ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၅

ဖိလိတ္တိတို့လက်သို့ရောက်သောပဋိညာဉ်သေတ္တာ
1ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကိုယူ၍ ဧဗနေဇာမြို့မှ အာဇုတ်မြို့သို့ ဆောင်သွားကြ၏။ 2ဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကို ဒါဂုန်ကျောင်းထဲသို့သွင်း၍ ဒါဂုန်အနားမှာ ထားကြ၏။ 3အာဇုတ်မြို့သားတို့သည် နံနက်စောစောထကြသောအခါ၊ ဒါဂုန်သည် ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ရှေ့၌ မြေပေါ်မှာလဲ၍ ပျပ်ဝပ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့သဖြင့်၊ သူ့ကိုယူ၍ သူ၏နေရာ၌ တင်ထားပြန်ကြ၏။ 4တစ်ဖန် နက်ဖြန်နံနက်စောစောထကြသောအခါ၊ ဒါဂုန်သည် ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ရှေ့၌ မြေပေါ်မှာလဲ၍ ပျပ်ဝပ်လျက်၊ ခေါင်းနှင့် လက်ဝါးနှစ်ဖက်ပြတ်၍ တံခါးခုံပေါ်မှာတင်လျက်၊ ဒါဂုန်၌ ကိုယ်တိတိရှိသည်ကို တွေ့ကြ၏။ 5ထိုကြောင့် ဒါဂုန်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ ဒါဂုန်ကျောင်းသို့ ဝင်သောသူများတို့သည်၊ အာဇုတ်မြို့၌ရှိသော ဒါဂုန်ကျောင်းတံခါးခုံကို ယနေ့တိုင်အောင် ကျော်နင်းလေ့မရှိကြ။ 6အာဇုတ်မြို့နှင့် မြို့နယ်၌နေသောသူတို့အပေါ်မှာ၊ ထာဝရဘုရားသည် လေးသောလက်တော်နှင့် ဖျက်တော်မူ၏။ မြင်းသရိုက်အနာနှင့်လည်း ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏။ 7အာဇုတ်မြို့သားတို့သည် ထိုအမှုကိုမြင်လျှင်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သည် ငါတို့နှင့် ငါတို့ဘုရားဒါဂုန်အပေါ်မှာ လေးသောလက်တော်ကို တင်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ထိုဘုရားသခင်၏သေတ္တာတော်ကို ငါတို့တွင်မရှိစေရဟုဆိုလျက်၊ 8လူကိုစေလွှတ်၍ ဖိလိတ္တိမင်းအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင့် သေတ္တာတော်ကို အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးကြ၏။ မင်းများကလည်း၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင့်သေတ္တာတော်ကို ဂါသမြို့သို့ ဆောင်သွားစေဟု စီရင်သည်အတိုင်း ဆောင်သွားကြ၏။ 9ထိုမြို့သို့ဆောင်သွားသောနောက်၊ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည် ထိုမြို့၌ ကြီးစွာသောဖျက်ဆီးခြင်းကိုပြု၍၊ မြို့သူမြို့သား အကြီးအငယ်တို့ကို ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်၊ ကိုယ်အတွင်း၌ မြင်းသရိုက်အနာကို ခံရကြ၏။ 10တစ်ဖန် ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ကို ဧကြုန်မြို့သို့ ပို့လိုက်သဖြင့်၊ ထိုမြို့သို့ရောက်သောအခါ၊ မြို့သူမြို့သားတို့က၊ ငါတို့နှင့် ငါတို့လူများကိုသတ်စေခြင်းငှာ၊ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင့်သေတ္တာတော်ကို ဆောင်ခဲ့ပါသည်တကားဟု ဟစ်ကြော်လျက်၊ 11လူကိုစေလွှတ်၍ ဖိလိတ္တိမင်းအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင့် သေတ္တာတော်သည် ငါတို့နှင့်ငါတို့လူများကို မသတ်စေခြင်းငှာ လွှတ်လိုက်ကြကုန်အံ့၊ မိမိနေရင်းအရပ်သို့ သွားပါလေစေဟု ဆိုကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အလွန်လေးသော လက်တော်ကို တင်တော်မူသဖြင့်၊ တစ်မြို့လုံးသေစေတတ်သော အနာရောဂါ နှံ့ပြားလေ၏။ 12သေဘေးနှင့်လွတ်သော်လည်း မြင်းသရိုက်နာဖြင့် ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရ၍၊ ထိုမြို့အော်ဟစ်သောအသံသည် မိုးကောင်းကင်သို့ တက်လေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

(ပဋိညာဉ်သေတ္တာတန်ခိုး (အခန်း )

          : ဖိလိတ္တိတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်အား ဧဗနေဇာမှ အာဇုတ်မြို့ ၊   ဒါဂုန်ဘုရားကျောင်းသို့ ပင့်ဆောင်ကြသည်။ ဒါဂုန်ကျောင်းသည် ဗာလဘုရားများ၏ အချက်အချာနေရာဖြစ်သည်။ တခြားရုပ်တု၊ဘုရားတုများ ထိန်းသိမ်းရာဖြစ်ကြောင်း အခြားကျမ်းစာများတွင် မကြာခဏတွေ့ရသည်။ ဖိလိတ္တိသားတို့သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာအား ဒါဂုန်ဘုရားနှင့် တန်းတူ သဘောထားကြသောကြောင့် ယှဉ်ထားကြသည်။ နောက်တနေ့မိုးလင်းသောအခါ ဒါဂုန်ရုပ်တုသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော် ခြေရင်းတွင် ပိုးလိုးပက်လက်လဲကျနေကြောင်းတွေ့ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းကို သဘောမပေါက်၊ နားမလည်ကြသဖြင့် ပြန်လည်ကောက်ယူ၍ ယှဉ်ထားကြပြန်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ဒါဂုန်ရုပ်တု ဘုရားသည် ခြေလက်ဦးခေါင်းအပြတ်ပြတ်အပိုင်းပိုင်းဖြင့် လဲကျနေကြောင်းတွေ့ကြပြန်သည်။ အကယ်၍ ဒါဂုန်ရုပ်တုသည် ဘုရားမှန်လျှင် ထိုကဲ့သို့ အုတ်ကျိုးပမာဖြစ်မည်မဟုတ်။ ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်သူများ ရိပ်မိသွားသည်။ ဒါဂုန်ဘုရားတုက ဣသရေလတို့၏ ဘုရားကို မယှဉ်နိုင်မှန်းသိရှိသွားကြသည်။ ရှံဆုန်သည် ဂါဇာမြို့တွင် ဘုရားပေးခွန်အားဖြင့် ဖိလိတ္တိတို့၏ ဗိမာန်တော်အဆောက်အအုံကြီးအား ဖြိုလှဲပစ်ခဲ့ဖူးသည် (သူကြီး ၁၅)။ ယခုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ဒါဂုန်ရုပ်တုကို ဖျက်ဆီးသည်။ ထိုသို့ခြေလက်ဦးခေါင်းဖြတ်ခြင်းမှာ ရုပ်တုဆင်းတုဘုရားတုတွင် ဉာဏ်ပညာ (ဦးခေါင်း)၊ တန်ခိုးအစွမ်း(လက်) မရှိကြောင်းအသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

: အာဇုတ်သားများသည် သူတို့၏ ရုပ်တုဘုရားတုအပိုင်းပိုင်း ပျက်စီးသည်သာမက ရပ်သူရွာသားများလည်း မြင်းသရိုက်နာကျရောက်သဖြင့် သောက်သောက်လဲသေကြေကြသည်။ သို့ကြောင့် ဖိလိတ္တိသားများသည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အား ဂါသမြို့သို့ပို့ဆောင်ကြသည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် မြို့သူမြို့သားများသည်လည်း မြင်းသရိုက်နာဖြင့် တဖြုတ်ဖြုတ်သေကြပြန်သည်။

:၁၀၁၂ ဖိလိတ္တိတို့၏ ဒုတိယမြို့တော်ဂါသမြို့ကလည်း မခံနိုင်သဖြင့် ဧဗြုန်မြို့သို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ကြပြန်သည်။ ဧဗြုန်မြို့သားများသည် အာဇုတ်မြို့နှင့် ဂါသမြို့သတင်းကြားသိကြပြီးဖြစ်သောကြောင့် တစ်မြို့လုံးသေစေချင်သောကြောင့် လာပို့သလားဟု ဆန္ဒပြုကြသည်။ လက်မခံခြင်းဆိုသည်။ မြင်းသရိုက်ကာလနာရောဂါဖြင့် အသေမခံနိုင်ကြ။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာအား မူလပိုင်ရှင် ဣသရေလအမျိုးသို့ ပြန်ပို့ခိုင်းကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။