ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၄

ရှောလု၏အသက်ကိုချမ်းသာပေးခြင်း
1ရှောလုသည်လည်း ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လိုက်ရာမှ ပြန်လာသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် အင်္ဂေဒိတော၌ ရှိပါ၏ဟု ကြားလျှောက်ကြလျှင်၊ 2ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့တွင် ရွေးကောက်သော လူသုံးထောင်တို့ကိုခေါ်၍၊ တောဆိတ်နေရာ ကျောက်တောင်တို့အပေါ်မှာ ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့ကို ရှာအံ့သောငှာ သွားလေ၏။ 3လမ်းနားမှာ သိုးခြံရှိရာသို့ရောက်၍ ဥမင်ကိုတွေ့သဖြင့်၊ ရှောလုသည် အိပ်မည်ဟု ဝင်လေ၏။ ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည် ထိုဥမင်နံဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ နေကြ၏။ 4ဒါဝိဒ်၏လူတို့ကလည်း၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏ရန်သူကို သင့်လက်၌ငါအပ်မည်။ သူ၌ သင်ပြုချင်တိုင်း ပြုရသောအခွင့် ရှိလိမ့်မည်ဟု ကိုယ်တော်အား အမိန့်ပေးတော်မူသောနေ့ရက် ရောက်ပါပြီဟု ဆိုကြလျှင်၊ ဒါဝိဒ်သည်ထ၍ ရှောလုဝတ်လျက်ရှိသော အင်္ကျီအောက်ပိုင်းကို တိတ်ဆိတ်စွာ လှီးဖြတ်လေ၏။ 5ထိုသို့ ရှောလု၏အင်္ကျီကို လှီးဖြတ်မိသောကြောင့်၊ ဒါဝိဒ်သည် နောက်တစ်ဖန် နောင်တရ၍၊ 6ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ဘိသိက်ကိုခံရသော ငါ့အရှင်သည်၊ ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် ဘိသိက်ခံသူဖြစ်သောကြောင့်၊ ထိုအရှင်ကို ထိခိုက်ခြင်းငှာ ငါလက်ဆန့်သောအမှုကို ထာဝရဘုရား ဆီးတားတော်မူပါစေသောဟု မိမိလူတို့အားဆိုသဖြင့်၊ 7ရှောလုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှာ အခွင့်မပေး မြစ်တားလေ၏။ ရှောလုသည်လည်း ထ၍ ဥမင်ထဲက ထွက်သွားလေ၏။ 8ထိုနောက် ဒါဝိဒ်သည်ထ၍ ဥမင်ထဲကထွက်လျက်၊ ကျွန်တော်၏သခင်အရှင်မင်းကြီးဟု ရှောလုနောက်၌ ဟစ်သဖြင့်၊ ရှောလုသည် နောက်သို့ကြည့်သောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် မြေပေါ်၌ ဦးချ၍ ပျပ်ဝပ်လျက်၊ 9ဒါဝိဒ်သည် ကိုယ်တော်၏အကျိုးကို ဖျက်ခြင်းငှာ ရှာကြံသည်ဟု လူအချို့ပြောသောစကားကို အဘယ်ကြောင့် နားထောင်တော်မူသနည်း။ 10ယနေ့ ထာဝရဘုရားသည် ဥမင်ထဲမှာ ကိုယ်တော်ကို ကျွန်တော်လက်၌ အပ်တော်မူကြောင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူပါ။ အသက်တော်ကိုသတ်စေခြင်းငှာ အချို့တို့သည် တိုက်တွန်းသော်လည်း၊ ကျွန်တော်သည် နှမြောသောစိတ်ရှိ၍၊ ငါ့အရှင်သည် ထာဝရဘုရား၏ဘိသိက်ခံသူ ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၊ ထိုအရှင်ကို ထိခိုက်ခြင်းငှာ ငါသည် လက်ကိုမဆန့်ဟု အကြံရှိပါ၏။ 11ထိုမှတစ်ပါး ကျွန်တော်အဘ ကြည့်ရှုတော်မူပါ။ ကျွန်တော်လက်၌ အင်္ကျီတော်အောက်ပိုင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူပါ။ အသက်တော်ကို မသတ်၊ အင်္ကျီတော်အောက်ပိုင်းကို လှီးဖြတ်ရုံမျှသာ ပြုသောကြောင့်၊ ကျွန်တော်၌ ဒုစရိုက်အပြစ်မရှိ၊ လွန်ကျူးခြင်းအပြစ် မရှိကြောင်းကို သိမြင်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်ကို မပြစ်မှားပါ။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်အသက်ကို သတ်အံ့သောငှာ လိုက်၍ ရှာတော်မူပါသည်တကား။ 12ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်တော်နှင့် ကိုယ်တော်စပ်ကြားမှာ စီရင်တော်မူပါစေသော။ ကျွန်တော်အား ပြစ်မှားသောအပြစ်ကို ထာဝရဘုရားဆပ်ပေးတော်မူပါစေသော။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်လက်သည် ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ မရောက်ပါစေနှင့်။ 13ရှေးပုံစကားလာသည်အတိုင်း၊ ဆိုးသောသူလက်မှ ဆိုးသောအမှုထွက်တတ်၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်လက်သည် ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ မရောက်ပါစေနှင့်။ 14ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် အဘယ်သူ၏အတွက်ကြောင့် ကြွလာတော်မူသနည်း။ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူကိုလိုက်၍ ရှာတော်မူသနည်း။ ခွေးသေကောင်ကို လိုက်၍ ရှာတော်မူသလော။ ခွေးလှေးကို လိုက်၍ရှာတော်မူသလော။ 15သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် တရားသူကြီးလုပ်တော်မူပါစေသော။ ကျွန်တော်နှင့် ကိုယ်တော်စပ်ကြားမှာ စီရင်တော်မူပါစေသော။ ကြည့်ရှု၍ ကျွန်တော်အမှုကိုစောင့်သဖြင့်၊ ကျွန်တော်ကို ကိုယ်တော်လက်မှ ကယ်လွှတ်တော်မူပါစေသောဟု ရှောလုအား လျှောက်ဆို၏။ 16ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် ရှောလုအား အကုန်အစင်လျှောက်ဆိုပြီးမှ၊ ရှောလုက ငါ့သားဒါဝိဒ်၊ ငါကြားသော စကားသံသည် သင့်စကားသံလောဟုမေးလျှင် အသံကိုလွှင့်၍ ငိုကြွေးလေ၏။ 17တစ်ဖန်လည်း၊ သင်သည် ငါ့ထက်သာ၍ တရားစောင့်၏။ သင့်အကျိုးကို ငါဖျက်သော်လည်း၊ သင်သည် ငါ၌ အကျိုးကျေးဇူးပြုပြီ။ 18ငါ၌ အဘယ်သို့ ကျေးဇူးပြုသည်ကို သင်သည်ယနေ့ပြပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကို သင့်လက်၌ အပ်တော်မူသော်လည်း၊ သင်သည် မသတ်ဘဲနေပါသည်တကား။ 19လူသည် ရန်သူကိုတွေ့လျှင် ချမ်းသာစွာ လွှတ်လိမ့်မည်လော။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ငါ၌ယနေ့ပြုသောကျေးဇူးကို ထာဝရဘုရား ဆပ်တော်မူပါစေသော။ 20ယခုမှာသင်သည် စင်စစ် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လိမ့်မည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဣသရေလနိုင်ငံသည် သင့်လက်၌တည်လိမ့်မည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါအမှန်သိ၏။ 21သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ငါ၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့ကို မသုတ်သင်၊ ငါ့အဆွေအမျိုးထဲက ငါ၏နာမကို မပယ်ရှင်းမည်အကြောင်း ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ ငါ့အားကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုလော့ဟု ဒါဝိဒ်အားဆိုပြီးမှ၊ 22ဒါဝိဒ်သည် ရှောလုအား ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြု၍ ရှောလုသည် မိမိနေရာသို့ သွား၏။ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏လူတို့သည်လည်း ခိုင်ခံ့သောအရပ်သို့ သွားကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၂၄ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလုအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးလိုက်ခြင်း (အခန်း ၂၄)

          ၂၄: မောနတောတွင် ဒါဝိဒ်အား မဖမ်းမိသောအခါ ဒါဝိဒ်ထွက်ပြေးရာနောက်သို့ မီးခိုးကြွက်လျှောက်ခြေရာခံ လိုက်ကြသည်။ ရှောလုကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်သည်။ အင်္ဂေဒိအရပ်သည် ကျောက်ဆောင်လှိုဏ်ခေါင်းများထူပြောသောအရပ်ဖြစ်သည်။ ရှောလုမင်းသည် မောပန်းသဖြင့် ကျောက်ဆောင် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းထဲသို့ ဝင်နားသည်။ စင်စစ် ထိုကျောက်ဂူထဲတွင် ဒါဝိဒ်တို့အဖွဲ့ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်၏ တပည့်များက အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်သည်ဟု ဒါဝိဒ်အားသတိပေးကြသည်။ ရှောလုအား သူတို့လက်ထဲသို့ ဘုရားရှင်အပ်နှံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်က ထိုသို့သဘောမပိုက် ဘုရားသခင်ပေးသော နိုင်ငံတော်ကို လူ့ဘက်မှ အတင်းအဓမ္မမယူလို။ ဘုရားသခင်ပေးသောနည်းလမ်းအတိုင်း အချိန်အခါစောင့်ဆိုင်းရသည်။ သို့ကြောင့် အသက်ရန်ရှာလိုလျှင် ရှာနိုင်သောအခွင့်အရေးရရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်လို။ ရှောလု၏ ဝတ်လုံဖျားစကိုသာလှီးဖြတ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှောလုသည် ဣသရေလဘုရင်အဖြစ် ဘုရားရှင် ဘိသိက်ပေးထားသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်သော်လည်း တရားဝင်အတိအလင်း မဖယ်ရှားသေးသောကြောင့် ရိုသေလေးစားမြဲရိုသေလေးစားရသည်။

၂၄:၁၅ ထိုဂူမှရှောလုထွက်ခွာ၍ မလှမ်းမကမ်းရောက်သောအခါ ဒါဝိဒ်က ခုနှစ်ချီသံဖြင့် လှမ်းခေါ်သည်။  မမှန်သောသတင်းစကားကို ယုံမှတ်၍ သူ့ကိုအသက်ရန်ရှာသော်လည်း ဒါဝိဒ်လက်ထဲသို့ရှောလု ရောက်သည့်တိုင်အောင် ဘေးရန်မပြု။ ဘုရားသခင် ဆီလူးဘိသိက်ပြုထားသော ဘုရင်ကို လက်ဖြင့်မတုံ့ဟု အော်ပြောကာ  ဒါဝိဒ်လှီးဖြတ်ယူထားသော ရှောလု၏ အင်္ကျီကို လှမ်းထောင်ပြသည်။ သာမန်လူသားဆိုလျှင် ရှောလုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဂလဲ့စားချေမည်ဖြစ်သော်လည်း ဒါဝိဒ်သည် ထိုကဲ့သို့မလုပ်။ အဘယ်ကြောင့် သူများစကားကို နားယောင်၍ အနီးလူကို ဒုက္ခပြုချင်ပါသလဲဟု သဘောထားကြီးစွာမေးမြန်းသည်။ ယခုမူခွေးရူးရန်ကြောက်၍ ခွေးကောင်းထွက်ပြေးနေရသည်။

၂၄:၁၆၂၂ ဒါဝိဒ်၏စကားကြောင့် ရှောလုသည် လျှပ်တပြတ်တွင် တွေဝေငေးငိုင်သွားသည်။ သူ၏ လူ့စိတ်ပျောက်မှုနှင့်ဒါဝိဒ်၏သဘောထားကြီးမှုကို သိသွားသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလဘုရင်ဖြစ်မည်ဟု စွဲမှတ်ယုံကြည်သည်။ သူ့လူမျိုး၊ သူ့မိသားစုအပေါ် လူကြီးပီသစွာ ဆက်ဆံနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထိုအခိုက်အတန့်တွင် ရှောလုသည် စိတ်ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်းခံစားသည်။ သို့သော်လည်း ကြာရှည်မခံ။ ခွေးရူးကောင်း တမွန်းတည့်သာခံသည်။

ဒါဝိဒ်စကားကို ကြားသောအခါ ရှောလုက ဒါဝိဒ်အား ငါ့သား၊ ဘုရားသခင်က သင့်လက်ထဲသို့ ငါ့အသက်အပ်နှံသော်လည်း သင်သည် ငါ့အသက်ကိုမသတ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က သင့်အားကျေးဇူးဆပ်ပါစေသော်ဟု နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အော်မြည်ဆို ပြောခဲ့သည်။ ထိုအသက်တာမျိုးကို ခရစ်တော် အသက်တာ၌လည်း ပုံဥပမာတွေ့ရသည်။ “ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရသောအခါ ပြန်၍ မကဲ့ရဲ့၊ အသေခံရသောအခါ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကို မပြု။ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူသောသူ၌ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပ်နှံတော်မူ၏” (၁ပေ ၂:၂၃)ဟု ရှင်ပေတရုက မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ကို ထောက်ရှု၍ တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစို့။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။