ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၅

အာသမင်း၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
(၃ရာ၊ ၁၅:၁၃-၁၅)
1ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ဩဒက်သား အာဇရိအပေါ်သို့ သက်ရောက်၍၊ 2အာဇရိသည် အာသမင်းကို ကြိုဆိုခြင်းငှာ သွားလျက်၊ အိုအာသမင်း၊ အိုယုဒအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန် အမျိုးသားအပေါင်းတို့၊ ငါ့စကားကို နားထောင်ကြလော့။ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားဘက်၌နေလျှင်၊ နေစဉ်ကာလ၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူမည်။ ထာဝရဘုရားကိုရှာလျှင် အတွေ့ခံတော်မူမည်။ စွန့်လျှင်သင်တို့ကို စွန့်တော်မူမည်။ 3ကြာမြင့်သောကာလပတ်လုံး၊ ဣသရေလအမျိုး၌ မှန်သောဘုရား မရှိ။ ဩဝါဒပေးတတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် မရှိ။ တရားလည်းမရှိဘဲ နေ၍၊ 4ဘေးရောက်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ပြန်လာ၍၊ ရှာကြသောအခါ အတွေ့ခံတော်မူ၏။ 5ရှေးကာလ၌ ထွက်သောသူ၊ ဝင်သောသူသည် ချမ်းသာမရ။ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်သား အပေါင်းတို့သည် အလွန်ဆင်းရဲခြင်းကို ခံရကြ၏။ 6တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ၊ တစ်မြို့နှင့်တစ်မြို့ထကြ၍၊ ဘေးအမျိုးမျိုးအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင် ဆုံးမတော်မူ၏။ 7သင်တို့မူကား အားယူကြလော့။ လက်အား မလျော့စေနှင့်။ သင်တို့ကျင့်သည်အတိုင်း အကျိုးကိုခံရကြမည်ဟု မြွက်ဆို၏။
8ထိုစကားနှင့် ပရောဖက်ဩဒက်၏ အနာဂတ္တိစကားကို အာသမင်းသည် ကြားသောအခါ၊ ရဲရင့်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ ယုဒပြည်နှင့် ဗင်္ယာမိန်ပြည် အရပ်ရပ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာ တိုက်ယူသော မြို့တို့၌လည်းကောင်း၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော အရာရှိသမျှတို့ကို ပယ်ရှား၍၊ ဗိမာန်တော်ဦးရှေ့တွင်ရှိသော ထာဝရဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်ကို ပြုပြင်လေ၏။ 9ယုဒအမျိုးနှင့် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား အပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဧဖရိမ်ခရိုင်၊ မနာရှေခရိုင်၊ ရှိမောင်ခရိုင်ထဲကထွက်သော တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကိုလည်းကောင်း စုဝေးစေ၏။ အာသမင်း၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူကြောင်းကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားအများတို့သည် သိမြင်လျှင်၊ ထိုမင်းဘက်သို့ ဝင်စားကြ၏။ 10အာသမင်း နန်းစံဆယ်ငါးနှစ်၊ တတိယလတွင် ယေရုရှလင်မြို့၌ စုဝေး၍၊ 11ဆောင်ခဲ့သော လက်ရဥစ္စာထဲက နွားခုနစ်ရာ၊ သိုးခုနစ်ထောင်တို့ကို ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်ကြ၏။ 12ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ရှာပါမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 13ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို မရှာသောသူ၊ ယောက်ျားမိန်းမ အကြီးအငယ်မည်သည်ကား၊ အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 14ကြွေးကြော်သံ၊ တံပိုးနှဲခရာမှုတ်သံနှင့်တကွ၊ ကြီးသောအသံဗလံပြုလျက်၊ ထာဝရဘုရားအား ကျိန်ဆို၍ ဝန်ခံခြင်းပဋိညာဉ် ဖွဲ့ကြ၏။ 15ယုဒလူအပေါင်းသည် ထိုသို့ကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုသောအခါ ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကျိန်ဆို၍၊ အလိုဆန္ဒအားကြီးသည်နှင့်၊ ထာဝရဘုရားကို ရှာသောကြောင့် အတွေ့ခံတော်မူ၏။ အရပ်ရပ်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။
16အာသမင်းကြီး၏ အဖွားတော်မာခါသည်၊ အာရှရပင်အောက်မှာ ရုပ်တုကိုလုပ်သောကြောင့်၊ မိဖုရားအရာကိုနုတ်၍၊ ရုပ်တုကို ဖျက်ဆီးကျော်နင်းပြီးလျှင်၊ ကေဒြုန်ချောင်းနားမှာ မီးရှို့တော်မူ၏။ 17မြင့်သောအရပ်တို့ကို ဣသရေလပြည်၌ မပယ်ရှားသော်လည်း၊ လက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံး အာသစိတ်နှလုံးသည် စုံလင်ခြင်းရှိ၏။ 18ခမည်းတော်လှူသော ဥစ္စာ၊ ကိုယ်တိုင်လှူသော ဥစ္စာ၊ ရွှေ၊ ငွေတန်ဆာများကို ဗိမာန်တော်ထဲသို့ သွင်းထားတော်မူ၏။ 19နောက်တစ်ဖန် နန်းစံ သုံးဆယ်ငါးနှစ်တိုင်အောင် စစ်တိုက်ခြင်းမရှိ။

ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် - ၁၅ (အနက်ဖွင့်)

၁၅: အာသမင်းနှင့် စစ်သည်တော်များသည် စစ်နိုင်ကြောင့် ဂုဏ်ယူစွာ ယေရုရှလင် သို့ ကြော့ကြော့မော့မော့ ပြန်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်က ပရောဖက်အာဇရိအား စေလွှတ်၍ အာသမင်းအား တရားဟောခိုင်းသည်။ ယခုကဲ့သို့ စစ်ပွဲနိုင်ခြင်းသည် ယုဒလူများ၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်ပေးသော ခွန်အားဖြင့် အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာသောဣသရေလ လူများသည် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြင့် ခွေးပြေး ဝက်ပြေးအသက်လုပြေးကြ ရသည်။ ယုဒလူတို့သည်လည်းဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့လျှင် ဣသရေလများ၏ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကြုံရမည်။ ထာဝရဘုရားသခင်ကို အားကိုးယုံကြည်လျှင် ရွှေလင်းယုန် ငှက်ကဲ့သို့ ၏အမြဲတမ်း အားပြည့်နေမည်။

၁၅: အာသမင်းသည် ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်ကို အမြဲတမ်းရှာဖွေ တောင်းတသူဖြစ်သည်။ ပရောဖက်အာဇရိကလည်း အားလျှော့ခြင်း မရှိ၊ ပုံမှန်အတိုင်း ကြိုးစားဖို့ အားပေးသည်။

၁၅:၁၅ အငယ် (၈)တွင် ပါရှိသည့် “ပရောဖက်ဩဒက်သည်ဩဒက်၏သား အာဇရိဖြစ်လိမ့်မည် (NKJV Marg ကိုကြည့်)။ အာသမင်းသည် ပရောဖက်အာဇရိ၏ ပရောဖက်စကားများကို တသွေမတိမ်းနှလုံးသွင်းယူသည်။ နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ကာ ရုပ်တုဘုရားတုများကို အကုန်ဖျက်သိမ်းစေသည်(၁၄:၃)။ ယုဒပြည်တွင်သာမက တိုက်ပွဲတွင် သိမ်းပိုက်ရရှိသော ဧဖရိမ်မြေပေါ်တွင်လည်း သန့်စင်စေသည်။ ထာဝရဘုရားကို မရှာသူအား အသတ်ခံရမည့်အကြောင်း ရွာရိုးကိုးပေါက် ကျေညာမောင်းခတ်စေသည်။ ယုဒပြည်သူပြည် သားတိုင်း  ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ စေသည် (ငယ်၁၃)။

 ၁၅:၁၆၁၉ ဘွားတော်မာခါ ကိုးကွယ် သော အာရှရပင်အောက်ရှိ ရုပ်တုဘုရားကိုလည်း ချမ်းသာမပေး။ ဖျက်ဆီးမီးရှို့ ပစ်သည် (ငယ် ၁၇ ကို ၁၄:၃-၈ မှတ်စုနှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ ဘိုးဘေးများ လှူထားသော ကုသိုလ်မင်္ဂလာများကို ဗိမာန်တော် သို့ သွင်းစေသည်။ ထိုသို့ အာသမင်းနှင့် အာခရိပရောဟိတ်သည် စိတ်တူကိုယ်တူ ဘုရားရှင် ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့် နိုင်ငံတော် သည်လည်းအေးချမ်းသာယာ ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိ သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။