ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂

ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း
(၃ရာ၊ ၅:၁-၁၈)
1ရှောလမုန်သည် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အဖို့ အိမ်ကိုလည်းကောင်း၊ နန်းတော်ကိုလည်းကောင်း တည်ဆောက်ခြင်းငှာ အကြံရှိ၍၊ 2ထမ်းရွက်သောသူ ခုနစ်သောင်း၊ တောင်ရိုးပေါ်မှာ သစ်ခုတ်သောသူ ရှစ်သောင်း၊ ကြည့်ရှုစီရင်ရသောသူ သုံးထောင်ခြောက်ရာတို့ကို ခွဲခန့်ပြီးမှ၊ 3တုရုမင်းကြီးဟိရံထံသို့ စေလွှတ်၍၊ မင်းကြီးသည် ငါ့အဘဒါဝိဒ်၏ နန်းတော်ဆောက်စရာဖို့ အာရဇ်သစ်သားကို ပေးလိုက်သည်နည်းတူ ငါ၌တစ်ဖန် ကျေးဇူးပြုပါလော့။ 4ဣသရေလအမျိုးသည် အစဉ်ကျင့်ရသော တရားအတိုင်း ဘုရားရှေ့မှာ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ရှေ့တော်မုန့်ကို အစဉ်တင်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ညဉ့်ဦး၊ နံနက်၊ ဥပုသ်နေ့၊ လဆန်းနေ့၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ဓမ္မပွဲနေ့တို့၌ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ငါ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အဖို့ အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်၍ ပူဇော်ရမည်။ 5ငါတည်ဆောက်ရသော အိမ်တော်သည် ကြီးရမည်။ ငါတို့ဘုရားသခင်သည် ဘုရားတကာတို့ထက် ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ 6ကောင်းကင်နှင့် ကောင်းကင်တကာတို့၏ အထွတ်အမြင့်ဆုံးသော ကောင်းကင်သည် ကိုယ်တော်ကို မဆံ့မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍၊ ကျိန်းဝပ်တော်မူရာအိမ်ကို အဘယ်သူ တည်ဆောက်နိုင်မည်နည်း။ ရှေ့တော်၌ယဇ်ကို မီးရှို့ရာအိမ်မှတစ်ပါး အခြားသောအိမ်တော်ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှာ ငါသည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်သနည်း။ 7ယခုမှာ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ သံ၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပြာသောအထည်ကို လုပ်တတ်သောအတတ်၊ ငါ့အဘဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်၍ ယေရုရှလင်မြို့၊ ယုဒပြည်၌ ငါ့ထံမှာရှိသော ဆရာသမားတို့နှင့် ဝိုင်း၍ ထုလုပ်တတ်သော အတတ်နှင့်ပြည့်စုံသော သူတစ်ယောက်ကို ငါ့ထံသို့စေလွှတ်ပါ။ 8အာရဇ်သစ်သား၊ ထင်းရှူးသစ်သား၊ အာလဂုံသစ်သားများကို လေဗနုန်တောင်မှာ ခုတ်၍ပေးလိုက်ပါ။ မင်းကြီး၏ ကျွန်တို့သည် လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာ သစ်ခုတ်တတ်သည်ကို ငါသိ၏။ 9သစ်သားအများကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ၊ ငါ့ကျွန်တို့သည် မင်းကြီးကျွန်တို့နှင့် ဝိုင်း၍ လုပ်ကိုင်ကြလိမ့်မည်။ ငါတည်ဆောက်ရသော အိမ်တော်သည် အလွန်ကြီး၍ အံ့ဩဖွယ်သောအိမ်ဖြစ်ရမည်။ 10သစ်ခုတ်သော မင်းကြီးကျွန်တို့အား ဂျုံဆန် ကောရနှစ်သောင်း၊ မုယောဆန် နှစ်သောင်း၊ စပျစ်ရည် ဗတ်နှစ်သောင်း၊ ဆီ နှစ်သောင်းကို ငါပေးမည်ဟု မှာလိုက်လေ၏။
11တုရုမင်းကြီးဟိရံသည် စာရေး၍ ရှောလမုန်ထံသို့ ပြန်ပေးလိုက်သည်ကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိလူမျိုးကို ချစ်တော်မူသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကို သူတို့ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်တော်မူပြီ။ 12ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ဗိမာန်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ နန်းတော်ကိုလည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်အောင် ဉာဏ်ကောင်း၍ ပညာသတိနှင့် ပြည့်စုံသောသားကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးအားပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ 13ယခုမှာဉာဏ်ကောင်း၍ လိမ္မာသောသူ ဟိရံအဘိကို ငါစေလွှတ်ပါ၏။ 14သူ့အမိကား ဒန်အမျိုးသမီး၊ အဘကား တုရုအမျိုးသား ဖြစ်၏။ သူသည် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ သံ၊ ကျောက်၊ သစ်သား၊ မောင်းသောအထည်၊ ပြာသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောကို လုပ်တတ်သောအတတ်၊ အမျိုးမျိုးထုလုပ်တတ်သော အတတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ကိုယ်တော်၏ဆရာသမား၊ ခမည်းတော်အရှင်ဒါဝိဒ်၏ ဆရာသမားတို့နှင့် ဝိုင်းလျက်၊ လိုသမျှကို ဉာဏ်ရှာ၍ လုပ်တတ်သောသူ ဖြစ်၏။ 15သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်အမိန့်ရှိသည်အတိုင်း၊ ဂျုံဆန်၊ မုယောဆန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီကို ကိုယ်တော်ကျွန်တို့အား ပေးပါတော့။ 16ငါတို့သည် ကိုယ်တော်လိုချင်သမျှသော သစ်သားကို၊ လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာ ခုတ်ပြီးလျှင် ဖောင်လုပ်၍ ပင်လယ်လမ်းဖြင့်၊ ယုပ္ပေမြို့သို့ ဆောင်ခဲ့ပါမည်။ ကိုယ်တော်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သယ်ပို့ရမည်ဟု ပြန်ပြော၏။
ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်မှုအစပြုခြင်း
(၃ရာ၊ ၆:၁-၃၈)
17ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံ၌နေသော တစ်ပါးအမျိုးသား အပေါင်းတို့ကို စာရင်းယူပြီးသည်နောက်၊ တစ်ဖန် ရှောလမုန်သည် စာရင်းယူပြန်၍၊ တစ်သိန်းငါးသောင်း သုံးထောင်ခြောက်ရာတို့ကို တွေ့၏။ 18ထမ်းသောသူ ခုနစ်သောင်း၊ တောင်ပေါ်မှာ သစ်ခုတ်သောသူ ရှစ်သောင်း၊ အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်သောသူ သုံးထောင်ခြောက်ရာတို့ကို ခွဲထားတော်မူ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၂ (အနက်ဖွင့်)

()ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် အနုမောဒနာပြုခြင်း(အခန်း )

:  ရှောလမုန်ဘုရင်သည် ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ တတ်ကျွမ်းပညာရှင်များ ဆန်ခါ တင်ရွေးချယ်ထားသည်။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲဖို့ လူခုနှစ်ထောင်၊ ကျောက်တုံး ကျောက် ပြား လှီးဖြတ်ပုံသွင်းဖို့ ရှစ်ထောင်၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဖို့ သုံးထောင်ခြောက်ရာ ခန့်အပ်သည်။

:၁ဝ ဖခင်ဒါဝိဒ်မင်းအား အာရဇ်သစ်သားများ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သော တုရုဘုရင် ဟိရံမင်းထံမှလည်း အကူအညီထပ်တောင်းသည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးနောက် ရှောလမုန်ဘုရင်သည် လက်မှုအတတ် ပညာရှင်များ ကိုလည်း သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ သစ်သားထည် ကျွမ်းကျင်သော ပန်းပု၊ ပန်းပွတ် ပညာရှင်များကိုလည်း ခေါ်ပင့်သည်။ ဟိရံမင်းထံမှ အကူအညီတောင်းခံသော ထိုလက်မှုပညာရှင်ဆရာကြီးများကို ထိုက်တန်စွာ ဉာဏ်ပူဇော်ခ ချီးမြှင့်သည်။ ထိုပညာရှင်များ အရေအတွက်ပမာဏသည်  ကွာခြားချက်ရှိနိုင်သည်။

ကိန်းဂဏန်းကွဲပြားချက်

ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင်နှင့်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်ရှိ အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်းများသည် ဤရာဇဝင်ချုပ်ကျမ်းစာနှင့်ကွဲလွဲမှုရှိနေသည်။  ထိုကွဲလွဲချက်များကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအား  နားလည်မှုမလွဲစေလိုပါ။ ထိုကိန်းဂဏန်း ပမာဏကွာခြားချက်ကို အလေးထား၍ သမ္မာကျမ်းစာအား ယုံကြည်မှုမလျော့ပါးစေလို။  ထို့ကဲ့သို့လည်းမဖြစ်တန်ရာ။  အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြချင်ပါသည်။ အကယ်၍ ရှင်းပြချက်အား ဘဝင်မကျလျှင်လည်း ထိုကိန်းဂဏန်းကွာဟမှုအား ချုပ်နှောင်မှုမရှိဘဲ၊ အတွေး ပြင်ပ သို့ထုတ်ပစ်စေလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိန်းဂဏန်းကွာဟမှုက သမ္မာကျမ်းစာဝိညာဉ်တော် မှုတ်သွင်းမှုအား မထိပါးစေနိုင်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာမူရင်းသည် ဘုရားသခင်က တန်ခိုးမှုတ်သွင်း ထားသောကြောင့် အမှားအယွင်း၊ မရှိနိုင်။  ထောက်ကွက်၊ ချို့ယွင်းချက်မရှိနိုင်ပါ။

ပြဿနာ၏အဖြေကို အောက်ခြေမှတ်စုတွင် ရှင်းပြထားပါသည်။ တချို့စာလုံးများသည် သီးခြားဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ  အသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်၍  အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင် လူတိုင်းနားလည်အောင်  ရှင်းပြရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။  ထို့ကြောင့် လိုရင်းတိုရှင်း ဖြင့် ရှင်းပြထားပါသည်။

ကိန်းဂဏန်းတခုနှင့်တခု မတူညီခြင်းသည် အများအားဖြင့် ထပ်ဆင့်ကူး ယူရာတွင် မှားယွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာကြာသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးသော ယနေခေတ်ကာလ တွင်ပင်လျှင် စာစီ၊ စာကူးရာတွင် အမှားအယွင်းရှိပါသည်။

မူရင်းကျမ်းစာရေးသား သူများအား အမှားအယွင်း မရှိအောင် ဘုရားသခင်က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ သည်မှန်လျှင် တဆင့်ကူးယူသူများ ကိုလည်း အမှားအယွင်း မရှိအောင်ဘုရားသခင်က အဘယ်ကြောင့် မကွပ်ကဲသနည်းဟု မေးကောင်းမေးနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်ဟု အဖြေပေးရပါမည်။ ဘုရားသခင်သည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။ အကုန်လုံးကို သိမြင်ပါသည်။ သို့သော် စာကူးယူသူများ မမှားယွင်းစေသည့်နည်းလမ်းကို မရွေးချယ်ပါ။ အရေးကြီး နားလည်ရသည်မှာ သမ္မာကျမ်းစာတွင် မှားယွင်းသော စကားလုံးများသည် ကိန်းဂဏန်းနှင့် အမည်နာမစာလုံးပေါင်း မှားခြင်း များသာဖြစ်၍ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အာဘော်ကို မထိခိုက်ပါ။ သခင်ယေရူခရစ်တော် ကိုယ်တိုင် လူ့လောကမှာရှိနေစဉ် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းချက်များ ကို မကြာခဏ ကိုးကားလေ့ရှိကြောင့် တွေ့ရပါသည်။ ထိုအချက်ကပင် ခိုင်လုံသက်သေဟု ဆိုချင်ပါသည်။ မူရင်းကျမ်းကို ကိုးကားသည်ဟု မဆိုပါ။ ယနေ့ဖတ်ရှုနေ ကြသော နှုတ်ကပတ်တော်ဟု သုံးနှုန်းပါသည်။ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ကျမ်းစာမှာ ပါသမျှသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဟု ယုံကြည်လက်ခံ ရပါသည်။

:၁၁၁၆ ဟိရံမင်းကလည်း ရှောလမုန်မင်းထံ လက်မှုပညာရှင်များ စေလွှတ်ပေးမည့် အကြောင်း စာတုန့်ပြန်ရေးပါသည်။လက်မှုပညာ ရှင်ဆရာကြီး ဟိရံအဘိကို တပါးတည်း စေလွှတ်ပေး လိုက်သည်။  လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှသစ်သားများ ကို ဖောင်ဖွဲ့စေလွှတ်ပေးမည့်အကြောင်း နှင့် ဂျုံဆန်၊ မုယောဆန်၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီတို့ကို အဖိုးအဖြစ် ပြန်ပေး ရမည်ဟုဆိုသည်။ လေဗနုန်တောင်မှ မြေထဲပင်လယ်ရေလမ်း ခရီးဖြင့် ပို့ဆောင်၍ ယုပ္ပဆိပ်ကမ်း မှ ယေရုရှလင်သို့ ကုန်းကြောင့်ဖြင့် သယ်ဆောင်ရသည်။

:၁၇၁၈ထိုကာလတွင် တိုင်းတပါး ခါနန်ပြည်သား တစ်သိန်းငါးသောင်းသုံးထောင် အလုပ်သမားများအဖြစ် စေခိုင်းသည်။ 

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။