ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၀

ရှေဘဘုရင်မရောက်လာခြင်း
(၆ရာ၊ ၉:၁-၁၂)
1ရှေဘပြည်ကို အစိုးရသောမိဖုရားသည် ရှောလမုန်၏ဂုဏ်အသရေနှင့် ထာဝရဘုရား၏နာမတော်သတင်းကိုကြားလျှင်၊ နက်နဲခက်ခဲသော ပြဿနာအားဖြင့် သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းငှာလာ၏။ 2နံ့သာမျိုးနှင့် များစွာသောရွှေ၊ အဖိုးထိုက်သော ကျောက်တို့ကိုဆောင်သော ကုလားအုတ်များ၊ လိုက်သောသူများနှင့်တကွ ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ ဝင်သောအခါ၊ မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏။ 3သူမေးမြန်းသော ပြဿနာရှိသမျှတို့ကို ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ဖြေလေ၏။ နားမလည်၍ မဖြေနိုင်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိ။ 4ရှေဘမိဖုရားသည် ရှောလမုန်၏ပညာအလုံးစုံကိုလည်းကောင်း၊ တည်ဆောက်သော အိမ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ 5စားပွဲတော်တန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ အမှုတော်စောင့်တို့ နေရာထိုင်ရာကိုလည်းကောင်း၊ လုလင်တို့ခစားသည် အခြင်းအရာကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့ဝတ်သောအဝတ်တန်ဆာကိုလည်းကောင်း၊ ဝန်စာရေးများကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုလည်းကောင်း မြင်သောအခါ မိန်းမောတွေဝေလျက်ရှိ၍၊ 6ကိုယ်တော်၏အခြင်းအရာနှင့် ကိုယ်တော်၏ပညာကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ပြည်၌ကြားရသော သတင်းစကားမှန်ပါ၏။ 7သို့သော်လည်း၊ ကိုယ်တိုင်ရောက်၍မမြင်မီ ထိုစကားကိုမယုံ။ ယခုမူကား၊ အရင်ကြားသောစကားသည် တစ်ဝက်ကိုမျှမမီ။ ကိုယ်တော်၏ပညာနှင့် ကိုယ်တော်၏စည်းစိမ်သည် အကျွန်ုပ်ကြားရသောသတင်းကို လွန်ကဲပါ၏။ 8ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ ပညာတော်ကိုကြားရသော ကိုယ်တော်၏လူ၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည် မင်္ဂလာရှိကြပါ၏။ 9ကိုယ်တော်ကိုနှစ်သက်၍၊ ဣသရေလနိုင်ငံ၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာ တင်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးကိုအစဉ်ချစ်သောကြောင့်၊ ဖြောင့်မတ်စွာ တရားစီရင်စေခြင်းငှာ ကိုယ်တော်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူပြီဟု ရှင်ဘုရင်အားပြောဆို၍၊ 10ရွှေအခွက်တစ်ရာနှစ်ဆယ်၊ နံ့သာမျိုးအများ၊ ကျောက်မြတ်တို့ကို ဆက်လေ၏။ ရှေဘမိဖုရားသည် ရှောလမုန်မင်းကြီးအား ဆက်သော နံ့သာမျိုးနှင့်အမျှ များပြားသောနံ့သာမျိုးသည် နောက်တစ်ဖန်မရောက်။
11ဩဖိရမြို့မှ ရွှေကိုဆောင်ခဲ့သော ဟိရံသင်္ဘောတို့သည် အာလဂုံသစ်သားများ၊ ကျောက်မြတ်များကိုလည်း ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ 12ထိုအာလဂုံသစ်သားဖြင့် ရှင်ဘုရင်သည် ဗိမာန်တော်ပွတ်လုံးတန်းနှင့် နန်းတော်ပွတ်လုံးတန်းကိုလည်းကောင်း၊ သီချင်းဆိုသောသူတို့ စောင်းနှင့်တယောတို့ကိုလည်းကောင်း လုပ်လေ၏။ ထိုသို့သော အာလဂုံသစ်သားသည် နောက်တစ်ဖန်မရောက်၊ ယနေ့တိုင်အောင် မပေါ်လာ။ 13ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် အလိုလိုပေးသော လက်ဆောင်မှတစ်ပါး၊ ရှေဘမိဖုရား၏အလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းငှာ၊ သူတောင်းသမျှကိုလည်း ပေးတော်မူ၏။ ထိုနောက်မှ မိဖုရားသည် မိမိကျွန်တို့နှင့်တကွ မိမိပြည်သို့ ပြန်သွားလေ၏။
ရှောလမုန်၏ဓနအင်အား
(၆ရာ၊ ၉: ၁၃-၂၉)
14ရှောလမုန်ထံသို့ တစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် ရောက်သောရွှေအချိန်ကား အခွက်ခြောက်ရာခြောက်ဆယ်ခြောက်ပိဿာဖြစ်သတည်း။ 15ထိုမှတစ်ပါး ကုန်သည်များ၊ လှည်းသမားများ၊ အာရပ်မင်းကြီးရှိသမျှ၊ မြို့ဝန်များဆက်သောရွှေ ရှိသေး၏။ 16-17ရှောလမုန်မင်းကြီးသည် ရွှေခြောက်ပိဿာစီဖြင့် ဒိုင်းကြီးနှစ်ရာ၊ သုံးပိဿာစီဖြင့် ဒိုင်းငယ်သုံးရာတို့ကို ထုလုပ်၍ လေဗနုန်တောသစ်သားနှင့် တည်ဆောက်သော နန်းတော်၌ ထားတော်မူ၏။ 18ရှင်ဘုရင်သည်လည်း၊ ဆင်စွယ်ရာဇပလ္လင်ကြီးကိုလုပ်၍ ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏။ 19ရာဇပလ္လင်တော်သည် လှေကားခြောက်ထစ်ရှိ၏။ နောက်ဖေးဝိုင်း၏။ ထိုင်ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ မှီစရာလက်ရုံးတန်းနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ လက်ရုံးတန်းအနားမှာ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်ရပ်နေ၏။ 20လှေကားခြောက်ထစ်အပေါ်တွင် တစ်ဖက်တစ်ချက်၌လည်း ခြင်္သေ့တစ်ဆယ်နှစ်ကောင် ရပ်နေ၏။ ထိုသို့သော ရာဇပလ္လင်သည် အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မျှ မရှိ။ 21ရှောလမုန်မင်းကြီးသောက်သော ဖလားတော်ရှိသမျှနှင့် လေဗနုန်နန်းတော်၌ သုံးသော ဖလားတော်ရှိသမျှတို့သည် ငွေဖလားမဟုတ် ရွှေဖလားသက်သက်ဖြစ်၏။ ရှောလမုန်လက်ထက်၌ ငွေကို အလျှင်းပမာဏ မပြုတတ်ကြ။ 22ရှင်ဘုရင်သည် တာရှုသင်္ဘောကို ဟိရံမင်းသင်္ဘောနှင့်အတူ စေလွှတ်သဖြင့်၊ သုံးနှစ်တစ်ခါ တာရှုသင်္ဘောသည် ပြန်လာ၍ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဆင်စွယ်၊ မျောက်များ၊ ဒေါင်းများကို ဆောင်ခဲ့တတ်၏။
23ထိုသို့ရှောလမုန်သည် မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိသမျှသော ရှင်ဘုရင်တို့ထက် ပညာနှင့်စည်းစိမ်အားဖြင့် လွန်ကဲ၏။ 24ရှောလမုန်၏နှလုံး၌ ဘုရားသခင်သွင်းပေးတော်မူသော ပညာကို မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် ကြားရအံ့သောငှာ၊ မျက်နှာတော်ကို ဖူးလာကြ၏။ 25လာသောသူအသီးအသီးတို့သည် ရွှေဖလား၊ ငွေဖလား၊ အဝတ်တန်ဆာ၊ စစ်တိုက်လက်နက်၊ နံ့သာမျိုး၊ မြင်း၊ လားတို့ကို နှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏။ 26ရှောလမုန်သည်လည်း၊ ရထားများ၊ မြင်းစီးသူရဲများကိုဆည်းပူး၍၊ ရထားတစ်ထောင်နှင့် လေးရာ၊ မြင်းစီးသူရဲ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှိ၏။ ရထားထိန်းမြို့တို့၌လည်းကောင်း၊ ယေရုရှလင်မြို့ အထံတော်၌လည်းကောင်းထား၏။ 27ရှင်ဘုရင်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ငွေကိုကျောက်ခဲကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အာရဇ်ပင်တို့ကို လွင်ပြင်၌ပေါက်သော သဖန်းပင်ကဲ့သို့လည်းကောင်း များပြားစေ၏။ 28ရှောလမုန်ထံသို့ မြင်းများကို အဲဂုတ္တုပြည်၊ ကောမြို့မှဆောင်ခဲ့ရ၏။ ရှင်ဘုရင်၏ကုန်သည်တို့သည် အဖိုးပေးလျက် ကောမြို့၌ ခံယူရကြ၏။ 29အဲဂုတ္တုပြည်မှ ရထားတစ်ခုကို ငွေခြောက်ပိဿာနှင့်လည်းကောင်း၊ မြင်းတစ်စီးကို တစ်ပိဿာငါးဆယ်နှင့်လည်းကောင်း ရောင်းမြဲရှိ၏။ ထိုသို့ ဟိတ္တိမင်းကြီးနှင့် ရှုရိမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည် အဲဂုတ္တုရထားနှင့် မြင်းတို့ကိုရတတ်ကြ၏။

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

(ရှေဘဘုရင်မ အလည်အပတ်ကြွလာခြင်း (၁၀:၁၃)

၁၀:၁၃  အခန်း(၁၀)သည် ရှောလမုန်မင်း၏ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ကြွယ်ဝပုံကို ဋီကာချဲ့ခန်းဖြစ်သည်။ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များမှသည် လှေသင်္ဘောအဆုံး၊ ဆင်စွယ်သလွန်တော်မှသည် စစ်မြင်းရထားအထိ အနုလက်ရာ ပြောင်မြောက်စွာ ထုလုပ်ထားသည်မှာ သာမန်လူတို့စိတ်ကူး၍ မမီနိုင်အောင် ဆန်းကျယ်လှပလှသည်။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာပုံကို မျက်မြင်တွေ့ရသောအခါ လိုတရပြည့်စုံလှသော ရှေဘဘုရင်မ ကပင် ခန့်ညားမိန်းမော သွားရသည်။ ဤအံ့မခန်းစည်းစိမ်နှင့် ဉာဏ်ပညာသည် ၃:၁၁-၁၃တွင် ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်စကား ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

ရှေဘဘုရင်မ သည် (အာရဗျတောင်ပိုင်း ဒေသမှ ဖြစ်၍ ဆာဘဘုရင်မ ဟုလည်း လူသိများထင်ရှားသည်) နက်နဲခက်ခဲသော ပြဿနာ၊ ဉာဏ်မမီနိုင်သောပညာရပ်များဖြင့် ရှောလမုန်မင်း၏ ဉာဏ်ပညာကို အကဲခတ်စူးစမ်းသည်။ မေးသမျှ မဖြေနိုင်သော ပြဿနာမရှိ (ငယ်၊၃)။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဉာဏ်ပညာကြီးမားလှပုံ၊ ခမ်းနား ထယ်ဝါလှပုံ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့မြင်သောအခါ ယခင်ကြားဘူးသမျှသော သတင်းသည် အကင်းမျှသာ ရှိကြောင်း သိရှိသွားသည်။ သို့ဖြင့် ရှောလမုန်ဘုရင်အား ချီးမွမ်းမဆုံဖြစ်လျက် ရွှေစင်ရွှေသား နှင့် တကွ ပဏ္ဏာလက်ဆောင် အမြောက်အများ ဆက်သ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ရှောလမုန်ဘုရင်ကလည်း ပြည်ပြန်လက်ဆောင်များ ပြန်ပေးလိုက်သည်။

(ရှောလမုန်၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာ (၁၀:၁၄၂၉)

၁၀:၁၄၁၅ ဟိရံမင်းကြီးသည် ရှောလမုန်မင်းအား သြဖိရမှ ရွှေများသာမက အဖိုးတန်ကျောက်မျက် များနှင့် သစ်ဝါးများ ရယူနိုင်အောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ ရှောလမုန်မင်းသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၌လည်း ကျမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။

၁၀:၁၆၂၂  လေဗနုန်ရဂုံမြိုင်နန်းဆောင်၏ ထုပ်၊လျောက်၊ ဒိုင်း၊ တန်း၊ တိုင် တို့ကို ရွှေစင်မြောက်များစွာဖြင့် ပြုလုပ်တန်ဆာဆင်ယင်သည်။ ဆင်စွယ်ပလ္လင်တော်ကိုလည်း ရွှေပြားကွပ်အုပ် ထားသည်။ ပလ္လင်တော် ၏ ဝဲယာတဘက်စီတွင် ခြင်္သေ့ရုပ် ၂ ရုပ် ထုလုပ်ထားသည်။ ရာဇပလ္လင်သည် လှေကား  ထစ် ရှိ၍ အထစ်တိုင်း၌လည်း ခြင်္သေ့ရုပ်ထုဆစ်ထားသည်။ ရှောလမုန်ခေတ်၌ ငွေစင်ကို ရွှေလောက်တန်ဖိုးမထားကြ။ ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများက ရွှေ၊ ငွေ သာမက ဆင်စွယ်၊ ဒေါင်း၊ မျောက် များကိုလည်း တင်ဆောင်လာကြသည်။

၁၀:၂၃၂၅  ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု မှာ ပန်းသတင်းလေညှင်းဆောင်သည့် နှယ် အနယ်အရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အဖူးအမျှော်လာသူ၊ ကြည်ညှိခန်းညားသူများထံမှ ဆက်သလာသော လက်ဆောင်ပဏ္ဏာ ရွှေငွေရတနာများမှာ တသဲသဲ တိုးပွားပြီး တိုးပွားနေသည်။

၁၀:၂၆၂၉  မြင်းရထားများနှင့် မြင်းများစွာ ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကေဝေမြို့ (ကိလိကိမြို့ ဖြစ်ဖွယ်ရှိ)သည် စစ်သုံးမြင်းကောင်းများ ထွက်ရာအရပ် ဒေသအဖြစ်ကျော်ကြား၏။ ထိုအရပ်တွင် မြင်းကောင်းမြင်းသန့်များ မွေးမြူကြသည်။ စစ်ရထား၊ မြင်းစီးသူရဲနှင့် မြင်းများ ကို စစ်တိုက်ဖို့ သာမက ပြည်ပတိုင်းပြည်များသို့လည်း တင်ပို့ရောင်းချသည်။

ကျမ်းစာ၌ မပါရှိသော်လည်း ရှောလမုန်ဘုရင်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမှာ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ ချွေးနှီးစာအခွန် အတုပ်မှလာခြင်း ဖြစ်၏။ ပြည်သူပြည်သားတို့အပေါ်၌ ကြီးလေးသော အခွန်အတုပ်ဖြင့် ဝန်ဖိစီးစေခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်ပျက်စီးခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။

အခွန်အတုပ်ကြီးလေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ J.R.Lumby က “အခွန်အတုပ်အားဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝ ခံ့ညားထယ်ဝါမှုကို ပုံဖော်နိုင်သော်လည်း အတွင်း၌မှု ဆွေးပုပ်လှိုက်စားနေမည်။ ရှောလမုန်မင်းသည်ကား ဂျူးတို့၏ လူဝီ-၁၉ ပင်ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။

အဆမတန်ကြွယ်ဝခြင်းနှင့် မြင်းမြောက်များစွာ မွေးမြူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အား ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည် (တရား၊ ၁၇:၁၆-၁၇)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။