ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၃

ဉာဏ်ပညာတောင်းလျှောက်ခြင်း
(၆ရာ၊ ၁:၃-၁၂)
1ရှောလမုန်သည် အဲဂုတ္တုဖာရောဘုရင်နှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်၊ သမီးတော်နှင့်စုံဖက်၍ နန်းတော်၊ ဗိမာန်တော်၊ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကို မပြီးမီတိုင်အောင် ဒါဝိဒ်မြို့၌ နေရာပေးတော်မူ၏။ 2ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်အဖို့ အိမ်တော်ကို မတည်သေးသောကြောင့်၊ လူများတို့သည် မြင့်သောအရပ်တို့၌ ယဇ်ပူဇော်တတ်ကြ၏။ 3ရှောလမုန်သည် ထာဝရဘုရားကိုချစ်၍ ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏ စီရင်ချက်တို့ကို စောင့်ရှောက်တတ်၏။ သို့ရာတွင် မြင့်သောအရပ်တို့၌ယဇ်ပူဇော်၍ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့၏။
4တစ်ရံရောအခါ၊ ရှင်ဘုရင်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှာ အလွန်မြင့်မြတ်သော အရပ်တည်းဟူသော ဂိဗောင်မြို့သို့သွား၍ ထိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့ရာယဇ်တစ်ထောင်ကို ပူဇော်လေ၏။
5ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားသည် ညအခါ အိပ်မက်တွင် ရှောလမုန်အား ထင်ရှားလျက်၊ ငါပေးရမည်ဆုကို တောင်းလော့ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ 6ရှောလမုန်ကလည်း၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန် အကျွန်ုပ်၏အဘဒါဝိဒ်သည် ရှေ့တော်၌ သဘောဖြောင့်၍ သမ္မာတရား၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတိုင်း ကျင့်သည်နှင့်အညီ၊ သူ၌များစွာသောကျေးဇူးကို ပြုတော်မူပြီ။ ယနေ့တွင်ရှိသည်အတိုင်း၊ သူ၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရသောသားကို သူ့အား ပေးသနားတော်မူသဖြင့်၊ သူ့အဖို့ ကျေးဇူးတရားကို စောင့်ရှောက်တော်မူပြီ။ 7ယခုမှာ အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကျွန်ကို အဘဒါဝိဒ်၏ကိုယ်စား ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူပြီ။ သို့ရာတွင် အကျွန်ုပ်သည် သူငယ်ဖြစ်ပါ၏။ ထွက်ဝင်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ပါ။ 8ရွေးချယ်တော်မူ၍ အရေအတွက်အားဖြင့် အတိုင်းမသိများပြားစွာသော ကိုယ်တော်၏ လူမျိုးကြီးအလယ်၌ ကိုယ်တော်ကျွန်ရှိပါ၏။ 9သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကျွန်သည် ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို တရားစီရင်နိုင်မည်အကြောင်း ကောင်းမကောင်းကို ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သောဉာဏ်ကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ဤမျှလောက်များစွာသော ကိုယ်တော်၏လူတို့ကို အဘယ်သူသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟု တောင်းလျှောက်၏။ 10ထိုသို့ ရှောလမုန်တောင်းလျှောက်သော ပတ္ထနာစကားကို ထာဝရဘုရားသည် နှစ်သက်တော်မူ၏။ 11ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် တာရှည်သောအသက်ကို မတောင်း၊ စည်းစိမ်ကိုလည်း မတောင်း၊ ရန်သူတို့၏အသက်ကိုလည်း မတောင်း၊ တရားစီရင်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်သောဉာဏ်ကိုသာ ကိုယ်အဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်၊ 12သင်တောင်းလျှောက်သည်အတိုင်း ငါပေး၏။ ရှေးကာလ၌ သင်နှင့်တူသောသူ တစ်ယောက်မျှမဖြစ်၊ နောင်ကာလ၌ မဖြစ်နိုင်အောင် ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဥ်ကို သင့်အားငါပေး၏။ 13ထိုမှတစ်ပါး သင်နှင့်တူသော ရှင်ဘုရင်တစ်ယောက်ကိုမျှ သင့်လက်ထက်၌ မရှိစေခြင်းငှာ၊ သင်မတောင်းသောဆု၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ ဂုဏ်အသရေကို ငါပေး၏။ 14သင့်အဘဒါဝိဒ် ကျင့်သည်အတိုင်း ငါ့လမ်းသို့လိုက်၍ ငါစီရင်ချက် ပညတ်တရားတို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင်၊ တာရှည်သော အသက်ကိုလည်း ငါပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 15ရှောလမုန်သည် နိုး၍ အိပ်မက်ဖြစ်မှန်းကိုသိ၏။ တစ်ဖန် ယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ ရပ်လျက်၊ မီးရှို့ရာယဇ်၊ မိတ်သဟာယယဇ်တို့ကို ပူဇော်၍ ကျွန်အပေါင်းတို့အဖို့ ပွဲကို စီရင်တော်မူ၏။
ရှောလမုန်၏စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပညာ
16ထိုအခါ ပြည့်တန်ဆာမိန်းမနှစ်ယောက်သည်လာ၍ ရှေ့တော်၌ရပ်လျက်၊ 17မိန်းမတစ်ယောက်က အိုအရှင်၊ ကျွန်တော်မနှင့် ဤမိန်းမသည် တစ်အိမ်တည်းနေကြပါ၏။ တစ်အိမ်တည်းနေလျက် ကျွန်တော်မသည် သားမျက်နှာကို မြင်ပါ၏။ 18သုံးရက်လွန်မှ တစ်ဖန် ဤမိန်းမသည် သားမျက်နှာကိုမြင်ပါ၏။ ထိုအိမ်၌ အဘယ်ဧည့်သည်မျှမရှိ။ သူနှင့် ကျွန်တော်မနှစ်ယောက်တည်းသာ ရှိပါ၏။ 19ဤမိန်းမသည် ညအခါ မိမိသားငယ်ကို ဖိ၍အိပ်မိသောကြောင့် သားငယ်သေပါ၏။ 20သန်းခေါင်ယံ၌ သူသည်ထ၍ ကျွန်တော်မအိပ်ပျော်စဉ်အခါ ကျွန်တော်မသားငယ်ကိုယူ၍ မိမိရင်ခွင်၌ ထားပါ၏။ သူ၏သားငယ်အသေကောင်ကိုမူကား၊ ကျွန်မ၏ရင်ခွင်၌ ထားပါ၏။ 21နံနက်အချိန်၌ ကျွန်တော်မသည် သားငယ်ကို နို့တိုက်မည်ထသောအခါ၊ သားငယ်သည် သေလျက်ရှိပါ၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်မသည် သေသောသူငယ်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုသောအခါ၊ ကျွန်တော်မ ဖွားမြင်သောသားမဟုတ်ပါဟု လျှောက်၏။ 22အခြားသော မိန်းမကလည်း မဟုတ်ဘူး။ အသက်ရှင်သော သူငယ်သည် ငါ့သား၊ သေသောသူငယ်သည် သင်၏သားဖြစ်၏ဟု ငြင်းလေ၏။ အရင်မိန်းမကလည်း ထိုသို့မဟုတ်။ သေသောသူငယ်သည် သင်၏သား၊ အသက်ရှင်သောသူငယ်သည် ငါ့သားဖြစ်၏ဟု ဆိုလေ၏။ ထိုသို့ရှေ့တော်၌ လျှောက်ဆိုကြလျှင်၊ 23ရှင်ဘုရင်က၊ မိန်းမတစ်ယောက်က အသက်ရှင်သော သူငယ်သည် ငါ့သား၊ သေသောသူငယ်သည် သင်၏သားဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်၊ တစ်ယောက်က ထိုသို့မဟုတ်။ သင်၏သားသေပြီ။ ငါ့သားအသက်ရှင်သည်ဟု ဆိုသည်ဖြစ်၍၊ 24ဓားယူခဲ့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဓားကို ရှေ့တော်သို့ယူခဲ့ကြ၏။ 25ရှင်ဘုရင်ကလည်း၊ အသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုခွဲ၍ ထိုမိန်းမတို့အား တစ်ယောက်တစ်ဝက်စီပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူသော်၊ 26အသက်ရှင်သောသူငယ်၏အမိသည် မိမိသားကိုအလွန်သနား၍၊ အိုအရှင်၊ အသက်ရှင်သောသူငယ်ကို မသတ်ပါနှင့်။ ဤမိန်းမအား ပေးတော်မူပါဟု တောင်းပန်လေ၏။ အခြားမိန်းမက ငါမပိုင်စေနှင့်။ သင်လည်း မပိုင်စေနှင့်။ ခွဲပါလေစေဟု ဆို၏။ 27ထိုအခါရှင်ဘုရင်က၊ အသက်ရှင်သော သူငယ်ကိုမသတ်နှင့်။ အရင်မိန်းမအား ပေးလော့။ သူသည် အမိမှန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 28ထိုသို့ ရှင်ဘုရင်စီရင်တော်မူသည်အရာကို ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ကြားသိကြသောအခါ၊ တရားစီရင်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဉာဏ်နှင့် ရှင်ဘုရင်ပြည့်စုံကြောင်းကို သိမြင်၍၊ ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဉာဏ်ပညာ (အခန်း )

: ရှောလမုန်မင်းသည် အိမ်နီးချင်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် ထိုခေတ်ကာလက ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော အဲဂုတ္တုဖာရောဘုရင်၏ သမီးတော် ကို လက်ထပ်ယူလိုက်သည်။ နိုင်ငံရေးပရိယာယ်အားဖြင့် ရွှေလမ်း၊ ငွေလမ်း၊ သံတမန်လမ်း ခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအမြော်အမြင်ဖြင့် ထိုသို့ တပါးအမျိုးသားကို လက်ထပ်ယူသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားက ခွင့်မပြုပါ။ ဝိညာဉ်ရောဂါဆိုးကပ်ငြိခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ တပါးအမျိုး ဇနီးမယားမောင်းမ ခြွေရံရာချီ လက်ထပ်ယူခြင်းအားဖြင့် မောင်းမဆောင်တွင် တိုင်းခြားသူမိဖုရား မြောက်များစွာ ဖြစ်လာသည်။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာလာပြီး၊ မိတ်သဟာယဝတ်ပျက်ကွက်၍ တဖြည်းဖြည်း စိမ်းကားခဲ့လေသည် (၁၁:၁-၈)။

:  ထိုကာလ၌ ယဇ်ပလ္လင်ကို မတည်ရသေးသောကြောင့် ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် ယဇ်ပူဇော် ကြသည်။ ယဇ်ပူဇော်ရမည့် နေရာကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နေရာ၌ ပူဇော်ကြသည်။ ဖိလိတ္တိတို့က ရှိလောယဇ်ပလ္လင်ကို ဘီစီ ၁၀၅၀ တွင် ယူဆောင်သွားကတည်းက (၁ရာ ၄) ဘုရားသခင်အိမ်တော် ပြန်မဆောက်လုပ်ရသေးမီ ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ကုန်းမြင့်များကို ရုပ်တုဘုရားတု ဆောက်လုပ်ရန် သုံးကြသည်။ ယေရုရှလင်၌ ဗိမာန်တော် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော်လည်း ယဇ်ပလ္လင်က ဂိဗောင်မြို့တွင် ကျန်နေသေးသည် (၅ရာ ၂၁:၂၉)။ ရှောလမုန်သည် ဂိဗောင်မြို့သို့ သွား၍ မီးရှို့ရာယဇ်တစ်ထောင် ပူဇော်ရသည်။

:၁၅  ဂိဗောင်အရပ်တွင် ဘုရားသခင်က ရှောလမုန်ထံ ကိုယ်ထင်ပြပြီး အလိုချင်ဆုံးသောဆု ကို တောင်းခိုင်းသည်။ ရှောလမုန်က ဣသရေလလူတို့အား တရားစီရင်နိုင်ရန် ပိုင်းခြားသိတတ်သော ဉာဏ်ပညာကို ပေးသနားတော်မူပါ ဟု တောင်းဆိုသည်။ ဘုရားစကားတော်ကို နာခံလိုက်လျှောက်လျှင် တောင်းသောဆုကိုသာမက ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ဝိညာဉ်အပြင် ရှောလမုန်မင်း မတောင်းဆိုသော စည်းစိမ်ဥစ္စာ ဂုဏ်အသရေ ကိုလည်း ပေးမည်ဟု ကတိတော်ပြုသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများအား အကြီးမြတ်ဆုံး ဆုလက်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထိုဆုလက်ဆောင်များမှာ ပညာဘဏ္ဍာနှင့်  ပြည့်စုံတော်မူသော ယေရှုခရစ်တော် (ကော ၂:၃) ဖြစ်သည်။

:၁၆၂၈  အခန်း ၃ သည် ရှောလမုန်မင်း၏ ဉာဏ်ပညာ ခမ်းနားကြီးကျယ်ပုံ ဟိမဝန္တာချီးမွမ်း ခန်းဖြစ်သည်။ ပြည့်တန်ဆာမ နှစ်ဦး သားလု ကြသည်။ ရှောလမုန်မင်းက ထိုကလေးငယ်အား ထက်ခြမ်းခွဲ၍ တစ်ယောက်တစ်ခြမ်းယူစေဟု စီရင်၍ ဓါးရွယ်သောအခါ မိခင်အတုက သဘောတူသော်လည်း မိခင်ရင်းက သဘောမတူ။ သူ့ရင်သွေးသေမည့်အစား အခြားမိန်းမလက်ထဲအပ်လျက် အသက်ရှင်စေလိုသည်။ ထိုတရားစီရင်ချက်ကြောင့် ရှောလမုန်၏ ဉာဏ်ပညာ သည် ရှင်ရိုသေ လူရိုသေ ထင်ရှားကျော်ကြားလာလေသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။