ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၈

ဣသရေလတို့ရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုခြင်း
1ရှမွေလသည် အသက်ကြီးသောအခါ၊ မိမိသားတို့ကို ဣသရေလအမျိုး၌ အုပ်စိုးရသောအခွင့်နှင့် ခန့်ထား၏။ 2သားဦးအမည်ကား ယောလ၊ ဒုတိယသားအမည်ကား အဘိရတည်း။ ထိုသူတို့သည် ဗေရရှေဗမြို့၌ တရားသူကြီးလုပ်ကြ၏။ 3သို့ရာတွင် အဘလမ်းသို့မလိုက်။ ငွေကိုတပ်မက်သောစိတ်နှင့် လွဲသွား၍ တံစိုးစားလျက် တရားကိုဖျက်ကြ၏။ 4ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေး၍၊ ရှမွေလရှိရာအရပ် ရာမမြို့သို့လာပြီးလျှင်၊ 5ကိုယ်တော်သည် အသက်ကြီးပါ၏။ ကိုယ်တော်၏သားတို့သည် ကိုယ်တော်လမ်းသို့ မလိုက်ကြပါ။ လူမျိုးအပေါင်းတို့၏ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရသောရှင်ဘုရင်ကို ချီးမြှောက်ပါလော့ဟု လျှောက်ကြ၏။ 6ထိုသို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရသော ရှင်ဘုရင်ကို ပေးပါလော့ဟု လျှောက်သောအမှုကို ရှမွေလသည် မနှစ်သက်သောကြောင့် ထာဝရဘုရားအားဆုတောင်းလေ၏။ 7ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင့်အား လူများတို့ပြောဆိုသမျှသော စကားကို နားထောင်လော့။ သူတို့သည် သင့်ကိုသာမပယ်၊ ငါသည် သူတို့ကိုမအုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ငါ့ကိုလည်းပယ်ကြပြီ။ 8သူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ငါဆောင်ခဲ့သောနေ့မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ငါ့ကိုစွန့်၍ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုသဖြင့် ကျင့်မိသမျှသော အကျင့်အတိုင်း သင်၌လည်းပြုကြ၏။ 9ယခုမှာ သူတို့စကားကို နားထောင်လော့။ သို့ရာတွင် သတိပေး၍ သူတို့ကိုအုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်၏ထုံးစံကို ပြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
10ရှမွေလသည်လည်း၊ ရှင်ဘုရင်ကို တောင်းသောသူတို့အား ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ရှိသမျှကို ပြန်ပြော၍၊ 11သင်တို့ကို အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်၏ထုံးစံဟူမူကား၊ သင်တို့သားများကိုယူ၍ မိမိရထားထိန်း၊ မြင်းထိန်းအရာ၌ ခန့်ထား၍၊ အချို့တို့သည်လည်း သူ၏ရထားရှေ့မှာ ပြေးရကြမည်။ 12လူတစ်ထောင်အုပ်၊ တစ်ရာအုပ်၊ ငါးဆယ်အုပ်၊ တစ်ဆယ်အုပ်အရာ၌ ခန့်ထား၍၊ လယ်လုပ်ခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်း၊ စစ်တိုက်တန်ဆာ၊ ရထားတန်ဆာကိုလုပ်ခြင်းအမှုများကို ဝေဖန်လိမ့်မည်။ 13သင်တို့သမီးများကိုလည်း ယူ၍၊ ခဲဖွယ်စားဖွယ်တို့ကို ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ စားတော်ကဲ၊ မုန့်သည် ဖြစ်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း ခန့်ထားလိမ့်မည်။ 14သင်တို့လယ်ကွက်၊ စပျစ်ဥယျာဉ်၊ သံလွင်ဥယျာဉ် အကောင်းဆုံးတို့ကိုယူ၍ မိမိကျွန်တို့အား ပေးလိမ့်မည်။ 15သင်တို့မျိုးစေ့ စပျစ်သီး ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုယူ၍ သူ၏အရာရှိ အမှုထမ်းတို့အား ပေးလိမ့်မည်။ 16သင်တို့ကျွန်၊ ကျွန်မ၊ အကောင်းဆုံးသော လုလင်၊ မြည်းများကိုယူ၍ သူ၏အမှုကို လုပ်ကိုင်စေလိမ့်မည်။ 17သင်တို့သိုးစု ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုလည်းယူ၍ သင်တို့သည် သူ၏ကျွန်ခံရကြမည်။ 18သင်တို့ရွေးယူသော ရှင်ဘုရင်ကြောင့်၊ ထိုနေ့၌ သင်တို့ အော်ဟစ်သော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် နားထောင်တော်မမူဟု သတိပေးလေ၏။ 19သို့သော်လည်း လူများတို့က၊ မဟုတ်ပါ။ အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်ကို လိုချင်ပါ၏။ 20အကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့် တူမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်ရှိရမည်။ အကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှာထွက်ကြွ၍ စစ်တိုက်ရမည်ဟု ရှမွေလ၏စကားကို နားမထောင်ဘဲ ဆိုကြ၏။ 21ထိုသူတို့၏ စကားများကို ရှမွေလသည်ကြားလျှင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ လျှောက်လေ၏။ 22ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သူတို့စကားကိုနားထောင်၍ သူတို့အဖို့ ရှင်ဘုရင်ကို ချီးမြှောက်လော့ဟု မိန့်တော်မူသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ သင်တို့အသီးအသီး နေရာမြို့ရွာသို့ ပြန်သွားကြလော့ဟု ဣသရေလလူတို့အား ပြောဆိုလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(ရှင်ဘုရင်လိုအပ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း (အခန်း ၈၊၉)

          : ရှမွေလသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်၍ ဖိုးထောက်ဖြစ်လာသောအခါ ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်ကဲ့သို့ မသွားလာနိုင်။ သို့ကြောင့် ဗေရရေဗမြို့တွင် ယောလနှင့်အဘိရသားနှစ်ယောက်အား တရားသူကြီးခန့်အပ်သည်။ သို့သော် ထိုသားများသည် ဖခင်နှင့်မတူ တံစိုးလက်ဆောင်ရယူ၍ အကျင့်ပျက်ကြသည်။ သူတို့ရှေ့တွင် နမူနာပြသွားသော ဧလိမိသားစုအတိုင်း ပြည်သူလူထု၏ မျက်မုန်းကျိုးခြင်းခံကြရသည်။ သို့ကြောင့် မြို့မိမြို့ဖ မြို့မျက်နှာဖုံးများသည်  ရှမွေလထံသို့ သွားရောက်၍ ရှင်ဘုရင်ခန့်ထားပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။

:၁၈ ထိုသို့ ရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုကြခြင်းသည် အလိုတော်နှင့်မညီ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဣသရေလတို့၏ ရှင်ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အခြားလောကသားများနှင့် ကမ္ဘာခြား၍မနေစေချင်။ ထိုသို့တောင်းဆိုကြခြင်းသည် ရှမွေလအား ယဇ်ပုရောဟိတ်မှ ပထုတ်ခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်အား ဘေးဖယ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒအားမငြင်းပယ်စေလို။ သို့သော်လည်း ရှင်ဘုရင်အုပ်စိုးခြင်း အရသာအကျိုးကြောင်း၊ အဆိုးအကောင်းကို ဦးစွာရှင်းပြခိုင်းသည်။ လိုရင်းတိုရှင်း ပြောရလျှင် ရှင်ဘုရင်ရှိလာလျှင် ပြည်သူများကို အာဏာဖြင့် အုပ်ချုပ်မည်။ အများသဘောဆန္ဒ အရာရောက်မည်မဟုတ်။ လူငယ်လူရွယ်များ မင်းမှု၊ စစ်မှုထမ်းခိုင်းမည်။ သမီးပျိုများ ဘုရင့်ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ခိုင်းမည်။ အားလုံးကိုအစေအပါးကျွန်ပြုမည်။ ဘုရားသခင်၏ ဟောပြောချက်သည် မှန်ကန်ပြည့်စုံပါသည်။ လောကလူသားများဘုရင်ဖြစ်လာသောအခါ ထိုအတိုင်းရှိလာကြသည် (တရား ၁၇:၁၄-၂၀)။ ပြီးပြည့်စုံသောရှင်ဘုရင်ဟူ၍ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိသည်။ တရားဟောရာကျမ်းမှ ပြဌာန်းချက်များသည် တားမြစ်ချက်များဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။

:၁၉၂၂ ရှမွေလမှတဆင့် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူများသို့ ရှင်ဘုရင်၏အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြသော်လည်း ပြည်သူလူထုသည် ရှင်ဘုရင်ကိုသာ ကြောင်မီးတပူတူ တောင်းဆိုကြသည်။ ရှမွေလက စီစဉ်ပေးမည်ဟု ဆိုသောအခါ မိမိတို့အိမ်အသီးသီးပြန်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။