၁ယော - ၃

ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ
1ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကို ငါတို့သည်ရမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့။ လောကီသားတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မသိသောကြောင့်၊ ငါတို့ကိုလည်း မသိကြ။- 2ချစ်သူတို့၊ ယခုတွင် ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြ၏။ နောက်မှ အဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟု မထင်ရှားသေး။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ၊ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် တူကြလတ္တံ့ဟု ငါတို့သိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်အတိုင်းကို ငါတို့သည် မြင်ရကြလတ္တံ့။- 3ထိုသို့ မျှော်လင့်သောသူမည်သည်ကား၊ ကိုယ်တော် သန့်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် သန့်ရှင်းစေတတ်၏။
4ဒုစရိုက်ကို ပြုသောသူမည်သည်ကား၊ ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူး၏။ ဒုစရိုက်သည်ကား ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သတည်း။- 5ကိုယ်တော်သည် ငါတို့၏အပြစ်များကို ဆောင်သွားခြင်းငှာ ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည်ကို သင်တို့ သိကြ၏။ ကိုယ်တော်၌လည်း အပြစ်မရှိ။- 6ကိုယ်တော်၌တည်နေသောသူ မည်သည်ကား၊ ဒုစရိုက်ကို မပြုတတ်၊ ဒုစရိုက်ကို ပြုတတ်သောသူ မည်သည်ကား၊ ကိုယ်တော်ကိုမသိ မမြင်ရသေး။- 7ချစ်သားတို့၊ သင်တို့ကို အဘယ်သူမျှ မလှည့်ဖြားစေနှင့်။ အကြင်သူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်၏။ ကိုယ်တော် ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ထိုသူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၏။- 8မာရ်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူ ဖြစ်သောကြောင့်၊ အကြင်သူသည် ဒုစရိုက်ကို ပြု၏။ ထိုသူသည် မာရ်နတ်နှင့် ဆိုင်၏။ မာရ်နတ်အမှုတို့ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။- 9ဘုရားသခင်ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူ မည်သည်ကား၊ ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူ၌ မျိုးစေ့တော်တည်လျက်ရှိ၏။ ထိုသူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူ ဖြစ်သောကြောင့် ဒုစရိုက်ကိုမပြုနိုင်။- 10ထိုသို့သောလက္ခဏာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားတို့နှင့် မာရ်နတ်၏သားတို့သည် ထင်ရှားကြ၏။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မကျင့်သောသူ၊ မိမိညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်နှင့်မဆိုင်။
အချင်းချင်းချစ်ကြလော့
11-12သင်တို့သည် ရှေ့ဦးစွာကပင် ကြားရသော တရားစကားဟူမူကား၊ မာရ်နတ်နှင့်ဆိုင်၍ မိမိညီကိုသတ်သော ကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်းချစ်ရကြမည်ဟုလာသတည်း။ ကာဣနသည် မိမိညီကို အဘယ်ကြောင့် သတ်သနည်း ဟူမူကား၊ မိမိအကျင့်သည် ဆိုးယုတ်၍၊ ညီ၏အကျင့်သည် ဖြောင့်မတ်သတည်း။
13ညီအစ်ကိုတို့၊ လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းသော်လည်း အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။- 14ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကိုယ်ကူးမြောက်သည်ကို ကိုယ်သိရကြ၏။ မိမိ ညီအစ်ကိုကို မချစ်သောသူသည် သေခြင်း၌တည်၏။- 15မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူမည်သည်ကား၊ လူအသက်ကို သတ်သောသူဖြစ်၏။ လူအသက်ကို သတ်သောသူ တစ်စုံတစ်ယောက်၌မျှ ထာဝရအသက် မတည်သည်ကို သင်တို့သိကြ၏။- 16ခရစ်တော်သည် ငါတို့အဖို့အလိုငှာ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူသည်အရာကို ငါတို့သည် ထောက်၍၊ မေတ္တာတော်ကို သိရကြပြီ။ ငါတို့သည်လည်း ညီအစ်ကိုချင်းတို့အဖို့အလိုငှာ အသက်ကိုစွန့်ရကြ၏။- 17အကြင်သူသည် လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာ ရှိလျက်ပင်၊ မိမိညီအစ်ကိုဆင်းရဲခြင်းကို မြင်၍၊ သနားခြင်း ကရုဏာစိတ်ကို ချုပ်တည်း၏။ ထိုသူ၌ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်သည် အဘယ်သို့ တည်မည်နည်း။
ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရဲရင့်ခွင့်
18ချစ်သားတို့၊ ငါတို့သည် စကားပြောကာမျှအားဖြင့်သာ မချစ်ဘဲ၊ စိတ်ပါကိုယ်ရောက် ဧကန်အမှန် ချစ်ကြကုန်အံ့။- 19ထိုသို့ချစ်လျှင်၊ ကိုယ်တိုင်သမ္မာတရားနှင့် ဆိုင်သည်ကို ကိုယ်သိရ၍၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကို သက်သာစေကြလိမ့်မည်။- 20အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၏ စိတ်နှလုံးထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သည်ဖြစ်၍၊ အလုံးစုံတို့ကို သိတော်မူသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။- 21ချစ်သူတို့၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်လျှင်၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ရဲရင့်ရသောအခွင့် ရှိကြ၏။- 22ငါတို့သည် ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်၍၊ နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကို ကျင့်သောကြောင့်၊ ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ဘုရားသခင့် ထံတော်မှရကြ၏။- 23ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ဟူမူကား၊ သားတော်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ရမည်။ သားတော် ပညတ်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်း ချစ်ရမည်ဟူသော ပညတ်တော်ပေတည်း။- 24ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်သောသူသည် ဘုရားသခင်၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ဘုရားသခင် တည်တော်မူ၏။ ငါတို့အားပေးတော်မူသော ဝိညာဉ်တော်ကို ငါတို့သည်အမှီပြု၍၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌ တည်တော်မူသည်ကို သိရကြ၏။

၁ယော - ၃ (အနက်ဖွင့်)

:    ဘုရားသခင်၌ ဖြစ်ဘွားသူများကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူကြောင်း အံအားသင့်ဖွယ်ရာ ရှင်းပြထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသားသမီး မဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ကူညီနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသားသမီးဖြစ်ခွင့် ရရှိစေပါသည်။” ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကို ရမည့်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက် ချစ်တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့ ဟု ကျမ်းစကားရှိထားပါသည်။

နေ့စဉ်မည်သို့ပင် လျှောက်လှမ်းနေကြစေကာမူ လောကသားများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသားသမီးအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝအသက်တာခရီးကို နားမလည်ကြပါ။ လောကသားများသည် လူ့လောကတွင် ယေရှုခရစ်တော်နေခဲ့သည်ကိုလည်း မသိကြ။ ကိုယ်တော်သည် လောကကို ဖန်ဆင်းလျှက် ၊လူ့လောကမှာနေခဲ့သည်။သို့သော်ကိုယ်တော်လူ့လောက၌ရောက်ခဲ့ပုံ၊စိုးစံခဲ့ပုံတို့ကို လက်မခံခဲ့ကြပါ။ ထိုသခင်ယေရှုကို မသိကြသကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း လောကသားများက အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့လစ်လျူရှုကြသည်။

:     သိကြသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသားသမီးများ ဖြစ်ကြပါပြီ။ နောက်မှ အဘယ်သို့ ဖြစ်မည်ဟု မထင်ရှားသေး။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် တူကြလတ္တံ” ဟု အနာဂတ်မျှောက်လင့်ချက်အတွက် အာမခံချက်ပေးထားပါသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ယေရှုနှင့် အမွှာပူးကဲ့သို့ တူနေမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကရာနီကုန်းပေါ်က‘ဒဏ်ရာရရှိသည့်အတိုင်း သူ့ရုပ်သွင်ပြင်နှင့် သူရှိနေမည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် လူအားလုံး ရုပ်တူကြမည်ဟု ကျမ်းစာက မသွန်သင်ပါ။ စိတ်သဘောထားခြင်းသာလျှင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် တူကြမည်။ ပျက်စီးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ ချမ်းသာရာရကြမည်။

ထိုအံဩဖွယ်ရာ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်သည် ဘယ်သောအခါမှာ ဖြစ်လာမည်နည်း။ မျက်စိတမှိတ်လျှပ်တပြက်တွင်  ယေရှုခရစ်၌ ဖြစ်သွားကြမည်။ ကိုယ်တော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းကို ငါတို့မြင်ကြရမည်။ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲသွားကြမည်။ ကိုယ်တော် ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်း မြင်ကြရသောအခါ ပြောင်းလဲမှုပြည့်စုံသွား ပါမည်။

:    ခရစ်တော်ကို မြှော်လင့်ချက်ထားရှိ၍ ခရစ်တော်နှင့် တူချင်သူတိုင်းသည် ခရစ်တော်ကဲ့သို့ စင်ကြယ်ခြင်း ရှိရမည်။ သခင်ခရစ်တော် ပြန်လည် ကြွရောက်လာမည့်အကြောင်းသည် ခရစ်ယာန်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၍ အသက်တာတွင် အစဉ်လွှမ်းမိုးနေပါသည်။ ခရစ်တော်ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်သူများသည် ခရစ်တော်ကဲ့သို့ လိုက်လုပ်စရာမရှိပါ။ ခရစ်တော်ဖြူစင်သကဲ့သို့ သူကိုယ်သူဖြူစင်စေရမည် ဟူသော ကျမ်းစကားကို မှတ်ထားပါ။ ခရစ်တော်ဖြူစင်သကဲ့သို့ ဖြူစင်ရမည်ဟု မပြောပါ။ သခင်ယေရှုသည် ဘယ်သောအခါမှ သူ့ကိုယ်ကို ဖြူစင်စေစရာ မလိုပါ။ နဂိုကတည်းက ဖြူစင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကသာ ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ဖြူစင်စေရမည် ဖြစ်သည်။

          :    ဖြူစင်ခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးကို ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တွေ့ရသည်။ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူ မည်သည်ကား ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူး၏။ ဒုစရိုက်ကား ပညတ်တော်ကို လွန်ကျူးခြင်းဖြစ်သတည်း။ လွန်ကျူးခြင်းဆိုသည်မှာ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် လွန်ကျူးနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပညတ်တော် ရှိသော်လည်း ဒုစရိုက်လွန်ကျူးခြင်းက ရှိမြဲရှိနေမည်။ အာဒံ မောရှေလက်ထက်ကြားမှ စ၍အပြစ်ဒုစရိုက် ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုစရိုက်အပြစ်သည် ဘုရားသခင်က ပညတ်တော် မပေးသေးသည့်ကြားကာလတွင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပညတ်တော်အား လွန်ကျူးဖောက်ဖျက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မဆိုနိုင်(KJV 1611)။ သို့သော်ထိုအပြစ်သည် မင်းမဲ့စရိုက် စိုးမိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား သစ္စာဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာစကား သိလျှက်နှင့် ငြင်းပယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစုံတစ်ဦး၏ ဆန္ဒသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အထက်မှာ ရှိလျှင် အသက်ရှင် တော်မူသောသူ၏ စကားတော်အား ဆန့်ကျင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

: ခရစ်ယာန်သည် အပြစ်တကယ်မလုပ်နိုင်ပါ။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ အပြစ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သခင် ခရစ်တော်ကြွလာမည့် အကြောင်းအား လုံးဝငြင်းပယ် ဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပြီးသွားပြီး ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်သည် ကိုယ်တော်၏ ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် တသီးတခြားစီဖြစ်သည်။

တဖန်ခရစ်ယာန်များ အပြစ်ဒုစရိုက် မပြုရသည့်အကြောင်းမှာ နာမတော်အား ငြင်းပယ်ရာ ရောက်သည်။ ကိုယ်တော်တွင် အပြစ်ဒုစရိုက်မရှိပါ။ ဤအချက်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှု၌ အပြစ်မရှိကြောင်း ကျမ်းချက်(၃)ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှင်ပေတရုက ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်မပြုပါ” ဟူ၍၎င်း၊ ရှင်ပေါလုက” ကိုယ်တော်သည်အ ပြစ်ဒုစရိုက်မသိပါ” ဟူ၍၎င်း ဆိုထားပါသည်။ ယခုတဖန်ခရစ်တော်၏ အကြောင်းကို အကြောင်းစုံသိသော တပည့်တော် ယောဟန်က ”ကိုယ်တော်ထဲတွင်အပြစ်မတွေ့ရ” ဟု သက်သေခံထားပါသည်။

: ကိုယ်တော်၌ တည်နေသောသူ မည်သည်ကား ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်၊ ဒုစရိုက်ပြုတတ်သောသူ မည်သည်ကား ကိုယ်တော်ကို မသိမမြင်ရသေး။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် တကယ်ယုံကြည်သူနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော သူတို့၏ခြားနားချက် ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ယုံကြည်သူသည် အပြစ်ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခြင်းမရှိနိုင်။ မည်သည့် အပြစ်မျိုးဟု တိတိကျကျမဖော်ပြသော်လည်း၊ အမူအရာ။ အပြုအမူ၊ အကျင့်သီလအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ယုံကြည်သူတစ်ယောက်သည် အပြစ်ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးသည်ဟု မဆိုထားပါ။ အကယ်၍ ထိုသို့အပြစ်ဖောက်ပြန်လျှင် ထိုသူသည်အမှန်တကယ် အသစ်မွေးဖွားခြင်း မခံရသူဖြစ်သည်။

အပြစ်၏အမူအရာသည် ဘယ်အချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာသနည်း။ အကျင့်သီလဖောက်ဖျက်လွယ်အောင် မည်သို့ ဖြစ်လာတတ်သနည်းဟု မေးနိုင်ပါသည်။ ထိုမေးခွန်းမျိုးကို အဖြေမပေးထားသော်လည်း ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိကြောင်းပြေားထားပါသည်။

: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမားများသည် တကယ့်ပညာရှိသုခမိန်ကြီးဟန်ဆောင်ကာ နေတတ်ကြသော်လည်း မိမိကိုယ်ကို မူ လစ်လျူရှုတတ်ကြသည်။ သို့ကြောင့်ကျမ်းစာက ချစ်သားတို့သည် သင်တို့ကို အဘယ်သူမျှ မလှည့်ဖြားစေနှင့်အ ကြင်သူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်၏ ကိုယ်တော်ဖြောင့်မတ်သော်မူသည့်နည်းတူ ထိုသူသည်ဖြောင့် မတ်ခြင်းရှိ၏ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဝိညာဉ်အသက်တာရှိသူသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း မပြုနိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းစြ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းရှိလျှင် ဘဝအသက်တာတွင် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ နေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။

: အချို့သားသမီးများ၌ မိဘများနှင့်ချွတ်စွပ်တူသောကြောင့် လူအုပ်ကြားထဲတွင် မပျောက်နိုင်။ ဘုရားသခင် သားသမီးများနှင့် မာရ်နတ်သားသမီးများသည်လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်သည် ရှေးဦးစွာမှစ၍ဒုစရိုက် ကိုပြုတတ်သောကြောင့် အကြင်သူသည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ ထိုကြောင့်ဒုစရိုက်အပြစ် ပြုကျင့်သူသည် မာရ်နတ်၏ သားသမီးဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ အပြစ်ဒုစရိုက်ပြုခဲ့ရာပြုနေဆဲ၊ ပြုနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ သူ့သား သမီးအားလုံးသည်လည်း သူ့နောက်သို့လမ်းကျယ်အတိုင်း လွယ်လင့်တကူ လိုက်ကြသည်။ အသစ်တဖန်မွေးဖွား သူသည် ဘုရားသားသမီးဖြစ်၍ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းမရှိသူသည် မာရ်နတ်သားသမီး ဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်၏သား သမီးဖြစ်မှန်းကို အပြုအမူ၊ အကျင့်အကြံအားဖြင့် လွယ်ကူစွာသိသာနိုင်သည်။ သို့သော် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မာရ်နတ်၏ သားသမီးအဖြစ် မွေးဖွားလာကြသည်မဟုတ်။

သခင်ခရစ်တော် ကြွရောက်လာမည့် အကြောင်းမာရ်နတ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်က ဖီလာဆန့်ကျင်လျက် ရှိသည်။ သခင်ဘုရားသည် စကားတစ်ခွန်းတည်းဖြင့် လောကကြီးအားပြုပြင် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သော်လည်း ကိုယ်တော်တိုင်လောက သို့ဆင်းသက်လာပြီး ဒုက္ခဆင်းရဲ ခံစားသည်။ သွေးမြေခခဲ့သည်။ အသေခံခဲ့သည်။ ထိုနည်းဖြင့်မာရ်နတ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။ အပြစ်ကင်းစင်စေဖို့ရန် ထိုမျှလောက်ကြီးမားသော အဖိုးအခပေးရလျှင် ထိုကယ်တင်ရှင်အား အဘယ်မျှ ယုံကြည်ကိုးစားသင့်သနည်း။

:    ဘုရားသခင်၌ တဖန်မွေးဖွားသူများသည် အပြစ်မကျူးလွန်နိုင်ကြောင်း ထပ်မံကျော့ထားပါသည်။ အချို့ ကျမ်းစာသင်တန်းသားများက ယုံကြည်သူများ၏ အကျင့်ဟောင်းသည် အပြစ်ပြုနိုင်၍ အကျင့်သစ်သည် အပြစ်သို့ မဖောက်ပြန်နိုင်ဟု ခံယူကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မွေးဖွားခြင်းအသစ် ရှိသူနှင့်မရှိသူအား နှိုင်းယှဉ် ပြသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုကျင့်ရမည့်အပြုအမူ၊ အမူအရာကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူသည်အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း ဓလေ့မရှိသကဲ့သို့ ကျူးလွန်နေခြင်းလည်း မရှိရ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ၏ အပြစ်သည်ကိုယ်တော်၌ တည်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားတွေးတောစရာရှိနိုင်သည်။ ဤမျိုးစေ့သည် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အပြင်နှုတ်ကပတ်တော် တည်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ထိုအတိုင်းမှန်လျှင် ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ မျိုးစေ့ ဆိုသည်မှာ အသက်တာပြောင်းလဲသည့် အချိန်မှစ၍ ရရှိသော အသက်တာ အသစ်ဖြစ်ပါသည်။ တဖန်ဘုရားသခင်၌ ရှင်သန်သော အသက်တာဟု ထပ်မံခေါ်ဆိုသည်။ ထာဝရလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသည်။ သို့ကြောင့်ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်သည် ပြင်ပလောကသို့ သွားရောက်၍ အပြစ်မလုပ်နိုင်ကြောင်း အာမခံချက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုသူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ ထိုသို့ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုကြောင့် သူဘဝ တစ်သက်တာတွင် အပြစ်နှင့်ပတ်သက်ခြင်း မရှိနိုင်။

:၁ဝ(ကဤကျမ်းချက်တွင် ဘုရားသားသမီးနှင့် မာရ်နတ်သားသမီးတို့၏ စတုတ္ထခြားနားပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မပြုကျင့်သောသူသည် ဘုရားသားသမီးမဖြစ်နိုင်။ ကြားနေလည်း မရှိနိုင်။ တစ်ဝက်စီလည်း မပါနိုင်။ ဘုရားသားသမီးများသည် ဖြောင့်မတ်သောကြောင့် သိသာထင်ရှားကြသည်။

:၁၀၁၁ ဘုရားသခင်မိသားစုဝင်များ ထံဒုတိယ ဆန်းစစ်ခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂:၇-၁၇ ကိုပြန်ဆက်ခြင်းဖြစ်၍ ရှေးဦးစွာကပင် ခရစ်ယာန်များသည် ညီအစ်ကိုမောင်နှမရင်း များသဖွယ် အချင်းချင်းချစ်ခင်ကြဖို့ သွန်သင်ထားသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုမျိုး၊ လူမှုရေးအရ ခေါင်းညိတ်ခြင်းမျိုးမျှသာ မဟုတ်ပါ။ လောကွတ်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ကကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ခင်သကဲ့သို့ အချင်းချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှိကြရမည်။ ထိုကဲ့သို့ချစ်ခင်နိုင်ရန် သူ့စိတ်သဘော သက်သက်ဖြင့် မဖြစ်နိုင်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပါရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။

:၁၂   ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မိမိညီအစ်ကို မုန်းသောသူ အကြောင်းပြန်ကျော့ထားသည်။ ကာဣနသည် အကျင့်ဆိုးယုတ်စွာဖြင့် ညီတော်မောင် အာဗေလအား သတ်ပစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ” သူ၏အကျင့်သည် ဆိုးယုတ်၍ သူညီ၏အကျင့်သည်ဖြောင့်မတ်သောကြောင့်” ဖြစ်သည်။

:၁၃ ဆိုးယုတ်သောအကျင့်က ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ကို မုန်းတီးခြင်းသည် လူ့အကျင့်စရိုက်၏ ပဓာနနိယာမ တရားဖြစ်သည်။ ထိုစကားအတိုင်း လောကီသားများက ခရစ်ယာန်များအား မုန်းတီးကြသည်။ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာက မယုံကြည်သူများ၏ ဆိုးယုတ်မှုများကို မပတ်သတ်လိုပါ။ သို့ကြောင့်ဆိုးယုတ်သောသူသည် သူ့အကျင့်ဗီဇရှိသည့်အတိုင်း ဖြောင့်မတ်ကောင်းမွန်သူများအား ဖျက်ဆီးရန် လိုက်လံရှာဖွေရသည်။ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန် သူနှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းသူအား ဖျက်ဆီးဆွဲနှစ်ခြင်းသည် အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံသောဆိုးသွမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။

:၁၄ ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းကို ချစ်သောကြောင့် သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကိုယ်ကူးမြောက်သည်ကို ကိုယ်သိရကြ၏။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ ထူးခြားသောအသက်တာ အသစ်ရရှိသူဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားရပေသည်။ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြောင်း သက်သေခံ အထောက်အထား ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သားသမီးများကို အမှန်တကယ် မချစ်သောသူသည် အတုအယောင် ခရစ်ယာန်သာဖြစ်သောကြောင့် သေခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သည်ဟု ကျမ်းစားက ပြောထားသည်။ ထိုသူသည် အသက်ရှင်နေသော်လည်း ဝိညာဉ်သေနေသူ ဖြစ်သည်။

:၁၅  လူ့လောကအမြင်အရလည်း မုန်းတီးခြင်းသည် ဆိုးသွမ်းသောအရာ ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်ဘုရားရှင်က မုန်းတီးခြင်းသည် လူသတ်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထိုလူသတ်သမား၏ လှုပ်ရှားပြုမူမှုသည် တခဏတွင် ပေါ်လွင်နိုင်သည်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကျူးလွန်သော်လည်း သူ့စိတ်သည် ထိုသူထံသို့ ရောက်နေသော ကြောင့်မုန်းတီးသူသည် ညီအစ်ကိုအား သတ်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ လူ့အသက်ကို သတ်သောသူ၌ ထာဝရ အသက်မတည်ဟု ကျမ်းစာကဆိုသည်။ လူ့အသက် သတ်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ဟု မဆိုပါ။ မုန်းတီးခြင်း အကျင့်ရှိသူသည် မူလအားဖြင့် လူသတ်သမားများ ဖြစ်၍ ကယ်တင်ခြင်း မရသူများဖြစ်သည်။

:၁၆  သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုက သူ့အသက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပေးလှူခြင်းဖြင့် ချစ်ခြင်း မေတ္တာကြီးမားလေးနက်ပုံကို ဥဒါဟရုဏ်ပြသခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သည် ကာဣနနှင့် တခြားစီဖြစ်သည်။ သူ၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို လေးနက်စွာ ပြသခဲ့သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ မမြင်နိုင်သော်လည်း မေတ္တာ၏အကျိုး သက်ရောက်မှုဖြင့် မြင်သာနိုင်သည်။ ကရာနီကုန်း လက်ဝါးကတ်တိုင် အမှုအားဖြင့် အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း နားလည်ခံယူရသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ငါတို့သည်လည်း ညီအစ်ကိုချင်းအဘို့ အလိုငှာ အသက်ကို စွန့်ရကြ၏ဟုဤကျမ်းပိုဒ်က သွန်သင်ထားပါသည်။ မိမိဘဝကို အခြားယုံကြည်သူများအတွက် ဆက်ကပ် ၍လိုအပ်လျှင် အသက်ပါ စွန့်နိုင်ရမည်။ များသောအားဖြင့် တပါးသူအတွက် ဥစ္စာဓနနှင့် အခြားအရာများဖြင့် ဝေငှ ပေးကမ်း မစတတ်ကြပါသော်လည်း အသက်ပေးရန်မူ ဝန်လေးတတ်ကြသည်။ ထိုအချက်ကို ဤကျမ်းပိုဒ်က မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၇ အပိုဒ်ငယ် ၁၆ အတိုင်း ပြုမူကျင့်ကြံနိုင်လျှင် အပိုဒ် ၁၇ သည် အသေးအဖွဲမျှသာ ဖြစ်သည်။ မိမိညီအစ်ကို ဆင်းရဲခြင်းကို မြင်သော်လည်း မကူညီသူသည် ခရစ်ယာန်မဟုတ်။ ညီအစ်ကိုကား ငွေကြေးဥစ္စာနှင့် ပေးကမ်းကူညီနိုင် သော်လည်း ထိုသူပေးကမ်းရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်မှန်လျှင် မိမိကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို ချုပ်တီးခြင်းမပြုဘဲ ညီအစ်ကိုများသို့ ကူညီမစရမည့်အကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က တိုက်တွန်းသွန်သင်ထားပါသည်။

:၁၈ စကားပြောကာမျှအားဖြင့်သာ မချစ်ဘဲ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဧကန်အမှန်ချစ်ကြကုန်အံ့။ တစ်နည်းပြော ရလျှင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် မေတ္တာပြရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပြုမူချက်မပါ။ ဟန်အမူအယာနှင့်သာ ချစ်ခြင်းသည် အဆံမပါ အခွံသာဖြစ်သည်။ မူယာမာယာမဟုတ် အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့ပြသကြပါစို့။

:၁၉  ထိုသို့ညီအစ်ကို မောင်နှမများအား အမှန်တကယ် ချစ်ခင်ကြောင်း လက်တွေ့ပြသခြင်းအားဖြင့် သမ္မာ တရားနှင့် စပ်ဆိုင်သူများ ဖြစ်သွားကြရသောကြောင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကိုယ်စိတ်နှလုံးသာယာခြင်း ရကြမည်။

:၂ဝ   ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်လျှင် ဘုရားသခင်သည် ငါတို့စိတ်နှလုံးထက် သာ၍ ကြီးမြတ်သည်ဖြစ်၍ အလုံးစုံကို သိတော်မူသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်အားငယ်သူဖြစ်မှန်း သိကြမှသာလျှင် ဘုရားသခင် ချစ်ခင်စိတ်ရှိလာသည်။ အခြားယုံကြည်သူများကိုလည်း ချစ်ခင်နိုင်သည်။ ကိုယ်တော် သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်များနှင့် အပြစ်များကို သိရှိနေသူဖြစ်သည်။

မိမိစိတ်နှလုံးကို အပြစ်တင်လျှင် ဘုရားသခင်သည် ငါတို့စိတ်နှလုံးကို သိမြင်တော်မူသည်။ စီရင်တော် မူသည်။ မိမိအပြစ်ကို အကန့်အသတ်ဖြင့် သိရှိနိုင်ကြသော်လည်း ဘုရားရှင်ကမူ အကုန်အစင်သိမြင်တော်မူသည်။ အပြစ်တင်လည်းမြင်သည်။ အမှန်တကယ် ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်။

:၂၁   ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက်၌ ရဲ့ရင့်စွာနေနိုင်ကြမည့်အချက် ဖြစ်သည်။ အပြစ်မရှိအပြစ်ဝန်ချ တောင်းပန်ခြင်းမျှသာ မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိ၍ ရဲရင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကို အပြစ်တင် စရာမရှိလောက်အောင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ရဲရင့်ရသော အခွင့်ရရှိ၏။

          :၂၂   ငါတို့သည် ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်၍ နှစ်သက်တော်မူသော အကျင့်ကို ကျင့်သော ကြောင့်ဆုတောင်းသမျှကို ဘုရားထံတော်မှရကြ၏။ ပညတ်တော်များ စောင့်ထိန်းရန်မှာ အထံတော်ပါး၌ရပ်တည် ကာနီးနီးကပ်ကပ် နေမှသာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်တော်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့နေလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလိုတော်နှင့် ညီပေမည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်သည် အလိုတော်အား ဖြည့်ဆည်းပေးမည်။ သို့မှသာ အလိုတော်နှင့် မညီသောအရာ များတောင်းခံစရာ အကြောင်း ရှိတော့မည်မဟုတ်။ အလိုတော်နှင့်အညီ တောင်းခံသမျှ တိုင်းသည်လည်း ရရှိကြ ပေမည်။

          :၂၃ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ဟူမူကား သားတော်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ရမည်သားတော်ပညတ် တော်မူသည့်အတိုင်း အချင်းချင်း ချစ်ရမည်ဟူသော ပညတ်တော်ပေတည်း။ ဤပညတ်တော်သည် ဓမ္မသစ်ပညတ် တော်အချုပ်ဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်အား ချစ်ခင်မြတ်နိုးရန်နှင့် ခရစ်ယာန် မိဿဟာယဝတ္တရားကို သွန်သင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ ယေရှုခရစ်တော်အား ယုံကြည်ရမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည့် အကြောင်းကို အချင်းချင်းမေတ္တာ ရှိခြင်းဖြင့် ပြသရမည်။ ယုံကြည်ခြင်း၏ သက်သေများပေတည်း။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် အခြားကျမ်းပိုဒ်များတွင် ကိုယ်တော်နှင့်ကိုယ်တော်အားဟု သုံးနှုန်းထားရာသားတော်နှင့် ခမည်းတော်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတိုင်းတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော် အကြောင်းပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သားတော်သည် ခမည်းတော်နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရုံမျှမဟုတ်။ ဖြစ်ကိုဖြစ် နေသည်။

:၂၄(ကဤကျမ်းပိုဒ်အစပိုင်းတွင် ပညတ်တော်ကို စောင့်သောသူသည် ဘုရားသခင်၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ဘုရားသခင် တည်တော်မူ၏ဟု ဘုရားသခင်သားသမီးများချစ်ခြင်း မေတ္တာရှိပုံကို အဆုံးသတ်ထားသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် နာခံတော်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်၌ တည်ရသည်။ အထံတော်သို့ တည်သူ အပေါ်၌ ဘုရားသခင်လည်း တည်တော်မူကြောင်း အာမခံထားပါသည်။

:၂၄(ငါတို့အား ပေးတော်မူသော ဝိညာဉ်တော်ကို ငါတို့သည် အမှီပြု၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့၌ တည်တော်မူသည်ကို သိကြ၏။ မိမိအထဲ၌ ဘုရားသခင် တည်သည့်အကြောင်းကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့်နားလည် ခံယူနိုင်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းမှာ ဝိညာဉ်တော်ရှိသည်။ ထိုသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့အား အမှားသို့ မလိုက်ဘဲ၊ သမ္မာလမ်း၌ လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် အစဉ်သွန်သင် လမ်းပြလျှက်ရှိပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။