၁ယော - ၅

လောကကိုအောင်ခြင်း
1ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏။ အဘကိုချစ်သောသူသည် သားကိုလည်း ချစ်တတ်သည်နှင့်အညီ၊- 2ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်၍၊ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ကြလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏သားတို့ကို ချစ်ကြသည်ကို ငါတို့သိရကြ၏။- 3ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရာရောက်၏။ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ခဲသည်မဟုတ်။- 4ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သောသူ မည်သည်ကား၊ လောကကို အောင်တတ်၏။ လောကကို အောင်ခြင်းအကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းပေတည်း။- 5ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်သောသူမှတစ်ပါး၊ အဘယ်သူသည် လောကကို အောင်နိုင်သနည်း။
ယေရှုခရစ်အကြောင်းသက်သေ
6ထိုသခင်ကား၊ ရေအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသွေးအားဖြင့်လည်းကောင်း ကြွလာသောသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်ပေတည်း။ ရေအားဖြင့်သာမဟုတ်၊ ရေအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသွေးအားဖြင့်လည်းကောင်း ကြွလာတော်မူ၏။ သက်သေခံဟူမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်၍ သက်သေခံတော်မူ၏။- 7သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခမည်းတော်တစ်ပါး၊ နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပါး၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါး၊ သက်သေခံသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်တော်မူ၏။- 8မြေကြီးပေါ်၌လည်း ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါး၊ ရေတစ်ပါး၊ အသွေးတစ်ပါး၊ သက်သေခံသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်၏။- 9လူ၏သက်သေကို ယုံရလျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ သက်သေတော်ကို သာ၍ ယုံဖွယ်ရာအကြောင်းရှိ၏။ ယခုဆိုခဲ့ပြီးသော သက်သေကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်၏အကြောင်းကို သက်သေခံတော်မူချက် ဖြစ်သတည်း။- 10ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည်၊ မိမိအထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏။ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်ကို မုသားအပြစ်တင်၏။ အဘယ်သို့နည်း ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်၏အကြောင်းမှာ သက်သေခံတော်မူသောစကားတော်ကို ထိုသူသည် မယုံဘဲနေ၏။- 11သက်သေခံတော်မူချက် ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍၊ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။- 12သားတော်ကိုရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ။
ထာဝရအသက်
13ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသင်တို့သည် ထာဝရအသက်ကို ကိုယ်တိုင်ရသည်ဟု သိစေခြင်းငှာ၊ ဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။- 14ငါတို့သည် ဘုရားသခင့်အထံတော်၌ ရဲရင့်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် အလိုတော်နှင့်အညီ တစ်စုံတစ်ခုသောဆုကို တောင်းလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် နားထောင်တော်မူ၏။- 15ဆုတောင်းသမျှသောစကားတို့ကို နားထောင်တော်မူသည်ကို ငါတို့သိလျှင်၊ အထံတော်၌ တောင်းသောဆုတို့ကို ရမည်ဟုသိရကြ၏။- 16ညီအစ်ကိုချင်းသည် သေပြစ်မသင့်သောဒုစရိုက်ကို ပြုမိသည်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် မြင်လျှင်၊ ထိုသူသည် ဆုတောင်းရမည်။ သေပြစ်ကို မပြုသောသူတို့အဖို့ အလိုငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူအား အသက်ကိုပေးတော်မူမည်။ သေပြစ်သင့်သော ဒုစရိုက်ရှိ၏။ ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကို လွှတ်စေခြင်းငှာ ဆုတောင်းရမည်ဟု ငါမဆို။- 17မတရားသောအမှုမည်သည်ကား ဒုစရိုက်ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း သေပြစ်မသင့်သော ဒုစရိုက်ရှိ၏။- 18ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်သမျှသော သူတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ဘုရားသခင် ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူသည်၊ မိမိကိုမိမိ စောင့်ရှောက်သဖြင့်၊ မာရ်နတ်သည် ထိုသူကို မထိမခိုက်နိုင်ရာ။- 19ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ လောကီသားအပေါင်းတို့သည် မာရ်နတ်၏လက်၌ ရှိကြသည်ကိုလည်းကောင်း ငါတို့သိကြ၏။- 20ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ကြွလာ၍၊ မှန်သောဘုရားသခင်ကို သိသောဉာဏ်ကို ငါတို့အား ပေးတော်မူသည်ကိုလည်း ငါတို့သိကြ၏။ မှန်သောဘုရားသခင်၌လည်းကောင်း၊ သားတော်ယေရှုခရစ်၌လည်းကောင်း ငါတို့သည် တည်လျက်ရှိကြ၏။ ထိုသူသည်မှန်သော ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရအသက်လည်း ဖြစ်တော်မူ၏။ 21ချစ်သားတို့၊ ရုပ်တုဆင်းတုကို ကြဉ်ရှောင်ကြလော့။
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစောင်ပြီး၏။

၁ယော - ၅ (အနက်ဖွင့်)

()ဒေါင်ဒေါင်မြည်သော အယူဝါဒ(:၁က)

          အသက်တာကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ကျမ်းစာနိဂုံးချုပ်ထားသည်။ မူဝါဒသဘောထားကို အကျဉ်းချုံးထားသည်။ ပထမဆုံးကျမ်းငယ်(၃)ပိုဒ်မှာ ယုံကြည်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်မှာ ဘုရားသခင်၌ မွေးဖွားပြီးနောက် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၌ ဖြစ်ဘွား စေတော်မူသောသူ ဖြစ်၏။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ သိရှိခြင်းမျှသာမက ၊ မိမိအသက်တာ၌ ယေရှုသခင်အား ခရစ်တော်အဖြစ် လက်သင့်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။

()ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နာခံခြင်းနှင့်အသီးအပွင့်များ

(:၁ခ)      ဘုရားသခင်၌ ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမှန်လျှင် ဘုရားရှင်တော်ကို ချစ်မြတ်နိုးရသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသားသမီးများကိုလည်း မေတ္တာထားသည်။ ထို့ထက်သိရှိရမည့်အချက်မှာ မိမိပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မိဿဟာအဖွဲ့များသာမက ယုံကြည်သူအားလုံးကို ချစ်ခင်ရမည်။

: ယုံကြည်ခြင်း၏ စတုတ္ထရလဒ်ကား ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကို နာခံခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်ကိုစောင့်ခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ရာရောက်၏။ ကယ်တင်ခြင်းအမှန် ရရှိသူသည် ဘုရား သခင်၏အလိုတော်သို့ လိုက်ချင်သည်။ ပညတ်တော်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းလိုခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက” ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တော်များကို စောင့်ထိန်းလော့” ဟုမိန့်မှာ

ထားပါသည်။

ကိုယ်တော်၏ ပညတ်တော်များသည် စောင့်ခဲ့သည်မဟုတ် ဟုကျမ်းစာက ပြောထားပါသည်။ သို့သော် လွယ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ သို့သော် အသစ်တဖန်မွေးဖွားသူများအတွက်မူ နှစ်လိုဖွယ်ရာသာဖြစ်သည်။ မိခင်တစ်ဦးက ရင်သွေးငယ်အား စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုခြင်းသည် သူ့ကလေးကို မြတ်နိုးကြောင်း ပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အကောင်းဆုံး စောင့်ထိန်းပေးသော မိခင်ဖြစ်သည်။ အသစ်သောဘဝ ဖန်ဆင်း ပေး၍ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ပျော်မွေ့ရာ ဖြစ်စေသည်။

()   ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လောကကိုအောင်ခြင်း:)

          : ယခုတဖန် လောကကို အောင်ခြင်း၏ လျှို့ချက်ကို လေ့လာကြမည်။ လောကီသည် အလွန်ကြီးမားသော စုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သူများအား ဘုရားသခင်နှင့် ကင်းဝေးအောင်အစဉ် တိုက်ခိုက်သည်။ ထာဝရအသက် နှင့် ကင်းဝေးလျှက် အာရုံငါးပါး၌ ယာယီ အသက်ရှင်စေလိုသည်။ လောကီသားများသည် အချိန်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲ နေသော သင်္ခါရအရာများနှင့် အာရုံ၌ခံစားခြင်း ကျင်လည်ကြသည် ရုပ်ဝတ္ထုများ၏ သားကောင်များဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၌ ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသောသူသာလျှင် လောကကို အောင်နိုင်ရာ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

ထိုသူများသည် မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော ရုပ်ဝတ္ထုများနှင့် ကင်းလွတ်သော ထာဝရအရာများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ လောကကို အောင်နိုင်သူမှာ ဖိတ်ဖိတ်ကြဲ သိပ္ပံပညာရှင်၊ ဒဿန ပညာရှင်နှင့် စိတ်ပညာရှင်ကြီးများ မဟုတ်ပါ။ လောကအရာများသည် မျက်စိတမှိတ်၊ လျှပ်တပြက်တွင် ပျက်စီးပျောက်ကွယ်တတ်သော သင်္ခါရ တရားပါလားဟု တွေးမြင်တတ်သော အညတြ ယုံကြည်သူသာဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်တွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် ယေရှုမျက်နှာအားဖြင့် လောကကြီးကို လင်းထိန်စေပါသည်။

: ဤအခန်းသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ထာဝရအသက်ကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လောကကို အောင်နိုင်သူ မှာ ဘုရားသခင်သားတော် ယေရှုခရစ်တော်အား ယုံကြည်သူသာ ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ အမှုတော်သမ္မာတရားကို လေ့လာကြပါစို့။

()ဒေါင်ဒေါင်မြည်သောအယူဝါဒ(အဆက်)( :၁၂)

: ထိုသခင်ကား ရေအားဖြင့်၎င်း၊ အသွေအသားဖြင့်၎င်း ကြွလာသောသူတည်း” ဟု ကျမ်းစာက ဆိုထားပါသည်။ လေးနက်စွာ ဆင်ခြင်စရာ ဖြစ်ပါသည်။ ရေနှင့် အသွေးဟူသည်မှာ တချို့က ကယ်တင်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှ စီးကျသောအရာဟု ထင်မှတ်ကြသည် (ယော၁၉:၃၄)။ တချို့က ရေဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်၊ အသွေးဆို သည်မှာ ကရာနီကုန်းပေါ်မှာ ခရစ်တော်သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ဟု ယူဆကြသည်။ ရေနှင့်အသွေးဆိုသည်မှာ လူ့လောကမှာ ရှိနေသော ရေနှင့်သွေးကိုပင် ဆိုလိုပါသည်ဟု ဆိုသူများလည်း ရှိကြသေးသည်။ စတုတ္ထအယူအဆကား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ၏ အယူအဆဖြစ်၍ ဤကျမ်းစာ၏ အဓိကဖြေကြားမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ၏ အယူအဆမှာ ”ယေရှုသည် သာမန်လူသားဖြစ်၍ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူချိန်တွင် ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်၍ လာရောက်ပူးကပ်သည်။ ပြီးနောက် ဂေသရှေမန်တွင် ဆုတောင်းခါနီးမှာ ထိုခရစ်တော်ပြန် လည်ထွက်သွားသည်” ဟူသော အယူအဆဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ”ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံသူသည် ခရစ်တော်မဟုတ်၊ ယေရှုသာဖြစ်သည်” ဟု ဆိုသည်။ ဤအယူအဆကား ခရစ်တော်၏ အပြစ်ဖြေခြင်းအမှုတော်ကို ဖျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ရေသည်ယေရှု၏ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံခြင်း အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်၍ အသွေးသည် အပြစ်ဖြေရာအသေခံခြင်း သင်္ကေတ လက္ခဏာ ဖြစ်သည်ဟု ဤကျမ်းစာက ပြောပါသည်။ ဤနှစ်ခုသည် ကိုယ်တော်၏ လူသိရှင်ကြား အမှုတော်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစာကမူ ယေရှုသည် ယော်ဒန်မြစ်ထဲတွင် ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည် မှာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုပါသည်။ ထိုသခင်ကား ရေအားဖြင့်၎င်း၊ အသွေးအားဖြင့်၎င်း ကြွလာသောသူ တည်းဟူသော ယေရှုခရစ်ပေတည်း။ ရေအားဖြင့်သာမဟုတ် ရေအားဖြင့်၎င်း အသွေးအားဖြင့်၎င်း ကြွတော်မူ၏။ ဤကျမ်းချက်အသွားအလာကို ကြည့်လျှင် လူသည် မိမိနည်းမိမိဟန်ဖြင့် အပြစ်ဖြေရန် ကြိတ်ကြံနေချင်ပုံရသည်။ လူများသည် ယေရှုကဲ့သို့ ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ချင်ကြသည်။ အံ့ဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ ပြချင်ကြသည်။ သို့သော်ယေရှုသည် ပြည့်စုံသောလူသာ မဟုတ်ပါ။ ပြည့်စုံသောဘုရားလည်း ဖြစ်သည်။ ဂျော်ဒန်မြစ်တွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသကဲ့သို့ သူ့အသက်တာကိုလည်း အပြစ်သားများအတွက် စတေးပေးလှူသူဖြစ်သည်။ လူများက ခရစ်တော်အား ”လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်မှ ဆင်းပြလျှင် ယုံကြည်မည်” ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့ပြောသည့် အတိုင်းဆင်းလာလျှင် ပျော်ရွှင်ကြမည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော် ကျမ်းစာကမူ ”ယေရှုခရစ်တော်သည် ပြုထားသော ကရာနီကားတိုင်အမှုကို တစ်ဝက်တပျက်နှင့် ထားပစ် ရက်သည် မဟုတ်” ဟုငြင်းဆိုထားပါသည်။

သက်သေခံဟူမူကား ဝိညာဉ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်၍ သက်သေခံတော်မူ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရား သခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှုအား သမ္မာတရားဖြင့် အစဉ်အမြဲသက်သေခံပေးနေသည် ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ရေဖြင့်သက်သေခံသည် မဟုတ်။ ရေနှင့် အသွေးဖြင့် သက်သေခံပေးပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤ အရာသည် ဘုရားသခင်၏သစ္စာတရားပေတည်း။

: KJVနှင့်NKJV ကျမ်းများသည် ဂရိဘာသာဖြင့် ရေးသောဓမ္မသစ်ကျမ်း မူရင်းနှင့်တူညီသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် တကယ်ဆက်ကပ်ကိုင်းရှိုင်းသည့် ယုံကြည်သူများအား အမြဲတမ်း အနှောင့်အယှက်သော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုး မှုတ်သွင်းထားသော ကျမ်းစာအားလုံးကို မထိပါးနိုင်သော်လည်းအချို့က သုံးပါးတဆူကြောင်းဖြစ်၍အလွန်အရေးကြီးသည်ဟု ခံယူထားကြသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သုံးပါးတဆူခံယူချက်သည် ဤကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတည်းတွင်သာ အခြေပြုသည် မဟုတ်ပါ။အခြားကျမ်းပိုဒ်ပေါင်းများစွာတွင်လည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း ထိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရာဖြစ်ကြောင်းကျမ်းပိုဒ်ကရှင်းပြ ထားပါသည်။မြေကြီးပေါ်၌လည်း ဝိညာဉ်တော်တပါး၊ ရေတစ်ပါး၊ အသွေးတပါး၊ သက်သေခံသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်၏ ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် လုံလောက်၍ အဓိက ယုံကြည်ချက်လည်း ဖြစ်သည်။ သက်သေခံသုံးခုဖြင့်သမ္မာတရား ဖြစ်ကြောင်းသက်သေ ထူပါသည်။ ပထမ၏ ပထမဆုံးသည် ဘုရားသခင် ဝိညာဉ်တော်က ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ လောက ကိုကယ်တင်သော အရှင် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ ပေးပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ သက်သေခံချက်မူကား ပေ၊ အက္ခရာတင်ထားသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာ ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် ရေသက်သေခံတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ယေရှုနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူခြင်းကို ရည်ညွှန်း သည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။ ထိုစဉ်က ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တံခါးမကြီးကို ဖွင့်လှစ်လျှက် ” ဤသူကားငါ၏ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေသော ချစ်သားပေတည်း” ဟု အသံတော်ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် အဘဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော် အား ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သက်သေခံပေးခဲ့သည်။

နောက်ဆုံးတွင်ကား အသွေးတစ်ပါး သက်သေခံခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် သက်သေခံခဲ့သည်။ အဘယ်သူကမှ သူ့အသက်ကို လုမယူနိုင်။ သူကိုယ်သူ ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ ထိုသခင်သည် သာမာန်လူသားသာ ဖြစ်လျှင် ထိုကဲ့သို့ပြုနိုင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ်ပါ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ အသွေးသည် အပြစ်အတွက် အဖြေပေးခဲ့သည်။ လူတိုင်းအတွက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း ပေးဆပ် ခဲ့ကြောင်း သက်သေခံခဲ့သည်။ ထိုသက်သေခံသုံးပါးစလုံးသည် တညီတညွတ်တည်း ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ခရစ်တော်၏ ပြည့်စုံသော အမှုတော်၌ ထိုအရာသုံးပါးစလုံးပါဝင် သက်သေခံကြခြင်း ဖြစ်သည်။

:    လူ၏သက်သေကို ယုံလျှင် ဘုရားသခင်၏ သက်သေတော်ကိုသာ ယုံ၍ ယုံဘွယ်ရာအကြောင်း ရှိ၏ ဟုကျမ်းစာက ယုတ္တိစကား ဆိုထားသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် လူ့မိဿဟာယ စကားများကို လက်ခံကြပါသည်။ ထိုသို့ လက်မခံလျှင်လည်း လူအဖွဲ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်တည်နိုင်မည် မဟုတ်။ လိမ်လည်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားယွင်းသည်ဖြစ်စေ သက်သေခံချက်များကို ယုံကြည်တတ်ကြသည်။ နေ့စဉ်ထို့ကဲ့သို့ ယုံကြည်နေရလျှင် လိမ်ညာခြင်း မရှိသော ဘုရားသခင်၏ မှန်သောစကားကို ပို၍ ယုံထိုက်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားသည် မယုံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဘုရားရှင်၏ သက်သေခံချက်ကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားရပါသည်။

:၁ဝ ဘုရားသခင်၏ သက်သေခံရာ သားတော်ကို ယုံကြည်သောအခါ ထိုသူ၏ အထဲ၌ ထိုသက်သေကိုရ၏။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို မယုံကြည်လျှင် ထိုသူသည် မုသားသုံးသောသူ ဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ သားတော်အကြောင်းမှာ သက်သေခံတော်မူသော စကားတော်ကို ထိုသူသည် မယုံဘဲနေ၏။ လူသားက ဘုရားသခင်၏သက်သေခံချက်ကို လက်သင့်ခံချင်ခံမည်၊ ငြင်းပယ်ချင်ငြင်းပယ် နိုင်သည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သက်သေခံချက်အား ငြင်းပယ်လျှင် ဘုရားသခင်အား မဖြောင့်မတ်ဘူးဟု စွပ်စွဲခြင်း နှင့်တူသည်။

:၁၁ သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ ပါ၏ ဟူသောဆိုထားသည်။ ဘုရားရှင်ပေးသနားတော်မူသော ကျေးဇူးတော်များထဲမှ ထာဝရအသက်သည် လူသားအတွက် လက်ဆောင်မွန် ဖြစ်သည်။ ထိုအသက်သည် သားတော်၌ပါ၏။

:၁၂   သားတော်ကို ရသောသူသည် အသက်ကိုရ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသော သူမူ ကားအသက်ကိုမရ ဟူသောကျမ်းပိုဒ်သည် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲသော သမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ ထာဝရအသက်ကို ပညာရေးလောက၊ ဒဿနနှင့် သိပ္ပံနယ်မြေ အကျင့်သီလနှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများတွင် ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ဘုရား သားတော် တစ်ပါးတည်း၌သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် သားတော်ကို မရသောသူသည် အသက်ကိုမရ။ ထာဝရအသက်နှင့် ယေရှုခရစ်ကိုခွဲခြား၍ မရပါ။

()နှုတ်ကပတ်တော်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှု(:၁၃)

          ဩဝါဒစာစောင်၏ အဓိကအနှစ်သာရမှာ ” ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရ အသက်ကိုရ၏” ဟူသောကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးလက္ခဏာရှိသူသည် ဘုရားသခင်၏ မိသားစုဝင်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစာ၏ အခြားအဖိုးတန်သွန်သင်ချက်မှာ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု ရရှိစေသည်။ ထိုအချက်ကို ကျမ်းစာက လူတိုင်းထာဝရအသက် ရကြမည့်အကြောင်း ဟုဆိုထားသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားသူသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြောင်း အာမခံသည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်းသည် အမှောင်ထဲမှနေ၍ မျှော်လင့်ခြင်း၊ မှန်းဆခြင်း၊ ခံစားကြည့်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထင်ကြေးပေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျမ်းစာက သခင်ယေရှုကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ကိုးစားသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏ ဟု အရှင်းလင်းဆုံးသော စကားဖြင့် ပြောထားခြင်းဖြစ်သည်။

()ဆုတောင်းခြင်း၌ယုံကြည်မှု(:၁၄၁၇)

:၁၄၁၅ ထာဝရအသက်ရရှိကြောင်း သိရှိလျှင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ဤအခန်းငယ် ၁၄ နှင့်၁၅ တွင် ရှင်းပြထားပါသည်။ ငါတို့သည် အလိုတော်နှင့် အညီ တစ်စုံတစ်ခုသော ဆုကိုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင်သည် နားထောင်တော်မူ၏ ဟုကျမ်းစကားက ဆိုထားပါသည်။ အလိုတော်နှင့် ညီ၊ မညီသည်ကို မည်သို့ သိနိုင်မည်နည်း။ ယေဘူယျဆန်ဆန်ပြောရလျှင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ကျမ်းစာများတွင် ရေးထားပါသည်။ အလိုတော်ကို သိရှိနိုင်ရန် ကျမ်းစာကို များများလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ပိုမိုနားလည် သိရှိနိုင်မည်။ မည်သို့ ဆုတောင်းရမည်ကို သိကြမည်။

:၁၆ ယုံကြည်သူများသည် ဆုတောင်းရာတွင် စိတ်ချမှုရှိရမည်။ သို့သော်ယုံကြည်မှု မရှိနိုင်ကြသည့် အကြောင်းကို ဥပမာပေး၍ ရှင်းပြထားသည်။ ညီအစ်ကိုအချင်းသည် သေပြစ်မသင့်သော ဒုစရိုက်ကို ပြုမိသည်ကို တစုံ တစ်ယောက်သောသူသည် မြင်လျှင် ထိုသူသည် ဆုတောင်းရမည်။ သေပြစ်ကို မပြုသောသူတို့အဘို့အလို့ငှာ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူအား အသက်ကို ပေးတော်မူမည်။ ယုံကြည်သူများ၏ ပြုမှားတတ်သော အပြစ်များဖြစ်သည်။ သေပြစ်မသင့်သောဒုစရိုက်ကိုလည်း ပြုတတ်ကြသည်။ ထိုသေပြစ်မထိုက်သော အမှားအတွက် ဆုတောင်းလျှင် ဘုရား သခင်သည် ထိုသူအား အသက်ပေးတော်မူမည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် သေပြစ်သင့်သောဒုစရိုက်ရှိ၏။ သို့သော်ထို ဒုစရိုက်အပြစ်ကို လွှတ်ခြင်းငှာ ဆုတောင်းရမည် ငါမဆို ဟု ကျမ်းစာတွင် ရှင်းပြထားပါသည်။

သေပြစ်ထိုက်သောအပြစ်

သေပြစ်ထိုက်သောအပြစ်ကို မပြောလိုသော်လည်း ထိုအပြစ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းဖြင့် အမှန်သိရှိနိုင် ရန်ဖြစ်သည်။

၁။ အချို့က သေပြစ်ထိုက်သော အပြစ်ဆိုသည်မှာ မိမိအပြစ်ကို ဝန်ချခြင်း မရှိသောအရာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ (၁ကော၁၁:၃)တွင် မထိုက်မတန်ဘဲ ပွဲတော်ဝင်သူများ သေကြသည်။

၂။ အချို့က လူသတ်မှုကျူးလွန်သော အပြစ်ဟု ဆိုကြသည်။ ယုံကြည်သူတစ်ဦး တဏှာရာဂ ထသည့်အချိန်သည် လူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ရာ ထိုအပြစ်မှကင်းလွတ်သောငှာ ဆုတောင်းခြင်း မပြုနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍” ထိုသူအတွက် လူ့အသွေးကျခဲ့သော်လည်း လူအားဖြင့်အတွေးတစ်ခါပြန်ကျရမည်” ဟုဆိုထားပါသည်။

၃။        အချို့က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းဟု ယူဆကြသည်။ ခရစ်တော်က သူ၏ နမိတ်လက္ခဏာများကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြသခဲ့ရာ ထိုလက္ခဏာပြခြင်းသည် နတ်ဆိုးတန်ခိုးဖြင့် လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ ထိုသူများ၏ အပြစ်သည် ယခုကာလတွင်၎င်း၊ လာမည့်ကာလတွင်၎င်း၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်း မရှိဟုဆိုထားသည်။

၄။        တချို့က ထိုအပြစ်သည် မောရှေ၊ အာရုန် တို့ထံသို့ ပြုထားသောအမှုကို ကျူးလွန်သည့် သီးသန့်အပြစ်မျိုး၊ အာနာနိနှင့်ရှဖိရေ တို့ကဲ့သို့ အကျဉ်းနည်းဖြင့် ဘုရားရှင်စစ်ဆေးသည့် အပြစ်မျိုး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။

၅။        နောက်ဆုံးမှာ ဖောက်ပြန်သော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်ဖြစ်သည်။ထိုအပြစ်သည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုသူသည် ခရစ်ယာန် သမ္မာတရားကို ကြားသိခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း နားလည်ခဲ့ပြီ၊ ခရစ်ယာန်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ သို့သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ အရသာကောင်းများကို မြည်းစမ်းခဲ့ ပြီးနောက် လုံးဝပြစ်တင်ရှုတ်ချလျှက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ငြင်းဆိုသည်။ ဟေဗြဲ ၆ တွင် ထိုအပြစ်သည် သေပြစ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုအပြစ်အတွက် ထွက်ရပ်ပေါက်မရှိ၊ သခင်ခရစ်တော်အား လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ တဖန်တင်ပို့၍ အရှက်တကွဲ နောက်ထပ်ဖြစ်စေချင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစာတွင်လည်း ထိုမိစ္ဆာဒိဌိများကို တဖန် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုမှားယွင်းသော ဆရာများသည် တချိန်က ခရစ်ယာန်မိဿဟာယတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြဘူးသည်။ ယုံကြည် သူလုပ်စားခဲ့ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း ကြားသိခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ယေရှုကို တဖန်ကျောခိုင်းလျှက် ဇာတိတော်နှင့် အပြစ်ဖြေခြင်းကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ထိုသူများအတွက် ယုံကြည်သူများကလည်း ဆုတောင်းပေးခြင်းမပြု နိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအပြစ်မျိုးသည် သေပြစ်ထိုက်သောအပြစ်များ ဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်က မိန့်ဆိုထားသည်။

:၁၇  မတရားသောအမှု မည်သည်ကား ဒုစရိုက်ဖြစ်၏ သို့သော်လည်း သေပြစ်မသင့်သော ဒုစရိုက်ရှိ၏။ အပြစ်တွင် အတိမ်အနက် အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အပြစ်တိုင်းသည် သေပြစ်မထိုက်ပါ။ သေပြစ်မသင့်သော ဒုစရိုက် ရှိသည်။

()ဝိညာဉ်ရေးရာစစ်မှန်မှုသိရှိခြင်း:၁၈၂ဝ)

:၁၈ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်သမျှသူတို့သည် ဒုစရိုက်ကို မပြုတတ်သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးအမှန်ဖြစ်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်မလုပ်ကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်ဖြင့် သိရှိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား ဘုရားသခင် ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသောသူသည် မိမိကိုယ်မိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့် မာရ်နတ်သည် ထိုသူကို မထိခိုက်နိုင်။ ၃:၉အရ ဘုရားသခင်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသော သူသည် မိမိကိုယ်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်တတ်ကြသည် သို့ကြောင့် ဒုစရိုက်က လာရောက်မထိပါးနိုင်။

:၁၉ ခရစ်ယာန် အတုအယောင်များ သိရှိထားရမည့်အချက်ကား ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင် သည်ကို၎င်းသိကြ၏ ဟူသောကျမ်းစကားဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုသာ ယှဉ်ပြထားသည်။ မာရ်နတ်၏ လက်အောက်၌ ရှိကြသည် ဆိုသော စကားဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း ရမရဆိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်၌ တည်မှီခြင်း ရှိမရှိ ဟူသောအချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရသည်။ သတိထားပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလား။

:၂ဝ   ယုံကြည်ခြင်း၏ တတိယ အရေးကြီးအချက်မှာ သွင်ပြင်လက္ခဏာ ဖြစ်သည် ဘုရားသခင်သားတော် ကြွလာသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ဤကျမ်းစကားသည် ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာစောင်၏ အဖွင့်နှင့် အပိတ်ကျမ်းစကား ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အမှန်တကယ်ကြွမြန်းလာသည်မှာ မှန်သော သစ္စာစကားဖြစ်၍ ထိုသခင်သည် မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ အဘဘုရားသခင်သာလျှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းသည်။ ”တစ်ပါးတည်းသော သားတော်၊ ခမည်းတော်၌ ဖြစ်သောသားတော်၊ သူကိုယ်သူ ဖြစ်သောသားတော်” ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင် အမှန်ဖြစ်သော ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ တည်ကြ၏ ဟုကျမ်းစာက ရှင်းပြသည်။ တဖန်ထိုသားတော် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၌ ဖြစ်ဘွားစေ၏ ဟု ဆိုထားပါသည်။” ငါကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ” ဟု ကျမ်းစကားရှိပါသည်။ ထိုသခင်သည် ဘုရားသခင် အမှန်နှင့် ထာဝရအသက် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၍ ထာဝရအသက်လည်း ဖြစ်ကြောင်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများအား ဤကျမ်းစာက သတိပေးထားပါသည်။

၉။ နိဂုံး:၂၁)

          နောက်ဆုံး တိုက်တွန်းအားပေးချက် ဟူမူကား ”ချစ်သားတို့ ရုပ်ထုဆင်းတုကို ကြည့်ရှောင်ကြလော့ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားနှင့် ဆန့်ကျင်သော သွန်သင်ချက်များအား သတိထားရှောင်ကြဉ်ရန် တမန်တော်က တိုက်တွန်းသည်။ ယုံကြည်သူတိုင်း ဘုရားသခင်ဘက်သို့ ရပ်တည်ကြရန်၊ အခြားသွန်သင်ချက်များထက် တမန်တော် များ၏ သွန်သင်ခြင်းအား ခံယူကြရမည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ထိုသခင်မှလွဲ၍ အခြားသော အရာများသည် ရုပ်ထုဆင်းတုများ ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစကားက ပြောသော ရုပ်တုဆင်းတုဆိုသည်မှာ ပန်းပုဆရာ လက်ရာများ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားနေရာ ဝင်ရောက်သည့်အရာ၊ မှားယွင်းသော ယုံကြည်မှုဘု ရားငယ်များနှင့် မှားယွင်းသော သွန်သင်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။

Archibishop Alexandria က”အာဝရွန်းကောင်းသောဆရာ”ဟု ဆိုထားသည်။ မည်သည့် စကားလုံးနှင့်မှ ပြည့်စုံနိုင်မည် မဟုတ်သဖြင့် ဤမျှဖြင့် နိဂုံးချုပ်ပါမည်။ချစ်သားတို့ ရုပ်တုဆင်းတုကို ရှောင်ကြဉ်ကြလော့။ အာမင်။

မှတ်စု

(၂:၇)  NU ကျမ်းကမူ” From the beginning ”ကိုချန်လှပ်ထားသည်။

(၂:၁၂)            Teknia  ဟူသောစကားလုံးသည် စောင့်ရှောက်ခြင်း(သူငယ်)ဖြစ်သည်။ထိုစကားမှ ” Little Born-ones ”ဟုဆင်းသက်လာသည်။Scorts  ” bairnies”၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။

(၂:၂ဝ)အစဉ်အလာအားဖြင့်” You know all things ”(panta) ဖြစ်သည်။NU ကျမ်းကမူ ” You all (Pantes) know ” ဟုသုံးသည်။ ရှင်းပြစရာမလို လွယ်လင့်တကူ နားနိုင်သောအရာကို ” You all  know” ဟုဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

(3:1)NU ကျမ်းတွင်”And  we are ”

(4:3) ကျမ်းကမူူဒုတိယ ”that ” နှင့်”Christ has come in the flesh ”ကိုချန်ထားသည်။

(4:9-10) အမျက်ပြေခြင်းကို အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာဖြင့် ပူဇော်ရသည်။မူရင်းစကားလုံးမှာ ဂရိဝေါဟာရဖြစ်၍” Mercy Seat”နှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ကျော်ကြားသော ခရှုးဆိတ်ဆရာကြီး C.H.Doddက ထိုစကားလုံးကို လက်မခံ သောကြောင့်လွတ်လပ်သောRVSကျမ်းတွင် ထိုစကားလုံးကို ပြောင်းလိုက်သည်။ ထိုစကားလုံးသည် ဓမ္မဗေဒတွင် အရှိန်ဩဇာရှိ၍ KJV နှင့်NKJV တွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

(4:9-10) James R.Denney,The death of Christ,2d,ed P,276  ပထမပိုင်း ကိုးကားချက်များသည် ပထမပုံနှိပ်စာအုပ်မှ ဖြစ်သည်။

(4:14) W.E.Vine,The Epistle of John P.85.

(4:19) NU text omit Him.

၁၀(5:7-8)  ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဖိအားကြောင့် Erasmus  ကနောက်ပိုင်း ပုံနှိပ်သည့် ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ထည့်ထားသည်။ (Oficial Roman Catholic Latin Bible,the Vulgate) လုံခြုံရေးကို ထောက်ရှု၍ လေးကြိမ် ပုံနှိပ်သော ဂရိကျမ်းတွင်သာ သုံးသည်။တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် Blessed Trinity ဖော်ထုတ်သူများကြောင့် ထိုပြဿနာကို လိမ္မာပါးနပ်စွာဂရုစိုက်ရသည်။

၁၁(5:18)NU text him  ကို himself (4:3) ဟုဆိုလျှင် ” ံHe who has been born of God ” သည်

ခရစ်တော်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သွားမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။