ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၂

ရှမွေလ၏နှုတ်ဆက်စကား
1ရှမွေလကလည်း၊ သင်တို့ပြောသမျှသောစကားကို ငါနားထောင်၍၊ သင်တို့အပေါ်မှာ ရှင်ဘုရင်ကို ငါချီးမြှောက်လေပြီ။ 2ယခုမှာ ရှင်ဘုရင်သည် သင်တို့ရှေ့၌ ကြွနေတော်မူ၏။ ငါသည် အသက်ကြီး၍ ဆံပင်ဖြူပြီ။ ငါ့သားတို့သည် သင်တို့၌ရှိကြ၏။ ငါသည် ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် သင်တို့ရှေ့၌ သွားပြီ။ 3ဤအရပ်၌ ယခု ငါရှိ၏။ အဘယ်သူ၏နွားကို ငါယူဖူးပြီနည်း။ အဘယ်သူ၏ မြည်းကိုယူဖူးပြီနည်း။ အဘယ်သူကို လှည့်စားဖူးပြီနည်း။ အဘယ်သူကို ညှဉ်းဆဲဖူးပြီနည်း။ ကိုယ်မျက်စိကို ကွယ်စေခြင်းငှာ အဘယ်သူလက်မှ တံစိုးကိုခံဖူးပြီနည်း။ ထာဝရဘုရားရှေ့၊ ဘိသိက်တော်ကို ခံသောသူရှေ့မှာ ငါ့တစ်ဖက်၌ သက်သေခံကြလော့။ သူ့ဥစ္စာကို ငါယူမိလျှင် ပြန်ပေးပါမည်ဟု ဣသရေလ လူအပေါင်းတို့အား ပြောဆိုသော်၊ 4သူတို့က၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကို မလှည့်စားပါ။ မညှဉ်းဆဲပါ။ အဘယ်သူ၏ဥစ္စာကိုမျှမယူပါဟု ပြောဆိုကြ၏။ 5ရှမွေလကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့လက်၌ သူတစ်ပါး၏ဥစ္စာကို ရှာ၍မတွေ့ကြောင်းကို ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့တစ်ဖက်၌ သက်သေဖြစ်တော်မူ၏။ ဘိသိက်တော်ကို ခံသောသူလည်း သက်သေဖြစ်၏ဟုဆိုလျှင်၊ သူတို့က၊ သက်သေဖြစ်ပါသည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။ 6တစ်ဖန် ရှမွေလက၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့်အာရုန်ကို ချီးမြှောက်၍၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏။ 7ယခုတွင် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့နှင့် သင်တို့ဘိုးဘေးများ၌ တရားသဖြင့် ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ သင်တို့အား ငါဆွေးနွေးဟောပြောမည်။ 8ယာကုပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်၍၊ သင်တို့ဘိုးဘေးတို့သည် ထာဝရဘုရားအား အော်ဟစ်သောအခါ၊ မောရှေနှင့် အာရုန်ကိုစေလွှတ်သဖြင့် ဘိုးဘေးတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်၍ ဤပြည်၌ နေရာချတော်မူ၏။ 9သူတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုမေ့လျော့သောအခါ၊ ဟာဇော်ဗိုလ်ချုပ်မင်း သိသရလက်သို့လည်းကောင်း၊ ဖိလိတ္တိလူတို့ လက်သို့လည်းကောင်း၊ မောဘရှင်ဘုရင်လက်သို့လည်းကောင်း ရောက်စေတော်မူသဖြင့်၊ ထိုရန်သူတို့၏ တိုက်ဖျက်ခြင်းကို ခံရကြ၏။ 10တစ်ဖန် သူတို့သည် ထာဝရဘုရားအား အော်ဟစ်လျက်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစွန့်၍၊ ဗာလဘုရားနှင့် အာရှတရက်ဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုသဖြင့် ပြစ်မှားပါပြီ။ သို့ရာတွင် ရန်သူလက်မှ ကယ်ချွတ်တော်မူပါ။ ကိုယ်တော်ကို ဝတ်ပြုပါမည်ဟု လျှောက်ကြသောအခါ၊ 11ထာဝရဘုရားသည် ယေရုဗ္ဗာလ၊ ဗာရက်၊ ယေဖသ၊ ရှမွေလတို့ကို စေလွှတ်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင် ရန်သူတို့လက်မှ ကယ်နုတ်တော်မူသဖြင့် သင်တို့သည် ဘေးလွတ်ရကြ၏။ 12နောက်တစ်ဖန် အမ္မုန်အမျိုးသား ရှင်ဘုရင်နာဟတ်သည် စစ်ချီမည်အကြောင်းကို သိသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အရင်ကဲ့သို့မဟုတ်၊ ရှင်ဘုရင်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးရမည်ဟု သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ရှင်ဘုရင် လုပ်လျက်ပင် ငါ့အားလျှောက်ထားကြ၏။ 13ယခုမှာ သင်တို့လိုချင်၍ ရွေးချယ်သောရှင်ဘုရင်ကို ကြည့်ရှုကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အပေါ်မှာ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းငှာ ချီးမြှောက်တော်မူပြီ။ 14သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်တကွ အာဏာတော်ကို မဆန်၊ စကားတော်ကို နားထောင်လျှင် သင်တို့နှင့် သင်တို့ကိုအုပ်စိုးသော ရှင်ဘုရင်သည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ အမြဲလိုက်ကြလိမ့်မည်။ 15သို့မဟုတ် ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားမထောင်၊ အာဏာတော်ကိုဆန်လျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သည် ဘိုးဘေးတို့ကို ဆီးတားသကဲ့သို့ သင်တို့ကို ဆီးတားတော်မူလိမ့်မည်။ 16ယခုမှာ သင်တို့မျက်မှောက်၌ ထာဝရဘုရား ပြုတော်မူလတ္တံ့သောအမှုကြီးကို ငြိမ်ဝပ်စွာနေ၍ ကြည့်ရှုလော့။ 17ယနေ့ ဂျုံစပါးရိတ်ရာကာလဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ သို့သော်လည်း ထာဝရဘုရားကို ငါဆုတောင်း၍ မိုးချုန်းခြင်းနှင့်တကွ မိုးရွာစေတော်မူမည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ရှင်ဘုရင်ကို တောင်းသောအားဖြင့် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပြစ်မှားမိသောအပြစ်သည် ကြီးကြောင်းကို ရိပ်မိသိမြင်ရကြမည်ဟု လူများတို့အား ပြောဆိုပြီးလျှင်၊ 18ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်း၍၊ ထိုနေ့၌ ထာဝရဘုရားသည် မိုးချုန်းခြင်းနှင့်တကွ မိုးရွာစေတော်မူ၍၊ လူအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရားနှင့် ရှမွေလကို အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏။ 19လူအပေါင်းတို့က၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည် မသေရမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ကိုယ်တော်ကျွန်တို့အဖို့ ဆုတောင်းတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်ဘုရင်ကို တောင်းသောအားဖြင့် အထက်အပြစ်များတို့အပေါ်မှာထပ်၍ ဒုစရိုက်ကို ပြုမိပါပြီဟု ရှမွေလအား တောင်းပန်ကြ၏။ 20ရှမွေလကလည်း မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကို ပြုမိသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့ လိုက်ရာမှ မလွှဲကြနှင့်။ ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဝတ်ပြုကြလော့။ 21ကျေးဇူးမပြု မကယ်တင်နိုင်၊ အချည်းနှီးဖြစ်သော အရာတို့နောက်သို့ လမ်းလွှဲ၍ မလိုက်ကြနှင့်။ ထိုသို့သောအရာသည် အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်၏။ 22ထာဝရဘုရားသည် မဟာနာမတော်ကိုထောက်၍ မိမိလူတို့ကို စွန့်တော်မမူ။ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကို မိမိလူအရာ၌ ခန့်ထားခြင်းငှာအလိုရှိတော်မူပြီ။ 23ငါမူကား သင်တို့အဖို့ ဆုမတောင်းဘဲနေသဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားကို ပြစ်မှားခြင်းအမှုသည် ငါနှင့်ဝေးပါစေသော။ ကောင်းမွန်ဖြောင့်မတ်သော လမ်းကိုလည်း သင်တို့အား ငါပြသဦးမည်။ 24သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ သစ္စာနှင့်တကွ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဝတ်ပြုကြလော့။ သင်တို့အဖို့ အဘယ်မျှလောက် ပြုတော်မူပြီးသည်ကို အောက်မေ့ကြလော့။ 25သို့မဟုတ် သင်တို့သည် ဒုစရိုက်ပြုမြဲပြုလျှင်၊ ရှင်ဘုရင်နှင့်တကွ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ရကြလိမ့်မည်ဟု လူများတို့အား ပြောဆိုလေ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်ပဌမစောင် - ၁၂ (အနက်ဖွင့်)

(ပြည်သူများအပြစ်စွဲချက် (အခန်း ၁၂)

          ၁၂:၁၃ ဂိလဂါလတွင် မင်းခမ်းမင်းနားဗိုလ်ရှုသဘင်ပြီးဆုံးသောအခါ ရှမွေလက ဣသရေလလူများအား တရားသူကြီးပီသစွာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံကို ထောက်ပြသည်။ မတရားမှုရှိကြောင်း မည်သူကမှ မထောက်ပြနိုင်ကြ။ သို့သော်လည်း ဣသရေလပရိသတ်က ရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုကြသောအခါ ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲရာတရားသူကြီးအရာအား ကန့်ကွတ်ရာရောက်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။ အတိတ်က ဒုက္ခပင်လယ်နက်ကြစဉ်တွင် ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁တွင် ပါရှိသည့် ဗေဒန်သည် ဗာရက်ဖြစ်သည် (NKFV Marg; LXX and Syriac ကျမ်းမူ)။၁၀

ရှမွေလသည် မောရှေကဲ့သို့သောအမျိုး ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု သူ့ကိုယ်သူခံယူသည်။ သို့သော်လည်း ဣသရေလတို့၏ ရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုမှုကို စိတ်မချမ်းမြေ့။ ဘုရားသခင်က ရှမွေလအား တရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ပေးခြင်းသည် ဣသရေလလူများအတွက်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရှောလုအား ထပ်လောင်းဆောင်းပေးသည်။

၁၂:၁၄၁၈ ရှင်ဘုရင်တောင်းဆိုခြင်းသည် ကြီးမားသော အမှားအယွင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်နာခံခြင်းရှိကြလျှင် ဘုရားသခင်က ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးဦးမည်။ နာခံခြင်းမရှိလျှင် မူကား အမျက်တော်ရှကြမည်။ သေချာသည်။ ရှမွေလက သူသည် ဘုရားသခင်၏ လူဖြစ်ကြောင်းကို  သတိပေးသည်။ ပရိသတ်ရှေ့မှောက်တွင် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းလျှင် မိုးရွာချ၍ ရိတ်သိမ်းလက်စ ဆန်စပါးများ ပျက်စီးကြမည့်အကြောင်းကို သတိပေပြီးနောက် ဆုတောင်းလိုက်ရာ ချက်ခြင်း မိုးချုန်း၍ တကယ်မိုးရွာသဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် ကြောက်  လန့်သွားကြသည်။

၁၂:၁၉၂၅ ပရိသတ်ကြီးက စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ရှမွေလအား တောင်းပန်ကြရာ ရှမွေလက ဆုတောင်းပေးသဖြင့် မိုးစဲသွားသည်။ ရှမွေလ၏ ဆုတောင်းချက်သည် ကရုဏာတော်သက်ရောက်စေနိုင်သကဲ့သို့ အမျက်တော်ကိုလည်း ကျစေနိုင်သော နှစ်ဖက်သွားသံလျက်ဓါးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြဖို့ သတိပေးလိုက်သည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်မကျူးလွန်မိဖို့ တစိုက်မတ်မတ် ဆုတောင်းခိုင်းသည်။ ဤနေရာတွင် ဆုတောင်းမှု မပြုခြင်းနှင့် နမော်နမဲ့နေခြင်းသည် ကြီးလေးသော ပြစ်မှုဖြစ်ကြောင်း သင်ခန်းစာပေးပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။