ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၂

ရှောလမုန်အတွက်ဒါဝိဒ်၏နောက်ဆုံးစကား
1ဒါဝိဒ်သည် အနိစ္စရောက်ရသောအချိန်နီးသောအခါ၊ သားတော်ရှောလမုန်ကို ပညတ်ထားတော်မူသည်ကား၊ 2မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏သွားရာလမ်းသို့ ငါသွားရမည်။ သို့ဖြစ်၍ အားယူလော့။ ယောက်ျား၏ ဂုဏ်သတ္တိရှိလော့။ 3ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်ကား၊ 4သင်၏သားမြေးတို့သည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ငါ့ရှေ့မှာ သမ္မာတရား၌ကျင်လည်ခြင်းငှာ မိမိတို့သွားရာလမ်းကို သတိပြုလျှင်၊ ဣသရေလနိုင်ငံ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်ရသော သင်၏အမျိုးမင်းရိုးမပြတ်ရဟု မိန့်တော်မူသော စကားတော်တည်၍၊ သင်သည်ပြုလေရာရာ၊ သွားလေရာရာ၌ အောင်မြင်မည်အကြောင်း သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ လမ်းတော်သို့လိုက်၍၊ မောရှေ၏ ပညတ္တိကျမ်း၌ပါသော စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်၊ သက်သေခံချက်၊ ပညတ်တရားတော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ မှာထားတော်မူသောစကားကို နားထောင်လော့။ 5ဇေရုယာသားယွာဘသည် ငါ၌ပြုသောအမှု၊ ဣသရေလဗိုလ်ချုပ်နှစ်ပါး နေရ၏သားအာဗနာ၊ ယေသာ၏သားအာမသ၌ ပြုသောအမှုတည်းဟူသော သူတို့ကိုသတ်၍ စစ်မတိုက်ဘဲ စစ်အသွေးကိုသွန်းလောင်းသဖြင့်၊ မိမိဝတ်သောခါးစည်း၊ မိမိနင်းသောခြေနင်းတို့ကို စစ်အသွေးနှင့် လူးသောအမှုကို သင်သိသည်ဖြစ်၍၊ 6သင်၌ပညာရှိသည်အတိုင်း စီရင်လျက်၊ ဆံပင်ဖြူသော ထိုသူ၏ဦးခေါင်းကို မရဏနိုင်ငံသို့ ငြိမ်ဝပ်စွာမဆင်းစေနှင့်။ 7ဂိလဒ်ပြည်သား ဗာဇိလဲ၏သားတို့ကိုကား ကျေးဇူးပြု၍ စားပွဲတော်၌ စားသောလူစုထဲသို့ ဝင်စေလော့။ သင့်အစ်ကိုအဗရှလုံကြောင့် ငါပြေးရသောအခါ၊ သူတို့သည် ထိုသို့သောကျေးဇူးကိုပြု၍ ငါ့ထံသို့လာကြ၏။ 8ငါသည် မဟာနိမ်မြို့သို့သွားသောနေ့၌ ငါ့ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ကျိန်ဆဲသောသူ၊ ဗင်္ယာမိန်အမျိုးဗာဟုရိမ်ရွာသား၊ ဂေရ၏သားရှိမိသည် သင့်လက်၌ရှိ၏။ သူသည် ငါ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ လာသောအခါ၊ သင့်ကို ငါမကွပ်မျက်ဟု ထာဝရဘုရားကို တိုင်တည်၍ ငါကျိန်ဆိုသော်လည်း၊ 9ထိုသူကို အပြစ်မရှိသောသူကဲ့သို့ မမှတ်ရဘဲ၊ သင်သည် လိမ္မာသောသူဖြစ်၍ သူ၌အဘယ်သို့ စီရင်သင့်သည်ကို သိသည်နှင့်အညီ၊ ဆံပင်ဖြူသော ထိုသူ၏ခေါင်းကိုအသေသတ်ခြင်းအားဖြင့် မရဏနိုင်ငံသို့ ဆင်းစေလော့ဟု မှာထားတော်မူပြီးမှ၊
ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကွယ်လွန်ခြင်း
10ဒါဝိဒ်သည် ဘိုးတော်ဘေးတော်တို့နှင့် အိပ်ပျော်၍ ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံတော်မူ၏။ 11ဟေဗြုန်မြို့၌ ခုနစ်နှစ်၊ ယေရုရှလင်မြို့၌ သုံးဆယ်သုံးနှစ် မင်းပြု၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို အနှစ်လေးဆယ် စိုးစံတော်မူ၏။ 12ရှောလမုန်သည် ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၍၊ အာဏာတော်သည် အမြဲတည်၏။
အဒေါနိယကွယ်လွန်ခြင်း
13ထိုနောက် ဟဂ္ဂိတ်၏သား အဒေါနိယသည် ရှောလမုန်၏မယ်တော် ဗာသရှေဘထံသို့သွား၍၊ ဗာသရှေဘက သင်သည်မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက် လာသလောဟုမေးလျှင်၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်လာပါ၏။ 14ပြောစရာတစ်စုံတစ်ခု ရှိပါသည်ဟုဆိုသော်၊ မယ်တော်ကပြောပါဟု ပြန်ဆို၏။ 15အဒေါနိယကလည်း၊ နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်လက်သို့ ရောက်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဣသရေလ အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်ကို ရှင်ဘုရင်အဖြစ်၌ ချီးမြှောက်ချင်သည်အကြောင်းကိုလည်းကောင်း မယ်တော်သိပါ၏။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်ုပ်လက်မှလွဲ၍ ညီတော်လက်သို့ ရောက်ပါပြီ။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားအလိုတော်ရှိ၏။ 16ယခုမှာ တစ်စုံတစ်ခုသောဆုကို မယ်တော်၌ တောင်းချင်ပါ၏။ မငြင်းပါနှင့်ဟု ဆိုလျှင်၊ မယ်တော်က ပြောပါဟုဆို၏။ 17သူကလည်း ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ရှုနင်မြို့သူအဘိရှက်ကို ကျွန်ုပ်အားပေးစားတော်မူမည်အကြောင်း လျှောက်ပါတော့။ မင်းကြီးသည် မယ်တော်ကိုငြင်းတော်မမူနိုင်ဟု ဆိုလေသော်၊ 18ဗာသရှေဘက ကောင်းပြီ။ သင့်အဖို့ နားတော်လျှောက်မည်ဟုဆိုပြီးမှ၊ အဒေါနိယအဖို့ နားတော်လျှောက်အံ့သောငှာ ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ သွား၏။ 19ရှင်ဘုရင်သည် မယ်တော်ကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ ထ၍ဦးချပြီးမှ၊ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှ ထိုင်တော်မူ၏။ မယ်တော်ထိုင်စရာဖို့ စီရင်၍ သူသည် လက်ယာတော်ဘက်မှာ ထိုင်လေ၏။ 20ထိုအခါ မယ်တော်က၊ ငယ်သောဆု တစ်စုံတစ်ခုကို တောင်းချင်သည်ဖြစ်၍ မငြင်းပါနှင့်ဟု လျှောက်လျှင်၊ ရှင်ဘုရင်က မိခင်၊ တောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်မငြင်းပါဟု မိန့်တော်မူ၏။ 21မယ်တော်ကလည်း၊ ရှုနင်မြို့သူ အဘိရှက်ကို နောင်တော်အဒေါနိယအားပေးစားတော်မူပါဟု တောင်းလေသော်၊ 22ရှောလမုန်မင်းကြီးက၊ အဒေါနိယအဖို့ ရှုနင်မြို့သူ အဘိရှက်ကိုသာ အဘယ်ကြောင့်တောင်းရသနည်း။ နိုင်ငံတော်ကိုလည်း သူအဖို့တောင်းပါလော့။ သူသည် ကျွန်ုပ်နောင်တော်ဖြစ်၏။ သူနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အဗျာသာ၊ ဇေရုယာ၏သားယွာဘအဖို့ တောင်းပါလော့ဟု မယ်တော်အားပြန်ပြောပြီးမှ၊ 23တစ်ဖန် အဒေါနိယသည် ထိုသို့တောင်းသော်၊ မိမိအသက်သေစေခြင်းငှာ မတောင်းမိလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ့အားထိုမျှမက ပြုတော်မူစေသတည်း။ 24ငါ့ကိုမြဲမြံစေသဖြင့်၊ ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ တင်၍ ကတိတော်နှင့်အညီ ငါ့နေရာနန်းတော်ကို ပေးတော်မူသော ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အဒေါနိယသည် ယနေ့အသေခံရမည်ဟု ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုပြီးမှ၊ 25ယောယဒသားဗေနာယကိုစေလွှတ်၍၊ အဒေါနိယကို သေအောင်လုပ်ကြံလေ၏။
အဗျာသာကိုပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း
26ယဇ်ပုရောဟိတ်အဗျာသာကိုလည်း ရှင်ဘုရင်ခေါ်၍၊ သင်သည် အာနသုတ်မြို့၊ သင်ပိုင်သောမြေသို့ သွားလော့။ သင်သည် အသေခံထိုက်သော်လည်း ယခုငါမစီရင်။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်၏ သေတ္တာတော်ကို ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်ရှေ့မှာ ထမ်းလေပြီ။ ငါ့ခမည်းတော်ဆင်းရဲခံလေရာရာ၌ သင်သည် ဆင်းရဲခံလေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ 27ထာဝရဘုရားသည် ဧလိအမျိုးကိုအကြောင်းပြု၍၊ ရှိလောမြို့၌ မိန့်တော်မူသောစကား ပြည့်စုံမည်အကြောင်း၊ ရှောလမုန်သည် အဗျာသာကို ထာဝရဘုရားထံတော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်မဖြစ်စေခြင်းငှာ နှင်ထုတ်တော်မူ၏။
ယွာဘကွယ်လွန်ခြင်း
28ယွာဘမူကား၊ အဗရှလုံ နောက်သို့မလိုက်သော်လည်း၊ အဒေါနိယနောက်သို့ လိုက်သောသူဖြစ်၍၊ ထိုသတင်းကို ကြားသောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏တဲတော်သို့ပြေး၍ ယဇ်ပလ္လင်ဦးချိုတို့ကို ကိုင်လျက်နေ၏။ 29ယွာဘသည် ထာဝရဘုရား၏တဲတော်သို့ပြေးပါပြီ။ ယဇ်ပလ္လင် အနားမှာရှိပါသည်ဟု ရှောလမုန်မင်းကြီးအား လျှောက်သောအခါ၊ ယွာဘကို လုပ်ကြံလော့ဟု ယောယဒသားဗေနာယကို စေလွှတ်တော်မူ၏။ 30ဗေနာယသည် ထာဝရဘုရား၏တဲတော်သို့သွား၍၊ ရှင်ဘုရင်ခေါ်တော်မူသည်ဟု ဆိုလျှင်၊ ယွာဘက ငါမသွား၊ ဤအရပ်မှာ အသေခံမည်ဟုဆို၏။ ဗေနာယကလည်း၊ ယွာဘသည် ဤသို့ပြန်ပြောပါ၏ဟု နားတော်လျှောက်လေသော်၊ 31ရှင်ဘုရင်က၊ အပြစ်မရှိသောသူ၏ အသက်ကို ယွာဘသတ်သောအပြစ်နှင့် ငါမှစ၍ ငါ့အဆွေအမျိုး ကင်းစင်မည်အကြောင်း သူ့စကားအတိုင်းပြုလော့။ သူ့ကိုလုပ်ကြံ၍သင်္ဂြိုဟ်လော့။ 32သူသည် မိမိထက်သာ၍ ဖြောင့်မတ်ကောင်းမြတ်သောသူ၊ ဣသရေလဗိုလ်ချုပ် နေရ၏သားအာဗနာနှင့် ယုဒဗိုလ်ချုပ် ယေသာ၏သားအာမသကို ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်မသိဘဲတိုက်၍ ဓားနှင့်သတ်သောအပြစ်ကို ထာဝရဘုရားသည် သူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ သက်ရောက်စေတော်မူမည်။ 33ထိုသူတို့၏ အသွေးသည် ယွာဘခေါင်း၊ သားမြေးတို့၏ ခေါင်းပေါ်မှာ အစဉ်သက်ရောက်ပါစေ။ ဒါဝိဒ်နှင့် သူ၏ဆွေတော်မျိုးတော်၊ နန်းတော်၊ ရာဇပလ္လင်တော်၌ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော ငြိမ်ဝပ်ခြင်းအမြဲသက်ရောက်ပါစေဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 34ယောယဒသားဗေနာယသည် သွားပြီးလျှင်၊ ယွာဘကို တိုက်သတ်၍ တောအရပ်၊ ယွာဘနေရာအိမ်၌ သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။ 35ဗိုလ်ချုပ်ယွာဘအရာ၌ ယောယဒသား ဗေနာယကိုလည်းကောင်း၊ အဗျာသာအရာ၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာဒုတ်ကိုလည်းကောင်း ရှင်ဘုရင်ခန့်ထားတော်မူ၏။
ရှိမိကွယ်လွန်ခြင်း
36တစ်ဖန် ရှင်ဘုရင်သည် ရှိမိကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ သင်သည် ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာ အိမ်ကိုဆောက်၍ နေရမည်။ မြို့ပြင်သို့ထွက်၍ အဘယ်အရပ်ကိုမျှ မသွားနှင့်။ 37မြို့ပြင်သို့ထွက်၍ ကေဒြုန်ချောင်းကိုကူးလျှင်၊ ကူးသောနေ့၌ အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်ဟု သတိနှင့်မှတ်လော့။ သင့်အသွေးသည် သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ သက်ရောက်စေဟု မိန့်တော်မူသော်၊ 38ရှိမိက၊ အမိန့်တော်ကောင်းပါ၏။ အရှင်မင်းကြီး မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ကိုယ်တော်ကျွန်ပြုပါမည်ဟု ပြန်လျှောက်၍ ယေရုရှလင်မြို့၌ ကြာမြင့်စွာနေလေ၏။ 39သို့ရာတွင် သုံးနှစ်လွန်သောအခါ၊ ရှိမိ၏ကျွန်နှစ်ယောက်တို့သည် ဂါသမင်းကြီးမာခါသား အာခိတ်ထံသို့ပြေး၍ ဂါသမြို့၌ရှိကြောင်းကို ရှိမိသည်ကြားလေသော်၊ 40ထ၍မြည်းကို ကုန်းနှီးတင်ပြီးလျှင်၊ ကျွန်တို့ကို ရှာအံ့သောငှာ ဂါသမြို့၊ အာခိတ်ထံသို့သွား၍ ကျွန်တို့ကို ခေါ်လေ၏။ 41ထိုသို့ရှိမိသည် ယေရုရှလင်မြို့မှ ဂါသမြို့သို့သွား၍ ပြန်လာကြောင်းကို ရှောလမုန်မင်းကြီး ကြားလေသော်၊ 42ရှိမိကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ သင်သည် မြို့ပြင်သို့ထွက်၍ အခြားတစ်ပါးသော အရပ်သို့သွားလျှင်၊ သွားသောနေ့၌ အသေသတ်ခြင်းအမှန်ခံရမည်ကို သတိနှင့်မှတ်လော့ဟု ထာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်လျက် သင့်ကို ငါကျိန်ဆိုစေ၍ သတိပေးသည်မဟုတ်လော။ သင်ကလည်း ကျွန်တော်ကြားရသောအမိန့်တော် ကောင်းပါသည်ဟု ဝန်ခံသည် မဟုတ်လော။ 43သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရား၏သစ္စာတော်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါမှာထားသော ပညတ်ကိုလည်းကောင်း အဘယ်ကြောင့်မစောင့်သနည်းဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ 44တစ်ဖန် သင်သည် ကိုယ်နှစ်သက်သည်အတိုင်း ငါ့ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၌ ပြုဖူးသော ဒုစရိုက်ရှိသမျှကို သင်သိ၏။ သင်၏ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ထာဝရဘုရားသည် သင့်ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူ၏။ 45ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် မင်္ဂလာရှိ၍ ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်တော်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အစဉ်အမြဲ တည်ပါစေသတည်းဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ 46ယောယဒသားဗေနာယသည် အမိန့်တော်ကိုခံ၍ ပြင်သို့ထွက်ပြီးလျှင် ရှိမိကိုသေအောင်လုပ်ကြံလေ၏။ ထိုသို့ နိုင်ငံတော်သည် ရှောလမုန်လက်၌ တည်၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဒါဝိဒ်၏ရှောလမုန်သို့ နောက်ဆုံးမှာတမ်း (:၁၁)

:၁၁  ဒါဝိဒ်ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ရခြင်းကို ကျေးဇူးတော်ကာလ သခင်ခရစ်တော် ငြင်းငယ်ခံရခြင်း အဖြစ်ပုံနှိုင်းလျှင်၊ ရှောလမုန် နန်းစံခြင်းကို ခရစ်တော် နှစ်တစ်ထောင် နိုင်ငံတော် စိုးစံခြင်းနှင့် ခိုင်းနှိုင်းရပေမည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ဖို့ တဖန်ကြွလာသောအခါ ဦးစွာသူ့ရန်သူများကို ချေမှုန်းသုတ်သင်မည်။ နိုင်ငံတော်၏ ခလုတ်ကန်သင်းများကို ကျူငုတ်မကျန် ဖယ်ရှားသည့် ပုံရိပ်အား အခန်း (၂) တွင် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဒါဝိဒ်မင်း သေဆုံးခါနီးတွင် သားတော် ရှောလမုန်အား လိမ္မာရေးခြား ရှိဖို့၊ ဘုရားသခင်စကားတော်ကို နာခံဖို့၊ လူ့သဘောသဘာဝကို နောကြေဖို့ မှာခဲ့သည်။ စစ်သူကြီး ယွာဘသည် အာဗနာ နှင့် အာမသတို့ကို ကွပ်မျက်ခဲ့သဖြင့် ဤအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်မနေနှင့်။ အဗရှလုံရန်ကို ကြောက်၍ ထွက်ပြေးနေစဉ် ဗာဇိလဲ၏သားများသည်  ဒါဝိဒ်ကို စောင့်ရှောက်ကူညီ သူများဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူးမမေ့နှင့်။ ရှိမိသည် ဒါဝိဒ်မင်း နန်းတက်မည့်အကြောင်းသိသောအခါ ယော်ဒန်မြစ်၌  လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်သော်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ် သွားကျိုးမတက်ဆဲဆိုသူ ဖြစ်သောကြောင့် (၉၆)ပါး ရောဂါဖြင့် မသေစေနှင့်ဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။ အပိုဒ်ငယ် (၅)တွင် ပါရှိသည့် “စစ်မတိုက်ဘဲ စစ်အသွေးကို သွန်းလောင်းခြင်း” ကို “ငြိမ်းချမ်းချိန်ကာလတွင် သွေးမြေကျခြင်း” ဟု NIV ကျမ်းမူ၌ ရေးသည်။

ဒါဝိဒ်မင်းသည် နှစ်ပေါင်း (၄၀) နန်းစံပြီးနောက် နတ်ရွာစံသော် အလောင်းကို ယေရုရှလင်တွင် သင်္ဂြိုဟ်သည်။

 

၂။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ရွှေခေတ်ငွေခေတ် (:၁၂- ၁၁:၄၃)

(ကဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သူများကို နှိမ်နှင်းခြင်း (:၁၂၄၆)

:၁၂၂၅  ရှောလမုန်၏ ရာဇပလ္လင် သည်  တည်ငြိမ်ခန့်ညားချေပြီ။ အဒေါနိယ ခါချဉ်ကောင်သည် တောင်ကြီးဖြိုမည့်ကြံ၊ ခါးမသန်မာန်လျှော့လေပြီ(ငယ် ၁၅)။ သို့သော်သွေးရိုးသားရိုးလား။ ခြေပုန်းခုတ်နေမည်လား။ ရှောလမုန်၏ မယ်တော်မှတဆင့် ဒါဝိဒ်၏ ကူဖော်လောင်ဖက် အပြုစုတော် အဘိရှက် အားတောင်းဆိုသည်။ အမှန်စင်စစ် အဘိရှက်သည် ဖခင်၏ မောင်းမဖြစ်၍ မိထွေးတော်စပ်သည်။ ရှောလမုန်က မယ်တော်အား အဘိရှက်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးပါ တောင်းဆိုပေးပါလား ဟု ရွဲ့ဆိုသည်။ အဒေါနိယ၏ စိတ်သဘောထားကို ထွင်းဖောက်သိမြင်သောကြောင့် တောင်စွယ်နေကွယ်သည်နှင့် အသက်ပျောက်စေဟု ရှောလမုန်က အမိန့်တော်ချမှတ်သည်။

:၂၆၃၄  အဒေါနိယကို အားပေးထောက်ခံမှုကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ် အဗျာသာ ကိုလည်းရာထူးမှ ဖယ်ရှားလိုက်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် ဧလိယမိသားစုသို့ ပရောဖက်ပြုထားချက် တဝက်တပြတ် ပြည့်စုံခြင်း (၁ရာ ၂:၃၁-၃၅)ဖြစ်၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ် အဗျာသာ ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခံရကြောင်းကို ကြားသိသောအခါ ယွာဘသည်  အသက်ဘေးမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ဦးချို ကို သွားရောက်ဖက်တွယ်သည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပလ္လင်ကို ဖက်တွယ်မနေဘဲ ထွက်ပြေးရန် ဗေနာယက အကြံပေးသော်လည်း လက်မခံ။ ထိုနေရာမှာပင် အသေခံမည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုနေရာ၌ ကွပ်မျက်၍ တောအရပ် ယွာဘအိမ်၌ သင်္ဂြိုဟ်စေ သည်။ ၎င်းမှာ အာဗနာနှင့် အာမသတို့၏ အသက်သွေးဖို့ ပြန်တောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်သူများအား ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပလ္လင်က လုံခြုံမှုမပေးပါ။

:၃၅  ဗေနာယ ကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်အရာ၌ ၎င်း၊ ယာဒုတ်ကို အဗျာသာ၏ နေရာတွင် ယဇ်ပုရော ဟိတ်ကြီး အဖြစ်၎င်း ခန့်အပ်သည်။ ဗေနာယ သည် ရှောလုမင်း လက်ထက်မှစ၍ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင် အမှုတော် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်၏ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူး လည်းလုပ်ခဲ့သည် (၂ရာ ၂၀:၂၃)။ မကြောက်မရွံ့၊ ဦးလည်မသုံသော သတ္တိသွေးဖြင့် ဒါဝိဒ်မိသားစုထံ သစ္စာခံသူ စစ်သူကြီးဖြစ်သည်။ ထိုစရိုက်လက္ခဏာသည် ဒါဝိဒ်၏သွေးသားမျိုးဆက် ယေရှုခရစ်တော်တွင် ပြည့်စုံသည်။

:၃၆၄၆  ရှိမိ ကိုချက်ချင်း သေဒဏ်မချမှတ်ပါ။ အကျယ်ချုပ်ချုပ်ထားသေးသည်။ မြို့ပြင်ထွက်ခွင့်မရ။ နောင်  နှစ်ကြာသောအခါ မေ့လျော့ဟန်ဆင်၍ ထွက်ပြေးသွားသော ကျွန်နှစ်ယောက်ကို ရှာဖွေ ဖို့ ဂါသမြို့ သို့ ထွက်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ရှောလမုန်က အဘဒါဝိဒ်မင်းအား ပြုခဲ့သောအပြစ်ကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်၍ ယေရုရှလင်သို့ ရှိမိ ပြန်ရောက်သည့်နေ့ တွင် အဆုံးစီရင်လိုက်သည်။

ရှောလမုန်မင်း သည် နိုင်ငံတော်တဝှမ်း ငြိမ်ဝပ်ရေးအတွက် ခလုက်ကန်သင်း အဟန့်အတားများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်သည်။ တိုင်းပြည်၏ ဆူးညှောင်းများကို ဖယ်ရှားပြီးသောအခါ အေးချမ်းသာယာလာသည်။ ခရစ်ယာန် အသက်တာတွင်လည်း သခင်ခရစ်တော် စိုးစံခြင်းအား အဟန့်အတားဖြစ်စေမည့် အရာများကို ဖယ်ရှားပြီးမှသာလျှင် ဝိညာဉ်တော်သည် ကိန်းဝပ်စိုးစံမည့်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။