၁ကော - ၁၄

ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး
1ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မီအောင်လိုက်ကြလော့။ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတို့ကို အလွန်အလိုရှိသည်တွင်၊ ပရောဖက်ပြုရသော အခွင့်ကို သာ၍ လိုချင်သောစိတ် ရှိကြလော့။- 2အကြောင်းမူကား၊ အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့် ပြောသောသူသည် လူတို့အားမပြော၊ ဘုရားသခင်အားပြော၏။ သူ၏စကားကို အဘယ်သူမျှ နားမလည်။ နက်နဲသောအရာတို့ကို ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြော၏။- 3ပရောဖက်ပြုသောသူမူကား၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်း၊ သက်သာခြင်းအလိုငှာ လူတို့အားဟောပြော၏။- 4အခြားသော ဘာသာစကားအားဖြင့် ပြောသောသူသည် ကိုယ်ကိုသာ တည်ဆောက်၏။ ပရောဖက် ပြုသောသူမူကား၊ အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်၏။- 5သင်တို့ရှိသမျှသည် အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ပြောစေခြင်းငှာ ငါအလိုရှိ၏။ ပရောဖက်ပြုစေခြင်းငှာ သာ၍အလိုရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ပြောသောသူသည်၊ အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှာ အနက်ကို မဖော်မပြလျှင်၊ သူ့ထက် ပရောဖက်ပြုသောသူသည် သာ၍မြတ်သတည်း။
6ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါသည် သင်တို့ရှိရာသို့လာ၍ အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောသော်လည်း၊ ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြန်ခြင်း၊ ပညာအတတ်ကိုသင်ခြင်း၊ ပရောဖက်ပြုခြင်း၊ ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းတစ်ခုခုကို မပြုဘဲလျက်၊ သင်တို့အားပြောလျှင် အဘယ်အကျိုးရှိအံ့နည်း။- 7ထိုနည်းတူ၊ အသံမြည်တတ်သော အဝိညာဏကစောင်း၊ ပုလွေတို့သည် သေချာသောအသံနှင့် မမြည်လျှင်၊ စောင်းသံ၊ ပုလွေသံတို့ကို အဘယ်သို့ သိနိုင်မည်နည်း။- 8တံပိုးခရာသည်လည်း၊ မမှန်သောအသံနှင့် မြည်လျှင်၊ အဘယ်သူသည် စစ်တိုက်ခြင်းငှာ မိမိကိုယ်ကို ပြင်ဆင်မည်နည်း။- 9ထိုနည်းတူ၊ သင်တို့သည် နားလည်လွယ်သော စကားကို နှုတ်ဖြင့်မမြွက်လျှင်၊ မြွက်သောစကားကို အဘယ်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ အာကာသကောင်းကင်ကို ပြောသောသူကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။- 10လူပြည်၌ ဘာသာစကားမျိုးတို့သည် ဤမျှလောက်များ၍၊ ရှိသမျှတို့သည် အနက်နှင့်ပြည့်စုံသည် မှန်စေတော့။- 11ဘာသာစကား၏အနက်ကို ငါနားမလည်လျှင်၊ ပြောသောသူအား ငါသည် လူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြောသောသူသည်လည်း၊ ငါ့အား လူရိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။- 12သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတော်တို့ကို အလွန်အလိုရှိကြသည်တွင်၊ အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်ခြင်းငှာ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်း ကြိုးစားကြလော့။- 13ထိုကြောင့် အခြားသော ဘာသာစကားကို ပြန်ပြောသောသူသည်၊ အနက်ကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းစေ။- 14အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ငါဆုတောင်းလျှင်၊ ငါ့စိတ်နှလုံး ဆုတောင်းသော်လည်း၊ ငါ့ဉာဏ်သည် အကျိုးကိုမပေး။- 15သို့ဖြစ်လျှင်၊ အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ စိတ်နှလုံးနှင့် လည်းကောင်း၊ ဉာဏ်နှင့် လည်းကောင်း၊ ဆုတောင်းရမည်။ စိတ်နှလုံးနှင့် လည်းကောင်း၊ ဉာဏ်နှင့် လည်းကောင်း သီချင်းဆိုရမည်။- 16သို့မဟုတ် သင်သည် စိတ်နှလုံးနှင့် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းသောအခါ၊ မတတ်သော လူစုအဝင်ဖြစ်သောသူသည် သင်၏စကားကို နားမလည်သောကြောင့်၊ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းသို့လိုက်၍၊ အာမင်ဟု အဘယ်သို့ ဝန်ခံနိုင်မည်နည်း။- 17သင်သည် ကျေးဇူးတော်ကို ကောင်းမွန်စွာချီးမွမ်းသည် မှန်စေတော့။ အခြားသောသူမူကား၊ တည်ဆောက်ခြင်းအကျိုးမရှိ။- 18ငါသည် သင်တို့ရှိသမျှထက်၊ အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောသောအရာကို ထောက်၍၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်း၏။- 19သို့သော်လည်း၊ အသင်းတော်၌ အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် စကားတစ်သောင်းကို ပြောနိုင်သည်ထက်၊ သူတစ်ပါးတို့ကို သွန်သင်ခြင်းငှာ စကားငါးခွန်းကို ဉာဏ်နှင့်တကွ ပြောနိုင်သောအခွင့်ကို သာ၍အလိုရှိ၏။
20ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် ဉာဏ်အရာ၌ သူငယ်မဖြစ်ကြနှင့်။ မတရားသောအမှုအရာ၌ နို့စို့သူငယ်ဖြစ်ကြလော့။ ဉာဏ်အရာ၌ အသက်ကြီးသောသူ ဖြစ်ကြလော့။- 21ပညတ္တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ အခြားတစ်ပါးသောလျှာ၊ အခြားတစ်ပါးသောနှုတ်နှင့် ဤလူမျိုးကို ငါပြောမည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် နားမထောင်ကြဟု ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။- 22သို့ဖြစ်၍ အခြားသော ဘာသာစကားတို့သည် ယုံကြည်သောသူတို့အား နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည် မဟုတ်။ မယုံကြည်သောသူတို့အား နိမိတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သတည်း။ ပရောဖက်ပြုခြင်း အမှုမူကား၊ မယုံကြည်သော သူတို့အဖို့မဟုတ်၊ ယုံကြည်သော သူတို့အဖို့ ဖြစ်သတည်း။- 23ထိုကြောင့် သင်းဝင်သူအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေး၍ အခြားသောဘာသာဖြင့် ဟောပြောလျက် နေကြစဉ်တွင် မယုံကြည်သောသူ၊ မတတ်သောသူသည် ဝင်လာလျှင်၊ သင်တို့ကို သူရူးဖြစ်ကြသည်ဟု ပြောမည် မဟုတ်လော။- 24သို့မဟုတ် သင်းဝင်သူ အပေါင်းတို့သည် ပရောဖက်ပြု၍ နေကြစဉ်တွင်၊ မယုံကြည်သောသူ၊ မတတ်သောသူသည် ဝင်လာလျှင်၊ သင်းဝင်သူအပေါင်းတို့သည် သူ၏အပြစ်ကို ဖော်ပြ၍ သူ့ကို စစ်ကြောစီရင်ကြ၏။- 25ထိုသို့သူ၏ စိတ်နှလုံး၌ မထင်ရှားသောအရာတို့သည် ထင်ရှားပြန်၍ သူသည် ပျပ်ဝပ်လျက်၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့တွင် အမှန်ရှိတော်မူသည်ဟု သက်သေခံလိမ့်မည်။
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု
26ညီအစ်ကိုတို့၊ အဘယ်သို့နည်း။ သင်တို့ စည်းဝေးကြသောအခါ၊ ဆာလံသီချင်းကို ရသောသူ၊ ဆုံးမဩဝါဒ စကားကို ရသောသူ၊ အခြားသော ဘာသာစကားကို ရသောသူ၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို ရသောသူ၊ အနက်ဖော်ပြရာကို ရသောသူ၊ အသီးအသီးရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှာ စီရင်ကြလော့။- 27အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောသော သူရှိလျှင်၊ နှစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ အများဆုံးဆိုသော် သုံးယောက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်နောက် တစ်ယောက်ပြော၍ တစ်ယောက်သောသူသည် အနက်ကိုဖော်ပြစေ။- 28စကားပြန်မရှိလျှင်၊ ဟောပြောသောသူသည် အသင်းတော်၌ တိတ်ဆိတ်စွာနေ၍ မိမိအားလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်အားလည်းကောင်း ပြောစေ။- 29ပရောဖက်နှစ်ယောက် ဖြစ်စေ၊ သုံးယောက် ဖြစ်စေ၊ ဟောပြော၍ အခြားသောသူတို့သည် စစ်ကြော ဆင်ခြင်ကြစေ။- 30ထိုင်လျက်နေသောသူအား တစ်စုံတစ်ခုကို ဖွင့်ပြတော်မူလျှင်၊ အရင်ဟောပြောသောသူသည် တိတ်ဆိတ်စွာနေစေ။- 31အကြောင်းမူကား၊ ရှိသမျှတို့သည် သင်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ရှိသမျှတို့သည် သက်သာခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့ အသီးအသီး တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် ပရောဖက် ပြုရသော အခွင့်ရှိကြ၏။- 32ပရောဖက်တို့သည်လည်း၊ မိမိတို့စိတ်ဝိညာဉ်ကို ချုပ်တည်းနိုင်ကြ၏။- 33ဘုရားသခင်သည် ရုန်းရင်းခတ်သောအမှုကို ပြုစုတော်မမူ။ သန့်ရှင်းသူတို့၏ အသင်းတော်အပေါင်းတို့၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ အသင့်အတင့် ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကို ပြုစုတော်မူ၏။
34သင်တို့၏ မိန်းမတို့သည် အသင်းတော်၌ တိတ်ဆိတ်စွာ နေကြစေ။ သူတို့သည် ဟောပြောရသော အခွင့်မရှိကြ။ ပညတ်တရားစီရင်သည်အတိုင်း သူတို့သည် ယောက်ျား၏အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန်ခံရကြမည်။- 35မိန်းမတို့သည် တစ်စုံတစ်ခုကိုသင်လိုလျှင်၊ အိမ်၌ မိမိခင်ပွန်းတို့ကို မေးမြန်းကြစေ။ မိန်းမသည် အသင်းတော်၌ ဟောပြောလျှင် ရှက်ဖွယ်သောအကြောင်း ဖြစ်၏။- 36ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည် သင်တို့မှ ထွက်သလော။ သို့မဟုတ် သင်တို့သို့သာ ရောက်သလော။- 37ငါသည်သင်တို့အား ရေး၍ပေးလိုက်သော စကားတို့သည် သခင်ဘုရား၏ ပညတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို၊ ပရောဖက်ဖြစ်သောသူ၊ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကို ခံရသောသူမည်သည်ကား ဝန်ခံပါစေ။ တစ်စုံတစ်ယောက် သောသူသည် မသိလျှင် မသိဘဲနေစေ။- 38အချုပ်အခြာဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် ပရောဖက်ပြုခြင်းငှာ အလွန်အလိုရှိကြလော့။- 39အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုလည်း မမြစ်တားကြနှင့်။- 40ခပ်သိမ်းသောအမှုကို တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာ အစဉ်အတိုင်း စီရင်ကြလော့။

၁ကော - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

၁၄: ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နောက်သို့ အစဉ်လိုက်ရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတစ်ပါးကောင်းကျိုးကို အစဉ်ရှေးရှုရသည်။ ရရှိထားသောဝိညာဉ်တော်၏ အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း ပေးသနားသော လက်ဆောင်များဖြစ်သောကြောင့် ဒေသန္တရအသင်း တော်များတွင် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်သည် ။အသင်းတော် အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပရောဖက် ပြုခြင်း ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည် အခြားသောဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး ထက်မြတ်သည်ဟု သွန်သင်ထားပါသည်။

၁၄: အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုခြင်းသည် အခြားသူများနှင့်ပြောနေခြင်းမဟုတ် အခြားသူများအတွက် ပြောခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်နှင့်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူ များက နားမလည်သော်လည်း ဘုရားသခင်နားလည်သည်။ နက်နဲသော သမ္မာစကားဖြစ်သည်။ ကြားရသူများ နားမလည်သော်လည်းနက်နဲသည်။

၁၄: ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသူသည် တရားနာပရိတ်သတ်ခွန်အားရစရာ၊ ဆောက်တည်စရာ ဟောပြောရသည်။ ထို့ကြောင့်လူအများနားမလည်သော အခြားသောဘာသာ စကားသုံးရသည်မဟုတ်။ ဆောက်တည်ဖွယ်ရာ၊ နိုးကြားစေရာ၊ တိုးတက်စေရာစကားဖြစ်ရသည် လူအများ တရားနာပရိတ်သတ် နားလည်လက်ခံယူနိုင်သော ဘာသားစကားကိုသာ သုံးရသည်။

၁၄: ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အခြားသောဘာသာစကား ပြောသူများကို စီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအခန်းတွင် အသင်းတော်” ဟူသောဝေါဟာရကို အငယ် ၄၊၅၊၁၂၊၁၉၊၂၃၊၂၈၊၃၃၊၃၄၊၃၅ တို့၌ (၉) ကြိမ်တိုင်တိုင် သုံးထားသည်။ သို့ကြောင့် အခြားသောဘာသာစကားသည် မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အတွက် မဟုတ်။ အသင်းတော်ထဲ၌ အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းသည်အခြားသူများအား ကောင်းကျိုးပြုရာမရောက်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အတ္တဖယ်ရှား၍ သူတစ်ပါးအကျိုးလိုလားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ဆုလက်ဆောင်ကိုမေတ္တာဖက်၍ အခြားသူများအကျိုးအတွက် ဖြစ်စေရသည်။

နှုတ်ကပတ်တော်ဟောကြားသူများသည် အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ဟောပြောရသည် မဟုတ်။ တရားနာပရိသတ် နားလည်သော ဘာသာစကားဖြင့် ဆောက်တည်ရာ ဖြစ်အောင် ဟောပြောရသည်။

          ၁၄: ပေါလုသည် အခြားသောဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကို မရှုတ်ချပါ။ ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေး ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဘယ်ကလာသည်ကိုလည်း စစ်ကြောခြင်းမပြုပါ။ “လူတိုင်းအား အခြားသော ဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး ရရှိစေလိုသော်လည်း ကန့်သတ်ချင်သည်။ တော ၁၁:၂၉ ကျမ်းပါ “ထာဝရဘုရား၏ လူအပေါင်းတို့သည် ပရောဖက်ဖြစ်ကြပါစေသား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အပေါ်မှာ တင်တော်မူပါစေ” မောရှေစကားကဲ့သို့ဖြစ်စေချင်သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်ကတစ်ယောက်တစ်မျိုးစီဝိညာဉ်ဆု ပေးထားသည် (၁၂:၂၉-၃၀ကိုကြည့်)။

အခြားသောဘာသာစကားပြော၍ တစ်ယောက်ကမှနားမလည်၊ အများအကျိုးမပြုခြင်းထက် အများသူငါ ဆောက်တည်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သော နှုတ်ကပတ်တော် ဟောပြောခြင်း ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကို ရရှိစေချင်သည်။ ပေါလုက အနက်ဖွင့်ခြင်းကို ဦးစားပေးရည်ညွန်းသည်။ အခြားသောဘာသာစကား ဟောပြောခြင်းထက် ထိုစကားကို အနက်ဖွင့်ခြင်းက ပိုမိုအရေးကြီးကြောင်း Kelly ကလည်းထောက်ခံသည်။

ထိုအခြားသောဘာသာစကားကို အနက်ဖွင့်သူမရှိလျှင်လည်း မည်သူမှ နားမလည်သောကြောင့် အကျိုးအမြတ် မရှိပါ။

၁၄: ကောရိန္သုသားများသည် အခြားသောဘာသာစကား၊ ဝိညာဉ်ဆုရရှိ၍ ပြောဆို သုံးနှုန်းကြသော်လည်း အနက်အဓိပ္ပါယ် နားမလည်လျှင် အကျိုးအမြတ်မရှိဟု ထောက်ပြသည်။ လူအများအတွက် အသိဉာဏ်ပညာဖွင့်ခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်း၊ သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်လျှင် အများအတွက် အချည်းအနှီး ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြခြင်းနှင့် သွန်သင်ခြင်းသည်လည်းအတွင်းစိတ် ဖွင့်ဟခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော် ဝေငှခြင်းသည် တရားနာပရိသတ်အတွက် အကျိုးအာနိသင်ရှိရမည်။

၁၄: အထက်ပါကျမ်းချက်ကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် တူရိယာပုံနှိုင်း၍ရှင်းပြသည်။ ပြွေ၊ ပလွေ၊ စောင်းကောက် အစရှိသော ဂီတတူရိယာများသည် သံစဉ်အမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်။ ထိုတူရိယာများသည် တေးဂီတသံမပီပြင်လျှင် မည်သူမှနားလည်မှာမဟုတ်။ နားမလည်လျှင် အကျိုးမရှိ။

၁၄: တံပိုးလည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ တံပိုးဆိုသည်မှာ တိုက်ပွဲဝင်ရန် အချက်ပေးသော သံစဉ်ဖြစ်သည်။ ထိုတံပိုးကို စနစ်တကျမမှုတ်၊ အသံမပီပြင်လျှင်လည်း မည်သည့်တိုက်ပွဲဝင် စစ်သားကမှ နိုးထကြမည်မဟုတ်။

၁၄: သို့ကြောင့် လူအများသိနားလည်သောဘာသာစကားကို သုံးရသည်။ ပါးစပ်အမြှုပ်ထွက်အောင် ပြော၍ ဘယ်သူမှ နားမလည်လျှင် လေထဲ၌အချည်းနှီးအော်နေခြင်း ဖြစ်သွားမည်။ ဤနေရာတွင် ဘာသာစကားဆိုသည်မှာ တရားဒေသနာဟောပြောခြင်း၊ သွန်သင်ခြင်း ကိုဆိုလိုသည်။ တရားနာပရိတ်သတ်များ အသိဉာဏ်နှင့်မညီမျှအောင် လေးနက်လွန်းလျှင်လည်း အကျိုးမရှိ။ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသူအတွက် အားရကျေနပ်သော်လည်း တရားနာပရိသတ်က ခံယူနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် အကျိုးအမြတ်မရှိ။

၁၄:၁၀ ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပမာတစ်ခုထပ်ရှင်းပြသည်။ ဤကမ္ဘာလောကမှာ ဘာသာစကားပေါင်းစုံရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူအချင်းအချင်း၊ တိရစ္ဆာန်အချင်းချင်း နားလည်ရသော ဘာသာစကားလည်း ပါဝင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များကို နားလည်သောဘာသာစကား ဖြင့်ခေါ်ယူ၍ အစာရေစာခွန့်ကျွေးလေ့ရှိသည်။ အန္တရယ်ကြုံတွေ့လျှင်၎င်း၊ ရန်ရှာလျှင်၎င်း၊ အသံတစ်မျိုးစီပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးသည် အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်စီရှိကြသည်ဟု ပေါလုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဘာသာစကားများသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိဘဲမနေကြ။

၁၄:၁၁ လူ့ဘာသာစကားသည်လည်းထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ နားမလည်သောဘာသာစကား ဖြင့်ပြောလျှင်ပြောသူသည် အခြားကမ္ဘာကလူဖြစ်သွားသကဲ့သို့ကြားနာသူလည်းနားလည်သည် မဟုတ်။ ဘာသာစကားမသိနားမလည်လျှင် သိရှိနားလည်အောင်မည်သို့ လုံးပမ်းအားထုတ်ရ မည်နည်း။

၁၄:၁၂ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကြွယ်ဝသော ကောရိန္သုယုံကြည်သူများအား အသင်းတော်တည်ဆောက်ခြင်း၌ စိတ်အားထက်သန်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်။ ထိုစကားကို Moffatt က”သင့်အသင်းတော်အား ထူးကဲသာလွန်အောင် စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါ” ဟုဖွင့်ဆိုထားသည်။ ပေါလုကဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများကို ကျဆင်း အားနဲအောင်မလုပ်ပါ။ လမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရောက်ဖို့ အမြင့်ဆုံးသောပန်းတိုင်ထားရှိဖို့ ပဲ့ပြင်တည့်မတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

          ၁၄:၁၄ တစုံတစ်ဦးသည် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတွင် အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ဆုတောင်းသောအခါ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပေမည်။ သို့သော်ထိုဆုတောင်းချက်များ သည် အခြားသူများကနားမလည်သောကြောင့် ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်မဖြစ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ။ ထိုအကြောင်းကို ၁၄:၁၉တွင် လူအများနားမလည်သည့်စကားခွန်းပေါင်းများစွာ ပြောခြင်းထက် သိရှိနားလည်သောစကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းက ပိုမိုအကျိုးရှိသည်ဟု ရှင်းပြထားသည်။

၁၄:၁၅ ထိုသို့ဆိုလျှင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ဝိညာဉ်ဖြင့်ဆုတောင်းရာတွင် အသိစိတ်လည်းပါဝင်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ထား၍ ဆုတောင်းရာတွင် မိမိဆုတောင်းချက်များသည် ဝိညာဉ်သက်သက်ဖြင့်မဖြစ်ရ။ လူ့အသိစိတ်လည်းပါဝင်ရမည်။ တနည်းအားဖြင့် ဆုတောင်းချက်သည် အခြားသူများခွန်အားဆောက်တည်စရာလည်း ဖြစ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သီချင်းဆို၍ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းရာတွင်လည်း စိတ်ဝိညာဉ်ဖြင့်သီဆို၍ အခြားသူများကို လည်းခွန်အားဖြစ်စေရမည်။

၁၄:၁၆ တစုံတစ်ဦးသည် အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ဆုတောင်းနေလျှင်အခြားသူများက နားမလည်သောကြောင့် “အာမင်” ထိုးပေးနိုင်ကြမည်မဟုတ်။

အသင်းတော်အစည်းအဝေးများတွင် ပရိသတ်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းသည် အခြားသောဘာ သာစကားသုံးရန်သွင်သင်သည်။ ထိုသို့ဆုတောင်းမှသာလျှင် ပရိတ်သတ်ကလည်းဆုတောင်းချက် များကိုပါဝင်ပေါင်းဖက်နိုင်မည်။ ကောင်းလေစွဟု ထောက်ခံနိုင်သည်။ သာဓုဆိုနိုင်ကြမည်။ အာမင်ထိုးပေးနိုင်သည်။

၁၄:၁၇ အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းခြင်းသည် ကောင်းသောအမှုဖြစ်သော်လည်း တရားနာပရိတ်သတ်က နားမလည်သောကြောင့်အများသူငါ အကျိုးပြုသည်ဟုမဆိုနိုင်။

၁၄:၁၈ တမန်တော်ပေါလုသည် ကောရိန္သုသုယုံကြည်သူများထက် အခြားသောဘာသာ စကားဆုကျေးဇူးရရှိသူဖြစ်သည်။ ပေါလုသည်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးတတ်ကျွမ်းသူဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်မူ ဝိညာဉ်တော်ပေးသည့် အခြားဘာသာစကားပါဝင်သည်မှာ သေချာသည်။

၁၄:၁၉ ထိုသို့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောဆိုနိုင်သော်လည်း လူအများသိရှိနားလည်သော စကားငါးခွန်းကိုသာ ပိုပြောလိုသည်ဟုဆိုသည်။ ပေါလုသည်အခြားသောစကား ပြောဆိုသုံးနှုန်းခြင်း ထက်ဘုရားသခင်၏လူများကို ကူညီမစဖို့သာအားသန်သည်။ ထိုသို့ပြောဆိုကူညီမှသာလျှင် အခြားလူများက ပေါလုသည်မည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်မည်။

ငါနားလည်သောစကားဆိုသည်မှာ အများသူငါနားလည်သောစကားကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတစ်ယောက်တည်းသိရှိနားလည်သောဘာသာစကားမဟုတ်။

ပေါလုတစ်ယောက်တည်း နားမလည်သောဘာသာစကားမဟုတ်။ လူအများသိရှိနားလည်သုံး စွဲသောဘာသာစကားဖြစ်ကြောင်းကို Hodge ကရှင်းပြထားသည်။

ဘုရားသခင်ကပေါလုအား ဘာသာစကားပေါင်းစုံတတ်ကျွမ်းခြင်းဆုကျေးဇူးပေးထားပါ သည်။သူကိုယ်တိုင် အနက်အဓိပ္ပါယ်နားမလည်သော ဘာသာစကားလည်းပါဝင်သည်။ သို့သော် ပေါလုသည်အများအကျိုးမပြုနိုင်သော ဘာသာစကားကိုမသုံးစွဲလို။ အခြားသောဘာသာစကား ဟောပြောသုံးစွဲခြင်းသည် အသိစိတ်မပါကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်အရနားလည်ရသည်။ ပေါလုခံယူသော ဘာသာတရားမှာ လူအများသိရှိနားလည်သောဘာသာစကားသုံးစွဲရန်သာဖြစ်သည်။ ကောရိန္သုသား များထက် ဘာသာစကားပိုကျွမ်းသော်လည်း လူအများနားမလည်သည့် ထိုစကားကိုမပြောလို။ အများသူငါနားလည်သည့် သုံးလေးခွန်းကိုသာပြောချင်သည်။ လူအများနားမလည်သည့်စကား အခွန်းတစ်ထောင်ထက် နားလည်သည့်ငါးခွန်းက ပိုမိုထိရောက်သည်။ အသင်းတော်များတွင်လည်း ထိုသို့သွန်သင်ခဲ့သည် (ဂလာ၆:၆)။ သို့ကြောင့်စကားပြောဆိုခြင်း၏တန်ဖိုးသည် တရားနာပရိသတ်၏ လက်ခံသိရှိခြင်း၌ တန်ဖိုးဖြတ်ရသည်။ ပြောဆိုသောသွန်သင်ချက်များသည် ဘဝဆောက်တည်ရာဖြစ်ရသည်။

၁၄:၂၀ တဖန်ကောရိန္သုယုံကြည်သူများ၏ မရင့်ကျက်မှုများကို ထောက်ပြသည်။ ကလေးသူငယ်များသည် ပျော်ရွှင်မှုကိုသာလိုလားကြသည်။ ကလေးသူငယ်များ မုန့်ပဲသရေစာရရှိ သကဲ့သို့အူမြူးမနေကြနှင့်။ ကလေးသူငယ်များနှင့်တူသင့်သောအချက်မှာ အပြစ် ကင်းစင်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟုဆုံးမသည်။ သို့ကြောင့်ဆင်ခြင်တုံတရားရှိ၍ ရင့်ကျက်သောအသက်တာရှိကြပါဟု တိုက်တွန်းထားသည်။

၁၄:၂၁ ဟေရှာယကျမ်းကို ကိုးကား၍အခြားသောဘာသာစကားအကြောင်းကိုရှင်းပြသည်။ အခြားသောဘာသာစကားသည် ယုံကြည်သူများထက် မယုံကြည်များအားလက္ခဏာပြသခြင်းဖြစ် သည်။ ဣသရေလများသည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို မနာခံငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် တခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ပြောမည် (ဟေရှာ ၂၈:၁၁)ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဣသရေလများအား ဘုရားသခင်က သွန်သင်ဟောကြားရာတွင်မနာခံကြပါ။ အဆီးရီးယားတို့၏ စကားကိုနာခံကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်သည် အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော် ငြင်းပယ်ခြင်း၏ရလဒ် လက္ခဏာဖြစ်သည်။

၁၄:၂၂ အခြားသောဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည် မယုံကြည်သူများအတွက် ဖြစ်သည်။ ကောရိန္သုသားများသည် ယုံကြည်သူများဖြစ်သောကြောင့် ထိုဆုကျေးဇူးသုံးစရာမလို။ ယုံကြည်သူများအတွက်မူ နှုတ်ကပတ်တော်သာ အရေးကြီးသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အလေးအနက်မခံယူသူများသည် မယုံကြည်သူများသာဖြစ်သည်ဟု ဆုံးမသွန်သင်သည်။

၁၄:၂၃ အသင်းတော်တစ်ခုလုံး အခြားသောဘာသာစကားတစ်ယောက်တပေါက် ပြောကြနေစဉ် ဧည့်သည်တစ်ယောက်ဝင်လာလျှင် မည်သို့ထင်မည်နည်း။ အနက်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုသူမရှိလျှင် ထိုဧည့်သည်အတွက် မည်သည့်အကျိုးရှိမည်နည်း။ သက်သေခံရာမရောက်သည့်အပြင် စိတ်ရောဂါရှင် ဟုထင်မှားနိုင်သည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၂နှင့် ၂၃-၂၅ သည်ဆန့်ကျင်သယောင်ရှိသည်။ အငယ် ၂၂တွင်အခြားသော ဘာသာစကားသည် မယုံကြည်သူများအတွက်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ၂၃-၂၅တွင်မူ အသင်းတော်တွင် အခြားသောဘာသာစကားသုံးခြင်းဖြင့် မယုံကြည်သူသည် စိတ်နှလုံးထိတွေ့၍ ယုံကြည်ဖို့အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၂မှမယုံကြည်သူဆိုသည်မှာ နှုတ်မပတ်တော်ကို ငြင်းပယ်သူများ၊ စိတ်နှလုံး တံခါးပိတ်ထားသူများဖြစ်သည်။ အခြားသောဘာသာစကားဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏သွန်သင် ချက်များကို မနာခံသဖြင့်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများ၏ စကားနာခံရသည့် အကြောင်းဖြစ်သည် (ငယ် ၂၁)။ အငယ် ၂၃-၂၅မှမယုံကြည်သူဆိုသည်မှာ မသွေးရသေးသောကျောက်စိမ်းရိုင်းများ ဖြစ်သည်။ သွန်သင်ရန်လိုအပ်သူများဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကြားချင်ကြသောကြောင့် အသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာသူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့မျှော်လင့်တကြီးရောက်ရှိလာသူများအကြား တွင်သူတို့နားမလည်သောဘာသာစကားဖြင့် ပြောလျှင်အကျိုးပြုမှာမဟုတ်၊ စိတ်ညစ်စေမည်။ ကြိုဆိုကူညီခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပ်လန်သွားစေမည်။

၁၄:၂၄ အခြားသောဘာသာစကားမပြောဘဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောနေချိန်တွင် အာဂန္တုဧည့်သည်ဝင်ရောက်လာလျှင် ကြားနားရသောနှုတ်ကပတ်တော်၌ ခွန်အားဆောက်တည်ဖွယ် ရာရသွားမည်။ အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားမည်။ သို့သော်ချက်ချင်း အသက်တာပြောင်းလဲကြမည်။  ထာဝရအသက်ရကြမည်ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်။ ဟောပြောသော တရားစကားကို နားလည်သိရှိကြမည် ဟုဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ အနက်ဖွင့်ဆိုပေးသူမရှိလျှင် အခြားသောဘာသာစကားသည် ဧည့်သည်အတွက် အကျိုးရှိမည်မဟုတ်။ လူအများနားလည်သော ဘာသာစကားဖြင့် တရားဒေသနာ ဟောကြားလျှင်မူကား ချက်ချင်းအကျိုးအာနိသင်ရှိစေပါသည်။

၁၄:၂၅ တရားဒေသနာသည် လူ၏စိတ်နှလုံးတံခါးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က လူ့ဝိညာဉ်အားထိ တွေ့နိုင်သည်။ ထိုသူသည်လည်းသင်တို့နှင့်အတူဤအရပ်၌ ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်ရှိပါလား ဟုဘုရားသခင်ကို ဝန်ခံနိုင်သည်။

အငယ် ၂၂-၂၅တွင် အနက်ဖွင့်ဆိုပေးချက်မရှိသောအခြားသောဘာသာစကားသည် မယုံကြည်သူများအား အသိဉာဏ်မပေးနိုင်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကသာ ပေးနိုင်သည်ဟု သွန်သင်ထားပါသည်။

          ၁၄:၂ ကောရိန္သုအသင်းတော်၌စည်းလုံးညီညွတ်မှုအကြောင်းပေါ်ခြင်းသည် အခြားသောဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများကို လက်လွှတ်စပယ်မသုံး၊ စနစ်တကျအကျိုးရှိစွာ အသုံပြုတတ်ကြရန် အငယ် ၂၆-၂၈ တွင်သွန်သင်သည်။

ကနဦးအသင်းတော်၌ အတူတကွစုဝေးကြသောအခါ ဘာဖြစ်ကြသနည်း။ အငယ် ၂၆ အရဆိုလျှင် စနစ်တကျမဟုတ်။ ပုံစံမဝင်ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ်နေကြကြောင်း နားလည်ရသည်။ အသင်းတော်တွင် ဘုရားသခင်ပေးသော ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများသည်ပစ်စလက်ခတ်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားပေးလက်ဆောင်များကို အမြတ်တနိုးတလေးတစားသုံးရသည်။ တစ်ဦးက ဆာလံကျမ်းရွက်ဆိုလျှင် နောက်တစ်ဦးက ကျမ်းချက်ကိုသွန်သင်ရသည်။ နောက်တစ်ယောက်က အခြားသောဘာသာစကားပြောသောအခါ တစ်ယောက်အနက်ဖွင့်ဆိုပေးရသည်။ တစ်ဦးက ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်ကို တဆင့်ရှင်းပြရသည်။ ဘုရားသခင်က ဝိညာဉ်ဆုအမျိုးမျိုးလူတိုင်းအား ပေးထားသော်လည်း စနစ်တကျထိန်းသိမ်းတတ်ရသည်။ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတစ်ခုတည်း၌ ထူးချွန် ခြင်းသည် အသင်းတော်ကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းဟု မဆိုနိုင်ပါ။ အမှုတော်ပြန့်ပွားထွန်းကားခြင်းသာ လျှင် ဘုရားသခင်၏လူများဆောက်တည်ရာဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ကြီးထွားခြင်းသာ လျှင်အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၂၇ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ အသင်းတော်အစည်းအဝေးတွင် အခြားသောဘာသာစကား ပြောလျှင် အများဆုံး(၃)ဦးသာတစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပြောပါစေ။ အသင်းတော်အစည်းအဝေး သည်လူအမြောက်အများ စုဝေးခြင်းဖြစ်ရာလူတိုင်းက ပြောနေ၍မဖြစ်ပါ။

နှစ်ယောက်သို့မဟုတ်သုံးယောက်သာအလှည့်ကျပြောပါစေဟုဆိုခြင်းမှာ တစ်ချိန်တည်းတပြိုင် တည်းဟုပြောနေလျှင် အသေအချာနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်။ စည်းစနစ်မကျရာလည်းရောက်သည်။

စတုတ္ထအချက်မှာ အနက်ပြန်ဆိုသူရှိရသည်။ တစုံတစ်ဦးကအနက်ဖွင့်ဆိုရသည်။ အခြားသော ဘာသာစကားဖြင့်ပြောမည်ဟု ပြင်ဆင်ကတည်းကအနက်ဖွင့်ပြန်ဆိုမည့်သူသတ်မှတ်ပြီးသား ဖြစ်ရမည်။

၁၄:၂၈ အကယ်၍ အနက်ပြန်မည့်သူမရှိလျှင် တိတ်ဆတ်စွာနေပါစေ။ မိမိတကိုယ်တည်း ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောနေပါစေ။ သို့သော်ဘေးလူပရိသတ်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါနှင့်။

၁၄:၂၉ ဗျာဒိတ်တော်ဟောပြောခြင်းနိယာမကို ၂၉-၃၃တွင်သွန်သင်ထားသည်။ ပထမဆုံး အချက်အနေဖြင့် ပရောဖက်နှစ်ပါး။ သုံးပါးသာပြောပါစေ။ ထိုဟောကြားချက်များကို တရားနာပရိတ်သတ်ကဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမည်။ တကယ့်အသင်းတော်များတွင် ဝတ်ပြုစည်းဝေး တစ်ခုတည်း၌ သုံးဦးထက်ပို၍ နှုတ်ကပတ်တော်မပြောရ။ တရားနာပရိတ်သတ်ခံယူနိုင်စွမ်းသည် ထိုမျှသာရှိသည်။ တရားစစ်တရားမှန်နှင့်မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များကို တရားနာပရိတ်သတ် များဆင်ခြင်ချိန်ပေးရသည်။

၁၄:၃၀ ပရောဖက်များသည် ဘုရားသခင်၏ဖွင့်ပြချက်ကို တိုက်ရိုက်ခံယူ၍ အသင်းတော်အား တဖန်ရှင်းပြသူများပြန်လည်ဟု အထက်တွင်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကို လက်ခံရရှိလျှင်ရရှိခြင်း လူထုပရိတ်သတ်သို့လည်း ဟောပြောနိုင် ပါသည်။ ပရောဖက်တစ်ပါးက ဟောကြားနေစဉ် တရားနာပရိတ်သတ်ထဲမှ ဗျာဒိတ်တော်လောလော လတ်လတ်ရရှိလျှင် တရားဟောပြောနေသူအား ရပ်တန့်စေပြီး၊ ဆက်လက်ဖွင့်ပြနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိအစွမ်းအစတန်ခိုးဖြင့် ဟောပြောခြင်းထက် ဗျာဒိတ်တော်အားနေရာပေး ဦးစားပေး ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရပ်တန့်ခြင်းမပြုဘဲ ဆက်ပြောနေလျှင်ဘုရာသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် အားမကြည်ညိုရာရောက်၍ အန္တရယ်ကြီးမားသည်။ ဗျာဒိတ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းထက် ကြီးမြတ်သည်။

၁၄:၃၁ ပရောဖက်များသည် တစ်ယောက်တလှည့်အခွင့်ပေးရသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း မောင်ပိုင်မစီးရ။ ထိုသို့ဟောပြောတွင် ဟောကြားသမျှသည် နာယူဖွယ်၊ အားရဖွယ်၊ နိုးကြားဖွယ်ရာဖြစ်ရမည်။ သို့သော်အဓိကအချက်သည် အသင်းတော်ရင့်ကျက် ဖို့ဖြစ်ရသည်။

၁၄:၃၂ အရေးကြီးသောအချက်(၂)ချက်ပေးထားသည်။ ကောရိန္သုသားများသည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ပိုင်ဆိုင်လေလေ၊ အယူအဆမှားလေလေဖြစ်နေကြသည်။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်မှုနည်းလေလေဖြစ်နေကြသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မနာလိုမှုသည် ကောရိန္သုအသင်းတော်၏ ကျဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု Godet ကဆိုသည်။ ဝိညာဉ်ဆုကြီးမားလေလေ၊ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်မှုလျှော့နည်းလေလေ၊ အသိတရားလွတ်ကင်း လေလေဖြစ်နေကြသည်။ ဝိညာဉ်တော်အောက်၌ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အခက်အခဲကြီး ဖြစ်နေသည်။ အပြုအမူပြောအဆိုများ ထိန်းချုပ်မှုလွှတ်ကင်းကုန်သည်။ ပရာဖက် ဝိညာဉ်ရရှိသူသည် ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုသာ အလေးထားရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိအကျင့်စာရိတ္တ နောက်သို့ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးယူဆောင်မသွားရပါ။ သို့သော်ဤကျမ်းစာက ထိုသူကိုတားမြစ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်မဟုတ်။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်လိုက်နာမှာသာဖြစ်နိုင်သည်။

၁၄:၃၃ ဘုရားသခင်သည် စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းကို လိုလားသူမဟုတ်။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို လိုလားသူဖြစ်သည်။  တနည်းအားဖြင့်စည်းစနစ်မရှိ၊ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်နေသော အသင်းတော်လည်း သခင်ယေရှုမပါရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

၁၄:၃၄ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ ရေးသားဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၃ နောက်ဆုံးပိုင်းစကားစုသည် စကြဝဠာတခွင်၌ သခင်ပါရှိ ပုံကိုဖြစ်သည်။ ASVကျမ်းကူကမူ “သန့်ရှင်းသူများစုဝေးသော အသင်းတော်တွင်အမျိုးသမီး တိတ်ဆိတ်စွာနေကြစေ၊ စကားပြောခွင့်မရှိ။ တရားတော်ကို လိုက်နာစေ” ဟုအနက်ဖွင့်ဆိုထား သည်။ ထိုသွင်သင်ချက်သည် ကောရိန္သုအသင်းတော်အတွက်သာမဟုတ်လား။ ယနေ့ခေတ်ကာလ အသင်းတော်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်အမှုတော်၌ အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအများအပြားပါရှိသည်။ သို့သော် အသင်းတော်တစ်ခုလုံးအား ဟောပြောခွင့်မပြု။ မိသားစုများ၊ အမျိုးသမီးငယ်များနှင့်ကလေးသူငယ်များအား သွန်သင်ဟောပြောခွင့်ပြုထားပါသည်။ အသင်းတော်တွင် တရားဟောခွင့်မရှိ။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် အမျိုးသားများအား ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

အသင်းတော်များကျင့်သုံးသည့်မူအတိုင်းဆိုသည်မှာ ယောက်ျားများအား ဝန်ခံခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုအကြောင်းကို ကမ္ဘာဦးကတည်းက သွန်သင်ပညတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို က၃:၁၆ “ကိုယ့်ခင်ပွန်း၏အလိုသို့လိုက်၍ သူ၏အုပ်စိုးခြင်းကိုခံရမည်” ဟုအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများအတင်းအဖျင်းမပြောဖို့၊ ကောလာဟလမဆိုဖို့ပေါလုက မကြာခဏတားမြစ်သည်။ ထိုစကားကို အခန်းငယ် ၂၁ နှင့်ဟေဗြဲ ၁:၁တွင်လည်းရေးထားပါသည်။

၁၄:၃၅ အမျိုးသမီးများသည် အသင်းတော်တွင်မေးမြန်းထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ သိချင်လျှင် အိမ်တွင်မိမိအမျိုးသားအား တိုးတိုးတိတ်တိတ်မေးမြန်းရသည်။ အချို့သောအမျိုးသမီးများက ထိုအခွင့်အရေးပိတ်ပင်ချက်ကို ကန့်ကွက်ချင်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သွန်သင်ချက်များ ကိုတစ်ဖက်လှည့်ဖြင့် မေးခွန်းထုတ်တတ်ကြသည်။ သို့ကြောင့်ဤကျမ်းပိုဒ်သည် နွားမရွံ့ပိတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။

အကယ်၍အိမ်ထောင်မပြုသေးသောအမျိုးသမီး၊ မုဆိုးမများဆိုလျှင် ဖခင်၊ ညီအကို၊ သင်းအုပ်တစ်ဦးဦးအား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာယောက်ျားအား မေးမြန်းနိုင်သည် ဟုဆိုရပေမည်။ အဓိကဆိုလိုသည်မှာ အသင်းတော်တွင် အမျိုးသမီးများ စကားပြောခြင်းသည် ရှက်စရာဖြစ်သည်။

၁၄:၃၆ ပေါလုက သူ၏သွန်သင်ချက်များသည် ဘယ်ကလာသည်ဟုထင်ကြသလဲဟု စကားတောက်လိုက်သည် ။အထူးသဖြင့် ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကောရိန္သုသားများ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ပြောင်လှောင်ခြင်းဖြစ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်သည် သင်တို့ထဲမှလာသလော။ သို့မဟုတ် သင်တို့သာလျှင် နှုတ်ကပတ်တော်ထံသို့ရောက်ရှိလာခြင်းလောဟုဆိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် ကောရိန္သုသားများသည် တမန်တော်များထက် နှုတ်ကပတ်တောပိုမိုသိရှိသလော။ အသင်းတော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ထုတ်လုပ်ရာစက်ရုံဟုတ်ပါသလား။ သို့မဟုတ် နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာ၊ လက်ခံရာဟုတ်ပါသလောဟု ထေ့ငေါ့သည်။ ထိုမေးခွန်းသည် ကောရိန္သုသားများ၏ခံယူချက်ကို ထုတ်ဖော်ထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်မည်သည့်အသင်းတော်ကမှ နှုတ်ကပတ်တော်မဖော်ထုတ် နိုင်ပါ။ ဖော်ထုတ်ခွင့်လည်းမရှိပါ။

၁၄:၃၇ သွန်သင်ဟောပြောသမျှသည် ပေါလု၏အသိဉာဏ်ဖြင့် ဆုံးမခြင်းမဟုတ်။ သခင်ဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်အသိပေးခြင်းဖြင့် သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အသင်းတော် တွင်အမျိုးသမီးများ၏ အရေးအရာအခွင့်အရေး စောဒကတက်သူများအား ဖြေကြားသောကျမ်း စကားဖြစ်သည်။ ပေါလု၏ဉာဏ်ပညာမဟုတ်။ သခင်ဘုရား၏ ပညတ်ချက်ဖြစ်သည်။

၁၄:၃၈ မိန်းမများနှင့်မိန်းမကြောက်သူများက ဘဝင်မကျကြ။ သခင်ဘုရား၏ပညတ်ချက် ဟုရှင်းပြပါလျက်လက်မခံကြ၊ အကယ်၍ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းကိုမနာခံလျှင် လက်ပိုက်ကြည့်နေပါ။ သူ့အကြောင်းနှင့်သူ့ကံဖြစ်ပါစေ။

၁၄:၃၉ ပေါလုသည်ဗျာဒိတ်တော်ဟောပြောခြင်းဝိညာဉ်ဆုလက်ဆောင်ကို လူတိုင်းရရှိစေချင် သည်။ ဦးစားပေးသည်။ သို့သော်တစုံတစ်ဦးသည် အခြားသောဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကိုခင်တွယ် နေလျှင်မတားမြစ်ကြပါနှင့်။ အနှောက်အယှက်မပေးကြနှင့်။ ဤနေရာတွင် ဝိညာဉ်ဆုလက်ဆောင် နှစ်ခုယှဉ်ပြထားသည်။ အချို့မလိုလားသော ဝိညာဉ်ဆုကို အခြားသူက လိုချင်နိုင်သည်။ ဗျာဒိတ်တော်ပြုခြင်းသည် မယုံကြည်သူများကို အသိဉာဏ် ကြီးမားစေသောကြောင့်အခြားသော ဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးထက် အသုံးတည့်အဖိုးတန်သည်။ အခြားသောဘာသာစကား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည်လည်း ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ပေးသော လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သာ အသုံးတည့်သဖြင့် အသုံးပြုနည်းကျဉ်း မြောင်းသည်။ အနက်ဖွင့်ဆိုသူ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ အနက်ဖွင့်ဆိုမှုရှိမှအကျိုးများသည်။

၁၄:၄၀ နောက်ဆုံးတွင် အရာခပ်သိမ်းအားစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့ ခြုံငုံသွန်သင်ထားသည်။ ဤစကားမှာ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ စနစ်တကျသုံးစွဲဖို့၊ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဖြစ်သည်။ အခြားသောဘာသာစကားအား အသင်းတော်ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတွင် အကျိုးရှိစွာသုံးဖို့ သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောရိန္သုသားများ၏ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးများသည် စနစ်ကျနခြင်းမရှိ။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမရှိကြ။ မီးစင်ကြည့်ကကြသည်။

ဒေသန္တရအသင်းတော်များတွင် အခြားသောဘာသာစကားဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ပေါလုသွန်သင်ချက်ကို အကျဉ်းချုံးပါမည်။

၁။ အခြားသောဘာသာစကားကို မတားမြစ်ပါ။ (ငယ်၃၉)။

၂။ အခြားသောဘာသာစကားပြောလျှင် အနက်ဖွင့်ဆိုသူရှိရသည် (ငယ် ၂၇-၂၈)။

၃။ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် (၃)ဦးထက်ပို၍အခြားသောဘာသာစကားမပြောရ (ငယ်၂၇)

၄။ တစ်ကြိမ်တွင် တစ်ဦးသာပြောရမည်။ ပြိုင်မပြောရ (ငယ် ၂၇)။

၅။ ပြောကြားချက်များသည် ဆောက်တည်ရာဖြစ်ရမည် (ငယ် ၂၆)။

၆။ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတွင် မိန်းမများသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေရမည် (ငယ် ၃၄)။

၇။ အမှုခပ်သိမ်းကိုစနစ်တကျသုံးစွဲရမည် (ငယ်၄၀)။

ဤအချက်များသည် ယနေ့အသင်းတော်များတွင်လည်း စောင့်ထိန်းလိုက်နာအပ်သော ပညတ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။