၁ယော - ၂

ငါတို့အမှုဆောင်သခင်
1ချစ်သားတို့၊ သင်တို့သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းငှာ ဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျှင်၊ ဖြောင့်မတ်တော်မူသော အရှင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော ငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည် ခမည်းတော်ထံ၌ ရှိတော်မူ၏။- 2ထိုသခင်သည် ငါတို့၏အပြစ်မက၊ လောကီသားအပေါင်းတို့၏ အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်တော်မူ၏။- 3ထိုသခင်ကို ကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကို အဘယ်သို့ သိရသနည်းဟူမူကား၊ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင် သိရသတည်း။- 4ထိုသခင်ကို ငါသိ၏ဟု ပညတ်တော်တို့ကို မစောင့်ဘဲလျက် ဆိုသောသူသည် မုသားကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ ထိုသူ၌ သစ္စာမရှိ။- 5ထိုသခင်၏စကားတော်ကို နားထောင်သောသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အမှန်ပြည့်စုံ၏။ ငါတို့သည် ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကို ထိုသို့အားဖြင့်သိရကြ၏။- 6ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုသောသူသည်၊ ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူ ကျင့်ရမည်။
ပညတ်သစ်
7ချစ်သူတို့၊ သင်တို့အား ငါရေးထားသော ပညတ်သည် ပညတ်သစ်မဟုတ်။ ရှေ့ဦးစွာကပင် သင်တို့၌ရှိသော ပညတ်ဟောင်းဖြစ်၏။ ပညတ်ဟောင်းကား၊ ရှေ့ဦးစွာကပင် သင်တို့ကြားရသော ဒေသနာတော်ဖြစ်၏။- 8တစ်ဖန်တုံ၊ ပညတ်သစ်ကို သင်တို့အား ငါရေးထား၏။ ထိုသခင်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင်တို့အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသစ်မှန်ပေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ မှောင်မိုက်ပျောက်လွင့်၍ မှန်သောအလင်းသည် ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏။- 9မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းလျက်ပင်၊ ငါသည် အလင်း၌ရှိ၏ဟု ဆိုသောသူသည် ယခုတိုင်အောင် မှောင်မိုက်၌ ရှိသေး၏။- 10မိမိညီအစ်ကိုကို ချစ်သောသူသည် အလင်း၌ တည်နေ၏။ ထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်းသည် ထိုသူ၌မရှိ။- 11မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူသည် မှောင်မိုက်၌ရှိ၏။ မှောင်မိုက်၌လည်း ကျင်လည်သွားလာ၏။ မှောင်မိုက်ကြောင့် သူ၏မျက်စိ မမြင်နိုင်သဖြင့်၊ အဘယ်အရပ်သို့ ကိုယ်သွားသည်ကို ကိုယ်မသိ။- 12ချစ်သားတို့၊ သင်တို့သည် ထိုသခင်၏ နာမတော်အားဖြင့် အပြစ်များနှင့် ကင်းလွတ်သောကြောင့်၊ သင်တို့အား ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။- 13အဘတို့၊ သင်တို့သည် ရှေ့ဦးစွာကပင် ရှိတော်မူသောသူကို သိသောကြောင့်၊ သင်တို့အားငါရေး၍ ပေးလိုက်၏။ လူပျိုတို့၊ သင်တို့သည် မာရ်နတ်ကိုအောင်သောကြောင့်၊ သင်တို့အား ငါရေး၍ ပေးလိုက်၏။ သူငယ်တို့၊ သင်တို့သည် ခမည်းတော်ကိုသိသောကြောင့်၊ သင်တို့အား ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။- 14အဘတို့၊ သင်တို့သည် ရှေ့ဦးစွာကပင် ရှိတော်မူသောသူကို သိသောကြောင့်၊ သင်တို့အား ငါရေး၍ ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ။ လူပျိုတို့၊ သင်တို့သည် ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ မှီဝဲဆည်းကပ်သဖြင့် မာရ်နတ်ကို အောင်သောကြောင့်၊ သင်တို့အား ငါရေး၍ ပေးလိုက်ခဲ့ပြီ။- 15လောကကိုလည်းကောင်း၊ လောက၌ရှိသောအရာတို့ကိုလည်းကောင်း၊ မချစ်ကြနှင့်။ လောကကို ချစ်သောသူမည်သည်ကား၊ ခမည်းတော်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိ။- 16လောက၌ရှိသမျှသော အရာတည်းဟူသော ကိုယ်ကာယတပ်မက်ခြင်း၊ မျက်စိတပ်မက်ခြင်း၊ လောကီစည်းစိမ်၌ ဝါကြွားခြင်းတို့သည် ခမည်းတော်နှင့်မစပ်ဆိုင်၊ လောကနှင့်သာ စပ်ဆိုင်ကြ၏။- 17လောကနှင့် လောကီတပ်မက်ခြင်းသည် ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်တတ်၏။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ကျင့်သောသူမူကား၊ နိစ္စထာဝရတည်၏။
ခရစ်တော်၏ရန်သူ
18ချစ်သားတို့၊ ယခုကာလသည် နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏။ ခရစ်တော်၏ ရန်သူတည်းဟူသော အန္တိခရစ် ပေါ်လာကြောင်းကို သင်တို့ကြားရသည်အတိုင်း၊ ယခုပင် အန္တိခရစ်အများရှိကြ၏။ ထိုကြောင့်၊ ယခုကာလသည် နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကို သိရ၏။- 19ထိုသူတို့သည် ငါတို့ထံမှ ထွက်သွားကြ၏။ သို့သော်လည်း အထက်က ငါတို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြ။ ငါတို့နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင် ငါတို့နှင့်အတူ နေကြလိမ့်မည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ငါတို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ငါတို့ထံမှ ထွက်သွားကြ၏။- 20သင်တို့သည် သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၏လက်မှ ဘိသိက်ကျေးဇူးတော်ကို ခံရ၍၊ ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို သိကြ၏။- 21သမ္မာတရားကို သင်တို့မသိသောကြောင့်၊ ငါရေး၍ ပေးလိုက်သည်မဟုတ်။ သင်တို့သည် သမ္မာတရားကိုလည်းကောင်း၊ မုသားရှိသမျှတို့သည် သမ္မာတရားနှင့် မစပ်ဆိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သိသောကြောင့် ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။- 22မုသားကိုသုံးသောသူကား အဘယ်သူနည်း။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်မဟုတ်ဟု ငြင်းပယ်သောသူ ဖြစ်သတည်း။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူသည် အန္တိခရစ်ဖြစ်၏။- 23သားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူမည်သည်ကား၊ ခမည်းတော်ကိုမသိ။ သားတော်ကို ဝန်ခံသောသူမည်သည်ကား၊ ခမည်းတော်ကိုသိ၏။- 24ထိုကြောင့်၊ သင်တို့သည် ရှေ့ဦးစွာကပင် ကြားရသော ဒေသနာကို သင်တို့၌ တည်စေကြလော့။ ထိုဒေသနာသည် သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည် သားတော်၌လည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်၌လည်းကောင်း၊ တည်ရကြလိမ့်မည်။
25ငါတို့အား ပေးတော်မူသော ကတိတော်မူကား၊ ထာဝရအသက်ကို ဝန်ခံတော်မူသော ကတိတော်ပေတည်း။- 26သင်တို့ကို လှည့်ဖြားသောသူတို့၏အကြောင်းကို ဤသို့ သင်တို့အား ငါရေး၍ပေးလိုက်၏။- 27သို့သော်လည်း သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရား၏လက်မှ သင်တို့ခံရသော ဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည် သင်တို့၌ ရှိသည်ဖြစ်၍၊ အဘယ်သူမျှ သင်တို့ကို ဆုံးမဩဝါဒပေးစရာ အကြောင်းမရှိ။ ထိုဘိသိက် ကျေးဇူးတော်သည် ဖြစ်ယောင်ဆောင်သည် မဟုတ်၊ အမှန်ဖြစ်လျက် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သင်တို့အား သွန်သင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့သည် သားတော်၌ တည်နေကြလော့။- 28ချစ်သားတို့၊ သားတော်သည်ထင်ရှား ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ၊ ငါတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်လျှင်၊ ရဲရင့်ရသောအခွင့် ရှိ၍၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း သားတော်၌ တည်နေကြလော့။
29ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကို သင်တို့သည်သိလျှင်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်သောသူ မည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင် ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူ ဖြစ်သည်ကို သိရကြ၏။

၁ယော - ၂ (အနက်ဖွင့်)

:     ဘုရားသခင်သည် ဘုရား၏ပြည့်စုံမှု သူ့လူများ၏ အားနည်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြုထားပါသည်။ ချစ်သားတို့ဆိုသည်မှာ   ဘုရားသခင်၏မိသားစုများကို ဆိုလိုပါသည်။သင်တို့သည် ဒုစရိုက်ကို မပြုစေခြင်းငှာ ဤအရာများကို သင်တို့အား ငါရေးပေးလိုက်၏။ ဟူသောကျမ်းစကားသည် ဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံမှု အဆင့် အတန်းကို ထင်ဟပ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသည်။ သူ့သားသမီးများအတွက် ဆိုလျှင်ပို၍ ပြည့်စုံသည်။ အကယ်၍ ” အသေးအမွှားလောက်တော့ မှားနိုင်ကြပါတယ်” ဟု ပြောလျှင် ဘုရားပီသတော့ မည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် အသေးငယ်ဆုံးသော ပြစ်မှုဒုစရိုက်မှစ၍ ခွင့်မလွှတ်ပါ။ ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်။ မျောက်မထားသော အမျိုးသမီးအား လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းမိ၍ သခင်ယေရှုထံသို့ ယူဆောင်လာစဉ်တွင်လည်း ခရစ်တော်က ”မင်းအပြစ်ကို ငါမစီရင်၊သွားလော့။ နောက်တစ်ခါ အပြစ်ဒုစရိုက်ထပ်မလုပ်နဲ့” ဟု သွန်သင်ပါသည်။

ထိုနည်းတူ ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အခြေအနေကို အကုန်သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အညစ်အကြေးအပြစ် ဒုစရိုက်မှ ကင်းစင်ရန် စီစဉ်သည်။ ” အပြစ်ရှိသူအား ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းရှိရန် အဘခမည်းတော်ထံသို့ လျှောက်လဲပေးမည့် ရှေ့နေ သခင်ယေရှုရှိသည်။ ဟု ကျမ်းစကားရှိထားပါသည်။ ရှေ့နေဆိုသည်မှာ အပြစ်ရှိအား နည်းသူဘက်မှရပ်၍ ကူညီရိုင်းပင်းသူဖြစ်သည်။ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအတွက် လျှောက်လဲချက်ထုချေ ပေးသွင်းပေးသူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ချက်ချင်းရောက်လာပြီး မိဿဟာယ လာဖွဲ့သည်။ ”အကယ်၍ ထိုအပြစ်သားသည် ကိုယ်အပြစ်ကိုဝန်ခံလျှင်” ဟုမပြောပါ။ ရှေ့နေတော်ဖြစ်သည့်အတိုင်း အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်နေရာသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို အကျိုးဆောင်ပေးပါသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ”တစုံတစ်ယောက်သည် ဒုစရိုက်ကို ပြုမိလျှင် ဖြောင့်မတ်တော်မူသော အရှင်ယေရှုခရစ် တည်းဟူသော ငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည် ခမည်းတော်ထံ၌ ရှိ၏။ ဟု အံအားသင့်ဖွယ်ဆိုထားသည်။ ထိုစကားထဲတွင် ဘုရားသခင်ထံ၌ ရှိသည်ဟု မပြောပါ။ ခမည်းတော်ထံ၌ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ် ဒုစရိုက်သားများ ဖြစ်ကြသည့်ကြားကပင် ထိုဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဘဖြစ်နေသေးသည်။ ဤကျမ်းစကား အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယမပြတ်ရန် သတိပေးထားပါသည်။ အကြင်သူသည် အသက်တာ ပြောင်းလဲသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်သွားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူ၏ မွေးသဖခင်ဖြစ်သွားပြီး ထိုသားအဖနှစ်ယောက်၏ တော်စပ်ခြင်းကို အဘယ်အရာကမှ မဖျက်ဆီးနိုင်။ မွေးဖွားခြင်းက မည်သည့်အရာမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ဖခင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမှန်းမသိပါ။ သို့သော် ထိုဖခင်၏သား ဖြစ်မြဲဖြစ်နေပါ သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ အကျိုးတော်ဆောင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သူဖြစ်သည်။ တရားခံ၏ ရှေ့နေကောင်းဖြစ်သည်။ စာတန်က ကျွန်ုပ်တို့အား စွဲချက်တင်သောအခါ သခင်ယေရှုက ကရာနီအမှုတော်ကို လက်ညှိုးထိုးပြလျှက်” ထိုအပြစ်များအတွက် ငါပေးဆပ်ပေးခဲ့ပြီ” ဟု ချေပပေးပါမည်။

:     သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးတော်ဆောင် တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ။ လောကီသား အပေါင်းတို့၏ အပြစ်ဖြေစရာလည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လူသားအားလုံးအတွက် အသေခံပေးခြင်း အားဖြင့် အပြစ်မှ လွှတ်ခြင်း အခွင့် ရကြသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယအဖွဲ့ဖို့ရန် အဟန့်အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားသွားသဖြင့် လွတ်လပ်စွာ အဘဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယ ဖွဲ့ခွင့်ရသည်။ ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော တရားမျှတမှု အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်ကို သိမြင်ခံစားရသည်။ လောကရှေ့နေများကဲ့သို့ မကြာခဏရုံးချိန်းသွား၍ လျှောက်လဲပေးရသည်မဟုတ်။ အမှုကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း ပြီးပြတ်သွားအောင် ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်သည်။ ထိုလောကီ သားအပေါင်းတို့အတွက် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မျှသာမဟုတ်။ တစ်လောကလုံးအပြစ်အတွက်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်တလောကလုံးကို ကယ်တင်ပြီဟု မဆိုလိုပါ။ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်၏တန်ခိုးသည် တလောကလုံး အတွက်လုံလောက်သော အဖိုးစားနားဖြစ်သည် ဟုဆိုလိုသည်။သို့သော်ထိုသို့ပြုခဲ့ကြောင်းကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူ များအတွက်သာ အကျိုးသက်ရောက်သည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုယ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်သည် ပြည့်စုံ လုံလောက်ကြောင်း တကမ္ဘာလုံးသို့ သတင်းကောင်း ဖြန့်ဝေနိုင်သော်ကြောင့်တည်း။ အကယ်၍ ကိုယ်တော်မှ အမှုတော် ပြုရုံမျှဖြင့် တလောကလုံးကယ်တင်ခြင်း ရရှိလျှင် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှရန်လိုတော့မည် မဟုတ်ပါ။

အလွန်စိတ်ဝင်စားကောင်းသည်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင် အမှုတော်အား ဟေဗြဲ ဘာသာစကား ဘုရားသခင် ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုး၊ တကမ္ဘာလုံး အလေးထားနားလည်သော ဂရိနှင့်လက်တင်စကားတို့ဖြင့် ရေးမှတ်သည်။ ထိုစကားများဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်သည် နေရာတိုင်းရှိ လူသားတိုင်း၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိစေပါသည်။

၃။  ခရစ်ယာန်မိဿဟာယအမှတ်လက္ခဏာ၊နာခံခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ(:၁၁)

          : ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ၏အမှတ်လက္ခဏာကို ရှင်းပြထားသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ နာခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာသည် အလိုတော်နှင့်ညီသော နှစ်လိုဖွယ်ရာဘဝ ဖြစ်စေလိုလျှင် ဘုရားသခင် နှင့်မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်းခိုင်မာရမည်။ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ဘုရား၏ ပညတ်တော်များကို စိတ်ဝင်စားသယောင်ရှိသော် လည်း ဘုရားထက်မိမိအသိဉာဏ်ပညာကိုကိုပိုမို အားကိုးအားပြုသူများအား ပစ်မှတ်ထားကာ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသဘောထားသည် အဆံမပါအခွံသာဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချည်းနှီး ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းစာကရှင်းပြထားသည်။

: ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် အပြစ်အနာအဆာမရှိ၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား နာခံခြင်းရှိသည်ဟု မ ဆိုလိုပါ။ ခရစ်ယာန် အပြုအမူများသည် ပညတ်တော်များအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိုစိတ်ရှိ၍ ထိုသို့ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့စရာ ဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ကျမ်းစာက လူ့ဘဝတသက်တာ လုံးနှင့်ခြုံ၍ ပြောထားသည်မှာ”ဘုရားသခင်အား သိရှိသည်ဆိုပါလျက်နှင့် ပညတ်တော်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်းမရှိလျှင် ထိုသူသည် မှန်သောစကား ပြောသူမဟုတ် ” ဟု ဆိုပါသည်။

: တစ်နည်းအားဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ရှင်သန်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလုံအလောက်ရှိပါသည်။ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကဘုရားသခင်အား ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မဆိုလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခြင်းထက် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တည်တံ့စေရန် နှုတ်တော်အတိုင်း လျှောက်ဖို့ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် နာခံလျှောက်လှမ်းခြင်းရှိလျှင် ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံကာဆုံး ခန်းတိုင်ရောက်စေပါသည်။

: ထိုကြောင့်ထိုသခင်၌ငါတည်၏ ဟုဆိုသောသူသည် ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ရမည်။ ကိုယ်တော်၏ လူ့ဘဝအသက်တာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ထုတ်ဖော်ထားပါသည်။ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ကျင့်ကြံရန် မိမိနည်း မိမိဟန်ဖြင့် မဖြစ်နိုင်သော်လည်းသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးအားဖြင့်လိုက်ကျင့်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝတ္တရားမှာ ချို့ယွင်းချက်မထားဘဲ၊ အထံတော်ပါးသို့မျက်နှာမူခြင်း ကျွန်ုပ်တို့ဘဝထဲတွင် ကိုယ်တော်စိုးစံခွင့်ပြုရန် နေရာပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

: ယုံကြည်သူများ၏အခြားအရေးပါသောလက္ခဏာမှာ ညီအစ်ကိုများအားမေတ္တာထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပညတ်သစ်မဟုတ်ရှေးဦးစွာကပင်သင်တို့ ကြားရသော ဒေသနာဖြစ်၏” ဟု ဆိုထားပါသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ခရစ်တော်ဘုရား လောကတွင် အမှုတော်ပြုစဉ်ကပင် တပည့်တော်များအား အချင်းချင်းချစ်ခြင်း မေတ္တာထားရှိကြဖို့ သွန်သင်ထားပါသည်။

ပညာရှိသုခမိန်များသည် သွန်သင်ချက်များကို အမြဲဖြည့်စွက်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဖြည့်စွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရှေးလွန်လေပြီးသောကာလက တပည့်တော်များသို့ ခရစ်တော်၏ သွန်သင်ချက်များကိုပြန် လည်ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်းနှုတ်ကပတ်တော်မှ သွေဖီသော သွန်သင်ချက်များသည် ကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်း ပါသည်။ ဤကျမ်းစားက ”မူရင်းသို့ပြန်သွားပါ။ သမ္မာတရား တွေ့လိမ့်မည်”ဟု သတိပေးပါသည်။

: ဤပညတ်ချက်သည် ဟောင်းသော်လည်း အနှစ်သာရသစ်လွင်နုပျိုနေဆဲ။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်များကိုသာ အချင်းချင်းမေတ္တာထားကြဖို့ နမူနာအမြည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အသက်တာသည် အချင်းချင်း မေတ္တာထားဖို့သွန်သင်ရာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် လူ့လောကအသက်တာတွင် ထိုပညတ်တော်ကို အမှန်တကယ် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ထိုပညတ်တော်သည် သစ်လွင်နေသည်။ ထိုအကျင့်သီလသည် သခင်ခရစ်တော်တွင်သာ ရှိသည် မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်သူများတွင်လည်း ရှိသည်။ ထိုခေတ်က ခရစ်ယာန်များသည် ဖိနှိပ် ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ မုန်တီးခြင်းခံရသူများဖြစ်ရကား ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟာပညတ်တော်ကို အသက်တာတွင် လိုက်နာ ကျင့်ကြံဆောက်တည်ကြရသည်။

ဧဝံဂေလိသတင်း အလင်းရောက်သောအခါ မှောင်မိုက်တရားသည်မနေသာတော့ပါ။ သို့သော်မှောင်မိုက် တရားသည် လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည် မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်ထံသို့ မလာသူများစွာ ကျန်နေသေးသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ သမ္မာအလင်းသည် တောက်ပနေဆဲ ခရစ်တော်ထံသို့ ရောက်လာသူများသည် ရောက်ရှိချိန်မှစ၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ မိဿဟာယဖွဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။

:၁၁ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အတုအယောင်အပေါ်ယံ မေတ္တာသည် ရှင်းပြထားသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ပါလျက် မိမိညီအစ်ကိုမောင်နှမကို မုန်းတီးသူသည် အမှောင်ထဲတွင် ရှိနေသေးသူ ဖြစ်သည်။ ထိုသွန်သင်ချက်သည် ဝိညာဉ်ခွန်အား လျှော့ကျခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုသူသည် အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခြင်းမရ သူဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် မိမိညီအစ်ကိုကို ချစ်သောသူသည် အလင်း၌ တည်၏။ ထိမိ၍ လဲစရာအကြောင်း သည်ထိုသူ၌မရှိ။ ထိုသူကိုယ်တိုင်သည် တပါးသူ၏လက်ညှိုးထိုးစရာ မဟုတ်သကဲ့သို့ အခြားသူများကိုလည်း လက်ညှိုးထိုးခြင်း မပြုဟုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ ထိုခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိုသည် ဘုရားသခင်နှင့် အမြဲထိတွေ့နေလျှင် သူသွားရာလမ်းသည် ရှင်းလင်းလျှက် ခလုတ်ကန်သင်း တိုက်စရာ မရှိနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ဘဝသည် တထေရာတည်း ရှိသောကြောင့်တည်း။ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးသောပညာရှင်များကနှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်သူများအား မုန်းတီးကြသည်။ ထိုသူများသည်အမှောင်ထဲတွင် ရှိနေသူများ ဖြစ်၍ ပျောက်သောလမ်းမှာစမ်းတဝါး လျှောက်နေရသဖြင့်  သူတို့ရောက်ရာဘဝကို မမြင်ရပါ။ အမှောင်တရားက သူတို့မျက်စိကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။

ညီအစ်ကိုများအားချစ်ခြင်း မေတ္တာထားရှိရမည့်အကြောင်း သွန်သင်ပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ အိမ်ထောင် မိသားစု အဖြစ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှိရမည့်အကြောင်း တမန်တော်က သွန်သင်ထားပါသည်။

၄။  မိဿဟာယတိုးတက်ခြင်းအဆင့်ဆင့် (:၁၂၁၄)

          :၁၂ ရှေးဦးစွာမိသားစုများကို ” ချစ်သားတို့” ဟု ခေါ်ဝေါ်နှုတ်ဆက်ရာ လူ့အသက်အရွယ်ဝိညာဉ်ရေးရာ အရွယ်မရွေး ပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သော သူများအားလုံး အကြုံးဝင်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အနှစ်သာရမှာ သင်တို့သည် ထိုသခင်၏ နာမတော်အားဖြင့် အပြစ်များနှင့် ကင်းလွတ်သည်ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အားလုံးအတွက် သစ္စာတရား ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဘဝအခြေအနေအတိုင်း ဘုရားသခင်က လက်သင့်ခံခြင်းမှာ အံ့ဩဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရွတ်ကြည့်ပါ။ ထိုသခင်တော်၏ နာမတော်အားဖြင့် သင်သည် သင့်အပြစ်များနှင့် ကင်းလွတ်နေသည်။ ခရစ်တော်၏ နာမတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို လွှတ်ပါသည်။

:၁၃   အဘတို့ ဆိုခြင်းမှာ ရှေးဦးစွာကပင် ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းသူများ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သော ယုံကြည်သူများ၊ ဘုရားသခင်သားတော်နှင့် ရင်းနှီးစွာ ဖက်လှဲတကင်း ရှိသူများကို ခေါ်ဆိုသည်။ လူပျိုတို့ ဆိုသည်မှာ အားကောင်းမောင်းသန် ခွန်အားရှိသော ဝိညာဉ်ရေးရာ မိသားစုဝင်များကို ခေါ်ဆိုသည်။ ထိုကာလသည် ရန်သူနှင့် နပန်းလုံးသတ်နေရသော အရွယ်ကာလဖြစ်သည်။ လူပျိုတို့ မာရ်နတ်ကို အောင်လော့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို အောင်မြင်မှု၏ လျှို့ဝှက်ချက်သင်ပေးလိုက်သည်။” သို့သော် ငါသင်ပေးသည် မဟုတ်၊ ငါ့အထဲမှာ ရှင်နေသော ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်သည်” ဟုဆိုထားသည် သားတို့ ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်းတွင် နို့စို့သူငယ်များ ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေး များဖြစ်သောကြောင့် အသိဉာဏ် မရှိကြသေးပါ။ ယုတ်စွအဆုံး အဘဘုရား သခင်ကိုပင် အသေအချာ မသိကြ။

:၁၄   အဘတို့ ဟု ထပ်မံဆိုရာတွင် အထက်ပါစကားနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ အတွေ့အကြုံများပြား၍ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူများ ဖြစ်သည်။ လူပျိုတို့ ဟုထပ်ခေါ်သည်မှာ ဘုရားသခင်အတွက် ခွန်အားဗလကောင်း၍ နာမတော်၌ အစွမ်းအစထက်သူများဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုသူများထံတွင် နှုတ်ကပတ်တော် ရှိနေသောကြောင့် မာရ်နတ်အား အောင်နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် စာတန်၏ စုံစမ်းခြင်းကို ကန္တာရတော၌ အောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကျမ်းစာတွင် တွေ့ရသည်။ ဤကျမ်းချက်သည် စာတန်အား အချိန်မရွေး အောင်နိုင်သည့် အကြောင်း၊ ငယ်နိုင် ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်သည်။

၅။   မိဿဟာယ၏အန္တရာယ်()ခု၊လောကီအရာနှင့်မှားယွင်းသောဆရာ (:၁၅၂၈)

          အခန်းငယ် ၁၅-၁ရ တွင် လောကီနှင့်လောက၏မှားယွင်းသော လမ်းစဉ်နောက်သို့ မလိုက်မှားမိကြရန် ပြင်းထန်စွာ သတိပေးသည်။ ထိုသတိပေးချက်သည် လောကသာယာမှု နောက်သို့ စိတ်ပါလွယ်တတ်သော လူငယ်လူရွယ် များသို့ အဓိကထားသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတိုင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။

ခရစ်တော်ထက် လောကသာယာမှုကို ဦးစားမပေးမိရန် သွန်သင်သည်။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကဇာတ်၊ အနုပညာ၊ ပညာရေးအစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်။ လိုရင်းတိုရှင်းပြောရလျှင် ယေရှုခရစ်ကို မကြိုဆို မချစ်ခင်သော လောကအရာ အားလုံး အကြုံးဝင်သည်။ အချို့က ”လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း၌ မပါရကောင်းလား၊ လူမှုရေးလုပ်တာ များသလား” ဟုဆင်ခြေပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည် မှားယွင်းသောဆန္ဒ၊ တန်ဖိုးထားရှိခြင်းနှင့် အတ္တအပေါ်တွင် အခြေခံသည်။

:၁၅၁၆ လောကမှာ နေရ သော်လည်း လောကအရာများကို တပ်မက်ခြင်း၊ သံယောဇဉ် ဖွဲ့နှောင်ခြင်း မရှိဖို့ ပြတ်သားစွာ သတိပေးပါသည်။ လောကအရာကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် အဘဘုရားသခင်အား ချစ်ခင်ခြင်းကို မနှိုင်းယှဉ်အပ်ပါ။ လောက၌ ရှိသမျှသောအရာ တည်းဟူသော ကိုယ်ကာယ တပ်မက်ခြင်း မျက်စိတပ်မက်ခြင်း၊ လောကီစည်းစိမ်၌ ဝါကြွားခြင်း မရှိရန်တားမြစ်သည်။ ကိုယ်ကာယတပ်မက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ မိမိတော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း၊ သိကြောင်း၊ ပိုင်ကြောင်း စသည့် မသန့်ရှင်းသော စိတ်သဘောထား ဖြစ်သည်။ ထိုမကောင်းသောအရာများ ကိုဧဝ၏ အပြစ်တွင် တွေ့ရသည်။ သစ်သီးကစားချင်သဖွယ် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကာယတပ်မက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သစ်ပင်သည် စိတ်သာယာစရာ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် မျက်စိ တပ်မက်စရာ ဖြစ်သည်။ ထိုသစ်သီးကို စား၍ ဉာဏ်ကြီးရှင် အဖြစ် လောကီစည်းစိမ်၌ ဝါကြွားချင်သည်။

နတ်ဆိုးသည် ခရစ်တော်ကို ဆန့်ကျင်သကဲ့သို့ ဇာတိသွေးသည်လည်း ဝိညာဉ်အား ဆန့်ကျင်ဖီလာပြုသည်။ လောကအရာသည်လည်း အဘဘုရားသခင်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ အစားအသောက် မက်မောခြင်း၊ ဥစ္စာ” ဓနတပ်မက်ခြင်း လောဘကြီးခြင်း တို့သည် အဘဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်။ လောကအရာသာ ဖြစ်သည်။ အဘဘုရားသခင်ထံမှ လာသောအရာမဟုတ်။ လောကမှာ အမြစ်တည်သည်။ လောကီတပ်မက်ခြင်းသည် ပျက်စီးတတ်သော အရာများအား ခင်တွယ်ခြင်းဖြစ်၍ ထိုလောက အရာများက လူဆန္ဒကို ကျေနပ်တင်းတိမ်ခြင်း မပေးနိုင်။

:၁၇ လောကနှင့်လောကီတပ်မက်ခြင်းတို့သည် ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်တတ်၏။ ပြိုလဲယိမ်းယိုင်သော ဘဏ်တွင် လူကုံထံများက အာမခံ မထားကြပါ။ အခြေခံအုတ်မြစ် မခိုင်မြဲသော အဆောက်အဦးကို မည်သည့်ဗိသုကာ ကမှ ဆက်မဆောက်ပါ။ လောကအရာကို တပ်မက်ခင်တွယ်နေခြင်းသည် ရေထဲသို့ နစ်မြှုပ်နေသော တိုက်တန်းနစ် သင်္ဘောပေါ်ရှိ ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ဇိမ်ခံနေခြင်းနှင့်တူသည်။ သို့ကြောင့် ပညာရှိများသည် ရွေ့လျားပျောက်ကွယ် တတ်သော လောကအတွက် အသက်မရှင်ကြ။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်၌သာ တည်မှီကြသည် ထို လောက အရာတပ်မက်မှု စုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ညီသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး DL.Moody ၏အုတ်ဂူပေါ်တွင် ”ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အညီကျင့်သောသူ ရေးထွင်းထားသည်မှာ ထာဝစဉ်အသက်ရှင်လျက် ရှိသည်” ဟု ရေးထားပုံကို ဝေငှချင်သည်။

:၁၈   အခြား စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုမှာ အယူဝါဒဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဆန်းစစ်ချက်သည် အဓိကအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းတွင် နို့စို့သူငယ်အရွယ်ရှိသူများကို ပစ်မှတ်ထားသည်။ ယုံကြည်မှုနုနယ်သူများသည် အန္တီခရစ်များ၏ အလိမ်အညာခံရတတ်သည်။ သို့ကြောင့် ခရစ်တော် ရောက်ခါနီးလျှင် အန္တီခရစ်များ ပေါ်ထွန်း၍ ခရစ်တော်အဖြစ် အယောင်ဆောင်ကြလိမ့်မည်ဟု သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အကောင်မပေါ်ခင် အရိပ်မြင်ဆိုစကားအတိုင်း ထိုအန္တီခရစ်မျိုး အန္တီခရစ်များစွာ ပေါ်ပေါက်လာမည်။ ထိုအန္တီခရစ်များမှာ မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက် မှားယွင်းသောသော ဧဝံဂေလိများ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအတုအယောင်နှင့် မှားယွင်းသောအရာများ ပေါ်ပေါက်လာလေလေ ကယ်တင်ရှင်ဘုရား ရောက်လာမည့်အချိန် နီးကပ်လေလေဟု မှတ်ယူရမည်။

:၁၉   ထိုမှားယွင်းသောသင်ဆရာများသည် တချိန်တစ်ခါတွင် တမန်တော်များနှင့် ဆက်ဆံခဲ့ကြသည့် ခရစ်ယာန်လုပ်စားဆရာများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် စိတ်သဘောရင်းအတိုင်း ယုံကြည်ကိုးစားသူများ မဟုတ်ဘဲ၊ အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့် မိဿဟာယ ပါဝင်သူများ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ငါတို့ထဲက လူမှန်လျှင် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါတို့ထံတွင် ရှိနေမည်။ သို့ဖြင့်အမှန် တကယ်ယုံကြည်သူသည် အမြဲတည်သည် ဟူသော သင်ခန်းစာရရှိပါသည်။ အမှန်တကယ် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံရသူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်တွင်သာ ရှိနေရသည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ခံနိုင်သူသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူသည် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သစ္စာရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ မှားယွင်းသော ဆရာများသည် ငါတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်းကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ငါတို့ထံမှ ထွက်သွားကြ၏။

          :၂ဝ”ထိုသို့ဆိုလျှင် ယုံကြည်ခြင်းနုနယ်သူသည် သမ္မာတရားနှင့်လွဲမှားသောသွန်သင်ချက်ကို မည်ကဲ့သို့ခွဲခြား သိရှိနိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဘိသိက်မင်္ဂလာ သွန်းလောင်းထားသူအားဖြင အရာရာကို သိရှိမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူအထဲတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်စိုးစံနေသဖြင့် ထိုသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က အမှားနှင့် အမှန် ခွဲခြားဖော်ပြပေးပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အရာရာကို သိရှိသူဟု လူရွယ်လူငယ်များအား ပြောကြားရာတွင် အကြွင်းမဲ့ သိရှိသည်ဟု ဆိုလိုရာ မရောက်ပါ။ အမှားနှင့် အမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား သိရှိနိုင်သောဉာဏ်ပညာကို ဆိုလိုပါသည်။ သို့ကြောင့် အငယ်ဆုံးသောယုံကြည်သူသည် ကယ်တင်ခြင်း မရသေးသော ဒဿနဗေဒ ပညာရှင်ကြီးထက် ဝေဖန်ပိုင်းခြား သိမြင်တတ်သွားမည်။ ခြေဖျားရှိ လောကအရာထက် ခြေဒူးခေါင်းပေါ်ရှိ အရာကို ပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်မည် မဟုတ်လား။ ကလေးလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားလာလျှင်မျက်စိ၊ လက်၊ ခြေထောက်၊ ဦးနှောက်ရှိသည်။ ထိုကိုယ်လက် အင်္ဂါများနောက်မှ ပေါ်လာမည်မဟုတ်။ မည်မျှပင် ကြီးမားလာစေကာမူ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသည် မွေးရာပါအတိုင်းရှိ နေသည်။ ထိုသို့ပင်နောက်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခံရလျှင်လည်း ထိုကိုယ်လက် အင်္ဂါအတိုင်း ရှိနေမည်။ မွေးဖွားသည့်အချိန် တွင်ရှိနေသည့်အတိုင်း ခန္ဓာကြီးထွားလာသည့်အခါ လိုက်လံကြီးထွားရုံမှ လွဲ၍ တစ်သက်လုံးရှိနေပေမည်။

:၂၁ စာဖတ်ပရိသတ်က သမ္မာတရားကို နားမလည်ကြသောကြောင့် ထိုအကြောင်းကို မရှင်းပြတော့ပါ။ သို့သော် သမ္မာတရားတွင်  အလိမ်အညာ မရှိကြောင်း ကိုသိစေချင်သည်။ တစ်ယူသန်များ၏ သွန်သင်ချက်များသည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်သည်။ အလိမ်အညာမုသားတရားသာဖြစ်သည်။ အခြေခံနိယာမသည် မုသာဝါဒ ဖြစ်၍ သွန်သင်ချက်များသည် ယေရှုခရစ်တော်အား ပုန်ကန်ခြားနားသည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ နိဒါန်းတွင် ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း ယေရှုသည် သာမာန်လူသားဖြစ်၍ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံသောအခါ ခရစ်တော်ဖြစ်သွားသည်ဟု သွန်သင်ကြသည် ထိုသွန်သင်ချက်များသည် ယနေ့ကာလတွင် လိမ်ညာမှုကြီး ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဓမ္မသစ်ကာလ ဘုရားသခင် ဓမ္မဟောင်းကာလမှ ယေဟောဝါဘုရား ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ယေရှုအပေါ်သို့ ခရစ်တော် ဆင်းသက်လာသည်ဟူသော သွန်သင်ချက်သည် မမှန်ပါ။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။

:၂၂   သခင်ယေရှု၏ ဇာတိတော်ငြင်းပယ်ခြင်းသည် အဘခမည်းတော်ကိုလည်း ငြင်းပယ်သည်။ အချို့က အဘဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသော်လည်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမူ မထည့်သွင်းလိုကြပါ။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူသည် အန္တီခရစ်ဖြစ်သည်” ဟုကျမ်းစာကဆိုထားပါသည်။

:၂၃   ယော ၈:၁၉၊၄၂ တွင် ယေရှုက ကိုယ်တော်၏ ဇာတိတော်ကိုမသိ၊ သူကိုမချစ်သောသူသည် အဘခမည်းတော်ကိုလည်း မသိသကဲ့သို့ ခမည်းတော်ကလည်း ထိုသူတို့ကို မသိဟု ဆိုထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူ မည်သည်ကား ခမည်းတော်ကို မသိ၊ သားတော်ကို ဝန်ခံသောသူမည်သည်ကား ခမည်းတော်ကို သိကြ၏ဟု ဆိုသည်။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်၏ တစ်လုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းကို အံဩဖွယ်ရာ တွေ့ရပြန်သည် သားတော်ကို မသိရှိလျှင် ခမည်းတော်ကိုလည်း မသိရှိနိုင်။ ဤသတင်းစကားသည်ပင်လျှင် ခရစ်ယာန်သိပ္ပံ ဆရာကြီးများ၊ မူစလင်များ Unitarians, Modernists, Jahovah Witnesses များနှင့် ယုဒများအထူးဂရုပြုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။

:၂၄   သို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း နုနယ်သူများအတွက် အန္တီခရစ်ရန်မှ ကာကွယ်သည့်နည်းလမ်းမှာ ရှေးဦးစွာကပင် ကြားရသော ဒေသနာကို တည်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှေ့ဦးစွာက ကြားရသော ဒေသနာဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှု နှင့်တမန်တော်များ၏ သွန်သင်ချက်ကို ဆိုလိုသည်။ အခိုင်မာဆုံးသော လုံခြုံမှုမှာနှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်မှီသည်။ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ အရာရာကို ဆန်းစစ်ပြီးမှ လက်ခံရမည်။ အကယ်၍ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် မကိုက်ညီလျှင် ငြင်းပယ်လိုက်ပါ။ Dr Ironside စကားအရဆိုလျှင် ” တရားသစ်ဖြစ်လျှင် မမှန်ကန်၊ သမ္မာတရားမှန်လျှင် အသစ် မဖြစ်နိုင်” ဟုဆိုသည်။

:၂၅   ခရစ်ယာန်အယူဝါဒတွင် တည်မှီလျှင် ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်ပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ :၂၃ကတိတော် သည် ထာဝရအသက်ကို ဝန်ခံသောကတိတော်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံလျှင် သူ၌တည်သော ထာဝရ အသက်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထိုထာဝရအသက်သည် မေးခွန်းပေါင်းစုံ အယူဝါဒပေါင်းဆုံကို ဖြေကြားနိုင်သောအဖြေ ဖြစ်သည်။                                                                                                                                                                                                  :၂၆၂၇       မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက်များကို ရှောင်ကြဉ်ကြရန် ယုံကြည်ခြင်း၊ နုနယ်သူများအား သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ကောင်းကင်မှ ဘိသိတ်မင်္ဂလာ ပေးထားသူအား ပိုင်ဆိုင်ထားကြသောကြောင့် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံခြင်း အလျဉ်းမရှိကြရန် အားပေးထားသည်။ ထိုသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဘိသိတ် ပေးထားသူဖြစ်၍ သူကိုလက်သင့်ခံသည်နှင့် တပြိုင်နက် သင်တို့ထံတွင် ဝိညာဉ်တော်စိုးစံမည်။ ဘယ်သောအခါမှ ပစ်ပယ်မည်မဟုတ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိခြင်းကြောင့် အခြားသွန်သင်ဆရာမလို တော့ပါ။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် အသင်းတော်များ၌ ဓမ္မဆရာများ မလိုအပ်တော့ပါဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထိုဆရာများသည် ဘုရားသခင်က စီမံခန့်ခွဲထားသူများ ဖြစ်သည်။ (ဧ၄:၁၁)။ သမ္မာကျမ်းစာ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကင်းလွတ်သော သွန်သင် ချက်များ မလိုအပ်ဟုဆိုလိုသည်။ မိစ္ဆာဒိဌိသမားများက သမ္မာတရားကို ထပ်မံဖြည့်စွတ်ချင်ကြသည်။ ရှင်ယောဟန်ကမူ ထိုသို့ဖြည့်စွက်စရာ အကြောင်း မရှိဟု ဆိုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ထဲမှာရှိနေသော နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် နှလုံးသား ထဲမှာ စိုးစံနေသော ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဘုရားသခင်၏ သမ္မာတရားအား ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ သွန်သင်ပေး နေပါသည်။

:၂၈   ရှင်ယောဟန်က ဘုရားသားသမီးများအား”သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ငါတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်လျှင် ရဲ့ရင့်ရသောအခွင့်ရှိကြ၍ ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ရမည့် အကြောင်း သားတော်၌ တည်ကြည်ကြလော့” ဟု ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ တိုက်တွန်းအားပေးထားသည်။ ဤနေရာတွင် ငါတို့ဟုဆိုခြင်းမှာ တပည့်တော်များ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း ကျင့်သူများ၊ ခရစ်တော်ကြွရောက်သည့်အခါ ရှက် ကြောက်စရာမရှိမည့် သွန်သင်ခြင်း ခံရသူများပါဝင်သည်။ ဧဝံဂေလိဆရာများ၏ ဆက်ကပ်မှုအရေးကြီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ခရစ်တော်ကြွရောက်လာသောအခါ တရားစီရင်ခြင်း မခံရစေရန်ဖြစ်သည်။

၆။  ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ အမှတ်လက္ခဏာများ (အဆက်) ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှု (:၂၉:၂၄)

          :၂၉   စတုတ္ထမိသားစု ကျင့်စဉ်ကား ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းဖြစ်သည်။ပြင်ပရုပ်လက္ခဏာတွင် တွေ့မြင်နိုင် သကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရေးရာတွင်လည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်ရသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျင့်သောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသောသူ ဖြစ်၏။ ထိုတရား၏နောက်တွင် လက်တွေ့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း လိုက်ပါသည်။ သို့ကြောင့်ဘုရားသားသမီးသည် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ရသည်။ ကျမ်းစာ၏ အနှိုင်းမဲ့ဒဿနပေတည်း။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။