ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၉

ရှောလုကိုဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်း
1ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား အာဖိ၊ ဗေခေါရတ်၊ ဇေရော်၊ အဗျေလမှ ဆင်းသက်၍ ကိရှအမည်ရှိသော ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတစ်ယောက် ရှိ၏။ သူသည်အလွန် ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်၏။ 2ထိုသူ၌ ရှောလုအမည်ရှိသောသားတစ်ယောက်ရှိ၏။ ထိုသားသည် အဆင်းလှ၍ ထူးဆန်းသော သူဖြစ်၏။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ထိုသူထက်သာ၍ အဆင်းလှသောသူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ သူသည် အခြားသောသူထက် ပခုံးအထက်မှာ အရပ်သာ၍မြင့်၏။ 3ရှောလုအဘ ကိရှ၏မြည်းတို့သည် ပျောက်သောကြောင့်၊ ကိရှက၊ သင်သည် ငယ်သားတစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ မြည်းတို့ကို ရှာအံ့သောငှာ ထသွားလော့ဟု မိမိသားရှောလုအား ဆိုသည်အတိုင်း၊ 4သူတို့သည် ဧဖရိမ်တောင်အရပ်နှင့် ရှလိရှအရပ်တစ်လျှောက်လုံး၌ ရှာ၍မတွေ့လျှင်၊ တစ်ဖန် ရှာလိမ်အရပ်မှသည် ဗင်္ယာမိန်အရပ်များ တစ်လျှောက်လုံး၌ မတွေ့။ 5ဇုဖအရပ်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ရှောလုက၊ ပြန်ကြစို့။ သို့မဟုတ် အဘသည် မြည်းတို့ကြောင့် မစိုးရိမ်၊ ငါတို့ကြောင့် စိုးရိမ်လိမ့်မည်ဟု ငယ်သားကိုပြောဆိုလျှင်၊ 6ငယ်သားက၊ ဤမြို့၌ အသရေထင်ရှားသော ဘုရားသခင်၏ လူတစ်ယောက်ရှိ၏။ သူပြောသမျှသော စကားသည် ဧကန်အမှန် ပြည့်စုံတတ်၏။ သူ့ထံသို့ သွားကြစို့။ ငါတို့ သွားရသောလမ်းကို သူပြကောင်းပြလိမ့်မည်ဟု ဆို၏။ 7ရှောလုကလည်း၊ သွားလျှင် အဘယ်အရာကို လှူရမည်နည်း။ ငါတို့၌ပါသော မုန့်ကုန်ပြီ။ ဘုရားသခင်၏လူကို လှူစရာအလှူ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိ။ ငါတို့၌ တစ်စုံတစ်ခုရှိသေးသလောဟု ငယ်သားအားမေးသော်၊ 8ငယ်သားက၊ ကျွန်တော်လက်၌ ငွေတစ်မတ်ရှိပါ၏။ ငါတို့ကို လမ်းပြသည်အတွက် ဘုရားသခင်၏လူအားပေးပါမည်ဟု ရှောလုအားပြန်ပြော၏။ 9ရှေးကာလ၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မေးမြန်းခြင်းငှာသွားမည်ဟု အကြံရှိလျှင်၊ မြင်သောသူထံသို့ သွားကြစို့ဟု ဆိုတတ်ကြ၏။ ပရောဖက်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောသူကို ရှေးကာလ၌ မြင်သောသူဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြသတည်း။ 10ရှောလုကလည်း၊ ကောင်းပြီသွားကြစို့ဟု ငယ်သားအားဆိုလျက်၊ ဘုရားသခင်၏လူရှိရာမြို့သို့ သွားကြ၏။ 11မြို့ပြင်ကုန်းပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ရေခပ်လာသော မိန်းမပျိုတို့ကိုတွေ့၍၊ ဤအရပ်၌ မြင်သောသူရှိသလောဟု မေးသော်၊ 12ရှိပါ၏။ သင်တို့ရှေ့မှာ ရှိပါ၏။ အလျင်အမြန်သွားတော့။ မြင်သောသူသည် ဤမြို့သို့ ယနေ့လာပြီ။ လူများတို့သည် မြင့်သောအရပ်၌ ယနေ့ယဇ်ပွဲကို ဆောင်ကြ၏။ 13ဆရာသည် မြင့်သောအရပ်၌ ယဇ်သားကိုစားအံ့သောငှာ မတက်မီ သင်တို့သည် မြို့ထဲသို့ဝင်လျှင် ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သူမရောက်မီ လူများတို့သည် မစားတတ်ကြ။ သူသည် ယဇ်ပွဲ၌ ဘုရားဝတ်ကို ပြုတတ်၏။ ဝတ်ပြုပြီးမှ ခေါ်ဖိတ်သော သူတို့သည် စားတတ်ကြ၏။ ယခုမှာ သွားလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်ဟု ပြန်ပြောသည်နှင့်အညီ၊ 14သူတို့သည် မြို့ထဲသို့ဝင်၍ ရှမွေလသည် မြင့်သောအရပ်သို့ တက်သွားလျက် သူတို့ကို ဆီး၍ကြိုလေ၏။ 15ရှောလုမရောက်မီ မနေ့၌ ထာဝရဘုရားက၊ နက်ဖြန်နေ့၊ 16ဤအချိန်၌ ဗင်္ယာမိန်ပြည်မှ လူတစ်ယောက်ကို သင်ရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ သင်သည် ထိုသူကို ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုး၏မင်းအရာ၌ ခန့်ထား၍ ဆီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေးရမည်။ သူသည် ငါ၏လူတို့ကို ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှ ကယ်တင်ရလိမ့်မည်။ ငါသည် သူတို့အော်ဟစ်သံကိုကြား၍၊ သူတို့ကို ကြည့်ရှုသည်ဟု ရှမွေလနားအပါး၌ မိန့်တော်မူနှင့်ပြီ။ 17ရှမွေလသည် ရှောလုကို မြင်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရားက၊ ငါပြောသောသူကို ကြည့်လော့၊ ဤသူသည် ငါ၏လူတို့ကို အုပ်ချုပ်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 18ထိုအခါ ရှောလုသည် ရှမွေလရှိရာ တံခါးဝသို့ ချဉ်းကပ်လျှင်၊ မြင်သောသူ၏အိမ်ကို ပြပါလော့ဟု တောင်းပန်သော်၊ 19ရှမွေလက၊ ငါသည် မြင်သောသူဖြစ်၏။ ငါ့ရှေ့မှာ မြင့်သောအရပ်သို့ တက်သွားလော့။ ယနေ့ ငါနှင့်အတူ စားရမည်။ နက်ဖြန်နေ့ ငါလွှတ်လိုက်မည်။ သင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာ ရှိသမျှကိုလည်း ငါဖော်ပြမည်။ 20တမြန်နေ့ကပျောက်သော သင်၏မြည်းတို့ကို မအောက်မေ့နှင့် တွေ့လျက်ရှိပြီ။ ဣသရေလအမျိုးသည် အဘယ်သူကို အလိုရှိသနည်း။ သင်နှင့် သင်၏အဆွေအမျိုးအပေါင်းကို အလိုရှိသည်မဟုတ်လောဟု ရှောလုအားပြောဆို၏။ 21ရှောလုကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဣသရေလအမျိုးတို့တွင် အငယ်ဆုံးသောအမျိုး၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားဖြစ်ပါသည် မဟုတ်လော။ အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးသည် ဗင်္ယာမိန်အဆွေအမျိုးအပေါင်းတို့တွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်အားအဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြောပါသနည်းဟု လျှောက်လေ၏။ 22ထိုအခါ ရှမွေလသည် ရှောလုနှင့် သူ၏ငယ်သားကိုခေါ်၍ အိမ်ခန်းထဲသို့ သွင်းပြီးလျှင်၊ ခေါ်ဖိတ်သောသူ သုံးဆယ်တို့တွင် အမြတ်ဆုံးသောအရပ်၌ထိုင်စေ၏။ 23ပွဲသူကြီးကိုလည်း ခေါ်ပြီးလျှင်၊ သင်၌ငါအပ်ပေး၍အခြားစီထားစေခြင်းငှာ၊ ငါမှာခဲ့သောအဖို့ကို ယူခဲ့တော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ 24ပွဲသူကြီးသည် ပခုံးနှင့် ပခုံးပေါ်မှာခင်းသောအရာကို ယူ၍ ရှောလုရှေ့မှာထားလေ၏။ ရှမွေလကလည်း၊ ချန်ထားသောအရာကို ယူ၍စားတော့။ ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့အား ပြောနှင့်သည်အတိုင်း သင့်အဖို့ ယခုတိုင်အောင် သိုထားလျက်ရှိပြီဟုဆို၍ ထိုနေ့၌ ရှောလုသည် ရှမွေလနှင့်အတူ စားသောက်လေ၏။ 25ထိုသူတို့သည် မြင့်သောအရပ်မှဆင်း၍ မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်၊ ရှမွေလနှင့်ရှောလုတို့သည် အိမ်မိုးပေါ်မှာ စကားပြောလျက် နေကြ၏။
ရှောလုအားဘိသိက်ပေးခြင်း
26နံနက်စောစောထ၍ မိုးလင်းသောအခါ၊ ရှမွေလက၊ ထလော့။ သင့်ကို ငါလွှတ်လိုက်မည်ဟု ရှောလုကို အိမ်မိုးပေါ်မှာ ခေါ်ပြီးလျှင်၊ ရှောလုသည်ထ၍ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ထွက်သွားကြ၏။ 27မြို့စွန်းသို့ ရောက်သောအခါ ရှမွေလက၊ သင်၏ငယ်သားကို ရှေ့သို့သွားစေခြင်းငှာပြောတော့ဟု ရှောလုအားဆိုသဖြင့်၊ ငယ်သားသည် ရှေ့သို့သွားလေ၏။ ရှမွေလကလည်း ရပ်နေတော့။ ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကို ငါပြန်မည်ဟုဆိုလျက်၊

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

:၁၄ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး ကိရှ၏သားရှောလုတွေ့ရသည်။ ကိရှ၏သားရှေလုနှင့်အဖော်များသည် ဖခင်၏မြည်းများကိုတောထဲ၌ လိုက်ရှာကြသည်။ ရှာမတွေ့ကြသဖြင့် ရွာနီးချုပ်စပ်ရှိ အကြားအမြင်ပေါက်ဆရာ၊ ဘုရားသခင်၏လူထံ သွားရောက်မေးမြန်းရန် တိုင်ပင်ကြသည်။ မြင်ဆရာအား ပေးရန်လည်း လက်ထဲတွင် ပိုက်ဆံတစ်မတ်သာရှိသည်။ ရွာနားရောက်သောအခါ ရေခပ်သူမ ကညာပျိုတစ်စုကို မေးမြန်းပြီး ရှမွေလအိမ်ဘက်သို့ သွားကြသည်။ ထိုနေ့ရက်သည် ဘာသာရေးပွဲနေ့ရက်ဖြစ်သဖြင့် ပွဲတော်မသွားမီ တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် အပြေးအလွှားသွားကြသည်။ ရှမွေလကလည်း ထိုသူများရောက်လာမည့်အကြောင်း အာရုံပေါ်သဖြင့် ကုန်းမြင့်ပေါ်မှ ဆီးကြိုလိုက်သည်။

:၁၅၂၁ ထို့နေ့ရက်မတိုင်မီတွင် ဣသရေလရှင်ဘုရင်ချီးမြှောက်မည့်သူအား ဘုရားသခင်က ရှမွေလသို့ ဗျာဒိတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုရှမွေလရှေ့တွင် ရှောလုရောက်ရှိလာပြီ။ သို့သော်  ရှမွေလက တည့်တိုးမပြောပါ။ ပထမဦးစွာ ထမင်းအတူတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်သည်။ မြင့်သောနေရာဆိုသည်မှာ များသောအားဖြင့် ရုပ်တုကိုးကွယ်သူများ ခေါ်ဝေါ်လေ့သုံးနှုန်းလေ့ရှိသော အထက်ပစ္စယံဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်မူ ယေဟောဝါဘုရား ရှေ့တော်ရှိ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောနေရာဟု နားလည်ရသည်။ ထို့နောက် နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် မင်္ဂလာသတင်းကြားသိကြမည့်အကြောင်း၊ ဖခင်၏ပျောက်သောမြည်းများလည်း တွေ့ရှိပြီဟု  မှတ်ဖို့ပြောပြလိုက်သည်။ ရှောလုသည် ခွန်အားဗလတောင့်တင်း၍ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချောမောပြေပြစ်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ရှိသူဖြစ်သည်။ ရှောလုက ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသည် ဣသရေလအမျိုးတွင် အငယ်ဆုံးသော ခွန်အားအသေးဆုံး လူမျိုးဖြစ်၍ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်နည်းဟု ဆိုသည်။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသည် ဆိုးညစ်မိုက်မဲသောကြောင့် လူဦးရေ ၆၀၀ လျှော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်။ (သူကြီး ၂၀)။

:၂၂၂၇ ညစာပွဲတော်တွင် ရှမွေလက ရှောလုအား အမြင့်တွင်ထိုင်စေပြီး၊ မိုးခိုသားဖြင့် ဂုဏ်ပြုသည်။ ထို့နေ့ညတစ်ညဉ့်လုံးရှမွေလက ရှောလုအား စကားရှည်ကြီးပြောသည်။ နောက်တစ်နေ့ နံနက်ခင်းတွင် ရှမွေလက ရှောလုအား လိုက်လံပို့ဆောင်စဉ် မြို့အတွင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်အား ပြောပြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။