၁ယော - ၄

စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစုံစမ်းခြင်း
1ချစ်သူတို့၊ ခပ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကို မယုံကြနှင့်။ စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သည် မစပ်ဆိုင်သည်ကို စုံစမ်းကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည် ဤလောကသို့ သွားကြပြီ။- 2ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို အဘယ်သို့ သိနိုင်သနည်းဟူမူကား၊ လူဇာတိအားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို ဝန်ခံသော ဝိညာဉ်မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်၏။- 3လူဇာတိအားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို ဝန်မခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်။ ထိုသို့သောဝိညာဉ်ကား၊ သင်တို့သည် ကြားခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း ဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍၊ ယခုပင် လာလျက်ရှိသော အန္တိခရစ်၏ ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။- 4ချစ်သားတို့၊ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ထိုသူတို့ကိုလည်း အောင်ကြပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည် လောကဘက်၌ရှိသောသူထက် သာ၍ကြီးတော်မူ၏။- 5ထိုသူတို့သည် လောကနှင့်စပ်ဆိုင်သောကြောင့်၊ လောကီအကြောင်းအရာကို ပြောတတ်ကြ၏။ လောကီသားတို့သည်လည်း သူတို့စကားကို နားထောင်တတ်ကြ၏။- 6ငါတို့မူကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ကိုသိသောသူသည် ငါတို့စကားကို နားထောင်တတ်၏။ ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်သောသူသည် ငါတို့စကားကို နားမထောင်တတ်။ ထိုအရာကို ငါတို့သည်ထောက်၍၊ သမ္မာဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်း၊ မိစ္ဆာဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်း သိရကြ၏။
ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
7ချစ်သူတို့၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အံ့၊ အကြောင်းမူကား၊ ချစ်ချင်းမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်၏။ ချစ်တတ်သောသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်ကို သိသောသူလည်း ဖြစ်၏။- 8ချစ်ခြင်းမရှိသောသူသည် ဘုရားသခင်ကိုမသိ။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏။- 9သားတော်အားဖြင့် ငါတို့သည် အသက်ရှင်စေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌၊ ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မေတ္တာတော်သည် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။- 10ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟု မဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့၏အပြစ် ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏။- 11ချစ်သူတို့၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်မှန်လျှင်၊ ငါတို့သည်လည်း အချင်းချင်းချစ်ရကြမည်။- 12ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှမမြင်စဖူး။ သို့သော်လည်း၊ အချင်းချင်းချစ်ကြလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၌ တည်တော်မူ၍၊ ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏။- 13ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်၏ ကျေးဇူးကို ငါတို့အား ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၌ တည်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၌ တည်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း သိရကြ၏။- 14လောကီသားတို့ကို ကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်ဟု ငါတို့သည် သိမြင်၍ သက်သေခံကြ၏။
15ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ဝန်ခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၌ တည်၏။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူ၌တည်တော်မူ၏။- 16ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်း မေတ္တာတော်ကို ငါတို့သည်သိ၍ ယုံကြည်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၌တည်၏။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူ၌ တည်တော်မူ၏။- 17ထိုသို့ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပြည့်စုံသောအားဖြင့်၊ တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ ရဲရင့်ရသောအခွင့် ရှိကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်၏နည်းတူ ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏။- 18ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကြောက်ခြင်းသံဝေဂနှင့် မပေါင်းနိုင်ရာ။ သံဝေဂသည် ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကို ဖြစ်စေသောကြောင့်၊ စုံလင်သောမေတ္တာသည် သံဝေဂကို ပယ်ရှားတတ်၏။ သံဝေဂရှိသောသူသည် မေတ္တာနှင့် မပြည့်စုံသေး။- 19ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုရှေ့ဦးစွာ ချစ်တော်မူသောကြောင့်၊ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြ၏။- 20တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက၊ ငါသည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်၏ဟု ဆိုလျက်ပင် မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းလျှင်၊ ထိုသူသည် မုသားကိုသုံးသောသူဖြစ်၏။ မိမိမြင်ရသော မိမိညီအစ်ကိုကို မချစ်လျှင်၊ မမြင်သေးသောဘုရားသခင်ကို အဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်နည်း။- 21ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောသူသည် မိမိညီအစ်ကိုကို ချစ်ရမည်ဟူသော ပညတ်တော်ကို ငါတို့သည် ခရစ်တော်ထံ၌ ခံရကြပြီ။

၁ယော - ၄ (အနက်ဖွင့်)

၇။  အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရန် လိုအပ်ခြင်း:)

          :    ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်များစွာလည်း လှုပ်ရှားလှည့်လည်လျှက်ရှိသဖြင့် ဆင်ခြင်စေချင်သည်။ သို့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတိုင်း မယုံစားကြစို့ ယုံကြည်သူများကို သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြသည့် စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုသည်မှာ တခြားမဟုတ်။ သင်ဆရာများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထိုစိတ်ဝိညာဉ်သည် သမ္မာကျမ်းစာလာ ဘုရားသခင်အကြောင်း ပြောသော်လည်း ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း မပြောကြပါ။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သည် မစပ်ဆိုင်သည်ကို စုံစမ်းကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ မိစ္ဆာပရောဖက်များတို့သည် ဤလောကသို့သွားကြပြီ ဟု ဆိုထားပါသည်။ ခရစ်ယာန်အဖြစ်ကို လက်သင့်ခံကြသော်လည်း အခြားသော ဧဝံဂေလိတရားကို နားထောင်တတ်ကြသောကြောင့်တည်း။

: ထိုသူများအတွက် ဝိဝါဒကွဲပြားနိုင်ရန်ကျမ်းစာက”ခရစ်တော်ကိုမည်သူဟု ထင်မှတ်ကြသနည်း” ဟု မေးပါသည်။ လူဇာတိအားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို ဝန်ခံသော ဝိညာဉ်မည်သည်ကား ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်၏ ဟုကျမ်းစကား သက်သေရှိပါသည်။ သမိုင်းကြောင်း အထွေအထူး လှန်လှောစရာ မလိုပါ။ ယေရှုသည်ဤ လောကတွင် လူ့အသွေးအသားဖြင့် ဘွားမြင်၍ လူကဲ့သို့ အသက်ရှင်သည်။ ထိုအချက်သည် ယေရှုခရစ်တော်လူ့ဇာတိ ကိုခံယူခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်အသွင်ပြင် ရှိကြောင်း နားလည်ရသည့် အချက်လည်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား ဦးချအလေးထားခြင်းသည် လူဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဘုရား အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ခံယူနိုင်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ပြောသောစကားများကိုလည်း ကြားနိုင်ပေမည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က ယေရှုခရစ်တော်ကို ဘုရားအဖြစ်သိရှိနားခံယူစေချင်သည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကလည်း ယေရှုကိုတောက်လျှောက် ကောင်းကြီးပေးလျက်ရှိသည်။

: လူ့ဇာတိဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကို ဝန်မခံသောဝိညာဉ်မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်။ မိစ္ဆာပရောဖက်များအား ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိစေနိုင်သော် ကျမ်းဖြစ်သည်။ ထိုမိစ္ဆာပရောဖက်များသည် ယခင် ကျမ်းပိုဒ်အတိုင်း ယေရှုကိုလက်မခံကြပါ။ ထိုသို့သောဝိညာဉ်ကား သင်တို့ကြားသိခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ဤလောကသို့ လာမည်ဖြစ်၍ ယခုပင်လာရောက်လျက် ရှိသောအန္တိခရစ်၏ ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ ထိုလူများ၏ သွန်သင်ချက်များ ယေရှု ခရစ်တော်အား ဝန်မခံသည့်အချက်မှတပါး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာများစွာ သွန်သင်တတ်ကြသည်။ ခရစ်တော်တွင် ဘုန်းတန်ခိုး ကြွယ်ဝပါသည်။ သို့သော် ဘုရားမဟုတ်ပါဟု သွန်သင်တတ်ကြသည်။

: ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ယုံကြည်သူများသည် ထိုအန္တိခရစ်များကို အောင်ပွဲခံနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယုံကြည်သူတို့အထဲ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စိုးစံသောကြောင့် အဆိုးအကောင်း ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ပြီး ငြင်းပယ် ကြသည်။

: မိစ္ဆာပရောဖက်များသည် လောကနှင့်သာဆိုင်သောကြောင့် လောကအကြောင်းကိုသာ ပြောဆိုတတ်ကြ သည်။            လောကအရာသည် သူတို့ကျင်လည်ရာ ဖြစ်သောကြောင့် လောကသားများက နားထောင်တတ်ကြသည်။ သူတို့၏ သွန်သင်ချက်ယုံကြည်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကျမ်းစာက ပြောထားပါသည်။ လောကအလယ်တွင် ပလွှား ထင်ပေါ်ချင်သူများက လိုက်လုပ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသားသမီးများက သက်ဆိုင်ခြင်းမပြုရ။

: ရှင်ယောဟန်က တမန်တော်ပီပီ ငါတို့မူကား ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်ကြ၏။ ဘုရားသခင်ကိုသိ သောသူသည် ငါတို့စကားကို နားထောင်တတ်၏” ဟု ဆိုထားပါသည်။ အမှန်တကယ် အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံ ရသူသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာလာ တမန်တော်များ၏ သွန်သင်ချက်ကို လက်ခံကြသည်။ တစ်မျိုးပြောရလျှင် ဘုရားသခင်နှင့် မသက်ဆိုင်သူများသည် ဓမ္မသစ်သွန်သင်ချက်များကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချင်ကြသည်။

၈။ မိဿဟာယအမှတ်လက္ခဏာများအဆက်(::၂၁)

(ကချစ်ခြင်းမေတ္တာ(:၂၁)

          : အချင်းချင်းမေတ္တာထားကြဖို့ သွန်သင်ထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဘုရားနှင့်စပ်ဆိုင်သော အကျင့်လက္ခဏာ ဖြစ်၍ မဖြစ်မနေပြုကျင့်ရမည့် ဝတ္တရားဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် လူတိုင်း ရှိနိုင်သည်မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်း ခံရပြီးသော ဘုရားသားသမီးများ၏ ရတနာသာဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်၏။ ချစ်တတ်သောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင် ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောဖြစ်၏ ဘုရားသခင်ကို သိသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုဆိုထားသည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်ဟုမပြောပါ။ မှန်ပါသည်။ ဘုရားကိုချစ်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မကိုင်တွယ် နိုင်သော်လည်း ဘုရားရှင်တော်၌ တွေ့နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်၏ ဟူသောစကားသည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးပါမကျန် ပဲ့တင်ထပ်၏။ ထိုအကြောင်းကို G.S.Barrett က ဤသို့ဆိုထားသည်။

”ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏” ဟူသောစကားသည် လူ့ဘာသာ စကားတွင်အကြီးကျယ်       ဆုံးဖြစ်၏။ သမ္မာကျမ်းစာ တစ်အုပ်လုံးတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ ဤမျှလောက် တိုတောင်းသောစကားအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို၍ မပြည့်စုံနိုင်။ လူနှင့်တကွ သတ္တဝါများအားလုံး လိုက်၍မမှီ၊ တိုင်းတာ၍မရနိုင်အောင် အနှိုင်းမဲ့လေးနက်လှသည်။ သို့သော် ထိုစကားလုံးထဲတွင် ဘုရားသခင် အမှုတော်နှင့် ပါဝင်၍ ဘုရားသခင်ကို နားလည်ရသောသော့ချက်ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်သဲဖို ဖန်ဆင်းခြင်း၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် ဘုရားရှင်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်သည်။

:၁ဝ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကာလ(၃)ပိုင်း ခွဲပြထားသည်။ အတိတ်ကာလတွင် အပြစ်သားများ အတွက် တစ်ဦးထဲသောသားတော်ကို လက်ဆောင်ပေးသည် (:၁၁)။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် သန့်ရှင်းသောသူများထဲတွင် စိုးစံသည် (:၁၂၁၆)။ အနာဂတ်တွင် အပြစ်စီရင်ရာနေ့၌ ယုံကြည်စွာ ရဲရင့်မှုရှိစေပါသည်။

ရှေးဦးစွာ သိရှိရမည်အချက်ကား ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများ ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်က ချစ်တော်မူ၏ သားတော်အားဖြင့်ငါတို့သည် အသက်ရှင်စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသော သားတော် ကိုဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌ ငါတို့ကို ချစ်တော်မူသော မေတ္တာတော်သည် ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေဖြစ်သောကြောင့် အသက်ရှင်ကြသည်။ အပြစ်ရှိသောကြောင့် အပြစ်ဖြေရန် လိုအပ်သည်။ ”သားတော်အားဖြင့်သာ” ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသောကြောင့် ထိုတစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို လောကသို့စေ လွှတ်အပြစ်ဖြေပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် ကြီးမြတ်လှလေစွ။

ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် နမူနာပြသရုံ သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်မုန်သော ဘုရားရန်သူများဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်မျိုးပြောရလျှင် ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မချစ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က သူ့ကို လိုအပ်သောကြောင့် မုန်းသည့်အကြားမှပင် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ ဘုရားရှင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မည်သို့သိရှိနိုင်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ဖို့ရာ သားတော်အား ပေးသနားသည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ စနစ်တကျ ရှိခြင်း သို့မဟုတ် အပြစ်၏ ဖြေဆည်ရာဖြစ်သည်။

အချို့က ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်း အမှုဖြစ်သည်ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ရှင်ယောဟန်ကလည်း ထိုနှစ်ချက်ကို မကန့်ကွက်ပါ။ Denny ကဤသို့ ထောက်ခံထားပါသည်။

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တချိန်က ချစ်မြတ်နိုးသကဲ့သို့ အမျက်တော်ရှခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်သောကြောင့် အမျက်လည်းပြေခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်း အကြားတွင် ဆန့်ကျင်ဘက် အကြောင်းရှာမတွေ့ကြ။ တမန်တော်များပင်လျှင် ဖြေလွှတ်ခြင်း၏  အကြောင်းကို တွေးဆ၍ မမှီနိုင်ကြပါ။

:၁၁  ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက် ချစ်တော်မူသည်မှန်လျှင်  ငါတို့သည်လည်း အချင်းချင်း ချစ်ကြရမည်အကြောင်း၊ ကျမ်းစာက အလေးအနက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်။ လျှင် ဟူသော စကားသည် မသေချာ သောသဘောဖြင့် ပြောသည် မဟုတ်ကတည်းက ဟုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့မေတ္တာကို ပြသခြင်းကတည်းကပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အား ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်၍ မိသားစုဝင် ဖြစ်သွားသည်။

:၁၂၁၃ ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်သည် ကျွန်ပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည်။ ထိုကျမ်းစကား နှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော်ကဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှမမြင်စဖူး။ သို့သော်လည်း အချင်းချင်းချစ်ကြလျှင် ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၌တည်တော်မူ၍ ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့် ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏” ဟု ဖွင့်ဆို ထားပါသည်။ ယော ၁:၁၈ တွင်လည်း ”ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှ မမြင်ဖူးသော်လည်း ခမည်းတော်ရင်ခွင်၌ ရှိသော တစ်ပါးတည်းသော သားတော်သည် ဘုရားသခင်ကို ထင်ရှားစေတော်မူပြီ” ဟု ဆိုထားပါသည်။ ”ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှမမြင်စဖူး” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ဤဩဝါဒစာစောင်တွင် ထပ်မံကြော့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင် သည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် လောကတွင် ထင်ရှားပေါ်လွင်လာခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကောင်းကင်နိင်ငံ အဘခမည်းတော် ၏လက်ျာဘက်၌ စိုးစံလျက်ရှိသည်။ ယခုကာလတွင်မူ ဘုရားသခင်သည်ယုံကြည်သူများ၌ ရှိတော်မူသည်။ လူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဘုရားသခင်က အဖြေပေးကြောင်း မည်သို့နားလည်နိုင်ရမည်နည်း အချင်းချင်း ချစ်ခင်မေတ္တာထားရှိခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့၌ ပြည့်စုံနေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားရှင်တော်က မေတ္တာတော် ထားရှိခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၏ ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို အချိန်ပိုင်းအကန့် အသတ်အားဖြင့် ခံစားရရှိသည်မဟုတ်။ တောင်ကျရေ စီးဆင်းလာသည့်ပမာ တသွင်သွင် ခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသနားတော်မူသောကြောင့် ထိုချစ်ခြင်း မေတ္တာအား အချင်းချင်းဝေငှ သွန်းလောင်းကြရမည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အချင်းချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှိကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အထံတော်သို့တည်မှီသကဲ့သို့ ကိုယ်တော်သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ရှိတော်မူကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်၌လည်း ဆက်စပ် ပါဝင်သွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲတွင် ကိုယ်တော်ပါရှိခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်ထဲတွင် တည်မှီခြင်းကို အံ့ဩဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရမည်။

:၁၄ ဆက်လက်၍ တမန်တော်က လောကီသားတို့ကို ကယ်တင်သောသခင် ဖြစ်စေခြင်းငှာ ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်ကို ငါတို့သည် သိမြင်၍ သက်သေခံကြ၏” ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထိုကျမ်း စကားသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လှုပ်ရှားပုံကို အလေးထားသည်။ ခမည်းတော်သည် သားတော်ကိုစေလွှတ် တော်မူသည် ဆိုသည်မှာ အပြောကျယ်လှသော ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ဖြစ်သည်။ W.E Vine က ”ခရစ်တော်၏အမှု တော်သည် လူ့အမြင်ဖြင့် မကန့်သတ်နိုင်ပါ။ လူ့အသိဉာဏ်ဖြင့် မထိုးဖောက်နိုင်၊ မယုံကြည်နိုင်အောင် ကျယ်ဝန်း နက်နဲလှသည်” ဟုဆိုထားပါသည်။

:၁၅ သားတော် ယေရှုခရစ်အား ပေးသနားခြင်းသည် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား ဝန်ခံခြင်းဆိုရာတွင် အသိအာရုံသက်သက်ဖြင့် သိရှိခြင်းသာမဟုတ်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ပိုင်ရှင် အဖြစ် ခံယူသိရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဘုရားရှင်၌ တည်၍ ဘုရားရှင်ကလည်း ထိုသူအပေါ်တည်ခြင်းထက် နီးစပ် တော်စပ်ခြင်းမျိုး မရှိတော့ပါ။ ထိုသဘောကိုသိရှိနားလည်ရန်မှာ ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် မီးခဲ၊ ရေမှို၊ လေပူဖောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ထိုပစ္စည်းဖြင့် အကာအရံဖြစ်၍ ထိုပစ္စည်းအတွင်းသားလည်း ဖြစ်သည်။

:၁၆  ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်း၊ မေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်သိ၍ ယုံကြည်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်မူသောသူသည် ဘုရားသခင်၌တည်၏။

ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူ၌တည်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၍ထိုချစ်ခြင်း မေတ္တာတော်သည် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တည်တော်မူသော နေရာသည် အသက် တာပြောင်းလဲသော မိသားစုအတွင်း၌ ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ရလျှင် ထိုသူများကိုလည်း ချစ်ရမည်။

:၁ရထိုသို့ဖြင့်ငါတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံ၏။ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ပြည့်စုံသည် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ပြည့်စုံစေသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ပြည့်စုံမည့်အကြောင်း ကျမ်းစာက ရှင်းပြထားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရဲဝံ့ကြမည်လား။ သို့မဟုတ် ကြောက်ရွံ တုန်လှုပ်ကြမည်လား။ ပြည့်စုံသော မေတ္တာတော်က ထိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံခြင်းအားလုံးကို ဖြေရှင်းထားပါသည်။ မိမိ ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိရမည်။ ယခုအချိန်တွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်စီရင်ခြင်း မပြုဘဲ၊ ကောင်းကင်တွင်စိုးစံ တော်မူနေသည်။ တစ်ခါကလူလောကသို့ ရောက်ရှိလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို ပြီးစီးသွားသောကြောင့် နောက်တဖန် အပြစ်အတွက် ပူပန်စရာမရှိတော့ပါ။ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နည်းတူ ဤလောက၌ ဖြစ်ကြ၏ဟူသော ကျမ်းစကားသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ကရာနီကုန်းတော် ပေါ်တွင် စီရင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကြွေးကြော်နိုင်ပြီ။

သေခြင်းနှင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းသည် အတိတ်မှာကျေးဇူးတော်နှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ မျက်မှေက်မှာအရာ ခပ်သိမ်းကို ခရစ်တော်စီရင်တော်မူပြီ အမြင့်ဆုံးတန်ခိုးပါတကား။

Mrs .J.A.Trench

ထိုသို့အပြစ်စီရင်ခြင်း ကင်းလွတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြစ်တင်ခြင်းမခံရတော့ပါ။

:၁၈ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခံစားကြရသောကြောင့် တွေးမှိုင်စရာမရှိနိုင် ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွင် ကြောက်ရွံခြင်း မတည်နိုင်။ စုံလင်သော မေတ္တာသည် သံဝေဂကို ပယ်ရှားတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏ စုံလင်သော မေတ္တာသည် ကြောက်ရွံခြင်း သံဝေဂကို ပယ်ရှားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် တပါးတည်းသော သားတော်ကို ကျွန်တော်အတွက် အသေခံဖို့ စေလွှတ်ပေးသောကြောင့် ကျွန်တော်အား ချစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယခုကာလတွင် ကျွန်တော်နှင့်အတူ ရှိတော်မူသောကြောင့် ကျွန်တော်ကို ချစ်မှန်းသိပါသည်။ အနာဂတ်ကိုလည်း စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ခြင်း မရှိအောင် စိတ်ချယုံကြည်စေသောကြောင့် အမှန်တကယ်ချစ်ပါသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် သံဝေဂသည် ပူပန်ခြင်း ဝေဒနာကို ဖြစ်စေသောကြောင့် သံဝေဂရရှိသူသည် မေတ္တာနှင့်မပြည့်စုံသေး။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ခံစားသူသည် ကြောက်ရွံခြင်း မရှိရ။ သံဝေဂရ၍ စိုးရိမ်သူများသည် အထံတော်သို့ ရောက်လာသော်လည်း နောင်တရခြင်း အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရရှိသူများဖြစ်သည်။

:၁၉ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကို ရှေးဦးစွားချစ်တော်မူသောကြောင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြရ၏။ ဘုရားသခင်က ဦးစွာချစ်တော်မူသောကြောင့် သူကိုချစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင် လူသည်ဘုရားသခင်နှင့် အိမ်နီးနားခြင်းများကို ချစ်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသော်လည်း ထိုပညတ်တော်၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ဤအဆင့်သို့ မရောက်ပါ။ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နားလည်ခံစားကြစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်မျှလောက် ဖြောင့်မတ်တော်မူသနည်း။ သားတော်အား ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို အဖြေပေးခဲ့သည်။ ထိုအံဩဖွယ်ရာ လေးနက်လှသော မေတ္တာတော်ကို နှလုံးသားထဲမှ ” ကိုယ်တော်ဘုရား အကျွန်ုပ်အတွက် အသွေးသွန်းလောင်း၍ အသေခံတော် မူသောကြောင့် ယခုမှစ၍ ကိုယ်တော်တွင် အသက်ရှင်ပါမည်” ဟု ဆိုနိုင်ရမည်။

:၂ဝ   ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်ဟု ပြောကာ တစ်ဖက်တွက် မိမိညီအစ်ကိုကိုမုန်းသောသူသည် အမည်ခံ ခရစ်ယာန် ဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် အဖျားရောက်ခါနီးမှအခြားတပင်သို့ ကူးပြောင်းသူဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်နှင့်နီးလေလေ၊ သီတင်းသုံးဖော်များကို ချစ်ရလေလေဖြစ်ရသည်။ စင်စစ်ပြောရလျှင် တပည့်တော်များထက် သခင့်အား အနည်းငယ်မျှ ပိုချစ်ရသည်မဟုတ်။ မိမိမြင်ရသော မိမိညီအစ်ကိုကိုမချစ်လျှင်၊မမြင်သေးသော ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သို့ ချစ်နိုင်မည်နည်း။

:၂၁ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူသည် မိမိညီအစ်ကိုကို ချစ်ရမည်ဟူသောကျမ်း စကားကို တစ်ဖန်ကြော့၍နိဂုံးချုပ်ထားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။