ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၇

ဂေါလျတ်၏စိန်ခေါ်ခြင်း
1ဖိလိတ္တိ လူတို့သည် ဗိုလ်ခြေများကိုနှိုးဆော်၍ ယုဒခရိုင် ရှောခေါမြို့၌ စုဝေးသဖြင့်၊ ရှောခေါမြို့နှင့် အဇေကာမြို့စပ်ကြား ဒမိမ်အရပ်မှာတပ်ချကြ၏။ 2ရှောလုနှင့် ဣသရေလလူတို့သည် စုဝေး၍ ဧလာချိုင့်နားမှာ တပ်ချ၍ ဖိလိတ္တိလူတို့ကိုတိုက်မည်ဟု စစ်ခင်းကျင်းကြ၏။ 3ဖိလိတ္တိလူအချို့တို့သည် ချိုင့်တစ်ဖက်၌ တောင်ပေါ်မှာရပ်လျက်၊ ဣသရေလလူအချို့တို့သည် ချိုင့်တစ်ဖက်၌ တောင်ပေါ်မှာ ရပ်လျက်ရှိကြ၏။ 4ခြောက်တောင်နှင့်တစ်ထွာ အရပ်မြင့်သော ဂါသမြို့သား ဂေါလျတ်အမည်ရှိသော သူရဲသည် ဖိလိတ္တိတပ်ထဲက ထွက်လာ၏။ 5သူသည် ခေါင်းပေါ်မှာ ကြေးဝါခမောက်လုံးကိုဆောင်း၍ အခွက်ငါးဆယ် အချိန်ရှိသော ကြေးဝါချပ်အင်္ကျီကို ဝတ်၏။ 6ကြေးဝါခြေစွပ်ကို စွပ်လျက် ပခုံးကြားမှာ ကြေးဝါကိဒုန်လက်နက်ကို ဆွဲလျက်ရှိ၏။ 7လှံရိုးကား ရက်ကန်းလက်လိပ်နှင့် အမျှကြီး၏။ လှံကိုယ်ကား သံခြောက်ပိဿာအချိန် ရှိ၏။ သူ့ရှေ့မှာဒိုင်းလွှားကို ဆောင်သောသူတစ်ယောက်သည် သွားရ၏။ 8ထိုသူရဲသည် ရပ်လျက် သင်တို့သည် စစ်ပြိုင်ခြင်းငှာ အဘယ်ကြောင့် ထွက်လာကြသနည်း။ ငါသည် ဖိလိတ္တိလူ၊ သင်တို့သည် ရှောလု၏ကျွန် ဖြစ်ကြသည် မဟုတ်လော။ လူတစ်ယောက်ကို ရွေးကောက်၍ ငါနှင့်တိုက်ခြင်းငှာ လာပါစေ။ 9သူသည် ငါ့ကိုတိုက်၍ သတ်နိုင်လျှင် ငါတို့သည် သင်တို့၏ကျွန်ခံမည်။ သို့မဟုတ် ထိုသူကိုငါနိုင်၍သတ်လျှင်၊ သင်တို့သည် ငါတို့၏ကျွန်ခံ၍ ငါတို့အမှုကို ဆောင်ရွက်ရကြမည်ဟု ဣသရေလဗိုလ်ခြေတို့ကို ဟစ်၍ပြောဆို၏။ 10တစ်ဖန် ထိုဖိလိတ္တိလူက၊ ဣသရေလဗိုလ်ခြေတို့ကို ယနေ့ငါကြိမ်းပ၏။ လူချင်းတိုက်စေခြင်းငှာ လူတစ်ယောက်ကိုပေးကြလော့ဟု ဆို၏။ 11ဖိလိတ္တိလူပြောသော ထိုစကားကို ရှောလုနှင့် ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် ကြားလျှင် စိတ်ပျက်၍ အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏။
တပ်စခန်းသို့ဒါဝိဒ်ရောက်ရှိလာခြင်း
12ယုဒပြည်၊ ဗက်လင်မြို့၊ ဧဖရတ်အရပ်သားဖြစ်သော ဒါဝိဒ်၏အဘယေရှဲသည် သားရှစ်ယောက်ရှိ၏။ ရှောလုလက်ထက်၌ ထိုသူသည် အသက်ကြီးသောသူ၏ အရာရှိ၏။ 13ယေရှဲ၏သားတို့တွင် အသက်အကြီးဆုံးသောသူ သုံးယောက်တို့သည် စစ်မှုကိုထမ်း၍ ရှောလုနောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ သူတို့အမည်ကား သားဦးဧလျာဘ၊ ဒုတိယသား အဘိနဒပ်၊ တတိယသား ရှိမာတည်း။ 14ဒါဝိဒ်သည် အငယ်ဆုံးသောသားဖြစ်၏။ သားကြီးသုံးယောက်တို့သည် ရှောလုနောက်တော်သို့ လိုက်ကြသော်လည်း၊ 15ဒါဝိဒ်သည် မလိုက်၊ ဗက်လင်မြို့မှာ မိမိအဘ၏သိုးတို့ကို ထိန်းကျောင်းခြင်းငှာ ပြန်သွားလေ၏။ 16ဖိလိတ္တိလူသည် အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး၊ နံနက်တစ်ခါ၊ ညဉ့်ဦးတစ်ခါ ချဉ်းကပ်၍ ကိုယ်ကိုပြ၏။ 17ထိုအခါ ယေရှဲသည် မိမိသားဒါဝိဒ်ကိုခေါ်၍၊ သင့်အစ်ကိုတို့အဖို့ ဤပေါက်ပေါက် တစ်ဧဖာနှင့် ဤမုန့်ဆယ်လုံးတို့ကိုယူ၍ အစ်ကိုတို့ရှိရာတပ်တော်သို့ ပြေးသွားလော့။ 18ဤဒိန်ခဲဆယ်လုံးကိုလည်း ယူ၍ သူတို့တပ်မှူးအားဆက်လော့။ သင့်အစ်ကိုတို့သည် ကျန်းမာခြင်း ရှိသည်မရှိသည်ကို ကြည့်ရှုပြီးမှ၊ သူတို့ထံမှာ သက်သေတစ်စုံတစ်ခုကို ခံယူလော့ဟု မှာလိုက်လေ၏။ 19ထိုကာလ၌ ရှောလုမှစ၍ ဒါဝိဒ်အစ်ကိုတို့နှင့် ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် ဧလာချိုင့်မှာ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို စစ်တိုက်လျက်ရှိကြ၏။
20ဒါဝိဒ်သည် နံနက်စောစောထ၍ သိုးတို့ကို သိုးထိန်း၌အပ်ပြီးလျှင်၊ အဘမှာလိုက်သည်အတိုင်း စားစရာကိုယူသွား၍၊ ရိက္ခာလှည်းထားရာသို့ ရောက်သောအခါ၊ 21ဣသရေလ တပ်သားတို့နှင့် ဖိလိတ္တိတပ်သားတို့သည် စစ်ခင်းကျင်း၍ စစ်တလင်းသို့ချီလျက်၊ စစ်တိုက်မည်အသံနှင့် ကြွေးကြော်ကြ၏။ 22ဒါဝိဒ်သည် မိမိ၌ပါသောအရာတို့ကို ရိက္ခာစောင့်လက်၌ အပ်ထားပြီးလျှင်၊ တပ်သားစုထဲသို့ပြေး၍ မိမိအစ်ကိုတို့ကို နှုတ်ဆက်၏။ 23သူတို့နှင့်ပြောစဉ်တွင်၊ ဖိလိတ္တိလူ၊ ဂါသမြို့သား ဂေါလျတ်အမည်ရှိသော သူရဲသည် ဖိလိတ္တိတပ်ထဲက ထွက်လာ၍ ယမန်ကဲ့သို့ပြောဆိုသည်ကို ဒါဝိဒ်သည် ကြားလေ၏။ 24ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည် ထိုသူကိုမြင်သောအခါ အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ ပြေးကြ၏။ 25အချို့တို့ကလည်း၊ ထိုလူထွက်လာသည်ကို မြင်သလော။ ဣသရေလအမျိုးကိုကြိမ်းပလျက် ထွက်လာပါသည်တကား။ သူ့ကို သတ်သောသူအား ရှင်ဘုရင်သည် ကြီးသောစည်းစိမ်နှင့် ချီးမြှောက်၍ သမီးတော်ကိုလည်း ပေးစားတော်မူမည်။ ထိုသူ၏အဆွေအမျိုးကိုလည်း ဣသရေလနိုင်ငံတွင် မင်းမှု လွှတ်တော်မူမည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။ 26ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ ထိုဖိလိတ္တိလူကိုသတ်၍ ဣသရေလအမျိုးခံသော အရှက်ကွဲခြင်းကို ပယ်ရှင်းသောသူသည် အဘယ်အကျိုးကို ရလိမ့်မည်နည်း။ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဗိုလ်ခြေတို့ကို ကြိမ်းပရမည်အကြောင်း၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံသော ထိုဖိလိတ္တိလူသည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်သနည်းဟု မိမိအနားမှာရှိသောသူတို့အား မေးမြန်းလျှင်၊ 27သူတို့က၊ ထိုလူကို သတ်သောသူသည် ဤမည်သောအကျိုးကို ရလိမ့်မည်ဟု ယမန်ကဲ့သို့ ပြန်ပြောကြ၏။ 28ထိုသူတို့နှင့် ဒါဝိဒ်ပြောသည်ကို အစ်ကိုအကြီးဧလျာဘကြားလျှင် ဒါဝိဒ်ကိုအမျက်ထွက်၍၊ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဤအရပ်သို့လာသနည်း။ ထိုနည်းသောသိုးတို့ကို တောတွင် အဘယ်သူလက်၌ အပ်ခဲ့သနည်း။ သင့်မာနကြီးခြင်း၊ သင့်စိတ်နှလုံးဆိုးညစ်ခြင်းကို ငါသိ၏။ စစ်ပွဲကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာသာ လာပြီဟု ဆို၏။ 29ဒါဝိဒ်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်အမှုကို ပြုမိသနည်း။ ယခုပြောစရာအကြောင်း မရှိလောဟု ဆိုသောနောက်၊ 30အခြားသောသူတို့ထံသို့ လှည့်၍ ယမန်ကဲ့သို့မေးမြန်းလျှင်၊ သူတို့သည် ရှေ့အတူ ပြန်ပြောကြ၏။
31ထိုသို့ ဒါဝိဒ်ပြောသောစကားကို ကြားသောသူတို့သည် ရှောလုထံတော်၌ ကြားလျှောက်သော်၊ ဒါဝိဒ်ကို ခေါ်တော်မူ၏။ 32ဒါဝိဒ်ကလည်း ထိုလူကြောင့် အဘယ်သူမျှ စိတ်မပျက်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်ကျွန်သွား၍ ထိုဖိလိတ္တိလူကို တိုက်ပါမည်ဟု ရှောလုအားလျှောက်လျှင်၊ 33ရှောလုက၊ သင်သည် ထိုဖိလိတ္တိလူကို သွား၍မတိုက်နိုင်။ သင်သည် နုပျိုသောသူဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ပျိုသောအရွယ်မှစ၍ စစ်သူရဲဖြစ်ခဲ့ပြီဟု ဒါဝိဒ်အားဆိုသော်၊ 34ဒါဝိဒ်က၊ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် အဘ၏သိုးတို့ကို ထိန်းကျောင်းစဉ်အခါ၊ ခြင်္သေ့နှင့်ဝံသည်လာ၍ သိုးသငယ်ကို သိုးစုထဲကကိုက်ချီပါ၏။ 35ကျွန်တော်လိုက်၍ သတ်သဖြင့် သိုးသငယ်ကို သူ့ပါးစပ်ထဲက နုတ်ပါ၏။ ဝံသည် ကျွန်တော်ကို ပြန်၍ကိုက်သောအခါ၊ ဝံ၏မုတ်ဆိတ်ကိုကိုင်၍ ရိုက်သတ်ပါ၏။ 36ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ခြင်္သေ့နှင့်ဝံနှစ်ကောင်လုံးကို သတ်ပါ၏။ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသော ထိုဖိလိတ္တိလူသည် အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ဗိုလ်ခြေတို့ကို ကြိမ်းပသောကြောင့်၊ ထိုအကောင်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ 37ခြင်္သေ့လက်၊ ဝံလက်မှ ကျွန်တော်ကို ကယ်နုတ်တော်မူသော ထာဝရဘုရားသည်၊ ထိုဖိလိတ္တိလူလက်မှ ကယ်နုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟု ရှောလုအားလျှောက်လေသော်၊ ရှောလုက သွားလော့။ ထာဝရဘုရားသည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူပါစေသောဟု ဒါဝိဒ်အားဆိုလေ၏။
38ရှောလုသည်လည်း ဒါဝိဒ်ကို မိမိအဝတ်နှင့်ဝတ်စေသဖြင့်၊ သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာ ကြေးဝါခမောက်လုံးကို တင်၍၊ သံချပ်အင်္ကျီကိုလည်း ဝတ်စေ၏။ 39ဒါဝိဒ်သည် ဓားတော်ကို အဝတ်ပေါ်မှာစည်း၍ သွားမည်ဟု အားထုတ်သော်လည်း၊ ထိုလက်နက်များကို မစုံစမ်းသေး။ သို့ဖြစ်၍ ဒါဝိဒ်က ဤလက်နက်တို့နှင့် ကျွန်တော်မသွားနိုင်ပါ၊ မစုံစမ်းပါသေးဟု ရှောလုအားလျှောက်၍ ချွတ်ပြန်လေ၏။
ဂေါလျတ်ကိုဒါဝိဒ်နှိမ်နင်းခြင်း
40တစ်ဖန် မိမိတောင်ဝှေးကိုကိုင်လျက်၊ ချောသောကျောက်ငါးလုံးကို ချောင်းထဲကရွေး၍၊ သိုးထိန်း တန်ဆာတည်းဟူသော လွယ်အိတ်၌ထည့်ပြီးမှ၊ လောက်လွှဲကိုလည်းကိုင်၍ ဖိလိတ္တိလူရှိရာသို့ ချဉ်းလေ၏။ 41ဖိလိတ္တိလူသည်လည်း ဒါဝိဒ်ရှိရာသို့ချဉ်း၍ သူ့ရှေ့မှာ ဒိုင်းလွှားကို ဆောင်သောသူလည်း သွား၏။ 42ဖိလိတ္တိလူသည် ကြည့်၍ ဒါဝိဒ်ကိုမြင်သောအခါ မထီမဲ့မြင်ပြု၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် နုပျိုသောသူ၊ ဆံပင်နီ၍ မျက်နှာလှသောသူဖြစ်၏။ 43ဖိလိတ္တိလူက၊ သင်သည် တောင်ဝှေးနှင့် ငါ့ထံသို့လာရမည်အကြောင်း၊ ငါသည် ခွေးဖြစ်သလောဟုမေးလျက်၊ မိမိဘုရားတို့ကိုတိုင်တည်၍ ဒါဝိဒ်ကိုကျိန်ဆဲလေ၏။ 44တစ်ဖန် ဖိလိတ္တိလူက လာခဲ့။ သင့်အသားကို မိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့် တောသားရဲတို့အား ငါပေးမည်ဟု ဒါဝိဒ်ကိုဆို၏။ 45ဒါဝိဒ်ကသင်သည် ဓား၊ လှံ၊ ကိဒုန်ပါလျက် ငါ့ထံသို့လာ၏။ ငါသည် သင်ကြိမ်းပသော ဣသရေလဗိုလ်ခြေတို့၏ ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ပါလျက် သင်ရှိရာသို့လာ၏။ 46ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို ငါ့လက်၌ ယနေ့အပ်တော်မူသဖြင့်၊ သင့်ကိုငါသတ်၍ လည်ပင်းကိုဖြတ်မည်။ ဖိလိတ္တိဗိုလ်ခြေ အသေကောင်များကို မိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့် တောသားရဲတို့အား ယနေ့ငါပေးမည်။ ဣသရေလအမျိုး၌ ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ 47ထာဝရဘုရားသည် ဓားလှံအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မမူကြောင်းကို၊ ဤပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် စစ်မှုကိုပိုင်၍၊ ငါတို့လက်သို့ အပ်နှံတော်မူမည်ဟု ဖိလိတ္တိလူအားဆို၏။ 48ဖိလိတ္တိလူသည် ထ၍ ဒါဝိဒ်နှင့်တွေ့ခြင်းငှာ ချဉ်းလာသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည်လည်း ဖိလိတ္တိလူနှင့်တွေ့ခြင်းငှာ ဗိုလ်ခြေရှိရာသို့ အလျင်အမြန်ပြေးပြီးမှ၊ 49လွယ်အိတ်ထဲက ကျောက်တစ်လုံးကို နှိုက်ယူ၍လွှဲပစ်၏။ ဖိလိတ္တိလူ၏ နဖူးကိုမှန်၍ နဖူးပေါက်သဖြင့် သူသည် မြေပေါ်မှာ ငိုက်စိုက်လဲလေ၏။ 50ထိုသို့ ဒါဝိဒ်သည် လောက်လွှဲနှင့် ကျောက်တစ်လုံးအားဖြင့် နိုင်လျက် ထိခိုက်၍သတ်လေ၏။ 51ထိုအခါ ဒါဝိဒ်သည် ဓားမပါသောကြောင့် ပြေး၍ ဖိလိတ္တိလူကို နင်းလျက်၊ သူ၏ဓားကို ဓားအိမ်မှနုတ်ဆွဲပြီးလျှင် လည်ပင်းကိုဖြတ်၍ အပြီးသတ်လေ၏။ ဖိလိတ္တိလူတို့သည် သူတို့၏ သူရဲသေကြောင်းကိုမြင်သောအခါ ပြေးကြ၏။ 52ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုး၊ ယုဒအမျိုးသားတို့သည် ထ၍ ကြွေးကြော်လျက် ချိုင့်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဧကြုန်မြို့ တံခါးတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လိုက်ကြ၏။ ထိခိုက်သော ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ရှာရိမ်မြို့ လမ်းနားမှစ၍ ဂါသမြို့၊ ဧကြုန်မြို့တိုင်အောင် လဲကြ၏။ 53ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လိုက်ရာမှ ပြန်လာ၍ သူတို့တဲများကို လုယူကြ၏။ 54ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူ၏ ဦးခေါင်းကိုယူ၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဆောင်သွား၏။ သူ၏လက်နက်များကို မိမိတဲ၌ထား၏။
ဒါဝိဒ်အားရှောလု၏ရှေ့တော်သို့သွင်းခြင်း
55ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူကို တိုက်ခြင်းငှာ ထွက်သွားသည်ကို ရှောလုသည်မြင်လျှင်၊ ထိုလုလင်ကား အဘယ်သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟု ဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဗနာကို မေး၏။ အာဗနာကလည်း၊ အရှင်မင်းကြီး အသက်တော်ရှင်သည်အတိုင်း ကျွန်တော်မသိပါဟု လျှောက်လျှင်၊ 56ရှင်ဘုရင်က၊ ထိုလုလင်သည် အဘယ်သူ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်ကို မေးစစ်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 57ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူကိုသတ်ပြီးမှ၊ သူ၏ဦးခေါင်းကို ကိုင်လျက် ပြန်လာသောအခါ၊ အာဗနာသည်ခေါ်၍ ရှောလုထံသို့ ဆောင်သွားပြီးလျှင်၊ 58ရှောလုက၊ အချင်းလုလင်၊ သင်သည် အဘယ်သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူ၏။ ဒါဝိဒ်ကလည်း ကျွန်တော်သည် ကိုယ်တော်ကျွန်၊ ဗက်လင်မြို့သား ယေရှဲ၏သားဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဂေါလျက်အားအနိုင်ယူခြင်း (အခန်း ၁၇)

          ၁၇:၁၁ ဂါသမြို့မှ မလှမ်းမကမ်းယေရုရှလင် အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဖိလိတ္တိလူများသည် ရှောလုအား တိုက်ခိုက်ရန် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တပ်ဖွဲ့နေကြသည်။ ရှောလုဦးဆောင်သော ဣသရေလတပ်ဖွဲ့သည် ဧလာချိုင့်ဝှမ်းတွင်စုဖွဲ့ကြသည်။ ဖိလိတ္တိတပ်ထဲမှ ဂေါလျက်အမည်ရှိသော အားကောင်းမောင်းသန် လူညိုထွားကြီးသည် တောင်ကုန်းပေါ်သို့ တက်၍ ဣသရေလစစ်သားများအား စီးချင်းထိုးဖို့ စိမ်ခေါ်သည်။ ဣသရေလဘက်က တစ်ယောက်မှမလှုပ်။ ဂေါလျက်သည် အရပ် ၉ပေ၉လက်မ ရှိ၍ အလေးချိန် ၁၇၅ပေါင်ခန့်ရှိသော စစ်လက်နက်ချပ်ဝတ်တန်ဆာ ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ခေါင်းပေါ်တွင် ဆောင်းထားသော သံစစ်ခမောက်သည် ၁၅ပေါင်လေးသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ပေါင် ၆၀၀၊ ၇၀၀ခန့် ရှိသောကြောင့် သူ့အတွက် လေးလံသော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဟူ၍ မရှိ။ သို့ကြောင့် တော်ရုံ၊ တန်ရုံသာမန်လူက မယှဉ်ဝံ့ကြ။

၁၇:၁၂၃၀ ဒါဝိဒ်၏ အကိုသုံးယောက်သည် စစ်မှုထမ်းများဖြစ်သောကြောင့် ဂေါလျက်၏ ခွန်အားဗလကြီးထွားပုံ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းပုံ ပြောစကားများကြားဖူးနားဝရှိသည်။ ထိုဂေါလျက်တွင် ထူးခြားဆန်းပြားသည့် မည်သည့်အစွမ်းအစရှိကြောင်း ဒါဝိဒ်က မေးမြန်းလျှာရှည်သောအခါ အကိုအကြီးဆုံး ဧလျာဘက ငေါက်ငမ်းလေ့ရှိသည်။ ဂေါလျက်အကြောင်းကြားလျှင် တုန်လှုပ်ကြသည်။ နာမည်မျှပင်မခေါ်ရဲကြ။ ထိုသို့သောလူမျိုးကို ဒါဝိဒ်တွေ့ချင်သည်။ မျက်နှာချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမည့် အခွင့်အရေးစောင့်မျှော်နေသည်။

၁၇:၃၁၄၀ ထိုဂေါလျက်ကို တစ်ဦးချင်းရင်ဆိုင် စီးချင်းထိုးဝံ့သူ ကျေညာမောင်းခတ်လိုက်လံရှာဖွေသောအခါ ဒါဝိဒ်တစ်ယောက်သာ တွေ့သည်။ ရှောလုမင်းရှေ့သို့ ရောက်လာကြသောအခါ ရှောလုက ဒါဝိဒ်၏ ခွန်အားဗလကို ကြည့်၍ စိတ်ပျက်မိသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ စွမ်းအားဖြင့် အနိုင်ယူနိုင်ကြောင်း ဒါဝိဒ်က ယုံကြည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒါဝိဒ်သည် သိုးထိန်းကျောင်းစဉ် ခြင်္သေ့နှင့်ဝံကို တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးသည်။ သူအားကိုးသော ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအစွမ်းကို လူအများရှေ့တွင် သက်သေထူချင်သည်။ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာရင် ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဂေါလျက်အား ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ဝတ်ဆင်ရမည့် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရှောလုက ထုတ်ပေးသည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်က ထိုလက်နက်ပစ္စည်များမယူ။ ချောမွတ်သော ကျောက်လောက်စာလုံး ငါးလုံးနှင့် လောက်လွှဲကို ကိုင်ဆောင်လျက် ဘုရားပေးခွန်အားဖြင့် ရင်ဆိုင်သည်။

၁၇:၄၁၅၄ လူ့ဘီလူးကြီးဂေါလျက်က ချာတိတ်ဒါဝိဒ်အား တွေ့မြင်သောအခါ ဣသရေလလူများက သူ့အား မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟု ခံယူသည်။ ဂေါလျက်က ဒါဝိဒ်အား ဝါးစားပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်က အလျဉ်းမကြောက်။ ဘုရားသခင်က အောင်ပွဲပေးမည်ဟု အပြည့်အဝယုံကြည်သည်။ ဒါဝိဒ်နားသို့ ဂေါလျက်ချဉ်းကပ်လာသောအခါ ဒါဝိဒ်က ဂေါလျက်နဖူးအား လောက်စာလုံးဖြင့် ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ ဂေါလျက်သည်ရှေ့သို့ မှောက်ရက်လဲကျသည်။ ဒါဝိဒ်သည် ဂေါလျက်ဓါးကိုအမြန်ဆွဲနှုတ်ယူပြီး၊ ဂေါလျက်လည်ပင်းကို ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဖိလိတ္တိစစ်သားများ ထွက်ပြေးသွားကြသဖြင့် ဣသရေလတို့က လိုက်လံချေမှုန်းကြသည်။

၁၇:၅၅၅၈ ဤကျမ်းချက်သည် ရှုပ်ထွေးသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ၁၆:၂၁တွင် ရှောလုက ဒါဝိဒ်အား ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောကြောင့် အနားသို့ခေါ်ထား၍ စစ်လက်နက်ဆောင်ခိုင်းထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် ဤသူငယ်ကို မသိဟုဆိုပြန်သည်။ သို့ကြောင့် မည်သူ့သား မသိဟု ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်မိသားစုအကြောင်းကို မသိလေရော့သလား။ William က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ရှောလုက ဂေါလျက်ကို အောင်မြင်သူ၏ မိဘများသည် ဘုရင့်အခွန်အတုတ် ကင်းလွတ်ကြရ   မည့်အပြင် ထိုသူကိုလည်း ဘုရင့်သမီးတော်နှင့် ပေးစားမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ သို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်၏ မိဘများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မည်သူ့သားများလဲကွယ်ဟု အံ့ဩချီးမွမ်းဆိုခြင်းဖြစ်ပေမည်။၁၇

ထိုသဘောထားကို ၁၈:၁၈ က ထောက်ခံထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်က သူသည် ဘုရင့်သားမတ်တော် တော်စပ်ရအောင် သူ့မိဘများသည် မူးမတ်ရာလူကုံထံများမဟုတ်ဟု ဝန်ခံထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို Michael Griffiths က ဤသို့တင်ပြသည်။

ယောနသန်(အခန်း၁၄)နှင့် ဒါဝိဒ်တို့နှစ်ဦးစလုံးရှေ့တွင် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်ခြင်းပါရှိသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အောင်ပွဲဆင်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း သင်ခန်းစာယူသင့်သည်။ မိမိအစွမ်းဖြင့် မတတ်နိုင်သော ရန်သူအား အောင်မြင်နည်းလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်ရှေ့တွင် သခင်ယေရှုရပ်တည်နေလျှင် သင်လည်း ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသွားမည်။ ပြုမူသမျှတိုင်း၌ ဘုရားရှင်ပါရှိမည်။ ယုံကြည်သူများရှေ့မှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးမည်။၁၈

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။