ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၃

အာသလိကိုပုန်ကန်ခြင်း
(၄ရာ၊ ၁၁:၄-၁၆)
1ခုနစ်နှစ်မြောက်သောအခါ၊ ယောယဒသည် ကိုယ်ကိုခိုင်ခံ့စေ၍ တပ်မှူးများ၊ ယေရောဟံသား အာဇရိ၊ ယောဟနန်သား ဣရှမေလ၊ ဩဗက်သား အာဇရိ၊ အဒါယသား မာသေယ၊ ဇိခရိသား ဧလိရှဖတ်တို့နှင့် သင်းဖွဲ့လေ၏။ 2ထိုသူတို့သည် ယုဒပြည်၌ လှည့်လည်သဖြင့်၊ ယုဒမြို့အရပ်ရပ်ထဲက လေဝိသားများနှင့် ဣသရေလအဆွေအမျိုး သူကြီးများကို စုဝေးစေ၍၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်လာကြ၏။ 3စည်းဝေးသောသူအပေါင်းတို့သည် ဗိမာန်တော်၌ ရှင်ဘုရင်နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ကြ၏။ ယောယဒကလည်း၊ ရှင်ဘုရင်သားတော်ကို ကြည့်ရှုကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ဒါဝိဒ်အမျိုးကို မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ရှင်ဘုရင်သားတော် စိုးစံရမည်။ 4သင်တို့ပြုရသောအမှုဟူမူကား၊ ဥပုသ်နေ့၌ဝင်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားသုံးစုတစ်စုသည် တံခါးစောင့်လုပ်ရမည်။ 5တစ်စုသည် နန်းတော်ကို စောင့်ရမည်။ တစ်စုသည် သုရတံခါးကို စောင့်ရမည်။ လူအပေါင်းတို့သည် ဗိမာန်တော်တံတိုင်းတို့အတွင်း၌ နေရကြမည်။ 6ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် အမှုတော်စောင့် လေဝိသားများမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူမျှ ဗိမာန်တော်ထဲသို့မဝင်စေနှင့်။ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောကြောင့် ဝင်ရကြမည်။ အခြားသောသူအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားဘက်၌ စောင့်နေရကြမည်။ 7လေဝိသားတိုင်း မိမိလက်နက်ကိုကိုင်လျက်၊ ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဝိုင်း၍ အိမ်တော်ထဲသို့ ဝင်သမျှသောသူတို့ကို သတ်ရမည်။ ရှင်ဘုရင်ထွက်ဝင်တော်မူသော အခါ၊ နောက်တော်သို့လိုက်ရမည်ဟု မှာထားလေ၏။ 8ထိုသို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒ မှာထားသမျှအတိုင်း၊ လေဝိသားများနှင့် ယုဒအမျိုးသား အပေါင်းတို့သည်ပြု၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒသည် ဖွဲ့မြဲဖွဲ့သော အသင်းတို့ကို မဖျက်သောကြောင့်၊ ဥပုသ်နေ့၌ ထွက်ရသောသူနှင့် ဝင်ရသောသူ အသီးအသီးတို့ကို ခေါ်ထားကြ၏။ 9ဗိမာန်တော်၌ရှိသော ဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ လှံများနှင့်ဒိုင်းလွှားများကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒသည် ထုတ်၍၊ လူတစ်ရာအုပ်တို့အား အပ်လေ၏။ 10အသီးအသီး လက်နက်ကိုင်သော သူအပေါင်းတို့ကို ရှင်ဘုရင်ပတ်လည်၊ ယဇ်ပလ္လင်အနားနှင့် ဗိမာန်တော်အနား၌၊ လက်ယာထောင့်မှစ၍ လက်ဝဲထောင့်တိုင်အောင် နေရာချထားလေ၏။ 11ထိုအခါ ရှင်ဘုရင်သားတော်ကို ပြင်သို့ထုတ်၍၊ ရာဇသရဖူနှင့် ပညတ္တိကျမ်းကိုတင်လျက်၊ ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။ ယောယဒနှင့် သူ၏သားတို့သည် ဘိသိက်ပေး၍၊ ရှင်ဘုရင်အသက်တော်ရှင်စေသတည်းဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။
12အာသလိသည် လူများပြေး၍၊ ရှင်ဘုရင်ထံ၌ ချီးမွမ်းသံကိုကြားလျှင်၊ လူများရှိရာ ဗိမာန်တော်သို့သွား၍၊ 13ရှင်ဘုရင်သည် ဗိမာန်တော်ဝင်ဝ၊ တိုင်နားမှာရပ်လျက်၊ မှူးတော်မတ်တော်များနှင့် တံပိုးမှုတ်သောသူများတို့သည် ရှင်ဘုရင်အနားတော်၌ ရပ်လျက်၊ ပြည်သူပြည်သားများတို့သည် ဝမ်းမြောက်၍၊ တံပိုးမှုတ်လျက် သီချင်းသည်တို့သည် တူရိယာအမျိုးမျိုးကို ကိုင်၍၊ ထောမနာသီချင်းကို ဆိုလျက်ရှိကြသည်ကို မြင်လျှင်၊ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ ပုန်ကုန်မှုပါတကား၊ ပုန်ကန်မှုပါတကားဟု အော်ဟစ်လေ၏။ 14ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောယဒကလည်း၊ ဗိမာန်တော်ထဲမှာ မသေစေနှင့်။ တပ်ပြင်သို့ထုတ်ကြ။ သူ့ဘက်မှာနေသောသူကို ဓားနှင့်သတ်ကြဟု လူတစ်ရာအုပ်တပ်မှူးတို့ကို မှာထားနှင့်သည်အတိုင်း၊ 15အာသလိကိုဖမ်းဆီးလျက်၊ နန်းတော်သို့သွားသော မြင်းလမ်းဝသို့ ရောက်သောအခါ သတ်ကြ၏။
ယောယဒ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
(၄ရာ၊ ၁၁:၁၇-၂၀)
16ရှင်ဘုရင်နှင့် လူအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ရမည်အကြောင်း၊ ယောယဒသည် မိမိထံ၌ ပဋိညာဉ်ဖွဲ့စေ၏။ 17လူအပေါင်းတို့သည် ဗာလကျောင်းသို့သွား၍ ဖြိုဖျက်ကြ၏။ ယဇ်ပလ္လင်များနှင့် ရုပ်တုများကို ချိုးဖဲ့၍၊ ယဇ်ပလ္လင်တို့ရှေ့မှာ ဗာလယဇ်ပုရောဟိတ် မဿန်ကိုသတ်ကြ၏။ 18မောရှေပညတ္တိကျမ်း၌ပါသည်အတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားအား မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကို ပူဇော်ခြင်း၊ ဒါဝိဒ်စီရင်သည်အတိုင်း၊ ရွှင်လန်းစွာသီချင်းဆိုခြင်းအမှုကို ပြုစေခြင်းငှာ၊ ဗိမာန်တော်၌ ဒါဝိဒ်ခွဲထားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည် ဗိမာန်တော်မှုများကို ဆောင်ရွက်မည်အကြောင်း၊ ယောယဒစီရင်လေ၏။ 19မသန့်ရှင်းသောလက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ခုရှိသောသူကို မဝင်စေခြင်းငှာ၊ ဗိမာန်တော် တံခါးစောင့်တို့ကိုလည်း ခန့်ထားလေ၏။ 20လူတစ်ရာအုပ်၊ မှူးမတ်၊ အကြီးအကဲ၊ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကို ခေါ်လျက်၊ မြင့်သောတံခါးလမ်းဖြင့်၊ ရှင်ဘုရင်ကို ဗိမာန်တော်မှ နန်းတော်သို့ပို့ဆောင်၍၊ ရာဇပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ တင်ကြ၏။ 21နန်းတော်နားမှာ အာသလိကို သတ်ပြီးမှ၊ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်၍၊ တစ်မြို့လုံး၌လည်း ငြိမ်ဝပ်ခြင်းရှိ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂၃ (အနက်ဖွင့်)

၂၃: ယောရှအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်သောအခါ ယောယဒက ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်သို့ နန်းပြန်တင်ရန်စီစဉ်သည်။ သတ္တမနှစ်မြောက်တွင် လေဝိအမျိုးသားများကို စုစည်း၍ နဿလိဘုရင်မအား နန်းချရန်တိုင်ပင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ယုဒပြည်အဝှမ်းတွင်ပျံနှံ့သက်ဝင်သောကြောင့် ပြည်သူများသည် ယေရှဗအား ဒါဝိဒ်ပလ္လင်ဆက်ခံစေရန် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ အငယ်၆တွင် ပါရှိသည့် အဘယ်သူမှဗိမာန်တော်ထဲသို့ မဝင်စေနှင့် ဆိုလိုသည်မှာဗိမာန်တော်လုံခြုံရေးစောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သည်။ လေဝိအမျိုးသားများနှင့် အမှုတော်စောင်များကို ဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။ လုံခြုံမှုရှိစေရန် ဥပုသ်နေ့ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ကြသည်။

၂၃:၁၁ လူသစ်များ ဝင်ရာက်လာသော်လည်း လူဟောင်းများနှင့်ပလဲနံပသင့်သောကြောင့် ဒီရေအလား အင်အားတိုးများလာသည်။ ပုရောဟိတ်ယောယဒ၏ လူများသည် ဗိမာန်တော်တွင် စုစည်းကြ၍ ဒါဝိဒ်မင်း၏လက်နက်များကို စွဲကိုင်ကြသည်။ ဟာကွက်မရှိအောင် ဘက်စုံဒေါင့်စုံ စီစဉ်ပြီးကြသောအခါ အသက်()နှစ်အရွယ်ရှိသော ယောရှအား ဗိမာန်တော်သို့ပင့်ဆောင်လာကြပြီးသရဖူအပ်နှင်းကြသည်။ မောရှေ၏ ပညတ်ဥပဒေ ထုံးနည်းနာအတိုင်း စီစဉ်ရေးသားခဲ့သော ပညတ်ကျမ်း(တရား၁၇:၁၈-၂၀) ကိုတင်ပေး၍ ဘိသိက်ပေးကြသည်။ ထိုပညတ်ကျမ်းသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာထဲမှ မူရင်းကျမ်းဖြစ်သည်ဟု အချို့က ထင်ယူကြသည် (ထွ ၂၅:၂၁၊၆ရာ ၅:၁၀)။

၂၃:၁၂၁၅ ဗိမာန်တော်တွင် ဆူညံပူညံအသံ ဗလံကြား၍ အာသလိဘုရင်မ လာရောက်၍ ကြည့်ရှုသောအခါ သေပြီဟုထင်ခဲ့သောသူငယ်သည် ဘုရင်သရဖူဆောင်းနေကြောင်း တွေ့သည်။ သို့သော် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ထိုရင်ခွင်ပိုက် သူငယ်ဘက်တွင် ရပ်ကြသောအခါ ဘာများတတ်နိုင်ဦးမည်နည်း။ မနာခံစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ယောရှအား နန်းတင်ကြပြီးသောအခါ ယောယဒသည် အာသလိနန်းကျဘုရင်မအား ဖမ်းဆီးကွပ်မျက်သည်။ သို့သော် ဗိမာန်တော်အတွင်းတွင် မဖြစ်စေရ။ မြို့ပြင်သို့ ဆွဲထုတ်၍ မြင်းတံခါးတွင် သတ်ဖြတ်ခိုင်းသည်။ထိုသို့ဖြင့် ယုဒအမျိုးတွင် မိန်းမဆိုးအုပ်စိုးခြင်း ဇာတ်သိမ်းသွားသည်။

၂၃:၁၆၁၉  အာသလိဘုရင်မ ရန်ငြိမ်းသွားသောအခါ ယောယဒနှင့် ပြည်သူများသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာဉ်ပြုကြသည်။ ဗာလဘုရားဗိမာန်တော် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဗာလယဇ်ပုရောဟိတ် မဿန်ကို ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။ ယောယဒသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့် ဗိမာန်တော်အမှုတွင် စည်းကမ်းကြီးသူဖြစ်သည်။ မောရှေပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ယဇ်ပူဇော်ရသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းချီးမွမ်းသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရသည်။ လေဝိအမျိုးသားများနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ကျရာတာဝန် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြသည်။  သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို အထူးဂရုစိုက်ကြသည်။ ဗိမာန်တော်ထဲသို့ မဝင်သင့်သောသူများ မဝင်ရအောင် တံခါးစောင့်များက စစ်ဆေးကြပ်မတ်သည်။ ယောယဒသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်အား အသစ်တဖန် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။

 ၂၃:၂၀– ၂၁ ယောရှမင်းအား ဘုရင့်စံနန်းသို့ပင့်ဆောင်လာကြသည်။ ပြည်သူပြည်သားများကလည်း ဒါဝိဒ်မင်းတည်ထားသော ယုဒနိုင်ငံတော် ရာဇပလ္လင်ထိန်ထိန်လင်းစေမည့် ဘုရင်အဖြစ် မျှော်လင့်ကြသည်။ ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။