ အနံအတောင် နှစ်ဆယ်၊ အမြင့် ဆယ်တောင်ရှိသော ကြေးဝါယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်း လုပ်လေ၏။
2အချင်း ဆယ်တောင်၊ အဝန်း အတောင်သုံးဆယ်၊ အဇောက် ငါးတောင်ရှိသော ကြေးဝါရေကန်ကိုလည်း လုပ်လေ၏။ 3ရေကန်အနားပတ်အောက်ပတ်လည်၌ ဘူးသီးရုပ်များ၊ အတောင်တစ်ထောင်တွင် ဆယ်လုံးစီစေ့အောင်၊ ဘူးသီးရုပ်နှစ်ပတ်ကို ရေကန်နှင့် တစ်စပ်တည်း သွန်းလေ၏။ 4နွားတစ်ဆယ်နှစ်ခုပေါ်မှာ တည်လျက်ရှိ၏။ နွားတို့သည် အတွင်းသို့နောက်ခိုင်း၍ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာသို့ တစ်မျက်နှာလျှင်သုံးခုစီ မျက်နှာပြုကြ၏။ 5ရေကန်သည် ဒုလက်တစ်ဝါးရှိ၏။ အပေါ်အနားပတ်လည်သည် ဖလားအနားပတ်ကဲ့သို့ ကြာပွင့်အပြောက်နှင့် ပြည့်စုံ၏။ ရေဗတ် သုံးထောင်ဝင်နိုင်၏။
6မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်ဆိုင်သော အရာတို့ကို ဆေးစရာဖို့ အင်တုံဆယ်လုံးကိုလည်းလုပ်၍၊ လက်ယာဘက်၌ အင်တုံငါးလုံး၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးလုံးကို ထားလေ၏။ ရေကန်မူကား ယဇ်ပုရောဟိတ် ရေချိုးစရာဖို့ ဖြစ်သတည်း။ 7ရွှေမီးခုံဆယ်ခုကိုလည်း အရင်ပုံနှင့်အညီ လုပ်၍ ဗိမာန်တော်အတွင်း လက်ယာဘက်၌ငါးခု၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခုကို ထားလေ၏။ 8စားပွဲဆယ်ခုကိုလည်းလုပ်၍ ဗိမာန်တော်အတွင်း လက်ယာဘက်၌ ငါးခု၊ လက်ဝဲဘက်၌ ငါးခုကို ထားလေ၏။ ရွှေဖလားတစ်ရာကိုလည်း လုပ်လေ၏။  9ယဇ်ပုရောဟိတ်တံတိုင်း၊ ပြင်တံတိုင်းကြီး၊ တံတိုင်းတံခါးရွက်များကိုလည်း လုပ်၍ တံခါးရွက်တို့ကို ကြေးဝါဖြင့် ဖုံးအုပ်လေ၏။ 10ရေကန်ကိုလည်း အိမ်တော်လက်ယာဘက် အရှေ့တောင်ထောင့်၌ နေရာချ၏။
11ဟိရံသည် အိုးများ၊ ရေမှုတ်များ၊ အင်တုံငယ်များကိုလည်း လုပ်သဖြင့်၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ လက်စသတ်သော အရာများဟူမူကား၊ 12တိုင်နှစ်တိုင်၊ တိုင်ထိပ်နှင့် တိုင်ထိပ်အထွဋ်နှစ်ခု၊ တိုင်ထိပ်အထွတ်ကို ဖုံးလွှမ်းစရာ ကွန်ရွက်နှစ်ရွက်၊ 13ထိုကွန်ရွက်အပေါ်မှာ သလဲသီးနှစ်တန်းစီ၊ သလဲသီးပေါင်းလေးရာ၊ 14ခုံများ၊ ခုံပေါ်မှာတင်ထားသော အင်တုံများ၊ 15ရေကန်တစ်ကန်၊ ရေကန်ကိုထောက်သော နွားတစ်ဆယ်နှစ်ခု၊ အိုးများ၊ ရေမှုတ်များ၊ အမဲချိတ်များတည်း။ 16ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ ဟိရံလုပ်သမျှသော ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တန်ဆာတို့သည် ပြောင်ပြောင်တောက်သော ကြေးဝါဖြင့် ပြီးကြ၏။ 17ယော်ဒန်ချိုင့်၊ သုကုတ်မြို့နှင့် ဇာသန်မြို့စပ်ကြားတွင်၊ သရွတ်လုပ်စရာ ကောင်းသောမြေ၌ ရှင်ဘုရင်သွန်းလေ၏။ 18ရှောလမုန်သည် ထိုတန်ဆာတို့ကို များစွာလုပ်သောကြောင့်၊ ကြေးဝါအချိန်ကို အဘယ်သူမျှမသိ။
19ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်နှင့် ဆိုင်သမျှသော တန်ဆာများတည်းဟူသော ရွှေယဇ်ပလ္လင်၊ ရှေ့တော်မုန့်တင်စရာစားပွဲ၊ 20တရားတော်အတိုင်း ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ရှေ့မှာ ထွန်းစရာဖို့ ရွှေစင်မီးခုံနှင့်မီးခွက်များ၊ 21ရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသော ပန်းပွင့်၊ မီးခွက်၊ မီးကိုင်တန်ဆာများ၊ 22ရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသော မီးညှပ်၊ လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ ပြာခံစရာအိုးများ၊ အိမ်တော်ထဲမှာ အလွန်သန့်ရှင်းရာ ဌာနတော်အတွင်းခန်းတံခါးရွက်နှင့် ဗိမာန်တော်ပြင်ခန်း တံခါးရွက်တို့ကိုလည်း ရွှေဖြင့်ပြီးစေ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၄ (အနက်ဖွင့်)

:၂၂ အဓိက အသုံးပြုသော သတ္တုများမှာ ရွှေနှင့်ကြေးဖြစ်သည်။ အခန်း(၄)တွင် ထိုသတ္တုနှစ်မျိုးဖြင့် မွမ်းမံထားသော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းနှင့် အထည်များ ရှင်းပြထားသည်။ ကြေးကို မီးရှို့ရာ ယဇ်ပလ္လင်၊ ရေကန်နှင့် ရေကန်ထမ်းသော နွားများ တွင် (ငယ်၂-၅၊၁ဝ) သုံးသည်။ အင်တုံ(၁ဝ)ခု (ငယ်၆)ကို တန်တိုင်းနားတွင် ချထားသည်( ငယ်၉)။ အခန်းအဆောင် ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး (ငယ်၁၁၊၁၄-၁၈)နှင့် တိုင်မကြီးနှစ်တိုင် ( ငယ်၁၂၊၁၃)လည်း ပါဝင်သည်။ ကြေးဝါထည်အားလုံးကို သုကုတ်မြို့နှင့် ဇာသန်မြို့ကြားရှိ ယော်ဒန်ချိုင့်ဝှမ်း တွင် ကြေးသွန်းထားသည်(ငယ်၁၇)။

ရွှေကို သန့်ရှင်းဆုံး ဌာနတော်ထဲရှိ မီးတိုင်စင်များ (ငယ်၇၊၂ဝ)၊ ပစ္စည်းပစ္စယများ တင်ရာစားပွဲ(ငယ်၈၊၁၉)၊ ရွှေယဇ်ပလ္လင် (ငယ်၁၉)၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ (ငယ်၈၊၂၁၊၂၂)၊ ပြုလုပ်ရာတွင် သုံး၍ အသန့်ရှင်းဆုံး ဌာနတော် ထဲ၌ သုံးဆောင်ရသည်။ သာမန်အားဖြင့် ရွေကို အတွင်းပစ္စည်းတွင် သုံး၍ ကြေးကို အပြင်ခန်းသုံး ပစ္စည်းတွင် သုံးရသည်။

ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ထဲ မှလွဲ၍ ဗိမာန်တော်အသုံး အဆောင်များ ကို ရှောလမုန်မင်း ပြုလုပ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။