ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၀

1ဆီဘူးကိုယူ၍ ရှောလု၏ခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလေ၏။ တစ်ဖန်သူ့ကိုနမ်းသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို အမွေတော်လူမျိုး၏ မင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ ဆီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေးတော်မူ၏။ 2ယနေ့ ငါနှင့်ကွာ၍ သွားသောအခါ၊ ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်စွန်း၊ ဇေလဇရွာ၊ ရာခေလသင်္ချိုင်းအနားမှာ လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့က၊ သင်သွား၍ ရှာသောမြည်းတို့ကို တွေ့ပြီ။ သင်၏အဘသည် မြည်းတို့ကို အမှုမထား၊ ငါ့သားအဖို့ အဘယ်သို့ ပြုရပါမည်နည်းဟုဆိုလျက် စိုးရိမ်ကြောင်းကို ပြောကြလိမ့်မည်။ 3ထိုအရပ်မှလွန်၍ တာဗော်လွင်ပြင်သို့ ရောက်လျှင်၊ ဆိတ်သငယ်သုံးကောင်ကို ဆောင်သောသူတစ်ယောက်၊ မုန့်သုံးလုံးကို ဆောင်သောသူ တစ်ယောက်၊ စပျစ်ရည်ဘူးကိုဆောင်သောသူ တစ်ယောက်တည်းဟူသော ဗေသလမြို့ ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ သွားသောသူ သုံးယောက်တို့နှင့် သင်သည်တွေ့ကြုံလိမ့်မည်။ 4ထိုသူတို့သည် နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင် မုန့်နှစ်လုံးကိုပေး၍၊ သင်သည် သူတို့လက်မှခံယူရလိမ့်မည်။ 5ထိုနောက်မှ ဖိလိတ္တိတပ်ရှိရာ ဘုရားသခင်၏တောင်သို့ရောက်၍ မြို့သို့ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ ပရောဖက် အပေါင်းအသင်းသည် တယော၊ ပတ်သာ၊ ပုလွေ၊ စောင်းပါလျက် ပရောဖက်ပြုလျက်၊ မြင့်သောအရပ်မှ ဆင်းလာကြသည်ကို တွေ့လိမ့်မည်။ 6ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အပေါ်မှာ သက်ရောက်သဖြင့်၊ သင်သည် သူတို့နှင့်အတူ ပရောဖက်ပြု၍ ခြားနားသောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ 7ဤနိမိတ်လက္ခဏာတို့သည် သင်၌ဖြစ်သောအခါ၊ အဆင်သင့်သည်အတိုင်း ပြုလော့။ ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ 8သင်သည်လည်း ငါ့ရှေ့မှာ ဂိလဂါလမြို့သို့ သွားရမည်။ ငါသည်လည်း မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်ခြင်းငှာ သင်ရှိရာသို့လာမည်။ ငါလာ၍ သင်ပြုရသော အမှုကိုမပြမီတိုင်အောင် သင်သည်ငံ့နေရမည်ဟု ဆို၏။ 9ရှောလုသည် ရှမွေလထံမှထွက်သွားမည်ဟု လှည့်သောအခါ၊ ခြားနားသော စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၍၊ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာအလုံးစုံတို့သည် ထိုနေ့ချင်းတွင်ဖြစ်လေ၏။ 10တောင်တော်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ပရောဖက် အပေါင်းအသင်းတို့သည် ဆီး၍ ကြိုကြစဉ်တွင်၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရှောလုအပေါ်သို့ သက်ရောက်တော်မူသဖြင့်၊ သူတို့နှင့်အတူ ပရောဖက်ပြုလေ၏။ 11ရှောလုသည် ပရောဖက်တို့နှင့်အတူ ပရောဖက်ပြုသည်ကို အထက်က သိကျွမ်းသောသူတို့သည် မြင်သောအခါ၊ ကိရှ၏သား၌ အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း။ ရှောလုသည်လည်း ပရောဖက်တို့၌ ပါသလောဟု တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေးမြန်းကြ၏။ 12ထိုအရပ်သား တစ်ယောက်က၊ သူတို့အဘကား အဘယ်သူနည်းဟုဆို၍၊ ရှောလုသည်လည်း ပရောဖက်တို့၌ ပါသလောဟူသောစကားသည် ပုံစကားဖြစ်လေ၏။ 13ရှောလုသည်ပရောဖက်ပြုပြီးမှ မြင့်သောအရပ်သို့ သွား၏။ 14ရှောလု၏ဘထွေးက၊ သင်တို့သည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားသနည်းဟု ရှောလုနှင့်ငယ်သားကို မေးလျှင်၊ ရှောလုက၊ မြည်းတို့ကိုရှာရအောင် သွား၏။ မတွေ့သောအခါ ရှမွေလထံသို့ ရောက်သည်ဟု ပြန်ပြော၏။ 15ဘထွေးကလည်း၊ ရှမွေလသည် အဘယ်သို့ပြောသနည်း။ ငါ့အား ပြန်ပြောပါဟု တောင်းပန်သော်၊ 16မြည်းတို့ကိုတွေ့ပြီဟု ရှမွေလသည် အတပ်ပြောကြောင်းကိုသာ ရှောလုသည် ဘထွေးအားပြန်ပြော၍၊ ရှမွေလပြောသော နိုင်ငံအမှုအရေးကို ဘထွေးအားမကြားမပြောဘဲနေ၏။
ရှောလုကိုဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခြင်း
17တစ်ဖန် ရှမွေလသည် လူများတို့ကို မိဇပါမြို့ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ခေါ်၍ စည်းဝေးစေပြီးလျှင်၊ 18ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဣသရေလအမျိုးဖြစ်သော သင်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ငါဆောင်ခဲ့၍၊ အဲဂုတ္တုမင်းအစရှိသော သင်တို့ကို ညှဉ်းဆဲသော မင်းအပေါင်းတို့လက်မှ ကယ်နုတ်သော်လည်း၊ 19သင်တို့ကို ဒုက္ခဆင်းရဲ ဘေးဥပဒ်ရှိသမျှတို့အထဲက ကယ်တင်သော သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကို ယနေ့ သင်တို့သည်ပယ်ကြပြီ။ အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ ရှင်ဘုရင်ရှိစေခြင်းငှာ ချီးမြှောက်တော်မူပါဟု လျှောက်ကြပြီ။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးအသီးအသီး၊ အဆွေအသီးအသီးအလိုက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ ချည်းကပ်ကြလော့ဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆိုသဖြင့်၊ 20အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့ကို ချဉ်းကပ်စေပြီးမှ၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးကို မှတ်တော်မူ၏။ 21ဗင်္ယာမိန်အဆွေအမျိုးအလိုက် ချည်းကပ်စေပြီးမှ၊ မာတရိ အဆွေအမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ကိရှ၏သား ရှောလုကိုလည်းကောင်း မှတ်တော်မူသဖြင့် သူ့ကိုရှာ၍မတွေ့ကြ။ 22ထိုသူသည် လာရပါမည်လောဟု ထာဝရဘုရားအား မေးလျှောက်လျှင်၊ ထာဝရဘုရားက၊ လှည်းများ အစရှိသည်တို့၌ ပုန်း၍နေသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 23သူတို့သည် ပြေး၍ ခေါ်ခဲ့ကြ၏။ ရှောလုသည် လူများတို့တွင် ရပ်သောအခါ၊ ပခုံးအထက်မှာ အခြားသောသူထက် အရပ်သာ၍မြင့်၏။ 24ရှမွေလကလည်း၊ ထာဝရဘုရား ရွေးချယ်တော်မူသောသူကို ကြည့်ကြလော့။ လူခပ်သိမ်းတို့တွင် သူနှင့်တူသောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိဟု လူအပေါင်းတို့အား ပြောဆိုလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့က၊ ရှင်ဘုရင်အသက်တော်မြဲပါစေဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။ 25ရှမွေလသည်လည်း မင်းကျင့်တရားကို လူများတို့အား ဟောပြော၍ စာ၌ရေးမှတ်သဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထားပြီးမှ၊ လူအပေါင်းတို့ကို အသီးအသီး မိမိတို့အိမ်သို့ လွှတ်လိုက်လေ၏။ 26ရှောလုသည်လည်း ဂိဗာမြို့ မိမိအိမ်သို့သွား၍၊ ဘုရားသခင် သွေးဆောင်တော်မူသော လူအပေါင်းအသင်းသည် သူနှင့်အတူ လိုက်သွားကြ၏။ 27အဓမ္မလူတို့က၊ ဤသူသည် ငါတို့ကို အဘယ်သို့ ကယ်တင်လိမ့်မည်နည်းဟု ဆိုလျက်၊ လက်ဆောင်ကို မဆက်ဘဲ မထီမဲ့မြင်ပြုသော်လည်း၊ ရှောလုသည် အမှုမထားဘဲနေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ရှောလုအုပ်စိုးမင်းမူခြင်း (အခန်း ၁၀၊၁၅)

(ကဆီလူးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (အခန်း ၁၀၊၁၁)

          ၁၀: ရှမွေလက ရှောလု၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဆီလောင်းဘိသိက်ပေးခြင်းဖြင့် ဣသရေလဘုရင် အဖြစ် ခန့်အပ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သို့ ခန့်အပ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သို့ ခန့်အပ်သည့်အခါ ဆီလူးဘိသိက်ပေးရသည့် (ဝတ် ၈:၁၂) နည်းတူ ဣသရေလတို့၏ ပထမဦးဆုံး ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုလည်း ဆီလူးဘိသိက်ပေး၍ ခန့်အပ်ရသည်။ နောက်မှ အများပြည်သူရှေ့တွင် မင်းခန်း၊မင်းနားဖြင့် နန်းတက်ပွဲကျင်းပသည်။ ရှောလုဣသရေလဘုရင်ဖြစ်မည့်အကြောင်း လက္ခဏာ သုံးခုတွေ့ရသည်။ (၁) ရာခေလသင်္ချိုင်းနားအရောက်တွင် လူနှစ်ယောက်က ဖခင်၏မြည်းတွေ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ (၂) တာဗော်လွင်ပြင်သို့ ရောက်သောအခါ ဆိတ်သူငယ်သုံးကောင်နှင့်လူ၊ မုန့်သုံးလုံးနှင့်လူ၊ စပျစ်ရည်ဗူးနှင့်လူဟူသော လူသုံးယောက်တွေ့ရမည်။ (၃) ထိုမှတဆင့် ဘုရားသခင်တောင်တော်သို့ ရောက်သောအခါ ပရောဖက်အပေါင်းက တယော၊ ပတ်သာ၊ ပုလွေ၊ စောင်းတီးလျက် ဆီးကြိုကြသည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီး ပရောဖက်ပြုကြသည်။

၁၀: ရှောလုသည် ရှမွေလနိမိတ်ဖတ်သည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်စဉ်သုံးခုစလုံးကြုံတွေ့သည်။ ထို့နောက် ဂိလဂါလတောင်သို့ သွားနှင့်ပြီး ယဇ်ပူဇော်ရန် ရှမွေလအား (၇)ရက်စောင့်ဆိုင်းသည်။ ဂိလဂါလတောင်ဖြစ်စဉ်ကို ၁၃:၇-၁၅တွင် တွေ့နိုင်သည်။

အပိုဒ်ငယ်(၉)သည် ရှောလုချက်ချင်း အသက်တာပြောင်းလဲသွားသည်ဟု မဆိုလို။ သူ့ဇာတိအသွေးအသားနှင့် မကင်းစင်ကြောင်း နှောင်းပိုင်းဘဝဖြစ်စဉ်တွင်တွေ့ရမည်။ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ် စကားအတိုင်း ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ချီးမြှောက်ကြသော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘုရားတရားမသိ၊ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ချီးမြှောက်ပုံကိုနားမလည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က အသုံးပြုချင်သော ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ်သော်လည်း စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူမဟုတ်။

၁၀:၁၀၁၆ ခရီးဦးကြိုသော ပရောဖက်များနှင့်အတူ ရှောလုပျော်မွေ့ကြောင်း တွေ့ကြသောအခါ ရပ်သူရွာသားများ အံ့ဩကြသည်။ ကြားသားမိုးကြိုးရှောလု ပရောဖက်အဖြစ်ဆိုး” ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြသည်။ တညဉ့်တာပျောက်ကြသည့်အကြောင်းကို ရှောလု၏ ဦးလေးက မေးမြန်းသောအခါ မြည်းရှာမတွေ့ကြသဖြင့် ရှမွေလထံ သွားရောက်မေးမြန်းကြပုံကို ပြောပြသည်။ သို့သော် ဘုရင်ဖြစ်မည့်အကြောင်းကိုမူ ထိန်ချန်ထားသည်။

၁၀:၁၇၁၉ ထိုအချိန်တွင် ရှမွေလက နန်းတက်ပွဲသဘင်ကျင်းပရန် မိဇပါအရပ်ပြည်သူအပေါင်းအား စုစည်းထားသည်။ ဘိသိက်မင်္ဂလာဩဘာမချီးမြှင့်မီ၊ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူတို့အား အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ထုတ်ခဲ့ပုံ၊ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်လာခဲ့သော်လည်း ဣသရေလလူတို့က ရှင်ဘုရင်အရာမှ ဖယ်ရှားကြပုံ၊ ဘုရားသခင်ကို ဘေးဖယ်၍ လူသားရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုကြပုံတို့ကို ရှင်းပြသတိပေးခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ထိုအဖြစ်မျိုးကြုံရမည်ဟု တစ်သက်နှင့်တစ်ခါ အိပ်မက်မမက်ဖူးသဖြင့် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေသည်။ ထိုသို့ စိုးရိမ်သည့်အကြောင်းကို Matthew Henry က ဤသို့ထောက်ပြသည်။

(သူကိုယ်တိုင်က ထိုမျှကြီးမာသောအမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် မထိုက်တန်ဟု နားလည်သည်။ (ဆွေမျိုးသားချင်းများက မကျေနပ်၍ မနာလိုဖြစ်ကြမည်စိုးရိမ်သည်။ (ဣသရေလသားများက ဘုရားသခင်ကို ဘေးဖယ်၍ လူသားရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုကြခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသဖြစ်စေသည်ဟူသော ရှမွေလ၏ စကားကိုကြားသိသောကြောင့် လိပ်ပြာမသန့်။ (ထို့အပြင် လတ်တလောတွင် ဣသရေလတို့ထက် ဖိလိတ္တိတို့က အင်အားကြီးသည်။ အမ္မုန်ရန်ကလည်း ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ သို့ကြောင့် မရဲဘဲနှင့်ကျွဲပြစီးရတော့မည်။ လေမုန်တိုင်းကြားမှာ ရွက်လွှင့်တော့မည့်လှေငယ်ဖြစ်နေသည်။

၁၀:၂၀၂၇ ရှောလုအားရှင်ဘုရင်အဖြစ် ပရိသတ်ရှေ့တွင် ဗိုလ်ရှုခံသည်။ ရှမွေလက ရှောလုအား ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့်အခါ ပရိသတ်အပေါင်းက “ရှင်ဘုရင်ကြီး အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ”ဟု ကြွေးကြော်ကြသည်။ ရှမွေလက ရှင်ဘုရင်းကြီးရှေ့မှောက်တွင် မင်းကျင့်တရားများကို ဟောပြောပြီး အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းကြသည်။ ထောက်ခံသူပြည်သူများက ရှောလုအား ဂိဗာစံအိမ်တော်သို့ ပို့ဆောင်ကြသည်။ ရှောလု၏ ငယ်ကျိုးငယ်နာကို သိသော ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်များက မခန့်လေးစားလုပ်ကြသော်လည်း ရှောလုသည် ဘုရင်ပီပီရာဇဣန္ဒြေမပျက် မသိကျိုးနွံပြုလိုက်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။