ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၇

ဖိလိတ္တိတို့ထံဒါဝိဒ်ရောက်ရှိခြင်း
1တစ်ဖန်ဒါဝိဒ်က၊ ငါသည် ရှောလုလက်ဖြင့် ဆုံးရှုံးရသော အချိန်ရောက်လိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်၍ ဖိလိတ္တိပြည်သို့ အလျင်အမြန် ပြေးကောင်း၏။ သည်ထက်ကောင်းသောအရာမရှိ။ သို့ပြုလျှင် ရှောလုသည် ဣသရေလပြည်နယ်တွင် ငါ့ကို ရှာ၍မတွေ့နိုင်ကြောင်းကို သိလျက်၊ အားလျော့၍ သူ့လက်မှ ငါလွတ်လိမ့်မည်ဟု အကြံရှိသည်အတိုင်း၊ 2မိမိ၌ပါသော လူခြောက်ရာနှင့်တကွ ထ၍ ဂါသမင်းမောခသား အာခိတ်ထံသို့ ကူးသွားကြ၏။ 3ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူများတို့သည် အသီးအသီး မိမိသားမယားပါလျက် ဂါသမြို့၊ အာခိတ်မင်းထံမှာ နေကြ၏။ ဒါဝိဒ်မယားနှစ်ယောက်၊ ယေဇရေလမြို့သူ အဟိနောင်နှင့် နာဗလမယား၊ ကရမေလမြို့သူ အဘိဂဲလပါသတည်း။ 4ဒါဝိဒ်သည် ဂါသမြို့သို့ ပြေးသွားကြောင်းကို ရှောလုသည်ကြား၍ နောက်တစ်ဖန် မလိုက်မရှာဘဲ နေ၏။ 5ဒါဝိဒ်သည် အာခိတ်မင်းထံသို့ဝင်၍၊ ကျွန်တော်သည် ရှေ့တော်၌မျက်နှာရသည်မှန်လျှင် ကျွန်တော်နေစရာ တောရွာတစ်ရွာကို သနားတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် မြို့တော်၌ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ အဘယ်ကြောင့် နေရပါသနည်းဟု လျှောက်လေသော်၊ 6ထိုနေ့၌ အာခိတ်မင်းသည် ဇိကလတ်မြို့ကိုပေး၏။ ထိုကြောင့် ယနေ့တိုင်အောင် ယုဒရှင်ဘုရင်တို့သည် ဇိကလတ်မြို့ကို ပိုင်ကြ၏။ 7ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိပြည်၌နေသော နေ့ရက်ပေါင်းကား တစ်နှစ်နှင့်လေးလ စေ့သတည်း။
8တစ်ရံရောအခါ ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည် သွား၍ ဂေရှုရိလူ၊ ဂေရဇိလူ၊ အာမလက်လူတို့ကို တိုက်ကြ၏၊၊ ထိုလူမျိုးတို့သည် ရှေးကာလ၌ ရှုရမြို့လမ်းမှစ၍ အဲဂုတ္တုပြည်တိုင်အောင် အမြဲနေသောသူ ဖြစ်သတည်း။ 9ထိုပြည်ကို ဒါဝိဒ်သည်လုပ်ကြံ၍ ယောက်ျားမိန်းမ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ အသက်ချမ်းသာမပေး။ သိုး၊ နွား၊ မြည်း၊ ကုလားအုတ်၊ အဝတ်တန်ဆာတို့ကို သိမ်းယူ၍ အာခိတ်မင်းထံသို့ ပြန်သွားလေ၏။ 10အာခိတ်မင်းက၊ သင်တို့သည် ယနေ့ အဘယ်အရပ်သို့သွား၍ တိုက်သနည်းဟု မေးသော်၊ ဒါဝိဒ်က၊ ယုဒပြည်တောင်ဘက်၊ ယေရမေလပြည်တောင်ဘက်၊ ကေနိပြည်တောင်ဘက်သို့ သွား၍ တိုက်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။ 11ထိုသို့ ဒါဝိဒ်ပြုပြီဟု ဂါသမြို့သို့လာ၍ သတင်းကြားပြောမည့်သူ မရှိစေခြင်းငှာ ယောက်ျားမိန်းမ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ အသက်ချမ်းသာမပေး။ ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိပြည်၌နေသော ကာလပတ်လုံး ထိုသို့ပြုလေ့ရှိ၏။ 12အာခိတ်မင်းက၊ ဒါဝိဒ်သည် မိမိကို မိမိလူမျိုး အလွန်စက်ဆုပ် ရွံရှာသည်တိုင်အောင် ပြုပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ငါ့ထံ၌ အစဉ်ကျွန်ခံလိမ့်မည်ဟု ဒါဝိဒ်စကားကိုယုံလျက်ဆို၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဖိလိတ္တိပြည်၌နေထိုင်ခြင်း (အခန်း ၂၇၃၀)

(ဇိကလတ်မြို့ကတောင်းဆိုခြင်း (အခန်း ၂၇)

          ၂၇: ရှောလုမင်း၏ အမဲလိုက်ခြင်းခံနေရသဖြင့် ဒါဝိဒ်သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ဣန္ဒြေမရပြေးလွှားပုန်းအောင်းနေရသည်။ ပြေးနိုင်မှ လွတ်မည်။ မပုန်းနိုင်လျှင် ဣသရေလဘုရင်မဖြစ်ဘဲ ရှောလု၏ဓါးစာမိသွားမည်။ ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထား၍သာ အသက်ရှင်နေရသည်။ သို့မဟုတ်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းယိမ်းယိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်။ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် အမှန်တကယ်နန်းစံဦးမှာလား။ ဂေါလျက်လက်ထဲမှ ကယ်ထုတ်သကဲ့သို့ ရှောလုလက်ထဲမှ ကယ်ထုတ်ခြင်းခံရဦးမှာလား။ တွေးလေမှန်လေ၊ ကမ်းမမြင်မပီဝိုးတဝါးဖြစ်နေသည်။ ဘဝတလျှောက်ဖြတ်သန်းရသော ဘေးအန္တရာယ်များသည် ကတိတော် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါ့မည်လား။ သို့ကြောင့် လွတ်ရာကျွတ်ရာ ဣသရေလတို့ရန်သူ၊ ဖိလိတ္တိအမျိုး၊ ဂါသဘုရင် အာခိတ်မင်းထံ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းသည်။ ဖိလိတ္တိနယ်မြေထဲတွင် ပြေးလွှားပုန်းအောင်းသည့် နှစ်လကြာရှည်နေပြီ။ အာခတ်မင်းကလည်း ဒုက္ခသည်မှန်းသိသည်။ ဆိုးသောအာခိတ်မင်းသည် ဤတစ်ကြိမ်တွင် နွေးထွေးစွာကြိုဆိုသည်။ ဤသို့ကိုဆိုခြင်းသည် ၂၁:၁၀ပါ အာခတ်မင်းနှင့် ဒါဝိဒ်တို့တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်။ “အာခိတ်” ဟူသောနာမသည် ဖိလိတ္တိမင်းတို့၏၂၂ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးဖြစ်သည်။ ဖိလိတ္တိပြည်ထဲသို့ ဒါဝိဒ်ဝင်သွားကြောင်း သိရသောအခါ ရှောလုလည်း မလိုက်ရဲတော့ပါ။

၂၇: နောက်ဆုံးတွင် ဒါဝိဒ်သည်ဂါသ (အခန်း ၂၁)တွင် နေထိုင်သည်။ “အာခိတ်မင်းက ခွင့်ပြုသော်လည်း မင်းမှုထမ်းများက မကျေနပ်ကြ။ ဘေးဒုက္ခပေးဖို့ ချောင်းမြောင်းအခွင့်ကောင်း စောင့်နေကြသည်။  ဒါဝိဒ်ကလည်း လက်လွတ်စပယ်မနေ။ ထိုအခြေအနေကို သိနေသည်။ ဘုရင့်နေပြည်တော်တွင် မနေသင့်တော့ပါ။ သို့ကြောင့် မြို့ပြပြည်ရွာတစ်ခု အပိုင်စားပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ အာခိတ်မင်းက ဣသရေလနယ်စပ်မြို့ ဇိကလတ်(မူလပိုင်ရှင်ယုဒ၊ ယောရှု ၁၅:၃၁)အား ပေးလိုက်သည်။

၂၇:၁၂ ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိပြည်တွင် (၁၆)လကြာနေသည့်ကာလအတွင်း၌ ဂေရှုရိလူ၊ အေရဇိလူ၊ အာမလက်လူတို့ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍ ရသမျှကို အာခိတ်မင်းထံအပ်နှံသောကြောင့် အာခိတ်မင်းက ယုံစားရှိသည်။ ထိုလူမျိုးများသည် ခါနန်အမျိုးအနွယ်များဖြစ်၍ ရှေးမဆွကတည်းက ဘုရားသခင် ဖျက်ဆီးခိုင်းသော လူရိုင်းများဖြစ်သည် (ထွ ၁၇:၁၄၊ ယောရှု ၁၃:၁၃၊ ၁ရာ ၁၅:၂-၃)။ ဒါဝိဒ်သည် ပြည်ပြေးဘဝဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက် စစ်တိုက်နေရသည်။ သို့သော် စဉ်းစားစရာ ပေါ်လာသည်မှာ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက် ရန်သူများကို နှိမ်နင်းတိုက်ခိုက်နေရသော်လည်း ရှောလုလက်ထဲမှ ကွယ်ကာလုံခြုံမှုပေးမည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းမရှိ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။