ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၆

ဗဟင်္ာဒဒ်နှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်း
(၃ရာ၊ ၁၅:၁၆-၂၄)
1အာသမင်း နန်းစံသုံးဆယ်ခြောက်နှစ်တွင်၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဗာရှာသည် ယုဒပြည်သို့စစ်ချီ၍၊ ယုဒရှင်ဘုရင် အာသထံသို့ အဘယ်သူမျှ မထွက်မဝင်စေခြင်းငှာ၊ ရာမမြို့ကိုတည်၏။ 2ထိုအခါ ဗိမာန်တော်ဘဏ္ဍာနှင့် နန်းတော်ဘဏ္ဍာတည်းဟူသော ရွှေငွေရှိသမျှကို၊ အာသသည်ထုတ်၍၊ ဒမာသက်မြို့၌နေသော ရှုရိရှင်ဘုရင်ဗဟင်္ာဒဒ်ထံသို့ ပေးလိုက်၍၊ 3ငါသည်သင်နှင့်လည်းကောင်း၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် သင့်ခမည်းတော်နှင့်လည်းကောင်း၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ ရွှေငွေကို ငါပေးလိုက်၏။ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်ဗာရှာသည် ငါ့ထံမှထွက်သွားစေခြင်းငှာ၊ သူနှင့်ဖွဲ့သော မိတ်သဟာယကိုဖျက်၍ လာပါဟု မှာလိုက်လေ၏။ 4အာသမင်းကြီး၏စကားကို ဗဟင်္ာဒဒ်သည် နားထောင်၍၊ ဣသရေလမြို့ရွာတို့ကို စစ်ချီစေခြင်းငှာ၊ မိမိဗိုလ်များကို စေလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဣယုန်မြို့၊ ဒန်မြို့၊ အာဗေလမိမ်မြို့မှစ၍၊ နဿလိပြည်၌ရှိသမျှသော ဘဏ္ဍာမြို့တို့ကို လုပ်ကြံကြ၏။
5ထိုသတင်းကို ဗာရှာသည်ကြားသောအခါ၊ ရာမမြို့ကို လက်စမသတ်ဘဲ အလုပ်ကိုဖြတ်၍ နေ၏။ 6ထိုအခါ အာသမင်းကြီးသည် ယုဒလူအပေါင်းကိုခေါ်သဖြင့်၊ ရာမမြို့၌ ဗာရှာမင်းသွင်းသောကျောက်နှင့် သစ်သားကိုယူသွား၍၊ ဂေဘမြို့နှင့် မိဇပါမြို့ကို တည်၏။
ပရောဖက်ဟာနန်
7ထိုအခါ ပရောဖက်ဟာနန်သည် ယုဒရှင်ဘုရင် အာသထံသို့လာ၍၊ မင်းကြီးသည် မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို မခိုလှုံ၊ ရှုရိရှင်ဘုရင်ကို ခိုလှုံသောကြောင့်၊ ရှုရိရှင်ဘုရင်၏ ဗိုလ်ခြေတို့သည် မင်းကြီးလက်မှ လွတ်သွားကြပြီ။ 8ကုရှလူနှင့်လိဗုလူတို့သည် ရထားများ၊ မြင်းစီးသူရဲများနှင့်တကွ၊ အားကြီးသောအလုံးအရင်းဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ သို့သော်လည်း မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရားကို ခိုလှုံသောကြောင့်၊ ထိုအလုံးအရင်းကို မင်းကြီးလက်သို့ အပ်နှံတော်မူပြီ။ 9ထာဝရဘုရားသည် စုံလင်သော စေတနာစိတ်ရှိသောသူတို့ဘက်၌၊ ခိုင်ခံ့စွာနေခြင်းငှာ၊ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကို အနှံ့အပြားကြည့်ရှုလျက် ရှိတော်မူ၏။ ဤအမှု၌ မင်းကြီးသည် မိုက်စွာပြုပြီ။ ယခုမှစ၍ စစ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟု ဆို၏။ 10ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်၊ အာသသည် ပရောဖက်ကို အမျက်ထွက်၍ ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထား၏။ ထိုကာလ၌ ပြည်သူပြည်သားအချို့တို့ကိုလည်း ညှဉ်းဆဲ၏။
အာသမင်းနန်းသက်ကုန်ဆုံးခြင်း
11အာသမင်းပြုမူသော အမှုအရာအစအဆုံးတို့သည်၊ ဣသရေလရာဇဝင်နှင့် ယုဒရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။ 12နန်းစံသုံးဆယ်ကိုးနှစ်တွင်၊ ခြေတော်၌ အနာရောဂါစွဲ၍ ပြင်းစွာခံရသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားကို မဆည်းကပ်၊ ဆေးသမားတို့ကိုသာ ဆည်းကပ်လေ၏။ 13အာသသည် ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍၊ နန်းစံလေးဆယ်တစ်နှစ်တွင် အနိစ္စရောက်သဖြင့်၊ 14ဒါဝိဒ်မြို့မှာ မိမိအဖို့ မိမိလုပ်နှင့်သော သင်္ချိုင်း၌၊ ပြည်သားတို့သည် သင်္ဂြိုဟ်သောအခါ၊ မွှေးကြိုင်သော နံ့သာမျိုးတို့ကို၊ ဆေးသမားအတတ်ဖြင့်ဖော်၍၊ တလား၌ အပြည့်ထည့်ပြီးလျှင်၊ အလောင်းတော်ကို တင်ထားကြ၏။ အလွန်ကြီးသော မီးရှို့ပွဲကိုလည်း ခံကြ၏။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၆ (အနက်ဖွင့်)

၁၆: အာသမင်းအရွယ်ထောက်ချိန်၁၇တွင် ဣသရေလ ဘုရင်ဗာရှာသည် ယေရုရှလင်မြို့မှ မလှမ်းမကမ်းရှိ ရာမသို့ ချီတက်လာပြီ။ စစ်ရေး အင်အားလာစမ်းသည်။ ရာမမြို့အား ပိတ်ဆို့ ဝိုင်းရံ ထားသည်။

 ၁၆: အာသမင်းသည် အဲသရောပိ စစ်သည်များအား အနိုင်ပေးခဲ့သော ဘုရားသခင်ကို အားမကိုးတော့ဘဲ ဖောက်ပြန်လာသည်။ ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ရှိ ဘဏ္ဏာတော်များကို ဖောက်ထုတ်၍ ရှုရိဘုရင် ဗင်္ဟာဒဒ် အား စစ်ပြေငြိမ်းလာဘ်အဖြစ်ပေးလိုက်သည်။ ဗင်္ဟာဒဒ်မင်းသည် အာသမင်းအား တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရှိ ဗာရှာမင်းကို တိုက်ခိုက်ကာ ရာမမြို့မှ ဆုတ်ခွာခိုင်းသည်။ အာသမင်းသည် သွေးမြေခ ခြင်းမရှိဘဲ စစ်ပြေငြိမ်းသွားသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် မညီ။

 ၁၆:၁ဝ အာသမင်း၏ လုပ်ဆောင်ပုံသည် ဘုရားသခင်အမြင်တွင် မျက်မွှေးတော်စူးသည်။ ထို့ကြောင့် ပရောဖက်အာနနိအား အာသမင်းထံ သို့ စေလွှတ်၍ အာသမင်း၏မိုက်မဲပုံ ကိုပြောင်ပြောင် တင်းတင်း အပုပ်ချစေသည်။ ဘုရားသခင်က အဲသရောပိစစ်ဘေးဒဏ်မှ ကယ်နှုတ်ခဲ့ပုံ ကို မမှတ်မိဘူးလားဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့၏ လုပ်ဆောင်ပုံများကို အစဉ်ရှုမှတ်နေပါသည်။ အာသသည် တရားသံဝေဂရခြင်း မရှိသည့်အပြင် အနာပေါ် ဒုတ်ကျသောကြောင့် ပရောဖက်အာနနိအား စိတ်ဆိုးပြီး ထောင်ချလိုက် သည်။ တိုင်းပြည်တွင်လည်း စစ်ရေး မငြိမ်မသက် လှုပ်ခတ်နေသည်။

 ၁၆:၁၁၁၄ အာသမင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို အလေးမမူ သောကြောင့် ခြေထောက်တွင် အနာဆိုးစွဲ ကပ်သည်။ သို့သော် လည်း နောင်တရခြင်း မရှိ။ ဘုရားသခင်ထံ မျက်နှာ လှည့်ဖို့ ငြင်းဆန်နေဆဲ။ ဘုရားကို အားမကိုးဘဲ ဗိန္ဒောဆရာ ထပ်မံ အားကိုးသဖြင့် ဖြတ်လမ်းနည်းဖြင့် သေရွာ သို့ ရောက်ရှိသည်။ အချို့က ထိုဗိန္ဒောဆရာ ဆိုသည်မှာ ပျောက်စေဆရာ သို့မဟုတ် ရေမန်းဆရာ ဖြစ်မည်ဟု ဆိုကြသည်။

သေခါနီးတွင် ဖောက်ပြန်သော်လည်း အာသမင်းသည်ယုဒဘုရင်များတွင် မင်းကောင်း မင်းမြတ် စာရင်းဝင် သည် (၁၅:၁၇)။ အာသမင်း ကွယ်လွန်သောကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားများ ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းကြသည်။ အမွှေး တိုင် မြောက် မြားစွာဖြင့် မီးရှို့ကြခြင်းသည် အလောင်း အားမီးရှို့ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း မဟုတ်( ငယ် ၁၄)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။