ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၂

ယုဒဘုရင်အာခဇိ
(၄ရာ၊ ၈:၂၅-၂၉၊ ၉:၂၁-၂၈)
1အာရပ်လူတို့နှင့်လိုက်လာသော တပ်သားတို့သည် တပ်ထဲသို့ဝင်၍၊ ယုဒရှင်ဘုရင် ယဟောရံ၏ သားတော်အကြီးရှိသမျှတို့ကို သတ်သောကြောင့်၊ ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည် သားထွေးအာခဇိကို ခမည်းတော်အရာ၌ချီးမြှောက်၍၊ 2အာခဇိသည် အသက်နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ တစ်နှစ်စိုးစံလေ၏။ မယ်တော်ကား၊ ဩမရိမြေးအာသလိ အမည်ရှိ၏။ 3မယ်တော်သည် မကောင်းသောအကြံကို ပေးသောကြောင့်၊ ထိုမင်းသည် အာဟပ်အမျိုးလိုက်ရာ လမ်းသို့လိုက်၍၊ 4အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ ခမည်းတော်သေသောနောက်၊ အာဟပ်အမျိုးသားတို့သည် အာခဇိကို အကျိုးနည်းစေခြင်းငှာ မကောင်းသောအကြံကို ပေးကြ၏။ 5အာခဇိသည် သူတို့စကားကိုနားထောင်သဖြင့်၊ ဣသရေလရှင် ဘုရင်အာဟပ်သား ယောရံနှင့်ဝိုင်းလျက်၊ ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍၊ ရှုရိရှင်ဘုရင် ဟာဇေလကို တိုက်ရာတွင်၊ ရှုရိလူတို့သည်ယောရံကို ထိခိုက်ကြ၏။ 6ထိုသို့ရာမုတ်မြို့၌ ရှုရိရှင်ဘုရင်ဟာဇေလကိုတိုက်၍၊ ရှုရိလူထိခိုက်သော အနာပျောက်စေခြင်းငှာ၊ ယောရံသည် ယေဇရေလမြို့သို့ ပြန်သွား၍ နာလျက်နေစဉ်တွင်၊ ယုဒရှင်ဘုရင် ယဟောရံသား အာခဇိသည်လည်း၊ အာဟပ်သားယောရံကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ ထိုမြို့သို့ ဆင်းသွားလေ၏။ 7ဘုရားသခင် စီရင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အာခဇိသည် ယောရံထံသို့ရောက်သောအားဖြင့်၊ ဆုံးရှုံးလေသည် အကြောင်းအရာဟူမူကား၊ အာဟပ်အမျိုးကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းစေခြင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရား ဘိသိက်ပေးတော်မူသောနိမ်ရှိသားယေဟုကို ဆီးကြိုခြင်းငှာ၊ ယောရံနှင့် အာခဇိတို့သည် ထွက်သွား၏။ 8ယေဟုသည် အာဟပ်အမျိုးကို တရားစီရင်သောအခါ၊ ယုဒမှူးမတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ အာခဇိမင်း၌ ခစားသော နောင်တော်၏သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ တွေ့၍သတ်လေ၏။ 9ရှမာရိပြည်၌ ပုန်းလျက်နေသော အာခဇိကိုရှာ၍ ဖမ်းမိသောအခါ၊ ယေဟုထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမှ သတ်၍ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ရှာသော ယောရှဖတ်၏အမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုသို့အာခဇိအမျိုး သည် နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးခြင်းငှာ မတတ်နိုင်။
ယုဒဘုရင်မအာသလိ
(၄ရာ၊ ၁၁:၁-၃)
10အာခဇိ၏မယ်တော်အာသလိသည် မိမိသားသေကြောင်းကို သိမြင်သော်၊ ထ၍ယုဒပြည်၏ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းလေ၏။ 11သို့ရာတွင်၊ ရှင်ဘုရင်သမီး ယောရှေဘသည်၊ အာခဇိ၏သား ယောရှကိုအသေခံရသော ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲက ခိုးယူ၍၊ သူနှင့်သူ၏ နို့ထိန်းကို အိပ်ခန်းထဲ၌ ဝှက်ထား၏။ ထိုသို့ယဟောရံမင်းကြီးသမီး၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒ၏မယားဖြစ်သော အာခဇိ၏နှမယောရှေဘသည်၊ အာသလိလက်မှ ယောရှ၏အသက် လွတ်စေခြင်းငှာဝှက်ထားသဖြင့်၊ 12ခြောက်နှစ်ပတ်လုံး ယောရှသည် သူတို့နှင့်အတူ၊ ဗိမာန်တော်၌ ပုန်းရှောင်လျက်နေ၍ အာသလိသည် စိုးစံလေ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၂ (အနက်ဖွင့်)

(အာခဇိမင်း (၂၂:)

 ၂၂:  အာဟတ်မင်းဆိုးနှင့်ပေါင်းဖက်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်သည် တတိယမျိုးဆက်တွင် ပေါ်ထွန်းသည်။ အာခဇိကို ယဟောဟ၏ (၂၁:၁၇)ဟု၎င်း၊ Azariah (ငယ်၆)ဟု၎င်း ခေါ်ကြသည်။ နန်းတက်ချိန်တွင် အသက်(၂၂)နှစ်၂၁ (NIJV Marg)ရှိသည်။

မယ်တော်အာသလိသည် သြမရိမင်း၏ သမီးတော်ဖြစ်သည်။ သူ့ခင်ပွန်းသေဆုံးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း နန်းတွင်းရေးရာ၌ သြဇာအာဏာသက်ရောက်ချယ်လှယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ဖို့ သူ့သား၏အခါတော်ပေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ သခင်မရှိတော့သည့်အခါ ရိုးရာထုံးတမ်း စဉ်လာအတိုင်း ဒါဝိဒ်မင်း၏ ရာဇပလ္လင်ဆက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။  အရည်အချင်းပြည့်စုံသူမဟုတ်ပါ။ ဣသရေလဘုရင်ဟောရံနှင့်ပေါင်းဖက်၍ ရှုရိတို့အား တိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းပြန်သည်။ သို့သော်မအောင်မြင်။ ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေသော အာခဇမင်းအား ယေဟုတို့တပ်ဖွဲ့က ရှမာရိပြည်တွင် ဖမ်းဆီးသတ်ပစ်သည်။

ဘုရင့်တပည့်တပန်းများက အလောင်းကို သဂြိုဟ်ကြသည် (၄ရာ ၉:၂၈)။ ထိုသို့ဖြင့် နန်းမွေဆက်ခံမည့်သူ သားရတနာမရှိဘဲ အာခဇိမင်းသည် ဘဝဇာတ်လမ်း နိဂုံးချုပ်သွားသည်။

()အာသလိဘုရင်မအာဏာသိမ်းခြင်း (၂၂:၁၀၂၃:၂၁)

 ၂၂:၁၀၁၂  ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်၍ သားတော်ဘုရင် အာခဇိမင်းလည်း တိမ်းပါးသောအခါ မယ်တော်အာသလိသည် မြေးများကို အကုန် အစင်သတ်ဖြတ်ပြီး အာဏာသိမ်းပိုက်သည်။ ဘုရင့်မိသားစုနန်းတွင်းရင်ပြင်တွင် စာတန်သည် ကောင်းစွာလှုပ်ရှားရမ်းကားသွားသည်။ မေရှိယသခင် မပေါ်ထွန်းနိုင်အောင် လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ တခေါက်နှစ်ခေါက်မက ၊ အခွင့်အလန်းပေါ်တိုင်း အခေါက်ခေါက်အခါခါ ကြိုးပမ်းသည်။ သို့သော် က ၃:၁၅ တွင်ကတိတော်ပြုထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းလာမည့် မျိုးရိုးလမ်းစဉ်သည် ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစဉ်တော်ကို မည်သည့်အရာကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။ ရှင်ဘုရင်၏ သမီးယောရှေဘသည် သူ၏တူတော်ယောရှကိုဝှက်ထားသည်။ ယောရှေဘသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် ယေဟောဒါ၏ဇနီးဖြစ်သည်။ ယေဟောဒါက ယောရှမင်းသားလေးအား ဗိမာန်တော်တွင်တလှည့် နန်းတွင်းထဲတွင် တလှည့် ()နှစ်လုံးလုံး သိုဝှက်ထားသည်။

ဤအရေးအခင်းဖြစ်ပွားနေသည့်အချိန်တွင် ဣသရေလပြည်တွင်လည်း အရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်သည်။ ထိုအကြောင်းများကို ၄ရာ ၈- ၁၁ တွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။